Tải bản đầy đủ

siêu bão mangkhut (2018)

Mangkhut (Ompong)

4

Tình trạng bão hiện tại
Bão cuồng phong (JMA)
Tình trạng bão hiện tại
Cấp 4 bão cuồng phong (gió 1 phút)

Bản đồ dự báo
Hình ảnh vệ tinh

Tính đến:

06:00 UTC, 14 tháng 9 năm
2018

Vị trí:

16,7°B 125,7°Đ
350 nmi (650 km; 400 mi)

Đông Đông Bắc
của Manila, Philippines

Gió:

205 km/h (125 mph) duy trì
(gió 10 phút)
280 km/h (175 mph) duy trì
(gió 1 phút)
giật đến 285 km/h (180
mph)

Áp suất:

905 hPa (mbar; 26.72 inHg)

Chuyển
động:

WNW tại 13 kn (24 km/h;
15 mph)

Xem thêm thông tin chi tiết.
Bão Mangkhut,(PAGASA: Ompong; Việt Nam: Bão số 6 ) là một siêu bão, khởi đầu là một áp
thấp nhiệt đới hình thành vào ngày 7 tháng 9 năm 2018 gần quần đảo Marshall. Trung tâm Cảnh
báo Bão Liên hợp theo sau phù hợp lúc 03:00 UTC và hệ thống được phân loại là 26W. Cuối
cùng ngày hôm đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản theo sau phù hợp và đặt tên cho hệ thống
Mangkhut. Đến ngày 11 tháng 9, Mangkhut trở thành một cơn bão và đổ bộ vào các đảo Rota.
Vào ngày 12 tháng 9 lúc 3 giờ chiều, siêu bão Mangkhut bước vào Khu vực trách nhiệm của
Philippines (PAR) như một siêu bão loại 5, và theo đó, PAGASA đặt tên là Ompong. Vào ngày
13 tháng 9, Philippines bắt đầu sơ tán cho người dân theo con đường dự kiến của bão.
Mangkhut tiếng Thái nghĩa là măng cụt.
cơn bão nhiệt đới mạnh mẽ vừa mới đổ bộ vào tỉnh Cagayan của Philippines. Áp thấp nhiệt đới
lần thứ 31, cơn bão nhiệt đới thứ 22 và cơn bão thứ 9 của mùa bão 2018, Mangkhut hiện là cơn
bão nhiệt đới mạnh nhất trên toàn thế giới vào năm 2018. Đây cũng là cơn bão nhiệt đới đầu
tiên đổ bộ vào Philippines kể từ Nock-ten vào tháng 12 năm 2016 , và bão nhiệt đới mạnh nhất
như vậy kể từ khi bão Haima cùng năm.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×