Tải bản đầy đủ

Huong dan su dung may loc nuoc sieu sach

TÍN HIỆU NHẮC NHỞ VÀ BÁO
ĐỘNG

MÀN HÌNH CHÍNH

Đèn LED xanh: hệ thống hoạt động bình
thường
Đèn LED vàng có tín hiệu cảnh báo
Tin nhắn hiển thị ở dòng
cuối màn hình và tín hiệu
nhắc nhở nhấp nháy trên
màn hình E-POD

KEYPAD (phím bấm)
lên 1 dòng
xuống 1
dòng

qua màn
hình kế tiếp
trở về màn

hình trước

phê duyệt (sử dụng khi hệ thống
yêu cầu)

Hệ thống cần bảo trì hoặc
gửi tin nhắn cảnh báo.
Chất lượng nước vẫn đảm bảo.

Hướng dẫn Hệ thống Elix Advantage
sử dụng 3/5/10/15
nhanh Hệ thống Elix 3/5/10/15

Trên màn hình chính, nhấn phím DOWN
di chuyển xuống để chọn dòng tin nhắn
cảnh báo, làm theo hướng dẫn.
Đèn LED đỏ, có tin nhắn báo động

Lịch bảo trì
Vật tư
Cột tiền lọc
Progard
Lọc thông hơi
cho bồn chứa
Đèn UV
254nm
Lọc đầu vào

Bảo trì
Thay thế

Cột lọc RO

Khử chlorine

Thay thế
Thay thế
Làm sạch

Rửa axít hoặc


bazơ (rửa
pH)

Lịch bảo trì
Khi hệ thống
yêu cầu
Khi hệ thống
yêu cầu
Khi hệ thống
yêu cầu
Khi hệ thống
yêu cầu
Khi hệ thống
yêu cầu
Khi cần thiết

Xuất hiện màn hình cảnh
báo đè lên màn hình
chính và tín hiệu báo
động nhấp nháy trên màn
hình E-POD.
Hệ thống cần có hành
động khắc phục ngay và chất lượng nước
có thể không đáp ứng tiêu chuẩn.
Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình
chính.
Các báo động khác
Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình
chính.

Xem them sổ tay hướng dẫn sử dụng


MÀN HÌNH E-POD (cây lấy nước)

Thể tích nước trong bồn được quy ước
thành 10 vạch (mỗi vạch tương đương 10%
thể tích bồn chứa nước)
Không có nước
Hệ thống phân phối nước
không sẵn dùng – xem sách
nhấp nháy
hướng dẫn sử dụng
Phân phối thể tích định lượng
Điều chỉnh thể tích bằng
cách nhấn phím (-) hoặc (+).
Nhấn nút phân phối nước
trên cây lấy nước (có hình
ống đong) để bắt đầu lấy
nước với thể tích đã chọn.
Tín hiệu nhắc nhở và báo động

STANDBY và READY
STANDBY chỉ sử dụng khi bảo trì và vào
menu Manager
READY là chế độ sẵn sàng làm việc và
phân phối nước của hệ thống Elix. Hệ
thống nên thoát khỏi chế độ READY vào
cuối ngày làm việc, cuối tuần hoặc khi
không sử dụng.
Tình trạng vật tư tiêu hao

Nhắc nhở: hệ thống cần
được bảo trì. Chất lượng
nước vẫn đạt yêu cầu
Nhấp nháy
Báo động: cần khắc phục
ngay lập tức. Chất lượng
nước không đạt yêu cầu
Nhấp nháy hoặc lỗi phần cứng
Giá trị hiển thị
-

Không có
cột tiền lọc

Không sử
dụng cột
tiền lọc
Đèn UV
254nm
tắt

Sử dụng cột
tiền lọc

Đèn
UV
254nm
bật
* Khi biểu tượng nhấp nháy, thay thế vật tư
tiêu hao hoặc liên hệ Millipore.
Mực nước trong bồn

BÀN PHÍM E-POD (cây lấy nước)

-

Resistivity (MΩ.cm hoặc µS/cm):
độ dẫn điện hoặc độ cách điện của
nước sản phẩm.
Temperature (0C) – nhiệt độ nước
sản phẩm.
Volumetric dispensing (L) – giá trị
thể tích phân phối định lượng

Giảm thể tích

Tăng thể tích
In chất
lượng nước

Nút ấn E-POD
Ấn nút màu xanh dương xuống để lấy nước
Phân phối
Bắt đầu
thể tích nước
tuần hoàn
nước
Thấp
Cao
Khóa*

* Ấn và buông ra nút màu xanh dương để
bỏ chế độ khóaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×