Tải bản đầy đủ

TRỌN BỘ EXCEL THIẾT KẾ DẦM SÀN CỘT THEO TCVN

CÔNG TR̀NH:

NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ

A

B

C
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ

ĐỈNH MÁI
7200

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XẬY DỰNG

TẤN THỊNH TOÀN


Địa chỉ: Số 49i, Đường Mậu Thân,
Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0909616786

TẦNG MÁI
4000

ĐỊA ĐIỂM:
Enter address here

GIÁM ĐỐC:

VƠ VIỆT BẢO LYNH
TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG
KÍ HIỆU BẢN VẼ:
KT-02

TẦNG TRỆT

CHỦ TR̀ THIẾT KẾ:

0
3270

4230

MĐTN
-150

NGUYÊN THỊ BẠCH HUỆ
THIẾT KẾ:

7500
NGUYÊN THỊ BẠCH HUỆ
THỂ HIỆN::


NGUYỄN HUỲNH HOÀNG

1

MẶT ĐỨNG
1 : 50

PHÁT HÀNH BẢN VẼ:
XIN PHÉP XÂY DỰNG
NGÀY HOÀN THÀNH:
13/09/2018 12:41:18
SATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x