Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 14:
BÀI THỰC HÀNH 3
DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
A. MỤC TIÊU.
1. HS phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
2. Nhận biết được dấu hiệu có phản ứng hoá học xẩy ra.
3.Tiếp tục rèn luyện cho HS những kĩ năng sử dụng một số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí
nghiệm.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
+ Dụng cụ: Giá để ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, đèn cồn, kẹp gỗ,
giấy lọc. chậu nươc sạch, ống hút.
+ Hóa chất: dd Na2CO3, thuốc tím, dd Ca(OH)2
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1(8/)

KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG BÀI
kiểm tra sự chuẩn bị của phòng bộ môn.

GV: kiểm tra các thiết bị thí nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ chưa.
Câu 1: Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
Câu 2: Dấu hiệu nào để biết phản ứng hoá học xẩy ra.
GV: Yêu cầu HS đọc SGK để hiểu nội dung các TN phải tiến hành trong tiết học .
Hoạt động 2(30/)
I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

GV: Hướng dẫn HS Tiến hành TN
TN1: Hoà tan và đun nóng KMnO4.

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm.

Các bước ( chia làm 2 phần ).
+ Phần 1 : Cho vào nước dựng trong ống

TaiLieu.VN

Nhận xét:

Page 1


nghiệm 1 lắc cho tan.
+ Phần 2 : Bỏ vào ống nghiệm 2 .
- Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiêm
và đem đun nóng.

HS: Báo cáo kết quả.

- Đưa que đóm còn tàn đỏ vào để thử
GV: Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm.
? Quan sát ống nghiệm 1 và 2.
? Nhận xét và ghi vào bảng tường trình
GV: gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả.
TN2 : Thực hiện phản ứng với Ca(OH)2.
+ B1: Dùng ống thuỷ tinh thổi hơi thở lần
lượt vào ống nghiệm 3 đựng H2O và ống
nghiệm 4 đựng Ca(OH)2
GV Yêu cầu HS tiến hành B1.


HS : Tiến hành thí nghiệm.
Nhận xét :
Báo cáo kết quả

? Nhận xét hiện tượng trong mỗi ống
nghiệm.
+ B2 : Dùng ống hút nhỏ 5 – 10 giọt dd
Na2CO3 vào ống nghiệm 3 đựng H2O và
ống nghiệm 5 đựng nươc vôi trong.
GV: Yêu cầu HS tiến hành B2.
? Trong ống nghiệm 3 và 5 ống ống nào
có phản ứng xẩy ra.

HS : Tiến hành thí nghiệm.
Nhận xét :
Báo cáo kết quả

GV: Yêu cầu HS ghi vào tường trình
phương trình phản ứng chữ của phản ứng
ở ống nghiệm 2, 4, 5.
GV: Gói thiệu sản phẩn của các phản
ứng.
? Qua các thí nghiệm trên các em đã
được củng cố về những kiến thức nào.

TaiLieu.VN

Page 2


HS : Trả lời
Hoạt động 3 ( 7 / )
II. HỌC SINH VIẾT TƯỜNG TRÌNH
GV: Yêu cầu HS rửa dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh khu vục thí nghiệm.
Nhận xét tiết thực hành rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
Dặn HS chuẩn bị bài mới

TaiLieu.VN

“ Định luật bảo toàn khối lượng”

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×