Tải bản đầy đủ

Phân loại dự án đầu tư

Phân loại dự án đầu tư: Nhà máy thủy điện Sơn La
1. Theo nguồn vốn đầu tư

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công:Vốn ngân sách Nhà nước: 16.890,258 tỷ đồng
Doanh nghiệp nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): 43.305,670 t ỷ
đồng

2. Theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án

Dự án quan trọng quốc gia
Để xây dựng dự án thủy điện Sơn La, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ph ải
di chuyển tổng cộng hơn 20.000 hộ với hơn 92.000 nhân khẩu(>20000 người) ra khỏi
vùng ngập (trong đó, tỉnh Sơn La chiếm hơn 61% số hộ) đến tái đ ịnh c ư t ại 70 khu v ới
276 điểm tái định cư trong tỉnh.
Năm 2001, dự án Thủy điện Sơn La được đưa ra Quốc hội khóa X thảo luận.
Ngày 29 tháng 6 năm 2001, dự án Thủy điện Sơn La được Quốc hội thông qua chủ
trương đầu tư, nhưng chưa quyết phương án xây dựng. Tháng 12 năm 2002, Báo cáo

nghiên cứu khả thi được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI. Ngày
15/1/2004, Thủ tướng đã ra quyết định số 09/QĐ-TTg phê duy ệt dự án Th ủy đi ện S ơn
La. Ngày 2/12/2005, công trình Thủy điện Sơn La được khởi công xây dựng.
3. Theo tính chất đầu tư

Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: X ây dựng công trình thủy điện Sơn La do
Tổng công ty Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư
4. Theo lĩnh vực đầu tư

Dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp: điện
5. Theo vùng lãnh thổ
• Theo tỉnh, thành phố: tỉnh Sơn La
• Theo vùng lãnh thổ: vùng Tây BắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×