Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH 3
DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức:
-Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm:
- Hiện tượng vật lí: sự thay đổi trạng thái của nước.
- Hiện tượng hoá học: đá vôi sủi bọt trong axit, đường bị hoá than.
2) Kĩ năng:
- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm nêu trên.
- Quan sát, mô tả, giải thích được các hiện tượng hoá học.
- Viết tường trình hoá học.
3) Trọng tâm:
- Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học
- Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra và dấu hiệu để nhận biết phản
ứng hóa học xảy ra.
II.

CHUẨN BỊ:
1) Giáo viên :
Hóa chất


Dụng cụ

-Dung dịch Ca(OH)2

-Ống nghiệm và giá ống nghiệm.

-Dung dịch Na2CO3

-Đèn cồn,diêm, kẹp ống nghiệm.

-Thuốc tím ( KMnO4 )

-Ống hút, nút cao su có ống dẫn.
-Que đóm, bình nước.

2) Học sinh:
-Mỗi tổ chuẩn bị: 1 chậu nước, que đóm, nước vôi trong.

TaiLieu.VN

Page 1


-Đọc SGK/ 52
-Kẻ bản tường trình vào vở:
STT Tên thí nghiệm

Hóa chất

Hiện tượng

Phương trình chữ

01
02
III.

HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1) Ổn định lớp:GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2) Kiểm tra bài cũ:
?Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học
?Trình bày dấu hiệu để biết có phản ứng hóa học xảy ra
3) .Vào bài mới:
GV hướng dẩn nội dung thực hành cho học sinh
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung thực hành

Nêu mục tiêu của bài thực hành. Làm thí nghiệm 1 theo nhóm. a.Thí nghiệm 1: Hòa tan
-Yêu cầu HS đọc thí nghiệm 1
-Thảo luận để trả lời các câu và đun nóng thuốc tím
(kali pemanganat)
(SGK)
hỏi.
-Hướng dẫn HS làm thí nghiệm
-Thảo luận nhóm để trả lời các
câu hỏi sau:
?Tại sao tàn đóm đỏ có khả
năng
bùng cháy
?Tại sao thấy tàn đóm đỏ bùng
cháy, ta lại tiếp tục đun
(Gợi ý: Tiếp tục đun để thử
phản ứng đã xảy ra hoàn toàn

TaiLieu.VN

-Ghi lại kết quả quan sát
được vào giấy nháp.
-Kết quả:Ống nghiệm 1Ống
nghiệm 2
Hiện tượngChất rắn tan, dd
màu tím. Chất không tan
hết.
Hiện tượng vật lí X X
Hiện tượng hóa học X
-Phương trình chữ:

Lấy một lượng ( Khoảng
0,5 g) thuốc tím đem chia
thành 3 phần.
-Bỏ một phần vào nước
đựng trong ống
nghiệm(1), lắc cho tan
( cầm ống nghiệm đập
nhẹ vào lòng bàn tay).
-Bò 2 phần vào ống
nghiệm 2 rồi nun nóng.
đưa que đóm còn tàn đỏ
vào để thử, nếu thấy que

Page 2


chưa)
?Hiện tượng tàn đóm đỏ không
bùng cháy nữa nói lên điều gì ?
Vì sao ta lại ngừng đun

t
Kali pemanganat 

Kali
manganat + manganđioxit
+oxi
o

Kết luận: Thuốc tím khi bị đun
nóng sinh ra các chất
rắn:Kalimanganat,
Manganđioxit và Khí oxi.

-Làm thí nghiệm , quan sát
hiện tượng và ghi vào giấy
nháp.

-Hãy viết phương trình chữ của
phản ứng trên ?

a. Ống nghiệm 1; Ống
nghiệm 2.

?Trong thí nghiệm trên có mấy
quá trình biến đổi xảy ra ?
Những quá trình biến đổi đó là
hiện tượng vật lý hay hiện
tượng hóa học ?

Không có hiện tượng. Nước
vôi trong bị vẩn đục
Canxihiđroxit + khí
cacbonic 
canxicacbonat +

-Hướng dẫn HS làm thí nghiệm
2:

nước

?Trong hơi thở của chúng ta có
khí gì

b.Ống nghiệm 1

-Yêu cầu HS đọc thí nghiệm 2
(SGK)
-Theo em ống nghiệm nào có
phản ứng hóa học xảy ra ? Vì
sao
-Nước vôi trong bị vẩn đục do
có chất rắn không tan được tạo
thành là
canxicacbonat.  Hãy viết
phương trình chữ của phản ứng
trên ?
-Khi đổ dd natricacbonat vào
ống nghiệm 2 đựng

TaiLieu.VN

Ống nghiệm 2
Không có hiện tượng
Nước
vôi trong bị vẩn đục
Canxihiđroxit +
natricacbonat 

đóm bùng cháy thì

tiếp tục đun. Khi nào que
đóm không bùng cháy thì
ngừng đun, để nguội ống
nghiệm. Sau đó đổ nước
vào, lắc cho tan hết. Quan
sát màu của dung dichh5
trong 2 ống nghiệm.
*Thí nghiệm 2: Thực
hiện phản ứng với
canxihiđroxit (nước vôi
trong )
-Dùng hơi thở thỏi vào
trong ống nghiệm có đựng
sẳn canxihđroxit. Quan
sát nhận xét
-Đổ dung dịch
natrihiđroxit vào trong
ống nghiệm đựng nước và
trong ống nghiệm đựng
nước vôi trong. Quan sát
nhận xét.

Canxicacbonat +
natrihiđroxit
- HS làm bản tường trình
theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.
- HS dọn dụng cụ và làm vệ

Page 3


canxihiđroxit tạo thành
canxicacbonat và natrihiđroxit.

sinh khu vực thí nghiệm.

 Hãy viết phương trình chữ của
phản ứng trên ?
Vậy qua các thí nghiệm trên
các em đã được củng cố về
những kiến thức nào
IV.

CỦNG CỐ- DẶN DÒ:

-Đọc bài 15 SGK / 53,54
-Tìm hiểu trước bài “Định luật bảo toàn khối lượng”
V.

RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
-----------------------------o0o---------------------------

TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×