Tải bản đầy đủ

cổng trường mở ra

Giáo án Ngữ văn 6

BÀI DẠY:

CỔNG TRƯỜNG MỞ RA
(LÝ LAN)

I. MỤC ĐÍCH, U CẦU
I Giúp HS.
1. Kiến thức:
- Tình cảm sâu nặng của cha mẹ, gia đình với con cái, ý nghóa lớn
lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người, nhất là với
tuổi thiếu niên, nhi đồng.
- Lời văn biểu hiện tâm trạng người mẹ đối với con trong văn
bản.
2. Kó năng:
- Rèn kó năng đọc, hiểu một văn bản biểu cảm được viết như
những dòng nhật kí của một người mẹ.
- Phân tích một số chi tiết tiêu biểu diễn tả tâm trạng của
người mẹ trong đêm chuẩn bò cho ngày khai trường đầu tiên của
con.

- Liên hệ vận dụng khi viết một bài văn biểu cảm.
3c. Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu thương cha mẹ.
- Giáo dục ý thức tự giác học tập cho HS.
I. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp nêu vấn đề.
- Phương pháp phân tích, bình giảng.
- Phương pháp tổ chức tranh luận, vấn đáp.
2. Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa;
- Sách giáo viên;
- Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng;
- Giáo án cá nhân;
- Một số tư liệu tham khảo khác;
- Phấn, bảng.
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Đọc SGK, SGV, TLTK.
- Rút kinh nghiệm từ bài trước, soạn giáo án bài mới.
- Phương án tổ chức lớp học, nhóm học.
2. Học sinh
- Học thuộc bài cũ, hồn thành bài tập đã giao ở tiết học trước.
- Đọc SGK, SBT, TLTK để củng cố bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Soạn bài.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tình hình lớp: (1 phút).
2. Kiểm tra bài cu: Khơng kiểm tra.
3. Giảng bài mới: (42 phút)
* Giới thiệu bài: (1 phút)

Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 1


Giáo án Ngữ văn 6
Có lẽ các em đã từng nghe qua câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí “Mẹ thương con có hay
chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng…” . Câu hát đầy xúc động gợi chúng ta
nhớ về tình cảm bao la của mẹ. Thế đấy, mẹ lo lắng cho con từ lúc mang thai


đến lúc sinh con ra, lo cho con ăn ngoan chóng khoẻ rồi lo lắng đến lúc
con chuẩn bò bước vào một chân trời mới – trường học. Đó cũng là
bước chân đầu tiên con rời vòng tay mẹ để tự mình bước đi trên con đường học vấn. Để hiểu
rõ tâm trạng của các bậc cha mẹ nhất là trong cái đêm trước ngày
khai trường vào lớp 1 của con chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn
bản “Cổng trường mở ra”.
*Tiến trình bài dạy: (41 phút)
Thời
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài học
lượng
8
HĐ 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu HĐ 1: Tìm hiểu chung về I. Tìm hiểu chung
phút
chung về văn bản
văn bản
- GV đặt câu hỏi gợi mở.
- Trả lời.
Trong ngày khai trường đầu tiên
của em,ai đưa em đến trườing?
Em có nhớ đêm hơm trước ngày
khai trường ấy, mẹ em đã làm gì
và nghĩ gì khơng?
- Hướng dẫn HS đọc:
1. Đọc
Giọng dòu dàng, chậm- Đọc văn bản.
rãi, đôi khi thầm thì
( khi nhìn con ngủ), hết
sức tình cảm, có khi
giọng xa vắng( hồi
tưởng bà ngoại đã đi
trên đường tới lớp),
hơi buồn buồn ( khi bà
ngoại
đứng
ngoài
cổng trường).
2.Kiểu văn bản:
Gọi 2 HS lần lượt đọc văn bản.
- Trả lời.
Văn
bản
nhật
Nhận xét cách đọc.
dụng.
- H: Văn bản này thuộc kiểu văn
- Lắng nghe.
bản gì?
- Nhắc lại đặc điểm về văn bản
nhật dụng:
Văn bản nhật dụng khơng
phải là khái niệm chỉ thể loại,
kiểu văn bản. Mà là nói đến tính
chất của nội dung văn bản. Đó là
những bài viết có nội dung gần
- Trả lời.
3. Đại ý
gũi, bức thiết với cuộc sống.
Bài văn viết về tâm trạng
- H: Văn bản “cổng trường mở
của người mẹ trong đêm
ra” tác giả viết về ai? Tâm trạng
khơng ngủ trước ngày khai
của người ấy như thế nào?
trường lần đầu tiên của con.
Xem
lại
tồn
bộ
văn
bản

3. Bố cục: 2 phần:
- Xác đònh bố cục
chia
bố
cục.
- Từ đầu -> bước
văn bản? Nội dung
vào:
Diễn
biến
từng phần?
tâm trạng người
Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 2


Giáo án Ngữ văn 6

-

30
phút

HĐ 2: Hướng dẫn HS phân
tích văn bản.
- H: Trong văn bản có mấy nhân
vật? Đó là ai?
- H: Người mẹ có tâm trạng như
thế nào trước ngày khai trường
của con?

HĐ 2: Phân tích văn bản.
- 2 nhân vật: mẹ và con.
- Trả lời:
+ Khơng tập trung vào việc
gì.
+ Lên gường và trằn trọc.
+ Khơng lo nhưng vẫn khơng
ngủ
Thao thức khơng ngủ được,
suy nghĩ triền miên.

- H: V× sao mĐ cã nh÷ng - V× mĐ rÊt yªu con,
t©m tr¹ng nh vËy?
quan t©m ®Õn con,
bëi mĐ ®· ®ỵc hëng
t×nh yªu th¬ng Êy tõ
bµ ngo¹i, t×nh c¶m Êy
lµ 1 sù tiÕp nèi thÕ hƯ,
H: Em có nhận xét gì về tình lµ trun thèng hiÕu
cảm của mẹ dành cho con?
häc.
- Trả lời.

mẹ.
Còn lại: Suy nghó
của mẹ về ngày
mai khi cổng trường
mở ra
II. Phân tích
1.Tâm trạng của hai mẹ con
trước ngày khai trường.
a.Người mẹ.
- Trìu mến quan sát
những việc làm
của cậu học trò
ngày mai vào lớp
Một.
Vỗ về để con
ngủ, xem lại những
thứ đã chuẩn bò
cho con ngày đầu
tiên đến trường.
- Suy nghó về việc
làm cho ngày đầu
tiên con đi học thật
sự có ý nghóa.
- Hồi tưởng lại kỉ
niệm sâu đậm,
không
thể
nào
quên
của
bản
thân về ngày đầu
tiên đi học.

- H: Đứa con có tâm trạng như
 Khắc họa tình u thương
thế nào trước ngày khai trường
sâu sắc của người mẹ đối
của mình?
- Thanh thản, khơng lo với con.
lắng.
b.Đứa con.
- Gương mặt thanh
thoát, tựa nghiêng
trên gối mềm, đôi
môi hé mở, thỉnh
thoảng chúm lại…
- Giấc ngủ đến với con nhẹ
- Đêm trước ngày khai
nhàng.
trường, tâm trạng của
- Háo hức khơng nằm n,
người mẹ và đứa con
nhưng lát sau đã ngủ.
có gì khác nhau?
Mẹ không ngủ, Thanh thản, vơ tư.
suy nghó triền miên.
Con thanh thản, vô
- H: Em nhận thấy ở tư.
nước ta, ngày khai
trường có diễn ra như
2. Tầm quan trọng của
là ngày lễ của toàn - Ngày khai trường nhà trường
xã hội không?
ở nước ta là ngày - Từ câu chuyện
- H: Câu văn nào trong lễ của toàn xã
Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 3


Giáo án Ngữ văn 6
bài nói lên tầm quan hội.
trọng của nhà trường
đối với thế hệ trẻ?
- Phát hiện và trả lời.
- H: Người mẹ nói: “…
bước qua… mở ra”.
Đã 7 năm bước qua
cánh cổng trường,
bây giờ em hiểu thế
giới kì diệu đó là gì?
- H: Trong VB có phải
người mẹ đang nói
trực tiếp
với
con
không? Theo em, người
mẹ đang tâm sự với
ai?
Cách viết này có
tác dụng gì?

- H: Bài văn giản dò
nhưng
vẫn
khiến
người đọc suy ngẫm
xúc động. Vì sao vậy?
(gợi ý: cách dùng từ
trong đoạn văn)

về
ngày
khai
trường ở Nhật, suy
nghó về vai trò
của giáo dục đối
với thế hệ tương
lai.
- “Ai cũng biết…sau
- Được vui cùng bạn này”.
bè,
biết
thêm - “Ngày mai…mở
nhiều kiến thức, ra”.
tràn đầy tình cảm
của thầy cô…
- Mẹ không trực tiếp
nói với con mà
cũng không nói
với ai. Mẹ nhìn con
ngủ như đang tâm
sự với con
nhưng
thực ra đang nói với
chính
mình.
Cách
viết này làm nổi
bật được tâm trạng
khắc hoạ được tâm
tư, tình cảm, những
điều sâu kín khó
nói.
- Dùng từ ngữ chọn lọc, hấp
dẫn, giàu sức biểu cảm.

3. Nghệ thuật:
- Lựa chọn hình thức
tự bạch như những
dòng nhật kí của
người mẹ nói với
con.

- Sử dụng ngôn
ngữ biểu cảm.

4 phút

HĐ 3: Hướng dẫn HS tổng kết HĐ 3: Tổng kết
giá trị nội dung và nghệ thuật - Đọc.
- u cầu HS đọc phần ghi nhớ
trong SGK.
- GV chốt lại: Như những dòng
nhật kí tâm tình,nhỏ nhẹ và sâu
lắng,bài văn giúp ta hiểu thêm
tấm lòng,u thương tình cảm
sâu nặng của người mẹ đối với
con và vai trò to lớn của nhà
trường đối với mỗi cuộc sống
mỗi con người
HĐ 4: Luyện tập
1. GV treo bảng phụ.
Đáp án D
 Văn bản cổng
trường mở ra viết về
nội dung gì?
A. Miêu tả quang
cảnh
ngày
khai

Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 4

III. Ghi nhớ: (SGK)


Giáo án Ngữ văn 6
trường.
B. Bàn về vai trò
của nhà trương trong
việc giáo dục thế hệ
trẻ.
C. Kể về tâm trang
của một chú bé
trong ngày đầu tiên
đến trường.
D. Tái hiện lại tâm tư
tình cảm của người
mẹ trong đêm trước - Tìm và đọc trước lớp. Các
ngày khai trường vào bạn khác bổ sung.
lớp 1 của con.
2. Em cã biÕt 1 c©u ca
dao, danh ng«n hay 1 bµi
th¬ nãi vỊ tÊm lßng ngêi
mĐ?
4. Dặn dò học sinh, bài tập về nhà: (1 phút)
- Viết một đoạn văn ghi lại suy nghó của bản thân về ngày khai
trường đầu tiên.
- Sưu tầm và đọc một số văn bản về ngày khai giảng.
- Soạn bài “Mẹ tôi”: Trả lời câu hỏi SGK.
V. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Người soạn: Nguyễn Thị Hương Lài

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×