Tải bản đầy đủ

Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 1 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ THẦY lại đắc hợp 2018 image marked

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Câu 1(thầy Lại Đắc Hợp 2018): Đặt một khối chất trong suốt có 2 mặt song song, bề dầy

e  2 cm trong không khí. Từ không khí chiếu một chùm sáng hỗn hợp gồm 2 ánh sáng đơn
săc 1 và  2 coi như một tia sáng tới mặt trên khối chất dưới góc tới i  60 như hình vẽ dưới.
Biết chiết suất của khối chất đó đối với ánh sáng 1 và  2 lần lượt là n1  3 và n 2  2
.Khoảng cách giữa 2 tia ló ra ở mặt dưới của khối chất là

A. 1,549 cm

B. 0,197 cm

C. 0,349 cm

D. 1,155 cm

Đáp án B
Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta vẽ được đường đi qua khối chất trong suốt trên của tia sáng
như hình vẽ. Dễ thấy sau khi bị tán sắc ở mặt trên và ló ra ở mặt dưới của khối chất thì 2 tia

đơn sắc 1 và  2 song song với nhau.

Từ hình vẽ ta có khoảng cách giữa 2 tia ló là:

d  JK sin  90  i   e  tan r2  tan r1  sin  90  i 1
 sin i 
 sin 60 
 sin 60 
; r1  arcsin 
Với i  60 ; r2  arcsin 
  arcsin 
 ;e  2cm;

n
2
3
 2 
Thay vào (1) ta được: d  0,1972cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×