Tải bản đầy đủ

giáo án tương tác bài 29: công cụ soạn thảo văn bản

Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

BÀI THUYẾT TRÌNH GIÁO ÁN TƯƠNG TÁC
BẰNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE
***
Người thực hiện: Phạm Thị Cẩm Linh
Môn: Tin học
Lớp dạy: 3
Bài dạy: Bài 29- Công cụ soạn thảo văn bản
I. Tên sản phẩm dự thi: Bài 29- Công cụ soạn thảo văn bản
II. Mục tiêu sản phẩm:
+ HS biết gõ chữ tiếng Việt theo kiểu Telex, biết sử dụng các chức năng định
dạng văn bản.
+ GV, HS có thể chủ động tương tác trực tiếp trên bài giảng mà không phải theo
một lịch trình có sẵn như trong powerpoint.
+ GV có thể tạo ra những hoạt động học tập ngay trên bài giảng của mình nên
hiệu quả học tập là rất cao.
+ Bài giảng tương tác sống động và cuốn hút và giúp học sinh chủ động trong
học tập, từ đó xây dựng niềm đam mê học tập cho học sinh.

+ Phần mềm này còn có một hệ thống kiểm tra đánh giá đó là: với hệ thống này
GV ra 1 câu hỏi bất kỳ sau 1 thời gian quy định trước GV có thể biết được HS nào
trả lời sai hay đúng, không trả lời hay trả lời, và trả lời trong giây thứ bao nhiêu
(Giống đấu trường 100, Ai là triệu Phú). Và cuối cùng GV có thể xuất ra Excel để
tổng kết lại.
III. Nguồn tư liệu: đã được học tập huấn, internet.
IV .Kỹ thuật trình bày (các hiệu ứng) đã sử dụng: kéo một bản sao, ẩn, trang kế,
mực thần kì, chèn câu hỏi trình duyệt bỏ phiếu, đưa về tầng trên cùng, đưa về
trước, thùng chứa, bô hạn chế, chèn liên kết (tệp tin), kéo và thả, người dùng đôi.
V. Nội dung:
Bài dạy được thiết kế 20 trang.
A/ Giới thiệu:

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

1/ Trang 1: Giới thiệu

- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: trang kế.
2/ Trang 2: Các nội dung chính trong bài

- Nội dung chính
- Chọn từng nội dung
- Chọn chiếc máy bay để ẩn nội dung vừa xong.
sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: một trang khác, ẩn.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn KiềuNgười soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

B/ Kiểm tra bài cũ:
1/ Trang 3: Trò chơi “Tìm cặp hình tương đồng”

- Chọn vào kính lúp: chọn thời gian chơi trò chơi, chọn âm thanh, chọn thực hiện
thao tác: cài đặt lại trang. (nếu hết thời gian HS chưa đoán được hình nền thì trò
chơi kết thúc).
- Chọn lần lượt 2 ô vuông màu xanh.
- Nếu 2 ô không cùng một cặp, chọn lại 2 ô đó để đóng hình lại.
- Nếu 2 ô là một cặp, chọn ô vuông nhỏ bên phải chứa các chữ cái tiếng Việt
hoặc dấu tương ứng với cặp hình để ẩn cặp hình đó.
- Tiếp tục thực hiện cho cái cặp còn lại.
-Nếu HS đoán được hình nền trước lúc mở hết tất cả các cặp. GV chọn vào
những em bé bên dưới để hiện hình nền.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
-Sử dụng hiệu ứng: ẩn, đưa về tầng trên cùng, công cụ đồng hồ, mờ đối tượng,
trang kế.
2/ Trang 4:

- HS lựa chọn 1 trong 5 em bé để xuất hiện câu hỏi.
- HS nhìn vào hình và những chữ cái gợi ý và kéo chữ cái thích hợp vào chỗ trống.
Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

- Chọn nút cài đặt lại trang.
- Tiếp tục chọn một trong những em bé còn lại để xem câu hỏi khác.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: kéo một bản sao, đưa về trước, cài đặt lại trang, mờ đối
tượng, trang kế.
3/ Trang 5

- Nháy chuột lên màn hình ti vi để xem đoạn phim và dự đoán từ cần gõ.
- Nháy chuột lên từng chiếc loa để nghe chữ cái.
- Sắp xếp những chiếc loa theo thứ tự thích hợp để được cách gõ từ "mưa".
- Nháy chuột lên kính lúp để xem đáp án.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: chèn video, chèn âm thanh, ẩn, bộ hạn chế, trang kế, làm mờ
đối tượng.
4/ Trang 6

- Kéo những chú bướm có chữ cái lên các ô trống bên trên để được cách gõ của
từ "hoa cỏ".
- Nháy chuột lên câu hỏi để xem đáp án.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

- Sử dụng hiệu ứng: thùng chứa, ẩn, trang kế, mờ đối tượng.
5/ Trang 7

- Nháy chuột lên câu hỏi để xem đáp án.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để quay lại trang nội dung chính.
- Sử dụng hiệu ứng: bổ xung văn bản, ẩn, một trang khác, mờ đối tượng.
C/ Bài mới:
1/ Trang 8, 9: Giới thiệu bài mới, hoạt động 4.

- Nháy chuột vào tựa bài.
- Nháy chuột vào hoạt động 4.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: ẩn, trang kế, mờ đối tượng.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

- Chọn nút và ghi vào chỗ trống.
- Nháy chuột vào dấu check để xuất hiện công chúa bướm.
- Nháy chuột lên công chúa bướm.
- Kéo công chúa bướm để đưa đũa thần lại gần các ô trống và xem đáp án.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: ẩn, trang kế, mờ đối tượng, mực thần kì, đưa về trước.

2/ Trang 10, 11: Hoạt động 5

- Phía trên và phía dưới của văn bản cần soạn thảo đều có màn che.
- GV đưa con trỏ đến đến cuối bài văn bản (con trỏ chuột hình muỗi tên bốn chiều)
kéo màn che phía dưới lên chỉ chừa lại 2 câu:
"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa"
- Nháy chuột lên 2 câu:
"Chi chi chành chành
Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

Cái đanh thổi lửa" (bên trái), để xuất hiện câu hỏi.
- Nháy chuột lên câu hỏi để xem đáp án.
- Tiếp tục kéo màn che và làm tương tự cho các phần văn bản còn lại.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Chọn biểu tượng Word góc dưới bên phải màn hình để mở liên kết với bài Word.
- Sử dụng hiệu ứng: ẩn, trang kế, mờ đối tượng, bộ hạn chế, đưa về trước, mở tệp
tin.

- Nháy chuột vào màn hình để xem video.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để quay lại trang nội dung.
- Sử dụng hiệu ứng: một trang khác, chèn video.
- GV giáo dục HS thêm yêu quí các bài hát đồng dao của ông cha ta.
3/ Trang 12, 13, 14, 15: Hoạt động 6

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

- Nháy chuột vào hình những em bé để bắt đầu trình duyệt bỏ phiếu.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: trình duyệt bỏ phiếu, trang kế, mờ đối tượng.
D/ Củng cố
1/ Trang 16: Trò chơi lọ nước thần kì

- Kéo những búp sen vào chiếc lọ để xem được chữ cái ẩn chứa trong búp sen.
Sau đó kéo những búp sen lên các lá sen bên dưới để được cách gõ của từ "đầm
sen".
- Nháy chuột lên nút check ở góc dưới bên phải màn hình để hiện lên chú ông.
- Kéo chú ông sang phải để xem thứ tự sắp xếp của HS.
- Nháy chuột lên câu hỏi để xem đáp án.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: ẩn, trang kế, mờ đối tượng, mực thần kì.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

2/ Trang 17:

- Trò chơi: Giải cứu cánh cụt con.
- HS chọn tùy ý các câu hỏi từ 1 đến 6.
- Nháy chuột lên đồng hồ để bắt đầu tính thời gian.
- Kéo cánh cụt bố (đeo kính lặn) xuống biển tìm cụm từ theo yêu cầu.
- Nháy chuột lên câu hỏi để kiểm tra.
- Nếu trả lời đúng cánh cụt mẹ (giữa) leo lên một bậc thang.
- Nếu trả lời sai cánh cụt mẹ đứng yên tại vị trí cũ.
- Nháy chuột lên nút cài dặt lại trang (bên phải số 7) để mất câu hỏi vừa rồi.
- Tiếp tục chọn câu hỏi tiếp theo, các bước tiếp theo làm tương tự như câu hỏi
đầu tiên.
- Câu hỏi số 7 là câu hỏi đặc biệt. Nếu HS trả lời đúng hết 6 câu (giải cứu chim
cánh cụt con thành công), câu hỏi số 7 là câu hỏi đặt biệt dùng để hỏi thêm cho HS.
Nếu HS không trả lời đúng hết 6 câu, GV cho HS trả lời câu số 7 nếu HS có thể trả
lời câu số 7 thì vẫn giải cứu được chim cánh cụt (để động viên tinh thần tiếp tục trả
lời câu hỏi cho HS nếu HS trả lời sai câu nào đó).
- Sử dụng hiệu ứng: Mực thần kì, bộ hạn chế, đưa về trước, làm mờ đối tượng,
trang kế, chèn video.
- GV cho HS biết thêm một câu tục ngữ của ông cha ta.
- GV giáo dục cho HS sự ghi nhớ công ơn và tình yêu gia đình, thầy cô cho HS.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

3/ Trang 18:

- Nháy chuột lên câu hỏi để bắt đầu chế độ người dùng đôi.
- Kéo các nút lệnh đã sử dụng trong văn bản lên ô màu hồng bên trên.
- GV nháy chuột lần lượt vào các câu:
"Dung dăng dung dẻ"

"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi,"

"Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.."
để xem đáp án.
- Nháy chuột lên câu hỏi để tắt chế độ người dùng đôi.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: người dùng đôi, ẩn, trang kế, mờ đối tượng, kéo 1 bản sao.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

4/ Trang 19: Trò chơi hái táo

- Trò chơi hái táo: 2 đội chơi (đội đỏ hái táo đỏ, đội xanh hái táo xanh)
- Nháy chuột vào đồng hồ để tính thời gian trả lời câu hỏi.
- Nháy chuột lên trái táo đội đó chọn để xem câu hỏi.
- Nháy chuột lên câu hỏi để xem đáp án.
- Nếu đội đó trả lời đúng, kéo quả táo về giỏ của đội đó và có âm thanh thưởng.
- Nếu trả lời sai đội còn lại được trả lời. Nếu đội này trả lời đúng, quả táo được
kéo về cho đội này, khi đó quả táo sẽ đổi màu từ màu đỏ sang xanh và ngược lại.
(trái táo đỏ muốn chuyển sang xanh, giáo viên kéo trái táo đỏ về phía bên phải giỏ
đội xanh). Và có âm thanh thưởng
- Đội trả lời được câu hỏi sẽ được gieo xúc xắc để nhận số điểm. GV tăng điểm
cho đội vừa gieo xúc xắc với số điểm tương ứng.
- Nếu không đội nào trả lời được quả táo thuộc về giỏ của bà phù thủy.
- Nháy chuột vào bà phù thủy để mất câu hỏi vừa trả lời xong.
- Tiếp tục như thế cho đến khi trả lời hết câu hỏi.
- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: trang kế, mờ đối tượng, mực thần kì, thùng chứa, đưa về
trước.

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin học


Trường: TH Nguyễn Tấn Kiều

Người soạn: Phạm Thị Cẩm Linh

E/ Dặn dò:
Trang 20

- Nháy chuột vào góc trên bên phải màn hình để sang trang tiếp theo.
- Sử dụng hiệu ứng: trang kế, mờ đối tượng.
G/ Tạm biệt:
Trang 21

Năm học: 2017 – 2018

Môn tin họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x