Tải bản đầy đủ

làm quen voi toan so luong 6

SỐ LƯỢNG 5


1 、 ÔN TẬP

2 、 KIẾN THỨC

3 、 LUYỆN TẬP

4 、 TRÒ CHƠI


1
ÔN TẬP


A

B

C


D

2
4

3

1


CON HÃY ĐƯA BẠN CÓ GẮN S Ố 1 VỀ NHÀ

A

2

2
3

1


CON HÃY ĐƯA BẠN CÓ GẮN S Ố 3 VỀ NHÀ

B

7
10

3

1


CON HÃY ĐƯA BẠN CÓ GẮN SỐ 2 VỀ NHÀ

C

42

3

1


CON HÃY ĐƯA BẠN CÓ GẮN S Ố 4 VỀ NHÀ

D

4

2

4

1


A

B

C

D

2
1

3

4


2
KIẾN THỨC
3
LUYỆN TẬP

4
TRÒ CHƠI


5


5


5


5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×