Tải bản đầy đủ

2 báo cáo phương hướng kiểm điểm 2 1 (1)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐẠI HỌC HUẾ
LCĐ KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN
CHI ĐOÀN – CHI HỘI NHẬT K12A

ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN – CHI HỘI K12A
NHIỆM KỲ 2018 - 2019

Huế, tháng 9 năm 2018

1


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
LCĐ KHOA NN & VH NHẬT BẢN

Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2018

CHI ĐOÀN NHẬT K12A


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức.
2. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca.
3. Tuyên bố lý do.
-Giới thiệu đại biểu
-Giới thiệu đoàn chủ tịch
4. Đoàn Chủ tịch, Ban thư kí vào vị trí làm việc.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn - Lớp nhiệm kỳ 2017– 2018 và phương
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2019.
6. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
- Ý kiến đóng góp của đại diện BCH Liên Chi đoàn.
7. Đại diện BCH Chi đoàn – Chi hội cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.
8. Bầu cử BCH - BCS lớp nhiệm kỳ 2018- 2019.
9. Đại hội tiếp tục thảo luận.
10. Tóm tắt ý kiến thảo luận, đóng góp tại đại hội.
11. Công bố kết quả bầu cử.
12. BCH - BCS lớp nhiệm kỳ 2018 - 2019 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước toàn
thể Đại hội.
13.Đoàn thư kí đọc biên bản Đại hội.
14. Bế mạc - Chào cờ.
* * *

2


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
LCĐ KHOA NN & VH NHẬT BẢN

Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2018

CHI ĐOÀN NHẬT K12A

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN – CHI HỘI NHẬT K12A
NHIỆM KÌ 2018 - 2019

Kính thưa quý vị đại biểu


Thưa đoàn Chủ tịch
Thưa toàn thể đại hội…!!
Chi đoàn Nhật K12A thuộc khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, trường Đại
học Ngoại ngữ- Đại học Huế, được tổ chức bắt đầu từ năm 2015 – 2016, do cuối
năm học, có sinh viên đã nghỉ học như :Phạm Trùng Khánh Dương. Như vậy, số
sinh viên sinh hoạt tại lớp là 45 sinh viên. Sau đây là một số đánh giá kết quả
thực hiện công tác, hoạt động đoàn - Lớp nhiệm kỳ 2017- 2018 vừa qua như sau
:
A. Về công tác rèn luyện đạo đức, học tập chính trị, bồi dưỡng tư tưởng :
- Các đoàn viên, sinh viên đều có tư cách đạo đức tốt, lập trường tư
tưởng vững vàng. Chấp hành tốt nội quy của nhà trường đề ra,chấp hành tốt các
chính sách,pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân học sinh,
sinh viên đầu năm học 2017-2018”.
- Sinh viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, có nếp sống văn minh học
đường lành mạnh.

B. Về học tập và nghiên cứu khoa học :
3


-Về học tập: Năm học 2017 - 2018:
* Học kỳ 1 năm học 2017-2018:
- Xuất sắc: 1 sinh viên chiếm 1,9%
- Giỏi: 2 sinh viên chiếm 77,4%
- Khá: 24 sinh viên chiếm 45.3%
- Trung bình: 20 sinh viên chiếm 37,7%
- Yếu: 6 sinh viên chiếm 11,3%
- Kém: 0 sinh viên chiếm 0%
* Học kỳ 2 năm học 2017-2018:
- Xuất sắc: 0 sinh viên chiếm 0%
- Giỏi: 5 sinh viên chiếm 9,6%
- Khá: 41 sinh viên chiếm 78,8%
- Trung bình: 6 sinh viên chiếm 11,6%
- Yếu: 0 sinh viên chiếm 0%
- Kém: 0 sinh viên chiếm 0%
+Đa số các sv đều có ý thức tốt và vươn lên trong họa tập, nổi bật là SV
có thành tích học tập tốt như: Nguyễn Thị Kim Yên, Nguyễn Thị Trang, Trương
Thị Ngọc Nhi...
-Về rèn luyện:
* Học kỳ 1 năm học 2017-2018:
- Xuất sắc: 3 sinh viên chiếm 5,7%
- Tốt: 35 sinh viên chiếm 66%
- Khá: 15 sinh viên chiếm 28%
- Trung bình: 0 sinh viên chiếm 0%
- Yếu: sinh viên chiếm 0%
- Kém: sinh viên chiếm 0%
* Học kỳ 2 năm học 2017-2018:
- Xuất sắc: 5 sinh viên chiếm 0.9%
- Tốt: 43 sinh viên chiếm 84,3%
- Khá: 0 sinh viên chiếm 0%
- Trung bình: 3 sinh viên chiếm 14,8%
- Yếu: 0 sinh viên chiếm 0%
4


- Kém: 0 sinh viên chiếm 0%
C. Về công tác Đoàn- phong trào thanh niên xung phong.
C1. Về phong trào VHVN - TDTT và hoạt động ngoại khóa :
- Chi đoàn đã tham gia nhiệt tình,đầy đủ và cũng đã thu về được những thành
tích nhất định trong công tác hoạt dộng VHVN – TDTT của trường ĐHNN nói
chung và của khoa NN &VH NB nói riêng. Kể đến một số hoạt động tiêu biểu
như :
 Tham gia các tiết mục văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
 Tham gia các tiết mục văn nghệ Chào xuân 2018
 Tham gia tích cực các buổi giao lưu, các buổi hội thảo do Khoa và Trường
tổ chức.
 Tham gia hiến máu nhân đạo
 Tham gia văn nghệ 26-3 do đoàn trường tổ chức
 Tham gia Mini Fue do khoa tổ chức.
- Đặc biệt là các thành viên trong đội Yosakoi của khoa NN & VH NB đã
tham gia biểu diễn thành công ở nhiều chương trình khác nhau.
- Để phát huy phong trào TDTT trường học, các sinh viên trong lớp đã tham
gia nhiệt tình vào đội bóng đá nữ và đội bóng chuyền của khoa để tranh tài với các
đội bạn.
C2. Các hoạt động xã hội, phát triển tổ chức Đoàn và các hoạt động xã hội khác…
-Hưởng ứng tích cực các phong trào như: phong trào ủng hộ để xây nhà nhân
ái,chào đón Tân sinh viên, Tham gia bán hoạt động hoa gây quỹ, yêu thương
cho em,….do khoa, đoàn trường tổ chức. Các đồng chí đoàn viên đã tham
gia đóng góp tích cực vào các hoạt động trên, tạo uy tín vững chắc cho chi
đoàn.
-Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia tích cực vào các
tổ chức CLB, Hội – đoàn của đoàn trường như: CLB Sinh viên tình nguyện, CLB
Báo Chí, CLB hiến máu nhân đạo, CLB Yosakoi…

3. Những tồn tại cần khắc phục :
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác đoàn, hoạt động của
lớp, trong năm học vừa qua vẫn còn những vấn đề tồn tại cần khắc phục trong
năm học tới đây.
- Một số ít các bạn sinh viên trong lớp chưa phát huy được tinh thần,
trách nhiệm của bản thân với lớp, với tập thể Chi đoàn.
- Trong lớp vẫn còn có sinh viên ý thức học tập chưa cao. Nhiều bạn
trong lớp còn rụt rè, chưa phát huy được tinh thần xây dựng bài cho nên chất
lượng trong các buổi thảo luận trên lớp và thảo luận nhóm ở nhà chưa cao.
- Một số những sinh viên trong lớp còn ỷ lại trong công việc chung của
tập thể và đóng góp các khoản thu chưa kịp thời.
5


4. Nguyên nhân thành tích đạt được và hạn chế cần khắc phục :
a. Nguyên nhân thành tích đạt được :
- Đạt được những thành tựu trên là nhờ có sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời
của LCĐ Khoa, BCN khoa, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, gắn bó tập thể chi
đoàn nhằm đưa chi đoàn phát triển tiến bộ về mọi mặt.
- BCH và BCS đã được sự ủng hộ từ các bạn ĐVTN trong Chi đoàn; đó
chính là nền tảng để cho BCH và BCS hoàn thành tốt công việc được cấp trên
giao phó.
- Chi đoàn, lớp luôn có sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến từ cô giáo cố vấn học
tập giúp cho hoạt động của lớp và phong trào đoàn được tốt hơn.
b. Nguyên nhân của những hạn chế :
- Kỹ năng sinh hoạt của một số đoàn viên, sinh viên còn hạn chế, chưa
hoà mình vào phong trào chung của tập thể.
- BCH cũng như BCS còn thiếu tính năng động, sáng tạo trong công tác
tổ chức, điều hành.
- Chính việc thi đề mở làm cho ý thức học tập tự nghiên cứu của một số ít
sinh viên bị giảm sút.
5. Bài học kinh nghiệm:
- BCH Chi đoàn, BCS lớp phải phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo, tổ
chức. Cần bàn bạc kỹ, lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể với mỗi lần tổ chức hoạt
động.
- Hết sức tranh thủ sự ủng hộ quan tâm của, BCN Khoa và LCĐ, các Chi
đoàn bạn.
- BCH, BCS phải lắng nghe ý kiến, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng
chính đáng của các bạn sinh viên một cách nghiêm túc để xây dựng Chi đoàn,
xây dựng tập thể lớp ngày càng tốt hơn nữa trong tất cả các hoạt động.
- Rút kinh nghiệm sau những phong trào để khắc phục và làm tốt hơn,
tránh lặp lại những thiếu sót ở các hoạt động tiếp theo.
- Phát huy tinh thần đoàn kết hơn nữa trong Chi đoàn, đặc biệt là tinh
thần giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.
- BCH và BCS lớp phải có sự đồng nhất trong lãnh đạo và tổ chức các
phong trào của Chi đoàn và hoạt động của lớp đạt kết của cao.
Trên đây là Bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2017-2018 của CĐ- CH Nhật K12A. Rất mong được sự đóng góp ý kiến
của toàn đại hội và hội nghị.
6


Ban chấp hành CĐ-CH Nhật K12A

7


CHI ĐOÀN NHẬT K12A
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2018

LCĐ KHOA NN & VH NHẬT BẢN

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN – CHI HỘI NHẬT K12A
NHIỆM KỲ 2018– 2019

I. Nhiệm vụ cơ bản:
Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào VHVN - TDTT do Đoàn,
Hội, Nhà trường tổ chức, tập trung thời gian học tập tốt là nhiệm vụ hàng đầu
của đoàn viên, sinh viên. Tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng môi
trường học tập lành mạnh.
II. Một số nội dung:
1. Về học tập:
- Phát huy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tích
cực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
- Chỉ tiêu cần đạt được trong năm học 2018-2019:
+ Xuất sắc : 1 SV
+ Giỏi : 5 SV
Còn lại là khá và không có trung bình, yếu.
2. Về phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ - thể thao:
- Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào hoạt động cho Đoàn, Hội phát
động..
- Tích cực tham gia có hiệu quả, phấn đấu có giải trong các hội thi văn nghệ thể thao do HSV trường tổ chức.
- Chú trọng đến tổ chức những hoạt động riêng của Chi đoàn. Hướng những
hoạt động riêng của Chi đoàn vào lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học.
3. Về công tác xây dựng và củng cố tổ chức HS-SV:
+ Giáo dục mỗi sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong học tập,
rèn luyện và tu dưỡng đạo đức
III. Giải pháp thực hiện:
- Phát động phong trào thi đua học tập sôi nổi nghiêm túc trong mỗi sinh
viên. Nâng cao ý thức tự rèn luyện đạo đức cách mạng và học tập, nghiên cứu
khoa học cho đoàn viên, sinh viên.
8


- Điều hành chỉ đạo đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động của Chi
hội thực sự có hiệu quả.
- Có chương trình, kế hoạch tập luyện hợp lý để có kết quả cao trong các
giải thi đấu, các chương trình VHVN - TDTT, các ngày lễ lớn của dân tộc.
- Phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các bạn sinh viên, đặc biệt là công
tác bình bầu, khen thưởng, kỷ luật, phát huy tốt tính dân chủ, trí tuệ của tập thể.
- BCH chi đoàn kết hợp chặt chẽ với BCS lớp trong quá trình điều hành,
tổ chức.các hoạt động
- Phát huy tốt, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của BCN Khoa và BCH
Liên chi đoàn.
Trên đây là phương hướng hoạt động của Chi đoàn – Chi hội Nhật K12A
nhiệm kỳ năm học 2018-2019. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của toàn đại hội
và hội nghị.
Ban chấp hành CĐ-CH Nhật K12A

LCĐ KHOA NN & VH NHẬT BẢN
CHI ĐOÀN NHẬT K12A
ĐOÀN THCS HỒ CHÍ MINH

Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2018

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

9


BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BCH CHI ĐOÀN-CHI HỘI NHẬT K12A TẠI ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN-CHI HỘI NHIỆM KỲ 2018-2019

Kính thưa các quý vị Đại biểu !
Thưa toàn thể Đại hội.
Một nhiệm kỳ hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã trôi
qua. BCH chúng tôi đã họp, tự kiểm điểm, thăng thắn nhìn nhận những ưu điểm
và khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua như sau :
1) Những ưu điểm :
- Trong công tác hoạt động, BCH Chi đoàn đã tuân thủ thực hiện nghiêm
túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chi uỷ BCN Khoa và LCĐ.
- BCH đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, các phong trào VHVN TDTT, các chương trình chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc theo sự điều
hành, chỉ đạo của Đoàn cấp trên.
- Mỗi thành viên trong BCH Chi đoàn đã xác định đúng nhiệm vụ và
trách nhiệm của mình đối với tập thể Đoàn. Luôn cố gắng gương mẫu trong các
hoạt động đoàn cũng như rèn luyện đạo đức, học tập.
- BCH Chi đoàn đã kết hợp với BCH Chi đoàn bạn cùng nhau tổ chức,
thực hiện các nhiệm vụ mà Khoa, LCĐ giao phó.
2) Những khuyết điểm :
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa
qua, BCH Chi đoàn cũng nghiêm túc ngồi lại cùng nhau thẳng thắn chỉ ra những
thiếu sót để rút kinh nghiệm như sau :
- Năng lực lãnh đạo, tổ chức phong trào còn hạn chế, kế hoạch và hoạt
động còn chưa chủ động, một số nhiệm vụ đặt ra chưa làm được.
- BCH chưa tranh thủ được sự ủng hộ của đoàn viên, sự chỉ đạo điều hành
và phong trào thanh niên còn nhiều vướng mắc, thiếu sót, sự quản lý chồng chéo
giữa công tác đoàn và công tác lớp còn diễn ra thường xuyên cho nên chưa thực
sự phát huy nội lực sức mạnh đoàn kết trong chi đoàn.
- Chưa bám sát được đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn. Chưa thực sự
đứng ra giải quyết những vấn đề vướng mắc cho đoàn viên, thanh niên một cách
có hiệu quả.
10


Trên đây là nội dung kiểm điểm của BCH Chi đoàn Nhật K12A trong
nhiệm kỳ hoạt động vừa qua. Rất mong đại hội xem xét, đóng góp ý kiến để
BCH nhiệm kỳ mới rút ra được kinh nghiệm để lãnh đạo, tổ chức phong trào
Đoàn và phong trào của Lớp tiến bộ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.
BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018, xin chân thành cảm ơn tập thể lớp
Nhật K12A đã đoàn kết, nhất trí ủng hộ, tạo điều kiện cho BCH hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao phó.
BCH Chi đoàn xin chân thành cảm ơn BCH Khoa, LCĐ và các Chi đoàn
bạn đã dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời mọi hoạt động của BCH và
Lớp trong năm học vừa qua.
Nhiệm vụ của BCH Chi đoàn Nhật K12A nhiệm kỳ 2017 - 2018 đến đây
kết thúc. Chúng tôi tin tưởng Đại hội chúng ta sẽ có sự nhất trí, lựa chọn, bầu ra
được BCH nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình công tác để
lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2018 - 2019
tới đây. Xin cảm ơn sự chú ý, lắng nghe của toàn thể Đại hội. Xin chân thành
cảm ơn!
BCH - BCS LỚP NHẬT K12A

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×