Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 35: THỰC HÀNH 5 : ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ HIĐRO VÀ
THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO
A. Mục tiêu
- HS nắm vững nguyên tắc điều chề hiđrô trong PTN, tính chất vật lý, t/c hoá học .
- HS được rèn luyện kĩ năng, thao tác làm thí nghiệm, lắp dụng cụ thí nghiệm, điều chế thu
khí H2 bằng cách đẩy không khí và đẩy nước, kỹ năng nhận ra hiđrô, biết kiểm tra độ tinh khiết
của hiđro.
- Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét các hiện tượng thí nghiệm. Rèn luyện khả năng viết
phương trình hoá học.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, giá sắt, kẹp gỗ, ống dẫn khí, ống
nghiệm.
+ Hoá chất : Zn, HCl, CuO.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
1. THÍ NGHIỆM 1
Điều chế khí hiđro từ HCl, Zn. Đốt cháy khí hiđro trong không khí
GV: Lưu ý cho HS nội quy phòng thí HS: Trong phòng thí nghiệm thường
nghiệm và quy tắc đảm bảo an toàn.
dùng kim loại ( Zn, Al..) và axit (HCl,

? Nêu nguyên liệu điều chế H trong H2SO4 loãng…)
2

phòng thí nghiệm.
? Viết phương trình phản ứng điều chế H 2 Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
từ Zn , dung dịch HCl .
HS làm thí nghiệm điều chế và đốt khí H2
GV: Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như hình .
vẽ5.4 SGK tr 114.
GV: Hướng dẫn hs cách tiến hành thí
nghiệm và thử độ tinh khiết của H2

TaiLieu.VN

Page 1


? Quan sát và nhận xét hiện tượng.

HS quan sát hiện tượng và rút ra nhận
GV: Theo dõi các nhóm làm thí nghiệm xét.
để có thể uốn lắn những nhóm làm chưa
tốt.
GV: Lưu ý HS trước khi đốt khí H2 phải
để cho H2 thoát ra ngoài khoảng 1 phút
rồi mới đốt.
GV: Nhận xét và cho HS làm thí nghiệm
hai.
Hoạt động 3 ( /)
2. THÍ NGHIỆM 2
Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí

GV: Hướng dẫn HS thay ống vuốt nhọn HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn của
bằng ống dẫn khí rồi tiến hành thu khí H2 giáo viên.
bằng cách đẩy không khí và đẩy nước.
Thu khí H2 bằng cách đẩy nước và đẩy
không khí.
? Vì sao lại thu khí bằng hai cách này

Vì khí H2 nhẹ hơn không khí và ít tan


trong nước.
Hoạt động 3 ( /)
3. THÍ NGHIỆM 3
Hiđro khử đồng (II) oxit

GV: Hướng dẫn HS cho vào ống nghiệm HS làm thí nghiệm theo nhóm dưới sự
2 đến 3 viên Zn sau đó cho thêm 10ml hướng dẫn của GV và quan sát thí
dung dich HCl 1:1
nghiệm.
GV: Hướng dẫn HS dẫn khí H 2 qua ống - Có chất rắn màu đỏ gạch tạo thành là
chữ V có chứa CuO đã nung nóng.
Cu và hơi nước tạo thành.
? Quan sát nhận xét và viết phương trình PTPƯ: H2 + CuO to  Cu + H2O
phản ứng.
Hoạt động 5 ( /)

TaiLieu.VN

Page 2


TỔNG KẾT
GV yêu cầu các nhóm hoàn thành bản tường trình theo mẫu.

TT
1

2

3

Nội dung thí nghiệm

Hiện tượng

Giải thích, phương trình.

…………………………

…………………..

………………………….

…………………………

………………….

………………………….

………………………..

…………………… ………………………….

………………………

…………………..

………………………….

…………………………

………………….

………………………….

…………………………

…………………… ………………………….

………………………..

…………………..

………………………….

………………………

…………………..

………………………….

…………………………

………………….

………………………….

…………………………

…………………… ………………………….

………………………..

…………………..

………………………

………………………….
………………………….

GV nhận xét tinh thần thái độ , ý thức học tập của HS.
Thu dọn , vệ sinh nơi thực hành.
Hoạt động 6 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Học bài ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong bài luyện tập 6 giờ sau kiểm tra 1 tiết

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×