Tải bản đầy đủ

Lớp 11 ĐỘNG học CHẤT điểm 1 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các trường không chuyên trên cả nước image marked

Câu 1 (THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa) Dùng một thước đo chia độ đến milimét đo 5
lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng
cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là
A. d = 1345 ± 3 mm.

B. d = 1,345 ± 0,0001 m.

C. d = 1345 ± 2 mm.

D. d = 1,345 ± 0,001 m.

Đáp án D
+ Kết quả đo được viết d  1,345  0, 001 m.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×