Tải bản đầy đủ

PPCT cong nghe 6 theo chủ đề năm học 2018 2019

+PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT - CÔNG NGHỆ 6

TUẦN
1

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

TIẾT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


35
36
37

Năm học 2018 – 2019
HKI: 19 tuần = 37 tiết
HKII: 18 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
CHỦ ĐỀ
BÀI
TÊN BÀI DẠY
Bài mở đầu
Chương I. May mặc trong gia đình
1
Các loại vải thường dùng trong may mặc
1
2
Lựa chọn trang phục
2
Chủ đề 1: Lựa chọn
trang phục
3
Thực hành: Lựa chọn trang phục
3
4
Sử dụng và bảo quản trang phục
4
4
Cắt khâu một số sản phẩm
5
5
Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản
5
7
7
Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật
7
Ôn tập
Kiểm tra
Chương II. Trang trí nhà ở
8
Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình
8
9
Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia
đình
9
10
Gìn giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
11
Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
11
Chủ đề 2: Trang trí nhà

12
Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
12
13
13
Cắm hoa trang trí
13
14
14
Thực hành: Cắm hoa
14
14
Thực hành tự chọn : Một số mẫu cắm hoa
Ôn tập HKI
Kiểm tra HK I


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

HKII
Chương III. Nấu ăn trong gia đình
15
15
Chủ đề 3: Cơ sở ăn uống
Cơ sở của ăn uống hợp lí
hợp lí
15
15
16
Vệ sinh an toàn thực phẩm
16
17
Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món
17 ăn
18
18
Các phương pháp chế biến thực phẩm
18
24
Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số
24
loại rau, củ, quả
24
Chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt
20
Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn hỗn hợp 20
Nộm rau muống
20
Kiểm tra thực hành 1 tiết
21
Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
21
22
22
Quy trình tổ chức bữa ăn
22
23
Thực hành: Xây dựng thực đơn
23
Ôn tập Chương III
Chương IV. Thu chi trong gia đình
25
Thu nhập của gia đình
25
26
Chủ đề 4: Thu chi trong
Chi tiêu trong gia đình
gia đình
26
27
Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi
27 trong gia đình
Ôn tập HKII
Kiểm tra HKIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×