Tải bản đầy đủ

Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 3 câu khúc xạ ánh sáng trích từ đề thi thầy trần đức hocmai năm 2018 image marked

Câu 1 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho một tia sáng chiếu vào mặt phẳng phân cách
giữa hai môi trường 1 và 2. Gọi v1 và v2 là vận tốc truyền ánh sáng lần lượt trong môi trường 1 và
2. Biết v1 < v2. Có thể xác định giá trị của góc tới giới hạn igh từ hệ thức nào dưới đây?
A. sin i gh 

v1
v2

B. sin i gh 

v2
v1

C. tan i gh 

v1
v2

D. tan i gh 

v2

v1

Đáp án A.

Điều kiện để có phản xạ toàn phần
+ ánh sang truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn : n 2  n1
+ góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn i  i gh
 sin i gh 

n 2 v1
c
( do v  )

n
n1 v 2

Câu 2 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện
tượng phản xạ toàn phần là:
A. gương phẳng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng trong nội soi y học.

Đáp án D
Hiện tượng phản xạ toàn phần có các ứng dụng quan trong sau :
+ Lăng kính Porro
+ Sợi quang : tín hiệu quang truyền theo định luật phản xạ toàn phần trong lõi, sợi quang học được ứng
dụng trong trang trí, trong viễn thông (cáp quang) và trong y học (kĩ thuật nội soi)
+ Hiện tượng ảo ảnh

Câu 3 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy bể bơi.
Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên
đường thẳng đứng đi qua viên kim cương. Mặt nước yên lặng và mức nước là h = 2,5 m. Cho
chiết suất của nước là n  1,33 . Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn thấy
viên kim cương gần đúng bằng.
A. 2,58 m
Đáp án CB. 3,54 m

C. 2,83 m

D. 2,23 m


Mắt không thấy đầu A khi tia sáng từ A tới mặt
nước tại I (mép miếng gỗ) xảy ra phản xạ toàn
phần:
sin i gh 

1
1

 i gh  48,75o
n 1,33

Ta có i ≥ igh và R = OA.tani
 Rmin  OA.tan i gh  2,5.tan 48,75o  2,85m .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×