Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 30: Bài thực hành 4 Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
BÀI 30: BÀI THỰC HÀNH 4
ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA
OXI
A. Mục tiêu
- HS nắm vững nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính
chất hoá học của oxi.
- Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế, thu khí oxi vào ống nghiệm. Nhận ra
khí oxi và tiến hành một vài thí nghiệm đơn giản về tính chất của oxi.
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, nút cao su, ống dẫn khí, giá sắt, chậu thuỷ tinh.
+ Hoá chất : KMnO4, KClO3, bột S
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1
KIỂM TRA KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI
Câu 1 : Nêu tính chất vật lí của oxi và tính chất hoá học tiêu biểu lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 2 : Phản ứng phân huỷ là gì ? Lấy ví dụ phản ứng phân huỷ điều chế oxi trong phòng thí
nghiệm.
Câu 3 : Có mấy cách thu khí oxi, là những cách nào ? Dựa vào tính chất nào ta có các cách thu
khí đó.
? Nêu cách tiến hành thu khí của từng cách.

Hoạt động 2
TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu khí oxi
GV: hướng dẫn HS lắp dụng cụ như hình
46 (a,b)
GV: hướng dẫn các nhóm HS thu khí oxi HS làm thí nghiệm theo nhóm
bằng cách đẩy nước và đẩy không khí

TaiLieu.VN

Page 1


GV: yêu cầu HS chú ý:
- ống nghiệm phải để miệng thấp hơn HS chú ý
đáy ống dẫn khí phải để gần sát đáy lọ
thu khí
- Dùng đèn cồn đun nóng đều ống
nghiệm rồi tập trung đun 1 chỗ phần có
KMnO4
- Dùng tàn đóm nhận xét biết đã đầy oxi
chưa
- Kết thúc thí nghiệm đưa ống dẫn khí ra
khỏi chậu nước rồi mới tắt đèn
Hoạt động 3
2. Thí nghiệm 2 : Đốt lưu huỳnh trong không khí và trong oxi
Gv hướng dẫn HS làm thí nghiệm:

HS làm thí nghiệm theo nhóm

Cho vào muỗng sắt một ít bột lưu huỳnh.
Đốt lưu huỳnh trong không khí
Lưu huỳnh cháy trong không khí mạnh
Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào lọ hơn
đựng oxi
? Nhận xét và viết phương trình phản ứng

to

S + O2 → SO2Hoạt động 5
LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ
Gv nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS .Hướng dẫn và yêu cầu HS làm bản tường trình
theo mẫu
TT
1

Nội dung thí nghiệm

Hiện tượng

Giải thích, phương trình.

Điều chế và thu khí oxi

TaiLieu.VN

Page 2


2

Đốt cháy S trong không
khí và trong oxi.

Hoạt động 6
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Dặn dò: Thu dọn ,vệ sinh nơi thực hành
Ôn tập toàn bộ kiến thức từ đầu kỳ II tới giờ để giờ sau kiểm tra 1 tiết

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×