Tải bản đầy đủ

VIII 2

Họ tên học sinh: ............................................................................................
Lớp: ......................................
Thứ ………., ngày ………. tháng ………. năm ……….
Toán
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả l ời đúng (4 đi ểm)
a) Trong 30 phút một người đi xe đạp đi đ ược quãng đ ường 5,5km. V ận t ốc

của người đi xe đạp đó là:
A. 5,5km/giờ
B. 11km

C. 11km/giờ

D.

2,75km/giờ
b) Một xe ô tô đi từ A đến B hết 1 giờ. Vận tốc của xe ô tô là 45km/gi ờ. Quãng
đường từ A đến B là:
A. 60km
B. 60km/giờ
C. 15km

D. 35km
c) Một đoàn tàu dài 150m đang chạy với vận tốc 50km/giờ. H ỏi đoàn tàu đó
lướt qua một cây cột điện bên đường ray trong bao lâu?
A. 10,8 phút
B. 10,8 giây
C. 108 giây
D. 3 giờ
d) Bác An đi tàu từ 9 giờ 30 đêm hôm trước đến 1 giờ chiều ngày hôm sau thì
đến nơi. Thời gian bác An đi trên tàu là:
A. 2 giờ 30 phút B. 5 giờ 30 phút C. 3 giờ 30 phút

D. 4 giờ 30 phút

Bài 2: Nối kết quả với phép tính đúng (4 điểm)
3 giờ 25 phút + 1,25 giờ x 3

giờ

(12 giờ 15 phút – 6 giờ 27 phút) : 4

7 giờ 10 phút

(giờ + 0,4 giờ) x 2

1 giờ 27 phút

giờ : 3 + giờ

1 giờ


Bài 3: Một ô tô đi từ A về B. Cùng lúc đó một xe máy đi t ừ C để v ề B (C n ằm
giữa A và B). Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau tại B. Tính quãng đ ường t ừ A đ ến C,
biết vận tốc của ô tô là 60km/giờ và vận tốc của xe máy là 45 km/gi ờ. (2 điểm)
Giải
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×