Tải bản đầy đủ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Ngày soạn: / 09/ 2017

Tiết 21- Tuần 5

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập bộ môn.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân.
- Năng lực giao tiếp, thưởng thức văn học.
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên: nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, hướng dẫn
chuẩn kiến thức kĩ năng, tư liệu tham khảo; chuẩn bị kế hoạch dạy học, thiết bị,
phương tiện dạy học.
2. Học sinh: đọc kĩ sách giáo khoa, sách bài tập, những tài liệu liên quan; soạn bài;
và chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn về nhà của giáo viên.
C. Phương pháp
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, dạy học theo tình huống.
- Kĩ thuật giao nhiệm vụ, hỏi và trả lời, động não, “trình bày một phút”, tóm tắt tài
liệu, học nhóm.
D. Tiến trình giờ dạy
1. Ổn định tổ chức
Ngày giảng

Lớp
Sĩ số
Vắng
8A
28
8B
29
2. Kiểm tra bài cũ:
yêu thương, trân trọng con người, cuộc sống, biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân
để vận dụng đúng lúc, đúng chỗ.
*Tích hợp giáo dục đạo đức: các loại câu, dấu câu
- Giáo dục tình yêu tiếng Việt, yêu tiếng nói của dân tộc thông qua các từ loại; có trách nhiệm
với việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của dân tộc; giản dị trong việc sử dụng từ ngữ; biết sử
dụng các loại câu, dấu câu trong tình huống phù hợp.
- Giáo dục về các giá trị: trách nhiệm, yêu thương, giản dị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×