Tải bản đầy đủ

Baitapchuong 3 2018

Bài tập chương 3
Bài 1:
Kiểm toán viên An không hiểu tại sao công ty kiểm toán không đồng ý để anh tham gia vào cuộc kiểm
toán tại một công ty do chú của anh làm giám đốc. Kiểm toán viên An cho rằng mối quan hệ này không
phương hại đến tính độc lập mà còn tạo thuận lợi cho cuộc kiểm toán. Theo bạn, điều đó đúng hay
không? Tại sao?
Bài 2:
Công ty Cổ phần Thành Long chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ do ông
Trần Hùng Long làm tổng giám đốc. Trong năm 2017, ông Trần Hùng Long đã mời công ty Kiểm toán
ISAA thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016. Đoàn kiểm toán do KTV Dzoãn Hùng làm trưởng đoàn.
Hiện tại KTV Dzoãn Hùng cũng đang cho công ty Cổ phần Thành Long vay vốn 500 triệu đồng,
lãi suất 10%/1 năm.
Hoa là bạn gái của KTV Dzoãn Hùng đang làm việc tại phòng phát triển sản phẩm của công ty
Minh Loan (một trong các đối thủ cạnh tranh lớn của công ty Cổ phần Thành Long), có yêu cầu KTV
Dzoãn Hùng cung cấp một số thông tin về sản phẩm của công ty Cổ phần Thành Long. KTV Dzoãn Hùng
đã tiết lộ cho Hoa và nhận của công ty Minh Loan 50 triệu đồng tiền hoa hồng.
Yêu cầu:
a. Anh (chị) hãy cho biết các đối tượng trong tình huống trên có vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề
nghiệp không? Giải thích.
b. Trong tình huống trên phát sinh nguy cơ nào có thể dẫn đến việc tuân thủ nguyên tắc cơ bản nào
có thể bị đe dọa?

Bài 3:
Khi tiến hành kiểm toán BCTC cho công ty Tự Lực, KTV Minh đã gặp các tình huống độc lập sau đây:
a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của công ty Tự Lực đã nghỉ
việc và cho đến ngày lập BCTC, công ty vẫn chưa tìm được người thay thế. Do đó, những nghiệp
vụ phát sinh của công ty Tự Lực trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì Minh
đã kiểm toán BCTC năm trước cho công ty, nên Tự Lực đã nhờ KTV Minh lập BCTC và sau đó
tiến hành kiểm toán BCTC cho năm hiện hành.
b. Khi được biết Minh phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty Tự Lực, Ngọc – một chuyên viên
kinh tế đang thực hiện một công trình nghiên cứu với đề tài “Các nghiệp vụ tài chính của các công
ty cổ phần” đã đề nghị Minh cung cấp thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động tài chính
của công ty Tự Lực. Ngọc hứa sẽ bảo mật những thông tin mà Minh cung cấp.
c. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho cuối năm của công ty Tự Lực, người quản lý phân xưởng đã tặng
một cần câu cá do Tự Lực sản xuất cho KTV Minh.
Yêu cầu: Trong từng tình huống trên, bạn hãy cho biết nếu nhận lời thì KTV có vi phạm đạo đức nghề
nghiệp không? Tại sao?
Bài 4:
Lân, Kiểm toán viên của công ty kiểm toán ABC, thực hiện kiểm toán cho công ty Hoàn Cầu từ nhiều
năm nay. Hoàn Cầu là một công ty tương mại chuyên bán sỉ các mặt hàng điện tử và số dư hàng tồn kho
trên báo cáo tài chính luôn là một khoản mục trọng yếu.
Trong năm hiện hành (niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/201X), kiểm toán viên Lân tiếp tục thực
hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty này. Kiểm toán viên Lân không chứng kiến kiểm kê trong vòng 3
năm gần đây với lý do việc kiểm kê của công ty luôn được tiến hành rất tốt và qua chứng kiến kiểm kê
các năm trước, kiểm toán viên Lân đã không phát hiện được sai sót nào về hàng tồn kho.
Yêu cầu:
a. Nhận xét về cách làm việc của kiểm toán viên Lân.
b. Ngân hàng XYZ dựa vào báo cáo tài chính đã kiểm toán của Hoàn Cầu để cho vay. Sau này XYZ
phát hiện rằng BCTC của Hoàn Cầu đã khai khống hàng tồn kho hàng trăm triệu đồng mà kiểm
1


toán viên Lân không phát hiện được vì không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho. XYZ đã khởi
kiện công ty kiểm toán ABC ra tòa. Hãy phân tích tất cả các trường hợp có thể xảy ra về trách
nhiệm pháp lý của công ty kiểm toán ABC đối với Hoàn Cầu.
Bài 5:
Sau đây là những tình huống mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán gặp phải:
1. MM công ty cổ phần niêm yết- là khách hàng lớn nhất của công ty kiểm toán A&C từ nhiều năm nay.
Giá phí thu được từ khách hàng này chiếm khoảng 9% trong tổng doanh thu công ty A&C. Trong năm
hiện hành, công ty MM vừa mua lại một công ty khác. Vì vậy phí kiểm toán thu được từ tập đoàn này
chiếm tỷ trọng 16%.
2. Công ty Phương Trang đề nghị Công ty B&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết


thúc vào 31.12.201x. Công ty Phương Trang dự định sẽ phát hành thêm cổ phiếu vì vậy Giám đốc công ty
Phương Trang đề nghị sẽ cho kiểm toán viên 500 cổ phần xem như thù lao cho việc kiểm toán.
3. Kiểm toán viên chính Nam phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty NBC mới đây vừa làm lễ đính
hôn với kế toán trưởng Chi của công ty này. Nam đã quen Chi khi thực hiện kiểm toán tạm thời cho công
ty NBC. Cuộc kiểm toán chính thức sẽ tiến hành trong vòng 2 tháng tới.
4. Để thu hút khách hàng, công ty đã đăng tải trên báo lời quảng cáo như sau: “Công ty kiểm toán chúng
tôi sẽ cung cấp cho các bạn dịch vụ kiểm toán tốt nhất với giá thấp chưa từng có”.
5. Kiểm toán viên Hoàng phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính cho cả 2 công ty Long Xương và Quế
Lâm. Quế Lâm là nhà cung cấp của Long Xương nên giám đốc công ty Quế Lâm đề nghị Hoàng điều tra
về một khoản nợ phải thu của Long Xương mà hiện Quế Lâm đã thất lạc các chứng từ có liên quan nên
không chắc Long Xương đã thanh toán hay chưa.
Yêu cầu:
Trong mỗi trường hợp, hãy xác định kiểm toán viên liệu có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay không thể
xác định được nếu kiểm toán viên chấp nhận thực hiện kiểm toán/yêu cầu của khách hàng. Hãy xác định
nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp liên quan (theo quy định của IFAC và của VN)
Bài 6:
Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây kiểm toán viên đã làm theo hoặc vi phạm tiêu chuẩn nghề
nghiệp nào?
a. Kiểm toán viên đã cung cấp thông tin của công ty khách hàng được kiểm toán cho một người bạn
thân ………………………………………..
b. Giám đốc công ty khách hàng yêu cầu kiểm toán viên thay đổi ý kiến nhận xét trên báo cáo kiểm
toán. Kiểm toán viên đã đồng ý mà không có bất kỳ một sự tranh luận nào dù rằng cơ sở của ý
kiến đó là không thích hợp ……………………………..
c. Nghi ngờ có sai phạm chế độ kế toán dẫn đến sai lệch số liệu khoản phải thu kiểm toán viên đã
tiến hành kiểm tra toàn bộ số liệu, chứng từ có liên quan thay vì thực hiện kiểm tra chọn mẫu
……………………………………..
d. Do mâu thuẫn với một người quen cũ đang làm kế toán tại công ty khách hàng được kiểm toán,
kiểm toán viên đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta phụ trách trên
báo cáo kiểm toán …………………………………..
Bài 7:
Bạn đang thực hiện kiểm toán cho công ty dược Rạng Đông và đang xem xét tài liệu liên quan đến vụ
mua lại doanh nghiệp An An với chi phí cao và đầy rắc rối. Tuy nhiên, chứng từ lại mang tính khái quát
cao và không đầy đủ và rất khó để xác định được rằng Rạng Đông có tuân thủ theo đúng chính sách mua
bán vốn của mình hay không.
Giám đốc sản xuất của Rạng Đông, Minh Hoàng, là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra
phương án và thực hiện vụ mua DN An An và báo cáo với Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị. Bạn có
mối quan hệ thân thiết với Minh Hoàng, bao gồm cả sở thích xem các giải bóng đá quốc tế. Bạn tiếp cận
2


với Minh Hoàng và trình bày những bận tâm của mình về vấn đề gặp phải. Minh Hoàng đã lắng nghe cẩn
thận và khẳng định với bạn là mọi thủ tục cần thiết đều đã được tuân thủ. Thêm vào đó, anh ta nói rằng
bạn đừng bận tâm đến những vấn đề không nghiêm trọng đối với các thiết bị của An An vì anh ta từng
làm việc cho họ (An An) như là một kỹ sư trước khi gia nhập Rạng Đông và biết rằng họ sản xuất những
thiết bị với chất lượng hàng đầu. Anh ta đã đề nghị bạn đi ăn trưa với anh ta tại một nhà hàng 5 sao sang
trọng tại trung tâm TP HCM để hai người có thể bàn thêm về vấn đề này.
Ngoài ra, khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng đề nghị tặng cho bạn 2 vé xem trận chung kết cúp C1
Châu Âu ở Anh mà theo anh ta nói là anh ta đã thắng được trong một cuộc đấu giá trên mạng nhưng
không thể tham dự được.
a) Hãy xác định và giải thích 4 vấn đề về nguyên tắc đạo đức mà bạn đang đối mặt.
b) Hãy đề xuất hành động hợp lý mà bạn cần thực hiện và giải thích rõ tại sao nó sẽ giúp bạn vượt
qua được các vấn đề đã nêu ra trong câu a).

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×