Tải bản đầy đủ

Giáo viên chủ nhiệm với biện pháp khắc phục học sinh yếu, kém

A.Phần mở đầu
I/ Lí do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, học sinh có học lực yếu, kém là nguyên nhân dẫn đến ở lại
lớp, rớt tốt nghiệp, bỏ học giữa chừng, ảnh hưởng đến công tác duy trì sĩ số của lớp và
đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học của nhà trường. Sâu xa hơn, học
sinh yếu, kém thường có đạo đức không tốt là nguyên nhân gây ra tệ nạn xã hội do
nhận thức kém, vấn đề giải quyết việc làm và làm cho nền kinh tế trì trệ kém phát
triển.
Trường THPT Trà Cú thuộc huyện ,vùng sâu, vùng xa ,kinh tế còn khó khăn , đa
số gia đình học sinh sống bằng nghề nông nghiệp, một số khác thì không có đất sản
xuất phải bỏ địa phương đi làm ăn xa gửi con em lại cho người thân , không quan tâm
đến việc học tập của các em. Bên cạnh đó cũng có không ít những gia đình khá giả, đủ
điều kiện cho các em học tập nhưng vì mãi lo làm kinh tế mà không quan tâm đến
việc học tập của các em, trong khi đó các em học sa sút mà không hay bíết .
Từ những vấn đề nêu trên tôi suy nghĩ phải làm thế nào để giúp các em học sinh
yếu, kém học tốt hơn , góp phần kéo giảm học sinh yếu, kém nhằm hạn chế tỉ lệ học
sinh lưu ban, bỏ học, giảm bớt các tệ nạn xã hội, ổn định việc làm. Từ đó, tôi chọn
nghiên cứu đề tài “ Giáo viên chủ nhiệm với biện pháp khắc phục học sinh yếu, kém ".
II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu:
1. Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp

trong công tác g khắc phục tình trạng yếu, kém về học tập, để từ đó đề ra những giải pháp
hợp lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của lớp .
- Đối với giáo viên chủ nhiệm: Quan tâm hơn trong việc quản lí lớp chủ nhiệm,
cách chọn phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm,
đặc biệt là quan tâm nhiều đến học sinh có học lực yếu, kém.
- Đối với học sinh: Giúp các em có ý thức hơn trong việc tự học ở nhà và học trên
lớp nhằm khắc phục tình trạng yếu, kém ở một số học sinh của lớp .
2. Phương pháp nghiên cứu:

Sáng kiến kinh nghiệm

- 1-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi sử dụng một số phương pháp sau:
* Phương pháp lí luận:
Thu thập thông tin lí luận của vai trò người giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác
giáo dục đạo đức và học tập của học sinh trên các tập san giáo dục, các bài tham
luận trên internet.
* Phương pháp quan sát :
Quan sát hoạt động học tập và sinh hoạt tập thể của học sinh lớp 12/3.
* Phương pháp điều tra:
Trò chuyện trao đổi với giáo viên bộ môn, học sinh, phụ huynh học sinh, bạn
bè và hàng xóm của học sinh.
III. Giới hạn của đề tài:
- Đối tượng nghiên cứu là học sinh THPT.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trong các năm học 2013- 2014 của lớp
12/3 .
B.PHAÀN NOÄI DUNG
I/ Cơ sở lí luận:
-Là giáo viên chủ nhiệm ngay khi nhận lớp, tôi tìm hiểu các em học sinh của lớp
mình chủ nhiệm thông qua giáo viên chủ nhiệm năm trước, giáo viên giảng dạy bộ môn,
trao đổi với một số ban cán sự lớp để tìm hiểu sâu hơn về học sinh lớp mình. Bên cạnh đó
tôi nắm lại danh sách học sinh yếu , kém ở từng bộ môn , tìm rõ hơn nguyên nhân yếu,
kém ,từ đó phối hợp với giáo viên bộ môn có biện pháp nâng kém kịp thời .
II/ Cơ sở thực tiễn:
- Giáo viên chủ nhiệm khi gặp học sinh yếu, kém, cá biệt thường lúng túng than
phiền hoặc tìm cách cho các em nghỉ học để bớt gánh nặng cho mình. Nếu những đối


tượng này vi phạm thì quở phạt thật nặng, hoặc đưa ra hội đồng kỷ luật từ khiển trách
đến cảnh cáo và thậm chí là buộc thôi học. Hình thức này đôi lúc có mặt trái là học
sinh càng chán nãn và ngày càng trở nên học yếu, kém và thậm chí bỏ học. Để giúp
học sinh yếu, kém học tốt cần phải tìm hiểu từng đối tượng học sinh và tạo cho học
Sáng kiến kinh nghiệm

- 2-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


sinh thấy sự hứng thú và say mê ham học và nhận biết được học để giúp ích gì cho
bản thân, gia đình và xã hội.
- Thông thường giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ ngồi cho học sinh ít quan tâm đến giới
tính, số lượng, địa bàn, chất lượng của từng tổ, từng nhóm chỉ căn cứ theo chiều cao
hoặc sắp xếp một cách ngẫu nhiên.
- Theo cảm nhận của bản thân thì chất lượng học tập, tỉ lệ lưu ban, bỏ học của một lớp,
phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Trong đó, khắc phục học sinh
yếu, kém là biện pháp hữu hiệu để hạn chế tỉ lệ lưu ban, bỏ học và nâng cao chất lượng
học tập của học sinh ngày càng cao.
III. Thực trạng và những mâu thuẫn:
1. Thực trạng của công tác chủ nhiệm:
- Đất nước đang ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, văn hoá….
Các phương tiện thông tin, giải trí ngày càng phong phú và đa dạng như Internet, điện tử,
truyền thông … . Điều này chứng tỏ cuộc sống ngày càng phát triển văn minh và tiến bộ
hơn. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh sẽ kéo theo một thực trạng mà chúng ta, người
giáo viên chủ nhiệm cần phải quan tâm đó là sự lơ là, ham chơi, bỏ học của một số học
sinh.
- Trên lớp trong một tiết học nhiều học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên một cách
máy móc, thiếu tư duy, suy nghĩ kỹ tuy các em có tham khảo bài học nhưng thiếu cơ sở,
chưa hiểu cặn kẽ vấn đề. Bên cạnh đó cũng có một số học sinh có thói quen thụ động,
nghe, ghi chép những gì giáo viên nói mà không tham gia vào tìm hiểu bài giảng, còn lơ là
trong tiết học hoặc nói chuyện riêng dẫn đến chất lượng học tập còn yếu, kém nhiều…
- Trong lớp chủ nhiệm mặt bằng học tập của các em không đồng đều.Trong tiết học
có nhiều học sinh không chú ý nghe thầy cô giảng bài, từ chỗ không hiểu bài, học sinh sẽ
chán nản, buông xuôi việc học. Thậm chí trốn tiết đi chơi hoặc chơi các trò chơi ảnh
hưởng đến việc học tập.
- Trước tình hình học tập như trên, thầy cô giáo chủ nhiệm cần phải đầu tư suy nghĩ
để tìm ra các biện pháp giáo dục có hiệu quả . Đây cũng là lý do để tôi viết đề tài này.
Mong rằng với những kinh nghiệm trong thực tế công tác chủ nhiệm của bản thân, đề tài

Sáng kiến kinh nghiệm

- 3-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


này ít nhiều góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, khắc phục dần
tình trạng học sinh yếu, kém của trường .
2.Mâu thuẫn:
Tôi luôn xem công tác xóa học sinh kém, giảm học sinh yếu của lớp như là công
tác xóa đói giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hịện .
Thế nhưng với những thực trạng ở môi trường giáo dục hiện nay, thì vấn đề khắc phục tình
trạng học sinh học yếu, kém thật không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế thường gặp những
khó khăn :
Thứ nhất là ý thức học tập của học sinh: Hiện nay một bộ phận học sinh khả năng
tư duy độc lập trong quá trình học tập là rất yếu nên thường không chịu khó tự học, tự làm
bài tập ở nhà cũng như ở trên lớp, vì vậy các em làm ồn, làm việc riêng không chú ý nghe
giảng cũng là điều dễ hiểu đối với chúng ta.
Nguyên nhân này có thể là do nhiều tác nhân sau :
a ) Lý do nào đó, học sinh đã để trống kiến thức cơ bản từ lớp dưới quá nhiều (có
thể là do cách học, cách dạy và chương trình quá tải trước đây).
b)Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và hàng loạt các trò giải trí hấp dẫn (tuy có
nhiều bổ ích với chúng ta) nhưng nó cũng không ít chi phối, cản trở việc tự học đối với
học sinh rất nhiều.
c) Phụ huynh chạy theo kinh tế thị trường, số giàu thì cố gắng làm giàu hơn, người
nghèo thì cố gắng để xoá nghèo nên ít chú ý đến việc học hành của con cái, thiếu sự quan
tâm theo dõi sát sao .
d) Trong giờ dạy giáo viên chưa thật sự quan tâm nhiều đến học sinh yếu, kém mà
chỉ chạy theo các em học khá, giỏi .
Thứ hai là dùng hình thức nào để kiểm tra sự tự học của học sinh: Ở lớp cũng như ở
nhà .
Thứ ba là nội dung hướng dẫn học sinh tự học như thế nào để các em không sợ,
không ngán ngẫm và hợp tác tự nguyện với giáo viên ?
Thứ tư là làm cách nào để học sinh yếu, kém có ý thức tự học ? Đây là vấn đề nan
giải nhất.
Sáng kiến kinh nghiệm

- 4-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


Trước những khó khăn này chúng ta làm thế nào để từng bước khắc phục ? Thiết
nghĩ, vai trò của giáo viên chủ nhiệm là quan trọng nhất. Sau đây là một số giải pháp mà
bản thân đã thực hiện:
IV.Các biện pháp giải quyết vấn đề :
1/ Nguyên nhân:
Để đưa ra những biện pháp hiệu quả ngăn chặn, khắc phục học sinh học tập
yếu, kém thì trước hết, tôi tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân. Qua quá trình
tìm hiểu và phân tích, tôi nhận thấy có các nguyên nhân cơ bản sau đây:
a) Gia đình:
- Gia đình không quan tâm đến các em giao hết mọi trách nhiệm cho nhà
trường , chỉ lo kiếm tiền cho con đi học là đủ .
- Gia đình không nắm được giờ giấc đi học của các em cũng như thời khóa biểu
và giờ học trái buổi .
- Gia đình thiếu nguồn lao động học xong các em còn phải làm việc mệt nhọc
không có thời gian học bài và làm bài tập.
- Gia đình nghèo không trang bị đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ học tập.
- Phụ huynh học sinh do lao động hoặc làm ăn, buôn bán…không kiểm tra việc
học tập của các em.
- Một số gia đình thuộc loại buôn bán hoặc có ruộng nhiều không muốn cho
con học vì tư tưởng học cho lắm cũng về làm ruộng mà thôi.
- Ở nhà không có góc học tập riêng cho các em.
- Cha mẹ thường cãi nhau hay đánh nhau và các em là người bị ảnh hưởng trực
tiếp.
- Xem Tivi, Video hoặc làm việc gì ồn ào trong giờ học tập của các em.
- Bênh vực con khi bị nhà trường quở phạt.
- Không đi họp phụ huynh học sinh
- Không động viên con bằng hình thức khen thưởng khi con học tốt .

Sáng kiến kinh nghiệm

- 5-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


- Không qui định rõ ràng về giờ giấc học bài cho con, ít quan tâm đến chuyện
học hành của con mình.
- Các em thường cúp tiết tham gia các trò chơi vô bổ .
- Gia đình không quan tâm để các em tự do yêu đương ảnh hưởng đến việc học
tập của các em .
- Gia đình đi làm ăn xa gởi con lại cho người thân, hàng tháng chi gửi tìền về
mà không quan tâm đến chặt chẽ đến việc học hành của con cái .
b) Giáo viên bộ môn:
- Một số giáo viên giảng bài không thu hút học sinh làm cho các em chán học
bộ môn đó dần dần kéo theo các bộ môn khác.
- Do bị áp lực từ trên, nhiều giáo viên rầy la, quở phạt không đúng, chưa thể
hiện hết trách nhiệm với học sinh, chưa thật sự yêu thương học sinh.
- Một vài giáo viên không kiểm tra bài cũ thường xuyên nên các em không chịu
học bài.
- Một số giáo viên chạy theo thành tích cho các em lên lớp ảo không đúng với
năng lực thực sự.
- Giáo viên buồn chuyện gia đình vào lớp đỗ giận lên các em, từ đó làm mất
lòng tin đối với các em dẫn đến các em không thích học môn đó.
c) Học sinh:
- Do mất căn bản ở lớp dưới.
- Không có ý thức trong học tập .
- Không chuẩn bị bài kĩ ở nhà, không ham học vì học cực khổ đi làm dễ có tiền
hơn.
- Văn hoá phẩm sách báo phim ảnh làm cho các em bắt chước hay trốn học
chơi Game, đua đòi với các bạn cùng trang lứa.
- Hàng quán xung quanh trường phức tạp, đây là môi trường thuận lợi lôi kéo
các em rơi vào các tệ nạn xã hội.

Sáng kiến kinh nghiệm

- 6-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


- Do chán nản gia đình cha mẹ thường gây gỗ với nhau hoặc chuyện tình cảm
cá nhân.
- Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra tröôøng không có việc làm cũng làm cho các
em chán nản không ham học.
- Số lao động ở các thành phố lớn lôi kéo các em vào thời điểm tết và nghỉ hè.
d) Bản thân giáo viên chủ nhiệm:
- Chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lí lớp
- Chưa hiểu hết về tâm sinh lí của học sinh.
- Chưa khai thác được những ưu điểm của các em.
- Không tạo được sự liên kết giữa các thành viên trong lớp học.
- Không tạo được phong trào học tập trong lớp.
- Chọn cán bộ quản lí lớp chỉ chú trọng vấn đề học lực mà không quan tâm
nhiều đến chức năng quản lí của học sinh.
- Học sinh có năng lực thường không chịu làm cán sự lớp. Bởi vì làm cán sự
lớp tốn nhiều thì giờ, mệt mỏi nên không có nhiều thời gian đầu tư trong học tập.
- Thông thường ít có giáo viên thích làm công tác chủ nhiệm , có làm họ chỉ
làm qua loa.
- Gíao viên chủ nhiệm ở xa ngòai địa bàn nên chưa quan tâm và theo sát các em
để nắm rõ từng hoàn cảnh của các em để động viên, nhắc nhở, tâm sự để hiểu các em
nhiều hơn
2/Biện pháp:
a/ Đối với gia đình :
- Tôi kết hợp với nhà trường làm đơn xin miễn (giảm) các khoản tiền do nhà
trường qui định.Tôi kết hợp thư viện cho mượn saùch hoặc cho mướn sách giáo
khoa. Kết hợp hội phụ huynh học sinh, các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng,
phương tiện, dụng cụ học tập cho các em.
- Trường hợp gia đình bắt học sinh đi làm hoặc tự đi làm để kiếm sống, tôi
trực tiếp đến gặp gia đình trao đổi có hướng giải quyết. Hoặc gặp riêng các em trao
Sáng kiến kinh nghiệm

- 7-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


đổi phân tích hướng dẫn các em phân bố thời gian hợp lý hơn để giành thời gian học
tập.
- Gia đình nên đi họp phụ huynh học sinh đó cũng chính là cơ sở để giáo viên
chủ nhiệm có thể :
+ Phân tích những nguyên nhân mà học sinh dẫn tới học yếu .
+ Nhắc nhở gia đình như không mở âm thanh Tivi quá lớn trong thời gian
các em học bài.
+ Quản lý thời khoá biểu, giờ giấc học tập của các em.
+ Trong gia đình không gây gỗ hay cãi nhau để các em nghe thấy vì làm
như vậy các em sẽ buồn ảnh hưởng đến việc học.
+ Tùy điều kiện gia đình có thể sắp xếp cho các em một góc học tập thích
hợp. Qua đó có thể kiểm tra việc tự học ở nhà của học sinh.
+ Trường hợp đi làm ăn xa có thể gởi tiền cho người thân lớn tuổi hơn để
cho các em hằng ngày, khi trở về gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi việc học tập của
các em hoặc trao đổi qua điện thoại.
+ Có thể động viên cho con bằng cách nếu có giấy khen hoặc phần thưởng
thì tặng quà gì đó có thể cho đi du lịch, mua xe mới,mua quần áo đẹp…
+ Thưởng phạt các con trong gia đình rõ ràng không xem nặng trai, gái và
nên biết lắng nghe ý kiến của con. Cần động viên con trong lúc gặp khó khăn.
+ Yêu cầu gia đình theo dõi chất lượng học tập của học sinh hằng tháng
bằng cách kiểm tra phiếu liên lạc mà GVCN gởi về.
+ Trong thời gian học không hiểu hay thắc mắc đều gì ngại không hỏi các
giáo viên khác thì gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm có thể giải đáp thắc mắc cho các
em
+ Giáo viên chủ nhiệm cho cán sự lớp kèm những em học yếu, kém, tổ chức
học nhóm , đôi bạn học tập cùng nhau tiến bộ, phân công cán sự lớp giải các bài tóan
khó 10 phút đầu giờ mỗi buổi học
b/ Đối với giáo viên bộ môn:

Sáng kiến kinh nghiệm

- 8-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


- Khi phát hiện giáo viên giảng bài không thu hút, la rầy quở phạt không
đúng hoặc dạy mà học sinh không hiểu, không ghi bài được thì trước tiên tôi sẽ tìm
hiểu nguyên nhân bằng hình thức như : Hỏi các học sinh khác trong lớp hoặc trao đổi
với các học sinh lớp khác mà giáo viên đó trực tiếp giảng dạy…. xem có đúng như
vậy không ? Nếu đúng sự thật bản thân tôi gặp riêng giáo viên đó trao đổi và tìm
hướng giải quyết.
- Trao đổi cùng giáo viên bộ môn quan tâm nhiều những học sinh cá biệt ( có
thể nói rõ tên của từng học sinh) đến các em như: Thường xuyên kiểm tra bài cũ, đặt
các câu hỏi dễ, động viên cho các em phát biểu, khen những học sinh có tiến bộ hơn
trước.
c) Đối với học sinh:
- Tôi thường xuyên phân tích cho học sinh thấy rõ lợi ích của việc học tập và
tác hại của việc thất học.
- Thành lập đội xung kích của lớp để kịp thời phát hiện học sinh tụ tập hàng
quán, cúp cua đi chơi, chơi Game hoặc nghiện … Lúc đó tôi sẽ phân tích sai trái, phải
quấy với các em đồng thời mời gia đình trao đổi và yêu cầu học sinh viết kiểm điểm.
- Trường hợp đặc biệt tôi sẽ gặp riêng tâm sự tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng
của các em và đưa ra hướng giải quyết thích hợp.
- Phân công học sinh giỏi kèm cặp các học sinh yếu.
- Tạo sự gần gũi và thân thiện giữa thầy và trò.
d) Đối với giáo viên chủ nhiệm:
Phải nói vai trò của giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng vì nó quyết
định rất nhiều đến sự tiến bộ đến các học sinh yếu, học sinh cá biệt. Biết được tầm
quan trọng của mình nên khi nhận lớp phải lên kế hoạch cụ thể cho lớp mình. Kế
hoạch của tôi cụ thể như sau:
- Ngay từ đầu năm học, tôi cần lựa chọn cho mình ban cán sự lớp thật sự
gương mẫu có khả năng quản lý lớp thay cho tôi và tôi luôn ưu tiên cho các em một số
mặt.

Sáng kiến kinh nghiệm

- 9-

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


- Tổ chức nhóm học sinh, đôi bạn học tập đến cho các gia đình của học sinh
yếu để nắm tình hình.
- Tùy thuộc vào chất lượng, kích thước chiều cao, giới tính (kết quả năm học
trước) có thể định vị chỗ ngồi cho học sinh sao cho hợp lí. Có thể phân chia và định vị
chỗ như sau:
- Chia lớp thành 5 tổ, mỗi tổ có 2 bàn , từ 6 đến 7 em, trong đó có 1 học sinh
giỏi hoặc khá để làm tổ trưởng, mỗi bàn 3 học sinh sắp xếp theo nguyên tắc học sinh
giỏi, khá kèm học sinh yếu, khá kèm trung bình hoặc hai bạn trung bình ngồi gần với
nhau. Các bàn và các tổ phải thật sự đông đều và cân xứng về số lượng, chất lượng và
giới tính. Phân chia như vậy nhằm mục đích các em thuận tiện trong thảo luận nhóm,
thực hành thí nghiệm, thi đua giữa các tổ trong học tập và cả trong lao động.
- Tổ chức thi đua: Tổ chức thi đua theo cá nhân, theo tập thể, đều đặn cứ mỗi
tháng một lần, hai học sinh yếu học tập tiến bộ nhất trong tháng thì tặng một phần quà.
Đến cuối học kì đều tổng kết thi đua phát thưởng cho các cá nhân xuất sắc, học sinh
yếu học tập tiến bộ nhất, tổ có thành tích tốt nhất, đồng thời động viên những học sinh
khác cố gắng hơn ở học kì tiếp theo.
- Tạo dựng những đôi bạn học tập thân thiết và gắn bó như anh em trong gia
đình.
- Phân chia tổ học tập theo địa bàn, mỗi địa bàn cử ra một bạn học khá giỏi
làm tổ trưởng. Nếu khó khăn có thể bố chí cùng ấp một nhóm hoặc phân công nhóm
theo khu vực …. Hàng tháng đều kiểm tra tình hình học tập của các nhóm (Qui trách
nhiệm cho tổ trưởng) nếu tổ nào có học sinh học tập chậm tiến bộ hay vi phạm nhiều
lần thì tổ trưởng tổ đó sẽ bị nhắc nhở, phê bình, tổ nào làm tốt thì tuyên dương,
khuyến khích.có thể được một phần quà nhỏ.
- Hướng dẫn học sinh cách học tập ở nhà, cách sắp xếp thời gian biểu theo
cho thuận lợi về việc học tập.
- Những học sinh bỏ học 1 ngày, tôi cử những bạn học sinh gần nhà hỏi thăm,
2 ngày cử ban cán sự lớp đến động viên thăm hỏi, nếu 3 ngày tôi trực tiếp mời phụ
huynh hoặc đến nhà tìm hiểu nguyên nhân .

Sáng kiến kinh nghiệm

- 10 -

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


- Duy trỡ 10 phỳt u gi, yờu cu cỏc t trng kim tra vic chun b bi
son nh v kim tra bi c ca cỏc thnh viờn trong t.
- Trong tit sinh hot cui tun tụi thng t chc nh sau:
+ Cỏc t trng ca tng t: Ghi li tỡnh hỡnh ca t lờn bng. Sau ú bỏo
cỏo li cho tp th lp cựng nghe.T trng ngh phờ bỡnh, tuyờn dng nhng cỏ
nhõn theo tng mc v cho cỏ nhõn trong t ý kin .
+ Cỏc lp phú ( phú hc tp , phú lao ng , phú trt t .) : Bỏo cỏo tng
món m bn thõn mỡnh ph trỏch cú so sỏnh i chiu kt qu tun trc v ra
hng khc phc tun tip theo.
+ Lp trng: Tng kt li ton b hot ng trong tun ca lp phỏt biu
trc lp v nhn xột chung ca c lp v ngh giỏo viờn ch nhim x lớ cỏc cỏ
nhõn, cỏc t vi phm hay tuyờn dng cỏc cỏ nhõn, tp th cú thnh tớch tt. ng thi
ra phng hng cho tun ti.
+ Cui cựng tụi thụng qua cỏc bỏo cỏo ca cỏn s lp, tụi yờu cu nhng
hc sinh vi phm cho bit lớ do v a ra bin phỏp x lớ i vi bn thõn mỡnh. Lm
nh vy cỏc em thy c nhng hnh vi sai v cú hng khc phc tt. Bờn cnh
ú tụi cng thng khen ngi nhng hc sinh yu cú s tin b, nhng hc sinh khỏc
vi phm tụi cú th pht laứm v sinh lụựp, lm c bn hoa, lau bng, . Nu vi
phm nhiu ln thỡ phờ bỡnh di c, nng hn thỡ yờu cu hc sinh vit kim im,
mi ph huynh v cho hc sinh vi phaùm ha khc phc trc lp .
+ Th kớ cú trỏch nhim ghi li ton b ni dung ca bui sinh hat lm
h s lu tr.
- Mi tun tụi u xp loi hnh kim ca cỏc em. Qua ú tụi cú th
phỏt hin nhc nh, rn e nhng hc sinh vi phm v yờu cu sa cha kp thi.
- Khi s kt lp cui hc kỡ I, tụi phõn tớch so sỏnh tht k v mt hc lc,
hnh kim i vi tng hc sinh. T ú giỳp cỏc em phỏt hin v nhn ra khuyt im
v cú hng phn u hc kỡ II tt hn.
- Cui cỏc hc kỡ tụi u yờu cu mi hc sinh vit bn t nhn xột cỏ nhõn v
vn hc tp ca cỏc em (cú so sỏnh cỏc ch tiờu ra u nm v hng phn u
hc kỡ II), vn bn bố trong lp, v cỏch ging dy ca giỏo viờn b mụn v ngay c
Sỏng kin kinh nghim

- 11 -

Ngi thc hin: Trn Phỳ Vinh


cách quản lý lớp của bản thân tôi. Từ đó tôi có thể phát hiện những khuyết điểm của
học sinh, của đồng nghiệp hay của bản thân tôi để có hướng khắc phục.
- Thời điểm nhạy cảm các em có thể buông thả việc học tập là sau khi thi học
kì I, thời điểm trước và sau tết Nguyên đán. Như vậy trong thời điểm này tôi phải theo
sát lớp cùng ban cán sự kịp thời phát hiện nhắc nhở, động viên và nghiêm khắc xử lí
những học sinh vi phạm nhằm răn đe học sinh khác. Kết hợp đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức học sinh và kịp thời xử lí học
sinh vi phạm.
V.Hiệu quả áp dụng của đề tài:
- Trước đây, khi chưa áp dụng cách này , tỉ lệ học sinh yếu, kém nhiều :
Học Kỳ I :

SL

Giỏi

Khá

TB

SL

%

SL

%

0

0

9/31

29 %

SL

Yếu
%

SL

Kém
%

SL

%

41.9 %

1/31

3.2 %

0

0

0

HL
31

HK

31

8/31 25.8 % 13/31

17/31 54.8% 13/31 41.9 % 1/31

3.2 %

0

Nhờ thực hiện theo hình thức như trên liên tục nhiều năm liền lớp tôi chủ nhiệm có
tỉ lệ tốt nghiệp 100% , không còn học sinh bỏ học nữa .
Chất lượng học tập:
Kết quả cụ thể của lớp như sau:
Học Kỳ II :
SL
HL

31

Giỏi

Khá

SL

%

3/31

9.7%

Sáng kiến kinh nghiệm

SL

TB
%

SL

Yếu
%

17/31 54.8% 11/31 35.5 %
- 12 -

Kém

SL

%

SL

%

0

0

0

0

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


HK

31

31/31 100%

0

0

0

0

0

0

0

Được kết quả như vậy là do sự nổ lực phấn đấu của bản thân , giáo viên bộ môn ,
học sinh đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời uýt lịệt của BGH nhà trường .
C. Phần kết luận
I.Bài học kinh nghiệm :

Người GVCN phải :

- Nhạy bén với mọi công việc, mọi tình huống, có cách xử lí đúng đắn, dứt khoát và
khoa học.
- Có tầm nhìn xa trông rộng, phải hiểu và nắm kỹ hoàn cảnh sống của từng học sinh,
có tình thương và biết chia vui, seû buồn cùng các em, coi các em là những người
thân của mình.
- Trân trọng những thành tích của các em, khuyến khích động viên, đúng lúc, kịp thời.
- Ngoài công việc dạy chữ, GVCN phải biết cách đối xử, quan hệ học sinh và coi
chúng như em út, con cháu của mình để gần gủi các em hơn từ đó định hướng giáo
dục các em trở thành người tốt, hữu dụng cho xã hội.
- Rèn luyện cho mình có một đức tính kiên trì, nhẫn nại và chịu khó. Không nên bỏ
cuộc khi gặp điều khó khăn.
- Luôn quan sát học hỏi, thường xuyên trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp từ đó tích lũy
thêm kinh nghiệm cho bản thân.
- Thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức và luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của
các em phát hiện những hành vi sai trái và kịp thời uốn nắn, sửa chữa giúp các em
ngày càng hoàn thiện hơn.
IV.Những đề xuất, kiến nghị:
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyên đề, hội thảo về công tác chủ nhiệm để
giáo viên chủ nhiệm càng ngày chủ nhiệm tốt hạn chế được học sinh yếu , kém .
- Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời đối với các giáo viên chủ nhiệm có thành
tích tốt.

Sáng kiến kinh nghiệm

- 13 -

Người thực hiện: Trần Phú Vinh

0


- Bố trí lớp hằng năm cần phân bố đồng đều về số lượng, chất lượng , giới tính và địa
bàn...

Duyệt của BGH

Người viết

Trần Phú Vinh

MỤC LỤC
A.Phaàn Môû Ñaàu
Trang
I/ Lí do chọn đề tài

1

II/Mục đích và phương pháp nghiên cứu

2

III/ Giới hạn của đề tài

2

IV/ Kế hoạch thực hiện

3
B.Phaàn Noäi Dung

I/ Cơ sở lí luận
Sáng kiến kinh nghiệm

3
- 14 -

Người thực hiện: Trần Phú Vinh


II/ Cơ sở thực tiễn

3, 4

III/ Thực trạng và những mâu thuẫn

4, 5

IV/ Các biện pháp giải quyết vấn đề
V/ Hiệu quả áp dụng

5, 6, 7, 7, 8, 9, 10
11

C.Phần kết luận
I/ Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển
II/ Những đề xuất, kiến nghị

12, 13
13,

14

Sáng kiến kinh nghiệm

- 15 -

Người thực hiện: Trần Phú VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×