Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý cụm các trường THTP chuyên – lần 1 file word có lời giải chi tiết

Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Đề thi thử THPT cụm các trường THTP chuyên – lần 1
Câu 1: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m và thị kính có tiêu cự 10 cm. Độ
bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 12.

B. 24.

C. 26.

D. 14.

Câu 2: Giới hạn quang điện của một kim loại là 200 nm. Công thoát của kim loại có giá trị là
A. 0,0621 eV.

B. 62,1 eV.

C. 6,21 eV.

D. 0,621 eV.


Câu 3: Nếu cường độ dòng điện chạy trong dây tròn tang lên 2 lần và đường kính vòng dây
giảm đi 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây
A. tăng lên 8 lần.

B. tăng lên 4 lần.

C. không thay đổi.

D. giảm đi 2 lần.

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi AB = 1m căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây có 4
bó sóng. Biết dây dao động với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 5 m/s

B. 7,5 m/s.

C. 2,5 m/s.

D. 1 m/s

Câu 5: Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị
2A. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là
A. 2,8 A.

B. 2 A.

C. 4 A.

D. 1,4 A.

Câu 6: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt
núm xoay ở vị trí
A. DCV.

B. ACV.

C. DCA.

D. ACA.Câu 7: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,
A. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 8: Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng kính. So với chùm tia tới thì tia lệch ít
nhất là
A. tia lục.

B. tia vàng.

C. tia đỏ.

D. tia tím.

Câu 9: Hạt tải điện trong chất điện phân là
A. ê lectron dẫn và lỗ trống.

B. ion dương, ion âm và ê lectron.

C. ê lectron tự do.

D. ion dương và ion âm

Câu 10: Đơn vị của từ thông là
A. Tesla (T)

B. Ampe (A)

C. Vê be (Wb)

Câu 11: Khi một sóng âm truyền từ nước ra không khí thì

D. Vôn (V)


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. Tần số tăng, bước sóng không đổi.

B. Tần số không đổi, bước sóng giảm.

C. Tần số giảm, bước sóng không đổi.

D. Tần số không đổi, bước sóng tăng.

Câu 12: Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ
A. không mang năng lượng.

B. là sóng ngang.

C. không truyền được trong chân không.

D. là sóng dọc.

Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = 3cos(20πt) cm và x2 =
4cos(20πt + 0,5π). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 4 cm.

B. 8 cm.

C. 5 cm.

D. 2 cm.

Câu 14: Trong cách loại bức xạ: tia X, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; bức ạ có tần số
lớn nhất là
A. hồng ngoại

B. đơn sắc màu lục

C. tử ngoại

D. tia X

Câu 15: Một người ngồi ở bờ biển thấy có 5 ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong
thời gian 10s. Chu kì dao động của sóng biển là
A. 3s.

B. 2,5s.

C. 2s.

D. 4s.

Câu 16: Một hạt mang điện tích có độ lớn q, chuyển động với vận tốc v vuông góc với từ
trường đều B. Độ lớn lực Loren xơ tác dụng lên điện tích là
A. f = qvB.

B. f = (Bv)/q

C. f = (qB)/v.

D. f = (qv)/B

Câu 17: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ.

B. biên độ và gia tốc.

C. biên độ và tốc độ.

D. biên độ và năng lượng.

Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to với số cặp cực là p. Khi
rô to quay đều với tốc độ n vòng/s thì suất điện động của máy phát biến thiên tuần hoàn với
tần số là
A. pn/60

B. n/60p.

C. 60pn.

D. pn.

Câu 19: Hai điện tích q1 = q2 = 4.10-10 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a =
10 cm trong không khí. Độ lớn lực điện mà q1 và q2 tác dụng lên q3 = 3.10-12 C đặt tại C cách
A và B những khoảng bằng a là
A. 2,87.10-9 N.

B. 3,87.10-9 N.

C. 4,87.10-9 N.

D. 1,87.10-9 N

Câu 20: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ=
30cm. Gọi M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách O lần lượt 10 cm và 15
cm. So với dao động tại N thì dao động tại M
A. chậm pha π/3 .

B. nhanh phân π/6

C. nhanh pha π/3

D. chậm pha π/6


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 21: Hai con lắc đơn (vật nặng khối lượng m, dây treo dài 1m) dao động điều hòa dưới
tác dụng của ngoại lực F = F0cos(2πft + π/2) N. Lấy g = π2 = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại
lực thay đổi từ 0,2Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc
A. tăng rồi giảm.

B. không thay đổi.

C. luôn tăng.

D. luôn giảm.

Câu 22: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L không đổi, tụ điện có điện dung
C thay đổi. Khi C = C1 thì mạch dao động với tần số 30ZMHz, khi C = C1 + C2 thì mạch dao
động với tần số 24 MHz, khi C = 4C2 thì mạch dao động với tần số là
A. 20MHz.

B. 80 MHz.

C. 40 MHz.

D. 60 MHz.

Câu 23: Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra
phô tôn có bước sóng λ1, khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn
có bước sóng λ2. Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn có bước
sóng là
A. λ 

λ1 λ2
λ1  λ2

B. λ 

λ1 λ2
λ2  λ1

C. λ  λ2  λ1

D. λ  λ2  λ1

Câu 24: Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung
C vào điện áp xoay chiều u  U 2 cos ωt V  thì cường độ hiệu dụng có giá trị lần lượt là
4A, 6 A và 2 A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp u  2U 2 cos ωt V  thì
cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là
A. 4 A

B. 4,8 A

C. 2,4 A

D. 12 A

Câu 25: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A và B cách
nhau 10 cm. Tần số hai sóng là 20 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Số
điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là
A. 16

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 26: Cho một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây
là 2mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u (V), khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 4mA thì
điện áp giữa hai đầu tụ là u/2 (V). Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là
A. 4mA

B. 6mA

C. 2 5mA

D. 2 3mA

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng
1,2 mm và khoảng cách giữa hai khe đến màn bằng 1,6 m. Chiếu áng các khe bằng ánh sáng
trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 6,4mm, bước
sóng lớn nhất cho vân sáng tại M là


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
A. 0,53 μm

B. 0,69 μm.

C. 0,6 μm

D. 0,48 μm

Câu 28: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200
V và cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W
và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là
A. 86 %.

B. 90%.

C. 75%.

D. 80%.

Câu 29: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt – π/3) cm.
Tại thời điểm t vật có li độ và tốc độ đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 7/48s là
A. 2,5 2 cm

B. – 2,5 cm

C. 2,5 3 cm

D. 2,5 cm

Câu 30: Giao thoa khe Y-âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng λ, khoảng
cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí
nghiệm này trong chất lỏng có chiết suất n = 1,6 và dịch chuyển màn quan sát cách xa màn
chứa hai khe thêm 0,5m thì khoảng vân bây giờ sẽ là
A. 0,4 mm.

B. 0,5mm

C. 0,2 mm.

D. 0,6mm

Câu 31: Cho chiết suất của nước là 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể
nước sâu 1,2 m theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước
một khoảng bằng
A. 1,5 m.

B. 80 cm.

C. 90 cm.

D. 1 m

Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện
áp xoay chiều có biểu thức u  100 6 cos 100πt  φV . Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị
cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là im và id được biểu diễn như hình
bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng.

A. 50 Ω

B. 100 3

C. 100 Ω

D. 50 3

Câu 33: Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A,
B, C thẳng hàng. Một nguồn âm điểm phát âm có công suất P được đặt tại B thì mức cường


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
độ âm tại A là 40 dB, tại C là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AC có giá trị gần đúng
bằng
A. 53dB.

B. 27dB.

C. 34dB.

D. 42dB.

Câu 34: Thực hiện giao thoa khe Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 thì khoảng vân tương
ứng là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên màn quan sát, nằm cùng một
phía so với vân trung tâm và cách nhai 3mm. Biết tại A là vị trí vân sáng trùng nhau của hai
bức xạ, nếu vị trí vân sáng trùng nhau chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được
trên đoạn AB (kể cả A và B) là
A. 15

B. 18.

C. 17.

D. 16.

Câu 35: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương
thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véc tơ cường độ điện
trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. Khi đó véc tơ cảm ứng từ
A. độ lớn cực đại và hướng về hướn Đông.

B. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

D. độ lớn bằng 0

Câu 36: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo
tròn thì tương đương như một dòng điện tròn. Tỉ số cường độ dòng điện tròn của êlectron khi
nguyên tử ở quỹ đạo dừng M và K là
A. 1/3

B. 1/9

C. 1/27

D. 1/81

Câu 37: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: r = 2Ω, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, R3 là một biến trở.
Thay đổi biến trở R3 đến giá trị nào thì công suất trên R3 đạt giá trị cực đại

A. 1Ω

B. 3Ω.

C. 4Ω.

D. 2Ω

Câu 38: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch RLC
mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2/π H, tụ điện có điện dung C = 10-4/π F,
điện trở R = 100 Ω. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát. Biết rô to máy phát có
hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ n = 1500 vòng/ phút thì cường độ dòng điện hiệu


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

dụng qua mạch là

2
A . Khi thay đổi tốc độ quay của rô to đến giá trị n0 thì điện áp hiệu
2

dụng trên tụ điện có giá trị cực đại là UCmax, giá trị của n0 là UCmax lần lượt là
A. 750 2 vòng/phút; 100 V

B. 750 2 vòng/phút; 50 3V

C. 6000 vòng/phút; 50 V

D. 1500 vòng/phút; 50 2V

Câu 39: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400g được gắn vào lò xo nằm ngang có
độ cứng 40N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao
động. Kể từ khi thả, sau đúng 7π/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao
động mới của con lắc là
A. 6 2cm

B. 2 2cm

D. 2 7cm

C. 6cm.

Câu 40: Một con lắc đơn gồm sợi dây mảnh dài 1m, vật có khối lượng 100 3g tích điện q =
10-5 C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều có phương vuông góc với gia tốc trọng trường
g và có độ lớn E = 105 V/m. Kéo vật theo chiều của véc tơ điện trường sao cho góc tạo bởi
dây treo và g bằng 600 rồi thả nhẹ để vật dao động. Lấy g = 10m/s2. Lực căng cực đại của dây
treo là
A. 2,14 N.

B. 1,54 N.

C. 3,54 N.

D. 2,54 N.

Đáp án
1-A

2-C

3-A

4-C

5-B

6-B

7-A

8-C

9-D

10-C

11-B

12-B

13-C

14-D

15-B

16-A

17-D

18-D

19-D

20-C

21-A

22-A

23-A

24-B

25-C

26-C

27-B

28-B

29-D

30-D

31-C

32-A

33-B

34-A

35-B

36-A

37-B

38-A

39-D

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Áp dụng công thức G 

f1 1, 2

 12
f 2 0,1

Câu 2: Đáp án C
hc 6, 625.1034.3.108

 9,9375.1019 J  6, 21eV
Áp dụng công thức A 
9
λ0
200.10

Câu 3: Đáp án A


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn được tính theo công thức B  2π.107

NI
với R là bán
R

kính vòng dây
+ Khi cường độ dòng điện tăng 2 thì B tăng 2 lần
+ Khi đường kính giảm 4 lần, nghĩa là R giảm 4 lần thì B tăng lên 4 lần
Do đó, khi đồng thời tăng cường độ dòng điện lên 2 lần và giảm đường kính đi 4 lần thì cảm
ứng từ tại tâm vòng dây tròn tăng lên 8 lần.
Câu 4: Đáp án C
Vì trên dây có 4 bó sóng nên chiều dài dây thỏa mãn l = 2λ => λ = 0,5m
Vận tốc truyền sóng trên dây v = λ.f = 0,5.50 = 25 m/s
Câu 5: Đáp án B
Số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch mắc nối tiếp
với ampe kế đó
Câu 6: Đáp án B
Để chọn chức năng đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí ACV
Câu 7: Đáp án A
Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.
Câu 8: Đáp án C
Khi chiếu một chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính thì ta thu được chùm tia ló là một
dài màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ bị lệch ít nhất và tia tím bị lệch
nhiều nhất
Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng này là do chiết suất của chất làm lăng kính đối
với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Cụ thể, lớn nhất đối với ánh sáng tím và
nhỏ nhất đổi với ánh sáng đỏ.
Câu 9: Đáp án D
Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm.
Câu 10: Đáp án C
Đơn vị của từ thông là Vê be (Wb)
Câu 11: Đáp án B
Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì
+ Tần số của âm không thay đổi
+ Vận tốc truyền âm giảm


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Mà bước sóng tỉ lệ thuận với vận tốc nên bước sóng cũng giảm
Câu 12: Đáp án B
Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 13: Đáp án C
Hai dao động x1 và x2 vuông pha với nhau
Biên độ dao động được tính theo công thức A  A12  A22  32  42  5cm
Câu 14: Đáp án D
Trong cách bức xạ gồm tia X, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục thì tia X là bức xạ có tần
số lớn nhất hay bước sóng ngắn nhất
Câu 15: Đáp án B
Chu kì dao động của sóng biển là T = 10/4 = 2,5 s
Câu 16: Đáp án A
Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích có độ lớn q được xác định theo công thức f = qvBsinα với
α là góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ vận tốc
Theo đề bài α = 900 => f = qvB
Câu 17: Đáp án D
Dao động tắt dần là dao động có biên độ dao động giảm dần theo thời gian, có nghĩa là năng
lượng cũng giảm dần theo thời gian
Câu 18: Đáp án D
Ta có f = pn (vì n có đơn vị là n vòng/s)
Câu 19: Đáp án D
Lực do điện tích q1 và q2 tác dụng lên q3 là

F12  F23  k

q1 q3
a

2

Ta biểu diễn 2 lực

 9.10 .
9

4.1010.3.1012
2

0,1

 1, 08.109 N


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Lực do q1 và q2 tác dụng lên q3 là F  F132  F232  2F13 F23 cos 60  F13 3  1,87.109 N
Câu 20: Đáp án C
Độ lệch pha giữa hai điểm M và N được tính theo công thức
Δφ 

2πd 2π 15  10  π

 rad
λ
30
3

Vì M nằm gần nguồn sóng hơn nên M dao động sớm pha hơn N góc π/3 rad
Câu 21: Đáp án A
Tần số dao động riêng của con lắc đơn f 

1


g1 π2
 0,5Hz
2π 1

Như vậy khi tần số ngoại lực tăng từ 0,2Hz đến 2Hz thì
+ Từ 0,2Hz đến 0,5Hz thì biên độ dao động tăng
+ Từ 0,5Hz đến 2Hz thì biên độ giảm
Câu 22: Đáp án A
Tần số của mạch dao động LC được tính theo công thức f 
+ Khi C = C1 thì f12 

1
1
 C1  2
C1
f1

+ Khi C = C1 + C2 thì f122 

1
1
 C1  C2  2
C1  C2
f12

 1
 1
1 
1
1 
Từ đó suy ra 4C2  4  2  2   2  4  2  2 
f
 f12 f1 
 f12 f1 
Thay số vào ta tính được tần số khi C = 4C2 là f = 20MHz

1
2π LC

 f 

1
C

 f2 

1
C


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Câu 23: Đáp án A
+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L ta có EN  EL 

hc
λ1

+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K ta có EL  EK 

hc
λ2

+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo K ta có

EN  EK 

λλ
hc
hc
hc hc hc
 E N  EL  E L  E K λ 1 2
λ
λ
λ1 λ2
λ
λ1  λ2

Câu 24: Đáp án B
+ Khi mắc lần lượt các linh kiện vào điện áp xoay chiều u  U 2 cos ωt V  ta có
IR 

U
U
U
 4 A; I L 
 6 A; I C 
 2A
R
ZL
ZC

Suy ra giá trị điện trở, cảm kháng và dung kháng của mạch
R

U U
U U
U U
 ; ZL 
 ; ZC 

IR
4
IL 6
IC
2

+ Khi mắc nối tiếp các linh kiện rồi mắc vào điện áp u  2U 2 cos ωt V  thì ta có

I

2U

Z

2U
R 2   Z L  ZC 

22
1 1 1
  
42  6 2 

2

 4,8 A

Câu 25: Đáp án C
Bước sóng λ = v/f = 1,5 cm
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là số giá trị nguyên của k thỏa mãn
1

10   k   λ  10  7,16  k  6,16
2


=> k: 0; ±1;…±6; - 7
=> Có 14 điểm
Câu 26: Đáp án C
Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u (V)
i2 u2
22 u 2
u2
22


11


1

(1)
I 02 U 02
I 02 U 02
U 02
I 02

Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 4mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u/2 (V)


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

i2 u2
42
u2


1


 1(2)
I 02 U 02
I 02 4U 02

Thay (1) vào (2) ta được

42 1  22
 1 
I 02 4  I 02


42 1
1

1

 2  1   I 0  2 5mA

2
4
I0 I0


Câu 27: Đáp án B
xM  ki  k

x a 6, 4.1, 2 4,8
λD
λ M 

k  Z 
a
kD
1, 6k
k

Vì thí nghiệm được thực hiện với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm nên ta có
0,38 

4,8
 0, 76  k  Z   6,315  k  12, 63  k  Z 
k

Bước sóng lớn nhất ứng với k nhỏ nhất k = 7, thay vào ta tìm được λ = 0,69μm
Câu 28: Đáp án B
Công suất tiêu thụ của động cơ P = UIcosφ = 80W
Công suất tỏa nhiệt ∆P trên dây quấn là công suất hao phí nên hiệu suất của động cơ
H

PΔP
8
 1
 0,9  90%
P
80

Câu 29: Đáp án D
Chu kì dao động của vật T = 2π/ω = 0,5s
Xét thời gian 7/48s = 7T/14 = T/8 + T/6
Ta có hình vẽ

Từ hình vẽ ta thấy rằng, sau 7/48s vật đi qua vị trí có li độ x = 2,5 cm
Câu 30: Đáp án D
+ Khi D = 2,5m và thực hiện giao thoa trong không khí i 

λD
 0,8mm
a


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
+ Khi dịch màn ra xa thêm 0,5m thì D’ = 3m và thực hiện giao thoa trong môi trường có chiết
suất 1,6 thì i  
Suy ra

λD  λD

a
na

i  D
3


 i   0, 6mm
i Dn 2,5.1, 6

Câu 31: Đáp án C
Ta có hình vẽ

Từ hình vẽ ta thấy rằng IJ = JS’.tani; IJ = JS.tanr
Do

JS  tan r sin r 1
JS 1, 2


  JS  

 0,9m  90cm
4
JS
tan i sin i n
n
3

Câu 32: Đáp án A
Từ đồ thị ta thấy được biểu thức của cường độ dòng điện khi K đóng và mở là
π

im  3 2 cos  ωt   A; id  6 cos  ωt  A
2


+ Khi khóa K đóng, mạch điện chỉ gồm R mắc nối tiếp với C
Tổng trở được tính theo công thức Z RC  R 2  ZC2 

U 0 100 6

 100Ω(1)
I 01
6

+ Khi khóa K mở, mạch điện gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp.
Tổng trở được tính theo công thức Z  R 2   Z L  ZC  
2

U 0 100 6 100 3


Ω(2)
I0m
3
3 2

+ Từ biểu thức cường độ im và id ta thấy rằng hai dòng điện vuông pha với nhau, khi đó ta có
ZC Z L  ZC
.
 1  R 2  ZC  Z L  ZC  3
R
R


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

200

 ZC  Z L  ZC   ZC2  1002
ZL 2
3

Thay (3) vào (1) và (2) ta được 

100 .3
2
 ZC  Z L  ZC    Z L  ZC  

9

 ZC  50 3
Thay vào (3) suy ra R = 50Ω
Câu 33: Đáp án B
Ta có LA  LB  20lg

rB
r
r
 20  20lg B  B  10  rB  10rA
rA
rA
rA

C là trung điểm của AB nên rC 
Suy ra LA  LC  20lg

rA  rB rA  10rA

 5,5rA
2
2

rC
5,5rA
 20lg
 20lg 5,5  14,8  LC  25, 2dB
rA
rA

Câu 34: Đáp án A

L
Số vân sáng của bức xạ đơn sắc 1 thu được trên màn N1  2    1  11
 2i1 
 L 
Số vân sáng của bức xạ đơn sắc 2 thu được trên màn N 2  2    1  7
 2i2 
Xét sự trùng nhau của hai bức xạ

k1 i2 4
   xtr  4i1  3i2  1, 2mm
k2 i1 3

 L 
Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là Ntr  2 
 1  3
 2 xtr 
Số vân sáng quan sát được trên màn là N = N1 + N2 – Ntr = 11 + 7 – 3 = 15 vân sáng
Câu 35: Đáp án B
Trong quá trình truyền sóng điện từ, véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng từ và véc
tơ vận tốc truyền sóng lập với nhau thành một tam diện thuận
Hoặc có thể dùng quy tắc nắm tay phải: Đặt bàn tay phải sao cho ngón cái chỉ chiều truyền
sóng, chiều khum của các ngón tay chỉ chiều quay từ véc tơ cường độ điện trường đến véc tơ
cảm ứng từ
Do đó, tại thời điểm t, cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây thì
véc tơ cảm ứng từ cũng có độ lớn cực đại (vì cùng pha) và hướng về phía Nam
Câu 36: Đáp án A
Các electron chuyển động tròn dưới tác dụng của lực Culong


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

ke2
Ta có 2  mω2 r  ω 
r

ke2
mr

Khi ta coi chuyển động của electron giống như một dòng điện tròn thì cường độ dòng điện
ke2
mr

e
e
e
ω
tròn được tính theo công thức I  
T 2π


Do đó ta có tỉ số cường độ dòng điện khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M (n =
1)và K(n = 1) là

IM

IK

rK
1 1
 2 
rM
3
3

Câu 37: Đáp án B
Cường độ dòng điện trong mạch kín được tính theo công thức

I

E  R3  6 
E
E


RR
6 R3
12 R3  36
R1  2 3  r 6 
R2  R3
6  R3

Ta có U 23  IR23 

E  R3  6  6 R3
E.6 R3
.

12 R3  36 R3  6 12 R3  36

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 được tính theo công thức
2

 E.6 R3 


12 R3  36 
U 32 U 232
36 ER3

P3 
2
R3
R3
R3
12  36 R3 

3E
 1

12 
 3 R3 
 R

 3


2

 1

1
 3 R3  
 3 R3 (theo bất đẳng thức Cô-si)
Để P3max thì 
 R

R
3
 3
min
Suy ra R3 = 3Ω
Câu 38: Đáp án A
+ Khi tốc độ quay của ddooongj cơ là 1500 vòng/phút thì tần số của dòng điện là f = pn/60 =
50Hz
Khi đó, ta tính được ZL = 200Ω, ZC = 100Ω và R = 100Ω
Và ta tính được tổng trở của mạch Z  100 2 Ω
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch khi đó là U = IZ = 100 V
+ Khi tốc độ quay của động cơ là n0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại,
tần số của dòng điện trong mạch khi đó là f0


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.

Ta có f 0 

1
2π LC

 25 2 Hz

Khi đó tốc độ quay của động cơ là n0 

60 f 0
 750 2 vòng/phút
p

Mặt khác, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch khi này là
U0
f
25 2
2
100 2
 0 

 U0 
 50 2V
U
f
50
2
2

Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện khi này U C 

U0
50 2
.ZC 
.
R
100

1
104
2π.25 2.
π

 100V

Câu 39: Đáp án D
Chu kì dao động của con lắc lò xo T  2π

m
0, 4 π
 2π
 s
k
40 5

Biên độ dao động của con lắc lò xo A = 8 cm
Xét thời gian t = 7π/30s = T + T/6
Như vậy sau 7π/30s vật nặng đang ở vị trí có li độ x = 4 cm
+ Khi đó thế năng và động năng của con lắc lò xo Wt 

1 2 1 2 W
3W
kx  kA  ; Wd 
2
4
4
4

+ Người ta giữ tại điểm chính giữa của lò xo
=> Thế năng còn lại Wt 

W
8

.=> Cơ năng của con lắc W 

W 3W 7W


8
4
8

Độ cứng của lò xo thay đổi kl = k’.l/2 => k’ = 2k
Thay vào ta được W 

7W
1
71 2
7
 2kA2 
kA  A 
A  2 7cm
8
2
82
4

Câu 40: Đáp án D
2

2
 105 .105 
 q E
2
2
  11,55m / s 2
Gia tốc trọng trường hiệu dụng g   g  
  10  
3 

 m 
 100 3.10 

105 105
F qE
1


 θ  30
Góc lệch của dây treo tại vị trí cân bằng tan θ  
P mg 100 3.103.10
3
Biên độ góc dao trong dao động của con lắc đơn α0 = 300


Truy cập Tailieugiangday.com hoặc liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải bản word
bộ đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 và 2019 được cập nhật sắp tới.
Lực căng dây cực đại của con lắc được tính theo công thức
Tmax  mg  3  2cosα0   100 3.103.11,55  3  2cos30   2,54 NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×