Tải bản đầy đủ

De thi giao vien gioi DIA LY THCS

Kì thi chọn giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện
Năm học 2008-2009
Môn thi : Địa lí
Đề chính thức

Thời gian lm bi : 150 phút
Câu 1 (5 điểm).
a. Trình bày sự thay đổi các mùa trong năm ở bán cầu Bắc.
b. Vẽ sơ đồ vị trí của Trái Đất vào ngày 22/12. Từ sơ đồ đã vẽ, giải thích
hiện tợng
ngày - đêm dài ngắn khác nhau ở các bán cầu và các vòng cực.
Câu 2 (5 điểm).
a. Phân tích tác động của địa hình đến nhiệt độ và khí áp.
b. Trình bày các nhân tố ảnh hởng đến sự phân bố nhiệt độ trên Trái
Đất.
Câu 3 (5 điểm).
a. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa.
b. Tại sao khí hậu nớc ta có sự phân hoá phức tạp ?
Câu 4 (5 điểm).
Dựa vào át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã có, hãy chứng minh
rằng tài

nguyên du lịch của nớc ta phong phú và đa dạng.
--------------------------- Hết ---------------------------Ghi chú : Thí sinh đợc sử dụng át lát Địa lí Việt Nam trong quá trình làm bài
thi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×