Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 39: BÀI THỰC HÀNH 6
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚC
A. Mục tiêu
- HS được củng cố nắm vững tính chất hoá học của nước: tác dụng với kim loại ở nhiệt độ
thường, tác dụng với một số oxit bazơ, và một số oxit axit.
- HS được rèn luyện một số kĩ năng tiến hành một số thí nghiệm với Na, với CaO, P 2O5 .HS
được củng cố các biện pháp an toàn khi học tập và nghiên cứu hoá học.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Chậu thuỷ tinh, cốc thuỷ tinh, bát sứ, lọ thuỷ tinh, nút cao su có gắn muôi sắt,
đũa thuỷ tinh 4 chiếc.
+ Hoá chất : Na, CaO, P đỏ, quì tím.
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 : Nêu tính chất hoá học của nước.
Hoạt động 2 ( /)
I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm nước tác dụng với Na

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm:


+ Cách làm : Nhỏ vài giọt dd phenol vào
Cắt 1 miếng Na thành các miếng nhỏ và cốc nước (hay cho 1 mẩu quỳ tím)
làm mẫu
Dùng kẹp gắp Na cho vào cốc nước
? Quan sát và nêu hiện tượng thí nghiệm

+ Hiện tượng
- Miếng Na chạy trên mặt nước
- Có khí thoát ra

? Vì sao quỳ lại chuyển sang màu xanh

TaiLieu.VN

- Phenol sang màu đỏ (quỳ tím sang
màu xanh)

Page 1


Vì phản ứng giữa Na và H2O
? Viết phương trình phản ứng

thành dd Bazơ
- Phương trình:
2Na + 2H2O  2NaOH + H2

GV nhận xét

Hoạt động 3 ( /)
2. Thí nghiệm nước tác dụng với CaO

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm

HS nghe hướng dẫn và làm theo

Cách làm:
- Cho một mẩu nhỏ vôi vào bát sứ
-Rót 1 ít nước vào vôi sống, cho vài


giọt Phenol phtalein vào dd nước vôi
HS: Mẫu vôi nhão ra
- DD phenol không màu chuyển sang
màu hồng

? Quan sát , nhận xét và nêu hiện tượng

- Phản ứng toả nhiều nhiệt
CaO + H2O  Ca(OH)2

?Viết phương trình phản ứng

Hoạt động 3 ( /)
3. Thí nghiệm nước tác dụng với P2O5
GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm

HS nghe và làm theo hướng dẫn của Gv

- Cho 1 ít P đỏ vào muỗng Fe
- Đốt P đỏ bằng đèn cồn rồi đưa vào lọ
thuỷ tinh chứa oxi(trong lọ thuỷ tinh đã
có sẵn 2-3 ml nước)
- Lắc cho P2O5 tan hết
- Cho mẩu quỳ tím vào lọ
GV yêu cầu các nhóm làm và nhận xét
GV nhận xét

TaiLieu.VN

P cháy sinh ra khói trắng
- Quỳ tím sang màu đỏ
- Phản ứng
P2O5 +3H2O  2H3PO4

Page 2


Phản ứng tạo ra H3PO4 làm quỳ tím hoá
đỏ
Hoạt động 4 ( /)
TỔNG KẾT
GV yêu cầu các nhóm hoàn thành bản tường trình theo mẫu.

TT

Nội dung thí nghiệm

Hiện tượng

Giải thích, phương trình.

1

2

3

GV nhận xét tinh thần thái độ , ý thức học tập của HS.
Thu dọn , vệ sinh nơi thực hành.
Hoạt động 6 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Học bài ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong bài luyện tập 7 và chuẩn bị bài “Dung dịch”

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×