Tải bản đầy đủ

Total N analysis in soil fertilizer Phân tích tổng N trong đất

1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu đất và phân
Việc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phải tiến hành cẩn thận, đúng qui cách. Phương pháp lấy và chuẩn
bị mẫu tùy thuộc vào từng loại mẫu hoặc chỉ tiêu cần phân tích. Sau đây là hướng dẫn cơ bản cho
việc lấy và chuẩn bị mẫu phân tích N gồm N dễ tiêu (trừ dạng NH3) và N tổng cho mẫu đất và
phân.
1.1. Mẫu đất
Lấy mẫu: Mẫu đất rất đa dạng và phức tạp. Hướng dẫn này chỉ quan tâm đến lấy mẫu đất
nông nghiệp dùng cho mục đích trồng trọt. Để kết quả có tính đại diện cao, lấy mẫu tập hợp.
Trên diện tích lấy mẫu chia thành 4 vị trí hoặc lớn hơn tùy theo diện tích khoanh ruộng. Lấy 1
kg/1 điểm, trộn đều lấy khoảng 1kg mẫu cho vào bịch chứa mẫu.
Chuẩn bị mẫu: Phơi khô mẫu tự nhiên (phơi khô trong điều kiện nhiệt độ phòng, tránh ánh
sáng trực tiếp). Mẫu sau khi phơi khô được nghiền nhỏ đến kích thước yêu cầu, qua rây 0.2 or
0.1 mm.
Note:
1.2. Mẫu phân
Lấy mẫu: Thông thường mẫu phân lấy theo giai đoạn của quá trình ủ phân, nên kết quả phân
tích sẽ phản ánh hiệu quả ủ. Vì vậy việc lấy mẫu phải được thực hiện hợp lí, lượng mẫu lấy
phải đủ lớn, lấy nhiều vị trí.
Chuẩn bị mẫu: mẫu sau khi lấy được phơi khô tự nhiên (phơi khô trong điều kiện nhiệt độ
phòng, tránh ánh sáng trực tiếp). Mẫu được nghiền và rây nhỏ qua 0.2 or 0.1 mm.
Note:

2. Hóa chất
H2SO4 đđ
Hỗn hợp xúc tác: Nghiền 100g K2SO4 + 20g CuSO4.5H2O +2 g Se.
Dung dịch hấp thu:
3. Phân hủy mẫu
Cân chính xác từ 0.5 đến 2 g phân cho vào bình kendan (lưu ý: tùy hàm lượng N có trong
mẫu mà xác định lượng cân cần thiết). Thấm đều mẫu với 1 ít nước (Nếu cần thiết để mẫu
ngâm qua đêm). Thêm 20ml H2SO4 vào bình kendan 1 cách cẩn thận, 2g chất xúc tác. Đun
tới khi màu của dung dịch trong lại, sau đó tiếp tục đun 1-2h (không được đun cạn khô).
4. Phương pháp xác định
Phương pháp chuẩn độ:
Lấy bình ra để nguội, rửa thành bình với 10 ml nước cất. Sau đó thêm 100 ml NaOH 10M. Lắp
bình vào hệ chưng cất và ống hấp thu chứa 50 ml dung dịch hấp thu boric.
5. Bài toán ước lượng khối lượng mẫu và tỉ lệ pha loãng
Thực hiện phân tích mẫu phân có hàm lượng N khoảng 20% (TKN, dry basis). Hãy ước lượng
lượng cân mẫu phù hợp và tỉ lệ pha loãng mẫu sau phân hủy sao cho phù hợp với phương pháp
chuẩn độ?
Giải:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×