Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Giáo án Hóa học 8

Bài 20: TỶ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh xác định được tỷ khối của khí A đối với B.
- Biết xác định tỷ khối của một chất khí đối với không khí.
- Giải được các bài tập liên quan đến tỷ khối chất khí.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng công thức .
- Tính toán chính xác.
3. Giáo dục:
Ý thức tự học.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. GV: Giáo án .
2. HS: - Làm bài tập.
- Xem trước bài mới .
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định: (1 phút) Nắm sỉ số: 8A:............8B…….
II. Kiểm tra bài cũ:
- 1 HS trả lời 2 câu hỏi 1,2 cho biết công thức tính M, V và chuyển đổi.

- 1 HS làm BT 3/a, c
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Nêu nhiệm vụ của tiết học: Tìm hiểu về tỉ khối của chất khí.
2. Triển khai bài:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ
TRÒ
1.Hoạt động 1:
-HS nhận xét:
+ Bơm khí hydro vào bóng bay.
+ Thổi khí CO2 vào bóng bay.
?Khí nào nhẹ hơn.

NỘI DUNG
1. Bằng cách nào để có thể biết được
khí A nặng hay nhẹ hơn khí khí
B:
*Công thức tính:
d A/ B 

MA
MB

Trong đó: dA/B là tỷ khối khí A so với khí


Giáo án Hóa học 8
?Tính tỷ khối như thế nào.

B.

-GV viết công thức tính tỷ khối lên
bảng.

-MA là khối lượng mol khí A.
- MB là khối lượng mol khí B.

M CO2 12  16.2 44 g
M Cl2 35,5.2 71g

*Bài tập:M H 2 1.2 2 g
44
22
2
71
d (Cl 2 / H 2 )  35,5
2
d (CO2 / H 2 ) 

Trả lời:
*GV đưa bài tập vận dụng ở bảng
phụ.

- Khí CO2 nặng hơn khí H2 : 22 lần.
- Khí Cl2……………….H2 : 35,5 làn.

Bài tập: Hãy cho biết khí CO2 nặng
hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần.
(GV gợi ý).
-GV cho HS làm bài tập và chấm 5
quyển vở lấy điểm.
-GV hướng dẫn HS trả lời.

MA

d (A/H2)

64 (SO2)

32

28 (N2)

14

16 (CH4)

8

*Bài tập 2: (Bảng phụ).Điền vào các ô
trống:.
MA

d (A/H2)

?

32

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A


Giáo án Hóa học 8

?

14

?

8

nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu
lần:

-HS thảo luận nhóm đưa ra kết quả.

d A / KK 

MA
M
 A
M KK
29

 M A 29.d A / KK

-GV giới thiệu các khí có trong bảng:
SO2 , N2 , CH4.
*Bài tập 2: GV từ công thức: Tính tỷ
khối của chất khí. Nếu B là không khí
thì tính như thế nào.
*Bài tập vận dụng: Các khí SO3 , C3H6
nặng hay nhẹ hơn không khí bao
nhiêu lần.
-HS thảo luận nhóm nêu cách giải và
kết quả.
IV.Củng cố:
- HS đọc phần em có biết.(Trang 96).
- Vì sao khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng, đáy ao hồ?

V.Dặn dò:
- Học bài -Đọc ghi nhớ.
- Bài tập về nhà: 1,2,3 (sgk).
- Soạn trước bài học: TÍNH THEO CTHH.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×