Tải bản đầy đủ

Lớp 11 ĐỘNG học CHẤT điểm 1 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0609. Số
chữ số có nghĩa là
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Đáp án B
Chữ số có nghĩa là số đầu tiên khác 0 tính từ trái qua phải (là số 6) → tất cả có 3 chữ số có
nghĩa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×