Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT chuyên đh vinh lần 3 file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Đề thi thử THPT QG Chuyên Đại học Vinh – Lần 3
Câu 1: Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng
A. quang điện trong.

B. quang – phát quang. C. cảm ứng điện từ

D. tán sắc ánh sáng.



Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10.cos  2 t   (cm) . Quỹ đạo chuyển
2

động của vật có chiều dài
A. 10 cm

B. 40 cm

C. 20 cm


D. 20π cm

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là không đúng?
A. Chu kì có thể không bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B. Tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Chu kì luôn bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.
D. Tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 4: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất
phát từ hai nguồn dao động
A. cùng tần số, cùng phương.
B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 5: Sóng ngang không truyền được trong môi trường
A. khí.

B. rắn, lỏng và khí.

C. rắn và lỏng.

D. rắn và khí.

Câu 6: Quạt trần trong lớp học là một
A. động cơ điện ba pha.

B. máy phát điện xoay chiều.

C. động cơ điện một pha.

D. điện trở thuần.

Câu 7: Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp
A. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220V
B. một chiều với giá trị là 220 V.
C. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220 2 V
D. xoay chiều với giá trị cực đại là 220V
Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là
A. năng lượng liên kết


B. năng lượng liên kết riêng.

C. điện tích hạt nhân.

D. khối lượng hạt nhân.

Câu 9: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. khối lượng

B. năng lượng.

C. động lượng.

D. số nuclon.

Câu 10: Hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng
A. ion hóa.

B. quang điện ngoài.

C. quang điện trong

D. phát quang của các chất rắn

Câu 11: Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm, cường độ điện trường lớn
nhất mà điện môi giữa hai bản tụ có thể chịu được là 3.105 V/m. Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai
bản tụ là
A. 800 V.

B. 500 V.

C. 400 V.

D. 600 V.

Câu 12: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 13: Một vật dao động điều hòa thì
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
D. động năng của vật có giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 14: Sóng vô tuyến sử dụng trong thông tin bằng điện thoại di động là
A. sóng trung.

B. sóng dài.

C. sóng ngắn.

D. sóng cực ngắn.

Câu 15: Trường hợp nào sau đây khônggây ra hiệu ứng quang điện đối với canxi
2
(có giới hạn quang điện f 0  .1015 H z )?
3

A. 108 photon của bước sóng 400 nm (màu tím).
B. 105 photon của bước sóng 2 nm (tia X).
C. 106 photon của bước sóng 5 mm (tia hồng ngoại).
D. 102 photon của bước sóng 1 pm (tia gamma).
Câu 16: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S gồm N vòng dây. Cho khung dây quay đều
quanh trục nằm trong mặt phẳng khung với vận tốc góc ω trong một từ trường đều có cảm ứng từ
B vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là
A. ωNBS

B. NBS

C. ωNB.

Câu 17: Ảnh của một vật thật được tạo bởi thấu kính phân kì không thể

D. ωBS


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

A. cùng chiều.

B. là ảnh ảo.

C. là ảnh thật.

D. nhỏ hơn vật.

Câu 18: Nhận xét nào sau đây là không đúng?
A. Tia Rơn–ghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại có màu đỏ.
C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn–ghen đều là sóng điện từ
Câu 19: Trong nguồn phóng xạ

32
15

Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử
A. 2.108 nguyên tử

P với chu kỳ bán rã T =14 ngày đêm đang có 108nguyên tử.

32
15

P trong nguồn đó là

B. 2,5.107 nguyên tử

C. 5.107 nguyên tử

D. 4.108 nguyên tử

C. Tesla

D. Vêbe

Câu 20: Đơn vị của từ thông là
A. Vôn

B. Ampe.

Câu 21: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài
vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy
tích những điểm mà tại đó véc tơ cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 là
A. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm.
B. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm.
C. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.
D. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.
Câu 22: Dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của
dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian
một giây là
A. 8.10–20

B. 2,4.10–19

C. 9,375.1019

D. 3,125.1018

Câu 23: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định, suất điện động cảm
ứng cực đại trên mỗi pha là E0 . Khi từ thông qua cuộn dây thứ nhất đạt cực đại thì suất điện
động cảm ứng trên hai cuộn còn lại là e2 và e3 có giá trị là
A. e2  e3  

E0
2

B. e2  e3 

E0 3
2

C. e2  e3 

E0
2

D. e2  e3 

E0
2

Câu 24: Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ dòng điện cực đại là I0 và dòng điện
biến thiên với tần số góc bằng w. Trong khoảng thời gian cường độ dòng điện giảm từ giá trị cực
đại đến một nửa cực đại thì điện lượng chuyển qua cuộn dây có độ lớn bằng
A.

3I 0
2

B.

I0
2

C.

3I 0
2

D.

I 0
2


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 25: Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính sẽ có ảnh
ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB một khoảng 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là
A. 40 cm

B. 16 cm

C. 25 cm.

D. 20 cm

Câu 26: Hai điểm M và N nằm trên cùng 1 phương truyền âm từ nguồn âm O. Tại M và N có
mức cường độ âm lần lượt là LM = 30 dB, LN = 10 dB. Coi nguồn phát âm đẳng hướng và môi
trường không hấp thụ âm. Tỉ số OM/ON bằng
A. 1/3.

B. 10

C. 1/10.

D. 1/100.

Câu 27: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m.
Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên
cùng một đường sức?
A. 16 V/m.

B. 25V/m.

C. 30 V/m.

D. 12 V/m.

Câu 28: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng
giảm đi 0,1mm và vận tốc lan truyền giảm đi 0,5.108 m/ s. Trong chân không, ánh sáng này có
bước sóng
A. 0,75 mm

B. 0,4 mm

C. 0,6 mm

D. 0,3 mm

Câu 29: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong không khí với
chu kì T0 = 2,0000s . Tích điện cho con lắc rồi cho con lắc dao
động trong một điện trường đều nằm ngang. Dây treo cách điện và
bỏ qua lực cản của không khí. Khi con lắc được kích thích dao
động trong mặt phẳng chứa đường sức điện trường thì nó dao động
giữa hai điểm A, B như hình vẽ với góc lệch so với phương thẳng
đứng lần lượt là aA = 90, aB = 30 Coi dao động của con lắc đơn vẫn
là dao động điều hòa. Chu kì dao động của nó trong điện trường có giá trị xấp xỉ bằng
A. 1,9986 s.

B. 1,9877 s.

C. 2,0014 s

D. 2,0000 s

Câu 30: Trên một lò xo căng ngang đang xảy ra sóng dừng với sóng dọc, A và B là hai điểm liên
tiếp dao động mạnh nhất. Khoảng cách giữa các phần tử tại A và B lớn nhất là 14 cm, nhỏ nhất
bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên lò xo bằng 1,2 m/s. Khi khoảng cách giữa các phần tử tại A
và B là 12 cm, tốc độ dao động của chúng bằng
A. 20 6cm / s

B. 0

C. 10π cm/ s

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi rất dài được căng ngang và một con
lắc lò xo treo trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng. Con lắc lò
xo có độ cứng k =10 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 25g dao

D. 5π cm/ s


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
động theo phương thẳng đứng. Khi vật cân bằng và sợi dây chưa có sóng truyền, vật cách sợi dây
một đoạn bằng 5cm. Đầu O của dây được gắn với nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng
đứng tạo ra sóng ngang lan truyền trên dây với tần số góc w = 20 rad/s. Tại thời điểm t = 0, sợi
dây có dạng như hình vẽ, còn vật nhỏ được giữ ở vị trí lò xo nén 2,5 cm. Tại thời điểm t =∆t, thả
nhẹ để vật dao động tự do. Vật không chạm vào sợi dây trong quá trình dao động nếu ∆t nhận
giá trị
A. ∆t = π /10( s ).

B. ∆t = π /12 ( s).

C. ∆t = π / 20( s )

D. ∆t = π / 30( s )

Câu 32: Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh
hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân. Các mức năng lượng trong
nguyên tử hiđrô được xác định theo công thức E  

13, 6
(eV ) (n = 1,2,3…). Trong đó năng
n2

lượng E là tổng động năng Eđ và thế năng tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân Et. Biết
Eđ = –Et / 2. Khi đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hấp thụ một photon và chuyển lên trạng thái
kích thích nên động năng giảm đi 10,2 eV. Photon nó đã hấp thụ có năng lượng bằng
A. 3,4 eV

B. 10,2eV

C. 12,09 eV

D. 1,51eV

Câu 33: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và
điện áp hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Điện năng được truyền đến nơi tiêu thụ
trên một đường dây có điện trở không đổi. Coi hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Hiệu suất
của quá trình truyền tải này là H. Muốn tăng hiệu suất quá trình truyền tải lên đến 97,5% nên
trước khi truyền tải, nối hai cực của máy phát điện với cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng và
cuộn thứ cấp được nối với dây tải. Nhưng trong quá trình nối, do bị nhầm giữa cuộn sơ cấp và
thứ cấp nên hiệu suất quá trình truyền tải chỉ là 60%. Giá trị của H và tỉ số số vòng dây ở cuộn sơ
cấp và thứ cấp (k = N1/ N2 ) của máy biến áp là
A. H = 78,75%; k = 0,25

B. H = 90%; k = 0,5.

C. H = 78,75%; k = 0,5

D. H = 90%; k = 0,25.

Câu 34: Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITERtại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch
2
1

D 13 T 42 He 10 n để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa

từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần
lượt là 0,009106 u; 0,002491 u và 0,030382 u. Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm
(365 ngày) là
A. 9,35 kg

B. 74,8 kg.

C. 37,4 kg.

D. 149,6 kg.


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 35: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 5 Hz, vận tốc truyền sóng là
2 m/s, biên độ sóng bằng 1 cm và không đổi trong quá trình lan truyền. Hai phần tử A và B có vị
trí cân bằng cách nhau một đoạn L. Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1 + 1/15( s ), phần tử tại A đi
được quãng đường bằng 1 cm và phần tử tại B đi được quãng đường bằng

3 cm. Khoảng cách

L không thể có giá trị bằng
A. 50cm

B. 10cm

C. 30cm

D. 20cm

Câu 36: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ
thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại U0 và chu kì dòng điện không thay
đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian
như hình vẽ. Giá trị của I0 là

A. 3 3A

B. 3A

C. 1,5 3A

D. 2 3A

Câu 37: Trong một vụ thử hạt nhân, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị
với hệ số nhân nơtron là k ( k >1 ). Giả sử

235
92

235
92

U

U phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200 MeV.

Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì
quả bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh. Giá trị của k là
A. 2,0

B. 2,2

C. 2,4

D. 1,8

Câu 38: Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe I–âng. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm,
khoảng cách hai khe a =1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2
m, khoảng cách từ khe F đến mặt phẳng chứa hai khe là d =1 m. Cho khe F dao động điều hòa
trên trục Ox vuông góc với trục đối xứng của hệ quanh vị trí O cách đều hai khe F1, F2với



phương trình x  cos  2 t   (mm) .Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 1
2

mm. Tính cả thời điểm t = 0, điểm M trùng với vân sáng lần thứ 2018 vào thời điểm
A. 252(s)

B. 504+ 1/2 (s)

C. 252+ 1/6 (s).

D. 252+ 1/12 (s)


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 39: Một con lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m
=100 g chuyển động không ma sát dọc theo trục của lò xo có
độ cứng k = 25 N/m. Khi vật đang đứng yên tại vị trí lò xo
không biến dạng thì bắt đầu tác dụng lực F có hướng và độ lớn không thay đổi, bằng 1 N lên
vật như hình vẽ. Sau khoảng thời gian bằng Dt thì lực ngừng tác dụng. Biết rằng sau đó vật dao
động với vận tốc cực đại bằng 20 30cm / s . Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc
cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là
A. 60 10cm / s

B. 40 15cm / s

C. 20 30cm / s

D. 40 30cm / s

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần
số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch như hình vẽ. Khi K
đóng, điều chỉnh giá trị biến trở đến giá trị R1 hoặc R2 thì công
suất tỏa nhiệt trên mạch đều bằng P. Độ lệch pha giữa điện áp tức
thời hai đầu mạch và dòng điện trong mạch khi R = R1 là j1, khi R
= R2 là j2, trong đó 1  2 


6

. Khi K mở, điều chỉnh giá trị R từ 0 đến rất lớn thì công suất tỏa

nhiệt trên biến trở R cực đại bằng 2P/3, công suất trên cả mạch cực đại bằng

2P
. Hệ số công
3

suất của cuộn dây là
A.

3
2

B.

1
2

C.

2 3
13

D.

1
13

Đáp án
1-D

2-C

3-B

4-B

5-A

6-C

7-A

8-B

9-A

10-C

11-D

12-B

13-D

14-D

15-C

16-A

17-C

18-C

19-A

20-D

21-C

22-D

23-B

24-A

25-B

26-C

27-A

28-C

29-A

30-C

31-A

32-B

33-B

34-D

35-D

36-B

37-A

38-D

39-C

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án C
Chiều dài quỹ đạo : l = 2A = 2.10 = 20cm
Câu 3: Đáp án B
Câu 4: Đáp án B


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án A
Câu 8: Đáp án B
Câu 9: Đáp án A
Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án D
Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là: U max  Emax .d  3.105.2.103  600V
Câu 12: Đáp án B
Ta có: F  k

q1 q2
r2

=> F tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích
Câu 13: Đáp án D
Khi vật qua VTCB: v = vmax => Wđmax
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án C
Áp dụng công thức: 0  c.T 

c
3.108

 4,5.107 m  0, 45 m
2
f
.1015
3

Mà hiện tượng quang điện xảy ra khi   0
Câu 16: Đáp án A
Câu 17: Đáp án C
Câu 18: Đáp án C
Câu 19: Đáp án A
t

áp dụng cong thức N  N 0 .2 T  N 0 

N
2

Câu 20: Đáp án D
Câu 21: Đáp án C
Ta có hình vẽ sau:

t
T108
2

14
14

 2.108


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Ta có: 2.107.

I1
I
 2.107. 2  6.(r  a)  9.r  6.10  3r  r  20cm
r
ra

Câu 22: Đáp án D
Áp dụng công thức: q  n.e  n 

q
15

 3,125.1018
e 30.1, 6.1019

Câu 23: Đáp án B
Giả sử suất điện động trong cuộn dây thứ nhất là: e = E0. Cos (ωt) thì suất điện động trong hai
cuộn dây kia là:
e2  E0 .cos(t 

2
2 

)V ; e3  E0 .cos  t 
V
3
3 


Khi từ thông qua cuộn dây thứ nhất đại cực đại thì tức là e = 0. (vì e sớm pha hơn từ thông
một góc 90 độ)

 2
3
e2  E0 .cos( 
)
E02
3
2
nên ta có e1  0V  t   
2
e  E .cos(   2 )  3 E
0
0
 3
2 3
2

Câu 24: Đáp án A
Cường độ dòng điện trong mạch LC sớm pha


so với điện lượng.
2

Nên khi ban đầu cường độ dòng điện cực đại thì điện lượng bằng 0, cường độ dòng điện đang
giảm thì q đang tăng.
i

I0
I

  
3 I0
3 I0
  
 i   q   
 q  0 .cos 
 q  q  0 

2
3
3 2
6

2 
 6  2 

Câu 25: Đáp án B
Ảnh ngược chiều và lớn gấp 4 lần vật, thì đây là ảnh thật.
Ta có:


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
 d 
 4  d   4d
1 1 1
d .d 
20.80

 d  20cm; d   80cm     f 

 16cm
 d


d
d
f
d

d
100

d  d   100

Câu 26: Đáp án C

 I  I 0 .103 W / m2
I N OM 2
10
1
OM
1
ta có  M


2
1
2
IM
1000 100
ON 10
0N
 I N  I 0 .10 W / m
Câu 27: Đáp án A

k .q

E

 36(V / m)
A

rA2
r2
k .q

 B2  4  rB  2rA
ta có E  2  
r
rA
 E  kq  9(V / m)
B
2

rB
EC 

E
kq
kq
kq
kq A  16V / m
2
2
2
2
rC  rA  rB 
(1,5.rA )
2, 25.rA 2, 25
 2 Câu 28: Đáp án C
Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi, nhưng vì
các môi trường có chiết suất khác nhau nên vận tốc truyền sáng khác nhau và dẫn đến bước
sóng thay đổi.

v1

1  f
v1  v2 v
v 0,5.108

   1  2 

 f 

 5.1014 Hz
Ta có: 
6
f
f
 0,1.10
  v2
2

f
 

c 3.108

 0, 6.106  0, 6 m
14
f 5.10

Câu 29: Đáp án A
ta có T ~

tan  

1
g hd

1 qE 
g 

 m

; T0 
2

1
g2

qE
qE
 tan 30 
 g.tan 30  T  2.
mg
m

Câu 30: Đáp án C

T T
 
T0 2

g
 qE 
g 

 m

g
 qE 
g2  

 m

2

2

2

 2.

g
g. 1  tan 2 30

 1,9986 s


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Vì A, B dao động cực đại nên A, B là các bụng sóng, nên khoảng cách AB là 1 nửa bước sóng.

 2 A  d AB
d
d  12cm
Ta có:  AB max
  AB
 A  1cm
d AB min  2 A  d AB
Bước sóng là:   2d AB  2.12  24cm  f 

v

120
 5Hz    2 f  10 (rad / s)
24

Khi khoảng cách giữa AB là 12 cm đúng bằng khoảng cách AB khi A, B ở vị trí cân bằng,
vậy vận tốc của các phần từ A, B là cực đại và : v  . A  10 cm / s
Câu 31: Đáp án A
Chọn trục Ox trùng với trục của lò xo, điểm O trùng với vị trí cân bằng của sợi dây.
Ta viết được phương trình dao động của sợi dây là: u  U 0 .cos  20t   5cos 20t
Tại thời điểm ∆t thì phương trình dao động của sợi dây là: u  5.cos  20t  20t  cm
Tần số góc của con lắc lò xo là:  

k
10

 20rad / s
m
0, 025

Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là: m.g  k.l  l 

mg
 0, 025m  2,5cm
k

Ban đầu lò xo bị nén 2,5cm, vậy biên độ dao động của lò xo là 5cm.
Phương trình dao động của con lắc lò xo là: x  5cos  20t   5
Vậy khoảng cách giữa vật nặng và sợi dây là:

d  x  u  5  5cos 20t  5cos  20t  20t   5  A.cos  20t   
Với: A  52  52  2.5.5.cos 
Điều kiện để vật dao động và sợi dây không chạm nhau là ∆d > 0
 5  A  0  A  5  cos  

1
1
 cos 20t 
2
2

Dùng phép thử các đáp án, ta chọn đáp án A
Câu 32: Đáp án B
Ta có E  Ed  Et  Ed  2Ed  Ed (vi : Ed  Et / 2)
E1   Ed 1  13, 6eV ; E2   Ed 2 
Ed   Edn  Ed 1 

Câu 33: Đáp án B

13, 6
13, 6
; En   Edn 
2
2
n2

13, 6
 13, 6  10, 2eV  hf
n2


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Gọi công suất truyền tải là P, hiệu điện thế phát là U, ta có:

Php  I 2 .R 

P  Php
P2
1
.R; H 
 Php  P  H .P  (1  H ).P  1  H ~ 2
2
P
U
U

1

1  97,5% ~ 1 2
( U)

1  97,5%
1
1 H
1


 k4  k4 
 k  0,5 
 k 2   H  90%
k
1  60%
16
1  60%
4

1
1

60%
~

(k .U ) 2

Câu 34: Đáp án D
Năng lượng mỗi phản ứng sinh ra là: E  (ms  mtr ).c2 .931,5  17,5MeV
Vậy mỗi phản ứng tỏa ra 17,5 MeV nhiệt lượng và tạo ra 1 hạt He.
Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là: Q  P.365.24.60.60  1,5768.1016 J
Năng lượng mà nhà máy đã tiêu tốn ( bằng năng lượng tỏa ra từ các phản ứng)
Qtp  Q / 25%  4Q  4.1,5768.1016  6,3072.1016 J

Khối lượng He đã được tạo ra là:
6,3072.1016.4
m
.A 
 0,1496.106 g  149, 6kg
6
19
23
E.N A
17,5.10 .1, 6.10 .6, 023.10
Qtp

Câu 35: Đáp án D
Ta có bước sóng của sóng là λ = v/f = 40 cm
Chu kì dao động của phần tử sóng là T = 1/f = 0,2s = 1/5 s
Thời gian đề bài cho là: t  T  1/ 15s  T  T / 3
Suy ra góc quét được của các vecto là 1200.
Căn cứ vào độ dài quãng đường các phần tử A, B đã đi được ta tìm ra các vị trí ban đầu của
chúng bằng vecto quay, và tìm ra được độ lệch pha của hai phần tử:
s

s A  1cm  A  0,5cm  x A  cos   600

2

Ta có: 
 s  3cm  sB  3  cos     300
B


2
2

Câu 36: Đáp án B
Khi khóa K mở, mạch gồm R, r, L, C nối tiếp
Từ đồ thị của điện áp, ta có: u = U0.cosωt


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Từ đồ thị cường độ dòng điện khi K mở ta có phương trình cường độ dòng điện là: i =
I0.cos(ωt + φi)
Khi t = 0 :  

d.2 


2

i  1,5  3.cos i1  i1 
 tan m 

(2k  1)  d  (2k  1)


6

 m  u  i1 


4

 (2k  1).10cm


6

Z L  ZC
1
1

 Z L  ZC 
(R  r)
Rr
3
3

Khi K đóng, mach có r, L, C nối tiếp
Ta có phương trình cường độ dòng điện là: i = I0.cos(ωt + φi2)
Khi t = 0: i  0,5I 0  I 0 .cos i 2  i 2 
 tan m 


3

 m  u  i1 


3

Z L  ZC
1
  3  Z L  ZC   3r  Z L  ZC   3r 
( R  r )  R  2r
r
3

 Z2  r 2  (Z L  ZC )2  2r; Z1  ( R  r )2  (Z L  ZC )2  2 3r
I 01 

U0
U
I
Z
1
; I 02  0  01  2 
 I 02  I 0  3 A
Z1
Z2
I 02 Z1
3

Câu 37: Đáp án A
235
Phươgn trình phản ứng: 10 n 92
U  X  Y  k01 n

Vậy cứ sau mỗi phản ứng lại tạo ra k hạt n để gây ra k phản ứng tiếp theo, hình thành chuỗi
phản ứng theo cấp số nhân
Tổng số phản ứng là tổng của cấp số nhân ban đầu là 1, công bội là k. với 85 phản ứng
Từ đó, tổng năng lượng tỏa ra là:

 pu  1  k  k 2  ...  k 84   E 

1.(k 85  1)
.200.106.1, 6.1019  343,87.106.103.60.60
k 1

 k  1,99999  2

Sử dụng tính Solve trong máy tính Casio fx 570 để tính ra k.
Câu 38: Đáp án D
Khi dịch chuyển nguồn theo phương song song với hai khe thì hệ vân (vân trung tâm ) dịch
chuyển theo chiều ngược lại một đoạn :
x

D
2




. y  .cos  2 t    2cos  2 t  
d
1
2
2
Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Chu kì dao động là : T = 1s.
Khoảng vân : i 

D
a

 1mm

Điểm M cách vị trí trung tâm 1mm, vậy ban đầu khi t = 0 thì M
là vân sáng.
Điểm M là vân sáng thì thỏa mãn : xM = ki
Ta thấy vân trung tâm sẽ dao động với biên độ 2 cm (từ phương
trình), vậy điểm M sẽ là vân sáng khi vân trung tâm ở các vị trí
có tọa độ x = 0, 1, 2, – 1, –2 cm
Vẽ đường tròn ta được:
Các vị trí đánh dấu sao là các vị trí trong một chu kì chuyển động M là vân sáng. Ban đầu M
nằm ở vị trí A. mỗi chu kì có 8 lần M là vân sáng
Vậy khi M à vân sáng lần thứ 2018 = 8.252 + 2 lần thì nó đã đi trong thời gian là : t = 252T + ∆t
Dễ thấy khi đi được 252 chu kì thì M đã quay lại A, vậy chỉ cần đi đến B là đã được thêm 2
lần nữa ( vì ban đầu khi t = 0 thì M ở A, nên nó là 1 vân sáng, đến lúc nó đến B được tính là
lần nữa).
Thời gian đi hết cung AB là : t 

1
1
1
T  t  252T  T  252  (s)
12
12
12

Câu 39: Đáp án C
Do vật không chịu tác dụng của lực ma sát, nên cơ năng không đổi,
Khi chịu tác dụng lực thì vật dao động quanh vị trí cân bằng O’ mới. khi ngứng tác dụng lực
thì vị trí và vận tốc tại thời điểm đó thay đổi, vị trí cân bằng trở lại vị trí cũ, nhưng cơ năng
bảo toàn nên vận tốc cực đại vẫn như cũ
Câu 40: Đáp án D
Khi K đóng, mạch chỉ có R, C mắc nối tiếp.

U2
U 2 .R1 U 2 .R2
 R1  R2 
Khi R1, R2 thì P1 = P2nên:


P *
Z1
Z2
R R  Z 2
C
 1 2

ZC  ZC

2Z
tan 1  tan 2
R1
R2

1
1
tan  
 tan 


 R1  R2  C
Z Z
1  tan 1 .tan 2
6
3
3
3
1 C . C
R1 R2Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

*  R1  R2 

ZC
3

P

3.U 2
4ZC

Khi K mở thì mạch R, r, L, C nối tiếp
Công suất mạch cực đại là: Pma 

U2
U2
2


P  Z L  2ZC
2 Z L  ZC
2( R0  r )
3

Công suất trên R cực đại: PR max 

Z
U 2 2P

 R 2  r 2  ( Z L  ZC )2  r  C
2R
3
3

Thay các giá trị tìm được vào tính hệ số công suất cuộn dây: cos d 

r
r 2  ZL21
13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×