Tải bản đầy đủ

Từ vựng trong văn nói Vocabulary for SPEAKING

TỪ VỰNG TRONG VĂN NÓI
Trong văn nói thông thường cũng như trong IELTS SPEAKING, việc đa dạng hóa ngôn ngữ (diversify your language)
khiến cho bài nói của chúng ta không bị nhàm chán. Các bạn hãy thử nghĩ mà xem, nếu như trong tiếng Việt chúng ta sử
dụng lặp lại các từ ngữ, cấu trúc liên tục trong đoạn hội thoại thì chúng ta có trở nên nhàm chán hay không? Chúng ta thử
xem ví dụ sau đây nhé:
Cách 1:
This morning I woke up at 8 o’clock. Then, I had cereals for break fast. Then, I went for a walk. Then, I went to Uni
because I had a lecture. Then, I had lunch.
Cách 2:
This morning I woke up at 8 o’clock. I, then, felt like some cereals so I made them for breakfast. The weather was quite
nice at the time so I decided to go for a walk. When I came back, it was about time so I took a bus to Uni as one of my
lectures is scheduled today. At around noon, I felt quite hungry and went for lunch.
Các bạn có thể nhìn rõ sự khác biệt giữa cách nói đầu tiên và cách nói thứ 2 chứ? Tôi dám cá là nến các bạn nói theo cách
1, thì người nghe sẽ chẳng mấy mà bị “ru ngủ”. Bản thân tôi khi mới bắt đầu bập bẹ học tiếng Anh cũng thường xuyên bị
nói theo cách như vậy. Kết quả là gì? Những người nước ngoài tuy không nói ra trực tiếp, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy
ánh mắt của họ cảm thấy chán nản và không thực sự muốn tiếp tục cuộc hội thoại với tôi.
Vậy nên vốn từ đa dạng trong văn nói là cực kỳ quan trọng. Dưới đây sẽ là tổng hợp một vài từ vựng thông dụng và các
synonyms của chúng sẽ giúp các bạn “đa dạng hóa ngôn ngữ speaking” của mình!!!

Từ vụng thông thường


Từ vựng ít gặp (nâng cao)

My friends think that they are great soccer
players, so they enjoy matches every
weekend.
I was very happy when I got my exam results.

My friends regard themselves as great soccer
players, so they enjoy matches every
weekend
I was over the moon when I got my exam
results.
We should try to reduce our carbon footprint.

We should try to produce fewer greenhouse
gas emissions.
Some people in my country are very poor.
In the end, we went to the park and had BBQ
together.
People in my country are spending less
money because of the crisis.
In my country, if you are rich, you can do bad
things and not get punished.

Some people in my country are living in
poverty.
We ended up going to the park and having
BBQ together.
People in my country are tightening their
belts because of the crisis.
In my country, if you are wealthy, you can get
away with murder.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×