Tải bản đầy đủ

Giao an lớp 2 từ tuần 1tuần 3 theo chủ đề

TuÇn 1

CHỦ ĐỀ 1:

Thứ 2: 27 /8 /2018
CT 3: 2A
Thứ 3:28/8/2018
ST 4: 2B
Thứ 5: 30/ 8 /2018
ST 4: 2C
TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
MÙA HÈ CỦA EM
( 3 Tiết )

I. Mục tiêu:
- KT: Phân tích và đánh giá được sản phẩm ở mức độ đơn giản : nêu được
chủ đề, hình ảnh, màu sắc và cảm nhận về bức tranh đó.
- KN: lựa chọn được hoạt động yêu thích và tạo hình dáng người phù hợp.
- TĐ: Yêu thích các hoạt động mùa hè.
- NL: Tự học và giải quyết vấn đề.
II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:
- Sách Dạy mĩ thuật lớp 2.
- Tranh thiếu nhi; cách kí họa dáng người
- Sản phẩm của học sinh.
b.Học sinh:
- Sách Học mĩ thuật lớp 2
- Bút chì, màu vẽ, bút lông, giấy vẽ A3, A4,giấy màu, bìa cứng, hồ dán,vải, sợi
len, hoa lá...
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm.
3. Vận dụng quy trình mĩ thuật:
- Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn
4. Phân bố thời gian các hoạt động dạy học:
- Tiết 1: 1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
2. Hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Tiết 2: 3. Hướng dẫn học sinh thực hành.
- Tiết 3: 4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu.
- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm.


HĐ2: Hướng dẫn thực hiện
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1.2 để tham khảo cách vẽ các dáng người
hoạt động vui chơi trong mùa hè
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết cách phân tích và đánh giá tác phẩm nhằm phát triển kĩ năng
phân tích và đánh giá một tác phẩm mĩ thuật. Tạo hình được dáng người phù
hợp với các hoạt động mùa hè; Có ý thức tự giải quyết vấn đề và hợp tác
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật:Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ3: Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS thống nhất nội dung bức tranh nhóm, lựa chọn các hình ảnh
* Đánh giá:
-Tiêu chí:
- Đối với học sinh năng năng lực hạn chế :


+ Vẽ phác được các dáng người
+ Biết lựa chọn màu sắc vẽ màu hoàn thành dáng người theo ý thích.
- Đối với học sinh năng khiếu :
+ Vẽ hình cân đối, vẽ dáng người thể hiện rõ động tác hoạt động ( thể hiện được
các tư thế đầu, mình , chân , tay...)
+ Lựa chọn chất liệu theo ý thích, có thể kết hợp nhiều chất liệu( len, sợi, vải,
giấy màu, giấy báo…) để tạo sản phẩm.
- Phương pháp:Kết quả thực hành
- Kĩ thuật:; Khích lệ, động viên
HĐ4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
- Giáo viên hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm cùng nhau chia sẽ trình bày cảm xúc
- HS tự đánh giá lẫn nhau.
- Đặt câu hỏi để HS trình bày và đánh giá sản phẩm.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn
- Phương pháp: Vấn đáp
- Kĩ thuật:Đặt câu hỏi; Giao lư chia sẻ kinh nghiệm
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bức tranh theo chủ đề mùa hè


TuÇn 2

CHỦ ĐỀ 1:

Thứ 4: 5 /9 /2018( Dạy TKB thứ3)
CT 4: 2B
Thứ 6: 7/ 9 /2018( Dạy TKB thứ 5)
ST 4: 2C
TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
MÙA HÈ CỦA EM
( 3 Tiết )

I. Mục tiêu:
- KT: Phân tích và đánh giá được sản phẩm ở mức độ đơn giản : nêu được
chủ đề, hình ảnh, màu sắc và cảm nhận về bức tranh đó.
- KN: lựa chọn được hoạt động yêu thích và tạo hình dáng người phù hợp.
- TĐ: Yêu thích các hoạt động mùa hè.
- NL: Tự học và giải quyết vấn đề.
II/ Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:
- Sách Dạy mĩ thuật lớp 2.
- Tranh thiếu nhi; cách kí họa dáng người
- Sản phẩm của học sinh.
b.Học sinh:
- Sách Học mĩ thuật lớp 2
- Bút chì, màu vẽ, bút lông, giấy vẽ A3, A4,giấy màu, bìa cứng, hồ dán,vải, sợi
len, hoa lá...
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm.
3. Vận dụng quy trình mĩ thuật:
- Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn
4. Phân bố thời gian các hoạt động dạy học:
- Tiết 1: 1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
2. Hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Tiết 2: 3. Hướng dẫn học sinh thực hành.
- Tiết 3: 4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu.
- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm.
HĐ2: Hướng dẫn thực hiện


- Hướng dẫn HS quan sát hình 1.2 để tham khảo cách vẽ các dáng người
hoạt động vui chơi trong mùa hè
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết cách phân tích và đánh giá tác phẩm nhằm phát triển kĩ năng
phân tích và đánh giá một tác phẩm mĩ thuật. Tạo hình được dáng người phù
hợp với các hoạt động mùa hè; Có ý thức tự giải quyết vấn đề và hợp tác
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật:Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ3: Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS thống nhất nội dung bức tranh nhóm, lựa chọn các hình ảnh
* Đánh giá:
-Tiêu chí:
- Đối với học sinh năng năng lực hạn chế :
+ Vẽ phác được các dáng người
+ Biết lựa chọn màu sắc vẽ màu hoàn thành dáng người theo ý thích.
- Đối với học sinh năng khiếu :
+ Vẽ hình cân đối, vẽ dáng người thể hiện rõ động tác hoạt động ( thể hiện được
các tư thế đầu, mình , chân , tay...)
+ Lựa chọn chất liệu theo ý thích, có thể kết hợp nhiều chất liệu( len, sợi, vải,
giấy màu, giấy báo…) để tạo sản phẩm.
- Phương pháp:Kết quả thực hành
- Kĩ thuật:; Khích lệ, động viên
HĐ4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
- Giáo viên hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm cùng nhau chia sẽ trình bày cảm xúc
- HS tự đánh giá lẫn nhau.
- Đặt câu hỏi để HS trình bày và đánh giá sản phẩm.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn
- Phương pháp: Vấn đáp
- Kĩ thuật:Đặt câu hỏi; Giao lư chia sẻ kinh nghiệm
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bức tranh theo chủ đề mùa hè


TuÇn 3
Thứ 2: 10 /9 /2018
CT 3: 2A
Thứ 3:11/9/2018
ST 4:2B
Thứ 5: 13/ 9 /2018
ST 4: 2C
CHỦ ĐỀ 1:

TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ
MÙA HÈ CỦA EM
( 3 Tiết )

I. Mục tiêu:
- KT: Phân tích và đánh giá được sản phẩm ở mức độ đơn giản : nêu được
chủ đề, hình ảnh, màu sắc và cảm nhận về bức tranh đó.
- KN: lựa chọn được hoạt động yêu thích và tạo hình dáng người phù hợp.
- TĐ: Yêu thích các hoạt động mùa hè.
- NL: Tự học và giải quyết vấn đề.
II/ Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:
- Sách Dạy mĩ thuật lớp 2.
- Tranh thiếu nhi; cách kí họa dáng người
- Sản phẩm của học sinh.
b.Học sinh:
- Sách Học mĩ thuật lớp 2
- Bút chì, màu vẽ, bút lông, giấy vẽ A3, A4,giấy màu, bìa cứng, hồ dán,vải, sợi
len, hoa lá...
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm.
3. Vận dụng quy trình mĩ thuật:
- Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn
4. Phân bố thời gian các hoạt động dạy học:
- Tiết 1: 1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
2. Hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Tiết 2: 3. Hướng dẫn học sinh thực hành.
- Tiết 3: 4. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
III/ Hoạt động dạy học chủ yếu:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu.


- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm.
HĐ2: Hướng dẫn thực hiện
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1.2 để tham khảo cách vẽ các dáng người
hoạt động vui chơi trong mùa hè
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết cách phân tích và đánh giá tác phẩm nhằm phát triển kĩ năng
phân tích và đánh giá một tác phẩm mĩ thuật. Tạo hình được dáng người phù
hợp với các hoạt động mùa hè; Có ý thức tự giải quyết vấn đề và hợp tác
- Phương pháp: Quan sát, vấn đáp
- Kĩ thuật:Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ3: Hướng dẫn thực hành
- Yêu cầu HS thống nhất nội dung bức tranh nhóm, lựa chọn các hình ảnh
* Đánh giá:
-Tiêu chí:
- Đối với học sinh năng năng lực hạn chế :
+ Vẽ phác được các dáng người
+ Biết lựa chọn màu sắc vẽ màu hoàn thành dáng người theo ý thích.
- Đối với học sinh năng khiếu :
+ Vẽ hình cân đối, vẽ dáng người thể hiện rõ động tác hoạt động ( thể hiện được
các tư thế đầu, mình , chân , tay...)
+ Lựa chọn chất liệu theo ý thích, có thể kết hợp nhiều chất liệu( len, sợi, vải,
giấy màu, giấy báo…) để tạo sản phẩm.
- Phương pháp:Kết quả thực hành
- Kĩ thuật:; Khích lệ, động viên
HĐ4: Tổ chức trưng bày, giới thiệu và đánh giá sản phẩm
- Giáo viên hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm
- Hướng dẫn HS thuyết trình về sản phẩm cùng nhau chia sẽ trình bày cảm xúc
- HS tự đánh giá lẫn nhau.
- Đặt câu hỏi để HS trình bày và đánh giá sản phẩm.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn
- Phương pháp: Vấn đáp
- Kĩ thuật:Đặt câu hỏi; Giao lư chia sẻ kinh nghiệm
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bức tranh theo chủ đề mùa hè
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×