Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 17: Bài luyện tập 3

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 17:
BÀI LUYỆN TẬP 3
A. MỤC TIÊU
- HS củng cố các khái niệm, hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học, phương trình hoá học.
- Biết sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và làm quen các bài toán.
- Tiếp tục làm quen với một số bài tập xác định nguyên tố hoá học.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
- Kiến thức ôn tập.
- Bảng phụ bảng nhóm.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
Hoạt động 1(15/)
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các khái miệm cơ
bản.
? Hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học HS : Ôn lại các kiến thức cơ bản
khác nhau như thế nào.

HS : Trả lời các câu hỏi.
? Phản ứng hoá học là gì.
? Bản chất của phản ứng hoá học.
? Nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.
? Các bước lập phương trình hoá học.
Hoạt động 2 ( 28 / )
II. LUYỆN TẬP
Bài 1. ( SGK ).

HS:

? a. Cho biết tên và công thức hoá học của các + Các chất tham gia phản ứng : H2 và N2.
chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
+ Sản phẩm : NH3
? b. Liên kết giữa các ngtử thay đổi như thế

TaiLieu.VN

Page 1


no.
+ Trc phn ng.
? Phõn t no b bin i.

- 2 ngt H liờn kt vi nhau to 1 pht H2
- 2 ngt N liờn kt vi nhau to 1 pht N2

? Phõn t no c to ra.

+ Sau phn ng.

- 1 ngt N liờn kt vi 3 ngt H to thnh
? S nguyờn t ca mi nguyờn t trc v sau 1 phõn t amụniac.
phn ng nh th no.
+ Phõn t bin i : H2 v N2
+ Phõn t c to ra : NH3
? Lp phng trỡnh hoỏ hc.

HS: S ngt ca mi ngt trc v sau


phn ng vn d nguyờn.

N2 + 3 H2
Bi tp 2: Lp phng trỡnh v cho bit t l s
ngt, phõn t, ca cỏc cp cht.
HS : Tho lun nhúm.
a. Cho Zn vo dd axit clohiric, thu c km
clorua v khớ Hiro bay ra.
b. Nhỳng Al vo dd ng(II)sunfat thu c
mui nhụm sunfat v kim loi Cu.
c. t Zn trong Oxi thu c km oxit.
HS : Tho lun nhúm.
Bi tp 3: Cha bi 3 ( SGK Tr : 61 )
a. Lp phng trỡnh hoỏ hc.
b. Tớnh khi lng canxi cacbonat.

Zn +
1

2 HCl
:

2

2 NH3

ZnCl2 +

:

1

:

H2
1

2 Al + 3 CuSO4 2 AlCl3 + 3 Cu
2

:

3

:

2 Zn

+

O2

2

:

1

2


:

:

3

2 ZnO
2

HS : Lm vo v.

a. PTHH : CaCO3 CO2 + CaO
c. Tớnh % khi lng canxi cacbonat cha
b. Theo định luật bảo toàn khối
trong ỏ vụi.
lợng.
Bi tp 4 : Hon thnh phng trỡnh P.
mCaCO3 = mCaO + mCO2
a) R + O2
R2O
= 140
+ 111 =
b) R + HCl RCl2 + H2
251 kg
c) R + H2SO4 R2(SO4)3 + H2
=> % mCaCO3 = (251 : 280 ) x

TaiLieu.VN

Page 2


100% =

d) R

+

Cl2

 

RCl3

e) R

+

HCl

 

RCln + H2

= 89,96 %
HS : Th¶o luËn nhãm

Hoạt động 3 ( 2 / )
BÀI TẬP VỀ NHÀ : 2, 3, 4, 5, ( SGK Tr : 60 – 61 )

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×