Tải bản đầy đủ

ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN

ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ
PHÂN BÓN


Giảng viên: Ths. Lê Trọng Hiếu
tronghieu252002@yahoo.com
ĐT: 0989361762


Giới thiệu chung về môn học
Bộ môn quản lý: Nông Hóa Thổ Nhưỡng
Nhóm môn học: chuyên ngành
Tính chất môn học: bắt buộc
Bố trí giảng dạy: học kỳ 2 của năm thứ 2
Số tín chỉ: 03 ( 30 tiết lý thuyết + 15 tiết thực
hành)
Tổng số chương: 09


Mô tả môn học
Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và

phân bón.
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
và các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết.
Mối quan hệ cơ bản giữa đất – phân bón – cây
trồng.
Đặc điểm và tính chất của các chất dinh dưỡng
trong đất và các loại phân bón.
Xác định nhu cầu bón phân hợp lý.


Mục tiêu môn học
Khả năng nhận biết các thành phần, tính chất,
đặc điểm của độ phì nhiêu đất đai.
Có khả năng sử dụng các loại phân bón vô cơ,
hữu cơ và phân sinh học.
Xác định được nhu cầu bón phân cho cây
trồng.


- Giáo

Tài liệu tham khảo

trình phân bón cho cây trồng – Ts. Nguyễn Như Hà –
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006.

- Giáo trình Nông hóa – Lê Văn Căn - Nhà xuất bản Nông
nghiệp, 1978.
- Giáo trình Khoa học đất và phân bón – PGS. Ts. Huỳnh
Thanh Hùng – Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
- Giáo trình Độ phì nhiêu đất đai và phân bón phân bón –
Ths. Lê Văn Dũ – Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
- Sổ tay sử dụng phân bón – TS. Nguyễn Xuân Trường –
NXB Nông nghiệp – 2003.
- Phân bón vi lượng và siêu vi lượng – Ts. Nguyễn Xuân
Trường – NXB Nông Nghiệp 2005.


Tài liệu tham khảo .tt
- Soil fertility and fertilizers – Jonh L. Havlin,


Jamer D. Beaton, Samuel L. Tisdale and
Werner L. Nelson – United States of America,
2005.
- Soil in our environment – Duane T. Gardiner
and Raymond W. Miller – New Jersey
Columbus Ohio, 2008.
- Handbook of plant nutrition – Allen V. Barker
and David J. Pilbeam – New York, 2006.


Họ đang nghĩ về điều gì ?!!


Sự khác biệt giữa hai hình trên?

Source: New Agriculturist


Những thành tựu trong nghiên
cứu về phân bón
Francis Bacon (1561 – 1624)
Chất dinh dưỡng chính của cây là nước, nếu
trồng liên tiếp cùng một loại cây thì đất sẽ bị
kiệt quệ chất dinh dưỡng này


Tên: Francis Bacon
Sinh: 22 tháng 1, 1561
Mất: 9 tháng 4, 1626 (65 tuổi)
Ông được biết đến là một nhân vật quan trọng của Cách
mạng khoa học và được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy
vật Anh và các ngành khoa học thực nghiệm hiện đại. Mặc
dù sự nghiệp chính trị của ông bị tiêu tan trong nỗi ô nhục,
sức ảnh hưởng của ông vẫn còn mãi theo thời gian cùng với
các tác phẩm của ông.
Đáng chú ý nhất với vai trò một người ủng hộ triết học và một
người thực hành phương pháp khoa học trong cuộc cách
mạng khoa học.
Bacon được gọi là cha đẻ của chủ nghĩa kinh nghiệm. Những
tác phẩm của ông đã hình thành và phổ biến hóa phương
pháp luật quy nạp đáp ứng cho yêu cầu khoa học, và thường
được gọi là "Phương pháp Bacon", hay đơn giản là "phương
pháp khoa học".
Yêu cầu của ông về một phương pháp nghiên cứu sự vật
hiện tượng tự nhiên một cách có kế hoạch đã đánh dấu một
bước chuyển mới trong khuôn khổ mỹ từ và lý thuyết cho
khoa học, phần lớn phương pháp mà ông phát minh ra vẫn
còn tồn tại bao hàm trong những quan niệm về phương pháp
luận đúng đắn ngày nay.
Bacon được phong tước hiệp sĩ năm 1603, ông được phong
tước Nam Tước Verulam năm 1618 và Tử Tước St. Alban
năm 1621. Vì ông không có người thừa kế, sau khi ông qua
đời cả hai tước hiệu đó đều bị xóa sổ. Ông chết vì mắc
chứng bệnh viêm phổi trong khi đang nghiên cứu sự ảnh
hưởng của đông lạnh đối với quá trình bảo quản thịt.


Jan Baptiste van Helmont ( 1577 – 1644),
nước là chất dinh dưỡng duy nhất của thực
vật
Ông ta cho khoãng 90kg đất vào một bình
chứa, và trồng lên đó 1 cành liễu nặng 2,3 kg.
bình chỉ được cung cấp bằng nước mưa hoặc
nước cất.
Sau 5 năm, cây liễu cân nặng 77 kg
Trọng lượng đất trong bình hầu như không đổi


Jan Baptista van Helmont
(1580(1577) – 1644)


J. R. Glauber ( 1604 – 1668),người Đức
không phải nước, mà chính là KNO3 là chất
dinh dưỡng của thực vật


Johann Rundolf Glauber
1604 - 1668


Theodore de Saussure
Thực vật hấp thu O2 và giải phóng CO2
Hấp thu CO2 và giải phóng O2 (khi có sự hiện
diện của ánh sáng )
Đất cung cấp 2 thành phần chính cho thực vật
là tro ( Ca, Mg, K và những chất khoáng khác
) và Đạm ( N )


Theodore de Saussure
1767 - 1845


Jean Baptiste Boussingault

(1802 - 1882 )
cha đẻ của phương pháp
thí nghiệm đồng ruộng


Justus von Liebig ( 1803 - 1873 )
Phần lớn C có trong cây bắt nguồn từ CO2
trong không khí.
H và O2 có nguồn gốc từ nước.
Các kim loại kiềm cần thiết cho sự trung hòa
các acids hình thành trong cây và là kết
quả của các hoạt động trao đổi chất.
Phosphorus (P ) cần cho sự hình thành hạt.
Cây hấp thu tất cả các chất từ đất, nhưng chỉ
thải ra từ rễ các chất không cần thiết.


Justus von Liebig
( 1803 - 1873)
Là một nhà hóa học người Đức, người đã có
những đóng góp to lớn trong lĩnh vực
nông nghiệp và hóa sinh học cũng như
sự phát triển của hóa hữu cơ. Với tư cách
là giáo sư, ông là người đã đưa ra
phương pháp dạy định hướng trong
phòng thí nghiệm, nhờ những cái tiến
trong cách giảng dạy mà ông được xem là
một trong những giáo viên hóa xuất sắc
nhất từng được biết đến.
Von Liebig được biết đến với tư cách là "cha
đẻ của ngành công nghiệp phân bón" nhờ
công trình của ông trong việc phát hiện ra
chất nitrogen như là một thành tố dinh
dưỡng quan trọng cho sự tăng trưởng
của cây trồng và sau đó von Liegig cũng
sáng chế công thức về Quy luật tối thiểu,
trong đó nêu lên những ảnh hưởng của
các chất dinh dưỡng tới cây trồng.


Năng suất
cây trồng
do yếu tố
bị thiếu
nhất quết
định
(N, S, C2 ,
H2O,…)

Năng suất


Hệ thống nông nghiệp qua các thời kỳTỷ lệ dân số bị thiếu lương thựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×