Tải bản đầy đủ

4 2 bài kiểm tra, trắc nghiệm 2

CÔNG TY CỔ PHẦN BUFFALO THANH HÓA
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG SẦM SƠN
***
KỲ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
PHẦN KIỂM TRA NĂNG LỰC
Thời gian làm bài 120 phút không kể giao nhận đề
I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm, mỗi câu đúng 0,25 đ)
Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Có mấy cách tiếp cận trong giáo dục kỹ năng sống?
a) 1 cách
b) 2 cách
c) 3 cách
Đáp án: b là đáp án đúng.
Câu 2: Những phương pháp nào dưới đây phát huy mạnh hơn tính tích cực
nhận thức của trẻ
a) Vấn đáp, tìm tòi, khám phá
b) Thuyết minh – giải thích, minh họa
c) Làm thí nghiệm – giải thích, minh họa
d) Trẻ thực hành, quan sát, tìm tòi
Đáp án: d
Câu 3. Trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là

a) Tăng cường thực hành vận dụng kiến thức
b) Phát huy tính tích cực của trẻ
c) Dạy kiến thức cơ bản, vững chắc
Đáp án: b
Câu 4. Vai trò của cô giáo trong phương pháp dạy học tích cực
a) Truyền đạt nội dung kiến thức gần gũi trẻ.
b) Gợi mở, hướng dẫn trẻ trong các hoạt động tìm tòi khám phá
Đáp án: b
Câu 5. Câu hỏi nào dưới đây để hỏi trẻ mà anh (chị) cho là sẽ kích thích nhiều
tính sáng tạo của trẻ?
a) Hai nhóm này có số lượng khác nhau.
b) Hai nhóm này có số lượng bằng nhau phải không.
c) Có cách nào làm 2 nhóm này có số lượng bằng nhau.
d) Làm thế nào để 2 nhóm có số lượng bằng nhau.
Đáp án: c
Câu 6: Tuổi nào nên bắt đầu đi học trường mầm non?
a) Từ 4 – 72 tháng tuổi.


b) Từ 6 – 72 tháng tuổi.
c) Từ 4 – 36 tháng tuổi.
d) Từ 3 – 6 tuổi.
Đáp án: b
Câu 7: Ở giai đoạn nào trẻ hiểu được 2000 từ?
a) Giai đoạn 3 – 4 tuổi.
b) Giai đoạn 4 – 5 tuổi.
c) Giai đoạn 5 – 6 tuổi.
Đáp án: c
Câu 8: Tư duy trực quan hình tượng là kiểu tư duy đặc trưng của lứa tuổi
nào?
a) Từ 3 - 4 tuổi.
b) Từ 4 - 5 tuổi.
c) Từ 5 - 6 tuổi.
Đáp án: c
Câu 9: 1 ngày trẻ uống bao nhiêu lít nước là đủ?
a) 1 – 1,5 lít.
b) 1,6 – 2 lít.
c) 2 – 2,5 lít.
Đáp án: b
Câu 10: Tổ chức giấc ngủ trưa cho trẻ bao nhiêu phút là hợp lý?


a) 100 phút.
b) 150 phút.
c) 180 phút.
Đáp án: b
II. Phần tự luận: (7,5 điểm)
Câu hỏi 1: Theo bạn, người giáo viên trong trường mầm non có những quyền
gì?
Đáp án:
+ Quyền được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ
+ Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được
hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được
cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
+ Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo
vệ sức khỏe theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo
+ Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự
+ Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.


Câu hỏi 2: Xử lý tình huống:
Trường của bạn đã 3 năm nay không tổ chức bất kỳ một đợt đi thăm quan
học tập nào, nhưng hàng năm đều có trích quỹ dành cho việc đi tham quan học
tập, rất nhiều giáo viên trong trường bức xúc. Hiệu phó và giáo viên đã có lần đề
xuất với hiệu trưởng song hiệu trưởng không giải thích, chỉ nói chưa đi được. Với
vai trò là một người giáo viên trong trường, bạn sẽ làm gì?
Đáp án:
+ Tìm hiểu xem nguyên nhân trường không tổ chức cho giáo viên đi tham
quan học tập được là vì sao?
– Nếu là thiếu kinh phí do trích quỹ 3 năm nhưng số lượng được ít? Sẽ
mạnh dạn đề xuất với hiệu trưởng có thể cho đi thăm quan học tập ở nơi có địa
điểm gần với trường nhất để đỡ tốn kinh phí hoặc đi xa hơn nhưng giáo viên
đóng góp thêm 1 phần. (đề xuất Hiệu trưởng cho giáo viên được bàn bạc và thống
nhất).
– Nếu là có kinh phí nhưng do trường đang trong quá trình xây dựng, cải
tạo tu bổ… thì cần thiết phải chia sẻ với Hiệu trưởng, với ban giám hiệu chờ thời
điểm thích hợp để tổ chức.
– Nếu do Hiệu trưởng ngại vì tổ chức đi thăm quan học tập sẽ phải lo lắng
sự mất an toàn cho đoàn hoặc công việc của trường bị bê trễ; sẽ thông qua tổ
chức công đoàn, đoàn thanh niên, chi bộ Đảng để đề xuất nguyện vọng với Hiệu
trưởng xem xét, thay đổi ý định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×