Tải bản đầy đủ

TUẦN 2

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC
Nhận xét

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TUẦN 2
Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018
Chào cờ
TẬP TRUNG CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
………………………………………………………………….
Thể dục

TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG.
TRÒ CHƠI: “ DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại”.
- Đội hình đội ngũ: Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
2. Kỹ năng:
- Yêu cầu HS biết thêm 1 số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn
giờ trước.
- Yêu cầu thực hiện được đội hình đội ngũ ở mức cơ bản đúng, có thể còn chậm.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tự giác trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: còi.
III.Phương pháp:
Phương pháp quan sát, PP giảng giải – minh học PP thực hành, PP trò chơi.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

* Hoạt động 1: Phần mở đầu
1. Nhận lớp
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, kiểm
tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS.
- GV phổ biến Hoạt động của thầy, yêu
cầu giờ học.

2. Khởi động
- GV cho cả lớp khởi động:
- Đứng vỗ tay hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 12, 1-2,…


- Khởi động các khớp.

Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
GV
- Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, báo
cáo sĩ số.
Đội hình khởi động
x x x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x
GV
- HS khởi động tích cực.

* Hoạt động 2: Phần cơ bản
1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc
- GV hô khẩu lệnh, cho từng tổ tập hợp
hàng dọc, vừa giải thích động tác vừa
cho HS tập để làm mẫu.
- Tiếp theo GV gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ
1, tổ 3 cạnh tổ 2, tổ 4 cạnh tổ 3.
- GV nhắc HS nhớ vị trí của mình sau đó
hô “giải tán” và lại cho tập hợp.
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét sau mỗi lần tập.
2. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
- GV nêu lại tên trò chơi, giới thiệu lại
cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi
chơi.
- GV hỏi để HS trả lời xem con vật nào
có ích, con vật nào có hại.
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV nhận xét sau mỗi lần chơi muỗi.

Đội hình tập luyện
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
GV
- Hs tập
Học sinh chơi trò chơi
Đội hình chơi
x x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC
GV

* Hoạt động 3: Phần kết thúc
1. Thả lỏng
- Giậm chận tại chỗ, đếm to theo nhịp 12, 1-2,…
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cho cả lớp thả lỏng.

Đội hình thả lỏng
x x x x x
x x x x
x x x x x
x x x x
GV
- HS thả lỏng

IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố:
- Nhắc lại nội dung học.
V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò:
- Ôn đội hình đội ngũ
- Ôn lại trò chơi : Diệt con vật có hại
………………………………………………………………….
Toán
Tiết 5: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết về hình tròn, hình vuông, hình tam giác; ghép các hình đã
biết thành hình mới. HS cần hoàn thành BT 1,2.
2. Kĩ năng: Rèn KN nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, KN ghép hình.
3. Thái độ: Thích tìm các đồ vật có dạng hình tam giác, hình vuông, hình tròn.
4. Năng lực: Mô hình hóa toán học ( thông qua bài tập 1, 2)

II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Bảng phụ có vẽ sẵn 1 số hình vuông, hình tròn, hình tam giác và phấn
màu.
2. HS: SGK Toán 1;; Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, bảng con.
III. Phương pháp dạy học:
-PP luyện tập, thực hành
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm:Chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”

- MỤC TIÊU: Nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác.
- Lớp trưởng điều khiển cho các bạn chơi.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động 3. Luyện tập, thực hành
Bài 1. Tô màu vào các hình. (Làm việc cá nhân)
- HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu vào các hình.
- Lưu ý: - Các hình vuông tô cùng một màu.


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

- Các hình tròn tô cùng một màu.
- Các hình tam giác tô cùng một màu.
Bài 2. Thực hành ghép hình. (Làm việc nhóm)
- HS sử dụng các hình để ghép theo mẫu như SGK.(mức 1,2)
- GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm, hỏi cách ghép.
- Gọi nhóm HS thực hành ghép trên bảng lớp và nêu cách ghép.
- Khuyến khích HS sáng tạo các mẫu ghép khác.(mức 3,4)
Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống
- Thực hành xếp hình vuông, hình tam giác bằng các que diêm hoặc que tính.
- Tìm các đồ vật ở trong phòng học, ở nhà… có dạng hình vuông, hình tròn, hình
tam giác.
Hoạt động 5: Sáng tạo
- Trang trí góc Toán bằng các hình vuông, hình tâm giác, hình tròn.
…………………………………………………………………
Tiếng Việt
TIẾNG CÓ MỘT PHẦN KHÁC NHAU (tiết 1, 2)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 97-101)
………………………………………………………………………………………
Chiều:
LuyệnTiếng Việt
TIẾNG CÓ MỘT PHẦN KHÁC NHAU
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về tiếng có một phần khác
nhau.
2. Kĩ năng: Rèn KN phân biệt tiếng có phần khác nhau; KN vẽ và đọc trên mô hình
tiếng có phần khác nhau.
3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
4. Năng lực:
- Biết hợp tác ( thông qua hoạt động 1)

II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Sách TV1.CGD.
2. Học sinh: Sách TV1.CGD, bảng con.
III. Tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Hoạt động khởi động:
- Ổn định tổ chức: Hát
- GV giới thiệu nội dung ôn tập.
2. Thực hành:
a. Hoạt động 1: Luyện phân biệt tiếng có phần khác nhau.
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng phân biệt tiếng có phần khác nhau.
* Cách tiến hành:


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

- Giáo viên cho HS phân biệt tiếng có phần khác nhau theo cá nhân, nhóm, dãy, cả
lớp.
- Lưu ý: Tiếng có 3 bộ phận, nên các tiếng có thể giống nhau hay khác nhau về một
trong ba bộ phận: thanh – phần đầu – phần vần.
b. Hoạt động 2: Vẽ mô hình tiếng có phần khác nhau.
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng vẽ mô hình tiếng có phần khác nhau cho HS.
* Cách tiến hành: - GV cho HS vẽ mô hình trên bảng con.
- Cho HS tự vẽ vào vở ôli
- Lưu ý cho HS cách đánh dấu mô hình khác nhau phần thanh, khác nhau phần đầu
và khác nhau phần vần.
- GV hướng dẫn em: Phúc, Hà. Linh
Dũng,Doanh có thể vẽ mô hình trên bảng.
3. Hoạt động nối tiếp:
- Yêu cầu học sinh về nhà luyện kĩ năng phân biệt tiếng có phần khác nhau.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh Chuẩn bị bài sau.
Hoạt động 4: Sáng tạo
- Vẽ mô hình tiếng có phần khác nhau.

………………………………………………………………….
Kĩ năng sống
Dạy theo giáo án POKI
………………………………………………………………….
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP tiết 3, 4)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 102-104)
………………………………………………………………….
Toán
Tiết6: CÁC SỐ 1,2 3
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật. Biết đọc,
viết các số 1, 2, 3. Biết đếm từ 1,2,3, từ 3 đến 1. Biết thứ tự của các số 1, 2, 3.
- HS cần hoàn thành BT 1,2,3.
2. Kĩ năng: Rèn KN đọc, viết, đếm số, đồ vật, KN sử dụng đồ dùng.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
4. Năng lực:
- Tư duy và lập luận toán học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách Toán lớp 1; Các nhóm có 1, 2 , 3 đồ vật cùng loại.
2. HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, bảng con.
III. Phương pháp dạy học:


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

- Phương pháp trực quan, vấn đáp.
III. Tổ chức các hoạt động dạy - học
Hoạt động 1: Khởi động: Chơi trò chơi “Thi ghép hình.”
- Mục tiêu: Phân biệt được hình tròn, hình vuông, hình tam giác qua ghép hình.
- Lớp trưởng điều khiển cho các bạn chơi.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới:
a, Giới thiệu số 1. Làm việc cả lớp. PP trực quan, vấn đáp.
- Bước 1: Hướng dẫn H quan sát các nhóm chỉ có 1 phân tử.
- Chỉ vào tranh và nói: “ Có một bạn gái”, “Có 1 con chim”... - HS nhắc lại CNLớp.
- Bước 2: Hướng dẫn H nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng
đều bằng 1, chỉ vào từng nhóm đồ vật và nêu: Có một bạn gái, Có 1 con chim... đều
có số lượng là 1, ta dùng số 1 để chỉ số lượng của mỗi đồ vật trong nhóm đó, số 1
viết bằng chữ số một, viết như sau:
- Viết số 1 lên bảng.
- Hướng dẫn H quan sát chữ số 1 in, chữ số 1 viết.
- Bước 3: HS thực hành trên vật thật: lấy 1 ô vuông, 1 que tính, 1 con bướm,... sau đó
chỉ và đọc 1.
b, Giới thiệu số 2 và số 3. Làm việc cả lớp. PP trực quan, vấn đáp.
- Tiến hành tương tự số 1.
- Cho HS chỉ vào hình vẽ các cột HLP để đếm từ 1 đến 3( 1, 2,3) rồi đọc ( ba, hai,
một).
- Làm tương tự với các hình ô vuông để HS thực hành đếm rồi đọc ngược lại (một,
hai; hai, một) (một, hai, ba; ba, hai, một).
Hoạt động 3. Luyện tập, thực hành

Bài 1. Viết số 1,2,3. Làm việc cá nhân.
- HS thực hành viết vào bảng con. GV nhận xét – chỉnh sửa.
- HS thực hành viết vào vở. GV nhận xét – chỉnh sửa.
Bài 2. Viết số vào ô trống ( làm việc lớp)
- Tập cho H nêu yêu cầu bài tập dựa vào nội dung hình vẽ.
- Gợi ý giúp H làm bài (hình 1).
- HS thực hành làm bài tập vào vở BT (Hình 2,3,4).
Bài 3. Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp
- Treo tranh phóng to cho hs thi đua lên bảng làm.
Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống

Cho HS chơi trò chơi “ Nhận biết ra số lượng nhanh.”
- GV đưa các tờ bìa có đính các nhóm đồ vật. HS nối tiếp giơ số và đọc.
- Nhận xét, dặn về nhà ôn lại cách đọc - viết số 1,2,3.
Hoạt động 5: Sáng tạo


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

Vận dụng kiến thức đã học viết các số 1, 2, 3 Trang trí góc Toán.
………………………………………………………………….
Đạo đức
Bài 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1 (tiết 2)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức học ở tiết 1 qua các hình thức:
- Quan sát tranh và kể chuyện theo tranh.
- Múa, hát, đọc thơ hoặc vẽ tranh về chủ đề “Trường em”.
2. Kĩ năng: Giao tiếp, mạnh dạn trước đông người.
GD KNS: KN tự giới thiệu về bản thân; KN thể hiện sự tự tin trước đám đông.
3. Thái độ: Biết quan tâm đến các bạn trong lớp.
-

4. Năng lực:

- Biết hợp tác ( thông qua hoạt động 2)
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập 4 SGK. Bài hát Em yêu trường em.
2. HS: Vở bài tập Đạo đức 1.
III. Tổ chức các hoạt động dạy - học.
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm.Lớp trưởng điều khiển lớp hát bài “Em yêu
trường em”.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động2. Luyện tập, thực hành:
a. Quan sát tranh và kể truyện theo tranh ( Bài tập 4). Làm việc nhóm
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS quan sát tranh và kể chuyện theo tranh.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận quan sát tranh và kể chuyện theo tranh.
- Lớp trưởng điều khiển các bạn kể chuyện trước lớp.
- GV kể lại truyện, vừa kể vừa chỉ vào từng tranh nội dung câu chuyện, liên hệ.
b. Hát, múa, đọc thơ hoặc vẽ tranh về chủ đề “Trường em”.Làm việc nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm múa hát, đọc thơ, kể chuyện theo chủ đề “Trường
em”.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận chọn tiết mục.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét khen ngợi những nhóm có phần biểu diễn hay.
- GVKL: Vào lớp 1 các em có thầy cô mới,bạn bè mới.Các em phải thực hiện nhiệm
vụ của người HS để được thầy cô bạn bè yêu mến.
Hoạt động 3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống:
- HD HS về nhà với sự giúp đỡ của bố mẹ, ông bà sưu tầm các bài thơ, bài hát về mái
trường, thầy cô.
Hoạt động 4: Sáng tạo
- Hát múa các bài hát về thầy cô cho người thân nghe.

………………………………………………………………….
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Toán


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

Tiết 7: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nhận biết được số lượng 1, 2, 3. Biết đọc viết, đếm, các số 1, 2, 3.
- Bài tập cần hoàn thành: 1,2.
2. Kĩ năng: Rèn KN đọc, viết, đếm số, đồ vật; kĩ năng sử dụng đồ dùng.
3. Thái độ: Giúp HS yêu thích môn học.
4. Năng lực:

- Biết hợp tác thông qua hoạt động 1.
- Mô hình hóa Toán học thông qua hoạt động 2.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng Toán, bảng phụ.
2. HS: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Phương pháp dạy học:
-PP phát hiện và giải quyết vấn đề,
III. Tổ chức các hoạt động dạy - học
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm: Trò chơi “ Thi đọc đúng đọc nhanh.”

- HS nối tiếp nhau đọc các số 1,2,3; 3,2,1.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống. Làm việc cá nhân
- Hướng dẫn HS tập nêu yêu cầu của bài.
- HS quan sát, đếm số lượng trong từng hình vẽ và điền số phù hợp.
- GV theo dõi nhắc nhở HS làm bài.
- Cho HS chia sẻ KQ trước lớp.
- NX – chốt đáp án đúng.
Bài 2: Điền số thích hợp vào dưới mỗi hình. Làm việc cá nhân
- Tiến hành tương tự bài 1.
- NX – chốt đáp án đúng. (H1: 2; H2; 1, 2)
Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống:
- Chơi TC “Ai nhanh, ai đúng!”
- HD HS về nhà ôn lại bài và xem trước tiết sau.
Hoạt động 5: Sáng tạo
- Vận dụng kiến thức đã học để so sánh các đồ vật ở gia đình.
………………………………………………………………….
Tiếng Việt
ÂM-PHÂN BIỆT PHỤ ÂM .NGUYÊN ÂM (tiết 5,6 )
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 107-117)
………………………………………………………………….
Chiều:
Tiếng Việt
Bài 2: ÂM-PHÂN BIỆT PHỤ ÂM .NGUYÊN ÂM (tiết 7)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 117-123)
………………………………………………………………….


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

Thủ công
XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS biết cách xé ,dán hình chữ nhật.
2. Kĩ năng: Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng
dẫn.Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa
phẳng.
3. Thái độ: Khéo léo khi xé dán hình, giáo dục học sinh lòng yêu
thích môn thủ công.
* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch
sẽ ngay sau khi
học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp
4. Năng lực:

- Biết hợp tác ( thông qua hoạt động 2)
II. Chuẩn bị:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa,
phương pháp thực
hành luyện tập.
- GV:Bài mẫu, giấy màu, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì
III. Phương pháp.
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa,
phương pháp thực
hành luyện tập.
- Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh các đồ vật có dạng hình
chữ nhật?
- HS chơi.
- GV nhận xét, giới thiệu bài…
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm

- Cho HS chơi trò chơi: Tìm đúng, tìm nhanh các đồ vật có dạng hình
chữ nhật?
Hoạt động 2: Khám phá kiến thức

a. Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét
- GV cho hs xem bài mẫu hình chữ nhật.
b. GV hướng dẫn mẫu.
- Vẽ và xé hình chữ nhật:
+Cạnh dài 12ô,cạnh ngắn 6ô
+Xé từng cạnh hình chữ nhật
Hoạt động 3. Luyện tập, thực hành

- Vẽ và xé hình tam giác:
+Vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8ô,cạnh ngắn 6ô.
+Đếm từ trái sang phải 4ô đánh dấu đỉnh hình


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

tam giác cân
-Lần lượt xé từng cạnh.
-Dán hình:Lấy hồ di đều theo các cạnh rồi dán
*Chú ý dùng một tờ giấy vuốt mép cho phẳng
GV quan sát uốn nắn.
-Trưng bày sản phẩm, nhận xét, đánh giá sản phẩm.
Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống
- Về xé lại hình cho đẹp
Hoạt động 5: Sáng tạo
Cắt dán các hình đã học Trang trí góc Thủ công.
…………………………………………………………………
Tự nhiên và xã hội
CHÚNGTA ĐANG LỚN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự
hiểu biết của bản thân. HS mức 3,4 nêu được ví dụ cụ thể, sự thay đổi của bản thân về
số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết về sức lớn của mọi người là không hoàn
toàn như nhau, có người cao hơn có người béo hơn, đó là bình thường.
2. Kĩ năng: Rèn KN quan sát, nhận biết sự thay đổi của cơ thể.
3. Thái độ: GD HS có thói quen tập thể dục để rèn luyện thân thể.
-

4. Năng lực:

- Biết hợp tác ( thông qua hoạt động 2)
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Các hình trong bài 1SGK.
2. HS: SGK, VBT.
III. Phương pháp dạy học:

III. Tổ chức các hoạt động dạy - học
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm: Trò chơi vật tay.

- Chơi theo nhóm 4 người, mỗi lần 1 cặp, những người thắng đấu tiếp với nhau.
- Lớp trưởng điều khiển cho các bạn chơi.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động 2. Khám phá kiến thức
a, Làm việc với sgk. Làm việc nhóm đôi
- Mục tiêu: Hs biết sức lớn của các em thể hiện ở chiều cao cân nặng và sự hiểu biết.
- Cách tiến hành:
+ HS làm việc theo cặp: cùng quan sát các hình ở trang 6 SGK và nói với nhau về
những gì các em quan sát được.
+ Lớp trưởng điều khiển các bạn chia sẻ trước lớp.
- GVKL: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên hằng ngày, hằng tháng về cân nặng, chiều
cao, về các hoạt động vận động và sự hiểu biết. Các em cũng cao hơn, nặng hơn, học
được nhiều thứ hơn, trí tuệ phát triển hơn…


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

b, Thực hành theo nhóm nhỏ. Làm việc nhóm
Bước 1: Chia mỗi nhóm 4 HS làm 2 cặp; cho lần lượt từng cặp đứng áp sát lưng, đầu
và gót chân chạm vào nhau. Cặp kia quan sát xem bạn nào cao hơn. Tiến hành tương
tự để xem tay ai dài hơn, vòng tay, vòng đầu, vòng ngực ai to hơn, ai béo, ai gầy…
Bước 2: Yêu cầu các nhóm phát biểu suy nghĩ cá nhân: Dựa vào kết quả thực hành đo
lẫn nhau, các em thấy chúng ta tuy bằng tuổi nhau nhưng lớn lên không giống nhau
có phải không? Điều đó có gì đáng lo không?
- Lớp trưởng điều khiển các bạn chia sẻ trước lớp.
- GVKL: Sự lớn lên của các em có thể giống nhau hoặc khác nhau. Các em cần chú ý
ăn uống điều độ, cần phải giữ gìn vệ sinh, không ốm đau, chúng ta sẽ lớn hơn.
Hoạt động 3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống

- Cho HS vẽ về các bạn trong nhóm.
- Nhắc hs cần tập thể dục hàng ngày để cơ thể cao lớn, khỏe mạnh.
Hoạt động 5: Sáng tạo
- Vẽ 2 bạn vào vở rồi so sánh cơ thể to lớn của 2 bạn đó.

……………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
Bài 2: ÂM-PHÂN BIỆT PHỤ ÂM .NGUYÊN ÂM (tiết 8)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 117-123)
………………………………………………………………….
Tiếng Việt
ÂM/C/ tiết 9)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 123-127)
………………………………………………………………….
Toán
Tiết 8: CÁC SỐ 1,2,3,4,5
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1-5. Biết đọc, viết các số
4, 5. Biết đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1. Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5.
BT: 1,2,3.
2. Kĩ năng: Rèn KN quan sát, nhận biết được số lượng các đồ vật trong thực tế.
3. Thái độ: Giúp HS yêu thích môn học.
4. Năng lực:
- Biết hợp tác ( thông qua hoạt động 1, 2, 3, 4, 5)

- Tư duy và lập luận toán học( Thông qua hoạt động 2, 3)
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng dạy Toán 1; Các nhóm có đến 5 đồ vật cùng loại.
2. HS: Bộ đồ dùng học Toán 1.
III. Phương pháp dạy học:
PP trực quan, vấn đáp.


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

III. Tổ chức các hoạt động dạy - học
Hoạt động 1: Khởi động bằng trải nghiệm: Trò chơi “ Thi đọc đúng đọc nhanh.”

- HS nối tiếp nhau đọc các số 1,2,3; 3,2,1.
- GV nhận xét và chuyển ý vào bài mới.
Hoạt động 2. Khám phá kiến thức
a, Giới thiệu số 4 và chữ số 4. Làm việc cả lớp.
- Bước 1: Yêu cầu HS viết số thích hợp vào ô trống ở dòng đầu tiên ở trong SGK.
- Bước 2: Treo các tranh vẽ. HS q/s tranh và nêu hình vẽ có số lượng là 4.
- Bước 3: HS thực hành trên vật thật: lấy 4 ô vuông, 4 que tính, 4 con bướm,... sau đó
chỉ và đọc 4.
- GVKL: 4 bạn, 4 chấm tròn, 4 hình tam giác... ta dùng số 4 để chỉ số lượng các
nhóm đồ vật đó. Số 4 được biểu diễn bằng chữ số 4 in( treo hình số 4 in) và chữ số 4
viết (treo hình số 4 viết). Chữ số 4 được viết như sau: (GV viết lên bảng).
b, Giới thiệu số 5. Làm việc cả lớp. PP trực quan, vấn đáp.
- Tiến hành tương tự số 4.
c, Tập đếm và xác định thứ tự các số trong dãy 1,2,3,4,5. Làm việc cả lớp. PP trực
quan, vấn đáp.
- Yêu cầu HS đọc liền mạch các số dưới mỗi cột ô vuông.
- GV hỏi : + Trước khi đếm số 2 em phải đếm số nào?
+ Sau khi đếm số 2 em đếm số nào?
Kết luận: “ Như vậy, ta nói số 2 đứng sau số 1 và đứng trước số 3”
Hoạt động 3. Luyện tập, thực hành

Bài 1. Viết số 4,5. Làm việc cá nhân.
- HS thực hành viết vào bảng con. GV nhận xét – chỉnh sửa.
- HS thực hành viết vào vở. GV nhận xét – chỉnh sửa.
Bài 2. Viết số vào ô trống( lớp)
- Tập cho H nêu yêu cầu bài tập dựa vào nội dung hình vẽ.
- Gợi ý giúp H làm bài (hình 1).
- HS thực hành làm bài tập vào vở BT (Hình 2,3,4).
Bài 3. Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp
- Treo tranh phóng to cho hs thi đua lên bảng làm.
Hoạt động 4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống

Cho HS chơi trò chơi “ Nhận biết ra số lượng nhanh.”
- GV đưa các tờ bìa có đính các nhóm đồ vật. HS nối tiếp giơ số và đọc.
Hoạt động 5: Sáng tạo
-Về nhà viết số 1,2,3,4,5.
……………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
ÂM/C/( tiết 10)
(Sử dụng sách thiết kế TV1.CGD trang 123-127)
………………………………………………………………….


KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2
2018 - 2019

N ĂM HỌC

SINH HOẠT
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN
………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×