Tải bản đầy đủ

Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 7 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

Dòng điện trong các môi trường

Câu 1 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Trong đi ốt bán dẫn có
A. ba lớp chuyển tiếp p – n.

B. hai lớp chuyển tiếp p – n.

C. một lớp chuyển tiếp p – n.

D. bốn lớp chuyển tiếp p – n.

Đáp án C
+ Trong diot bán dẫn có một lớp chuyển tiếp p – n.
Câu 2 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Hạt tải điện trong kim loại là
A. electron và ion dương.

B. ion dương và ion âm.

C. electron.

D. electron, ion dương và ion âm.


Đáp án C
+ Hạt tải điện trong kim loại là các electron.
Câu 3 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Mạ kền (Niken) cho một bề mặt kim loại có
diện tích 40 cm2 bằng điện phân. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03 mm. Biết nguyên tử
lượng Ni = 58, hóa trị 2, khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3. Dòng điện qua bình điện phân
có cường độ là
A. 3 A.

B. 1,97 A.

C. 2,5 A.

D. 1,5 A.

Đáp án B
+ Khối lượng kền đã được mạ m  Dv  DSh  8,9.103.40.104.0, 03.103  1, 068 g.

 Dòng điện qua bình điện phân m 

AIt
mFn
I
 1,97 A.
Fn
At

Câu 4 (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển
dời có hướng của các
A. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, êlectron ngược chiều điện trường.
B. êlectron ngược chiều điện trường.
C. ion dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường.
D. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.
Đáp án C


+ Bản chất của dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo
chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
Câu 5 (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất
của chất bán dẫn tinh khiết?


A. Ở nhiệt độ thấp, điện trở suất của chất bán dẫn tinh khiết rất nhỏ.
B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm rất mạnh khi pha một ít tạp chất.
C. Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ số nhiệt điện trở có giá trị âm.
D. Điện trở của bán dẫn giảm khi bị chiếu sáng hoặc bị tác dụng của các tác nhân ion hóa.
Đáp án A
+ Ở nhiệt độ thấp điện trở suất của chất bán dẫn tinh khiết rất lớn, khi nhiệt độ tăng, điện trở
suất giảm nhanh, hệ số nhiệt điện trở giảm nhanh  A sai.
Câu 6 (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3,
cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1A. Cho biết bạc có khối lượng mol là
108g/mol, hóa trị là I. Lượng bạc bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là
A. 1,08kg.

B. 0,54g.

C. 1,08g.

D. 1,08mg.

Đáp án C
+ Lượng Ag bám vào catot m 

AIt
 1, 08 g.
Fn

Câu 7 (Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2018) : Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3,
cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = 1. Lượng
Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là
A. 1,09 g.

B. 1,08 Kg.

C. 0,54 g.

Đáp án A
+ Khối lượng Ag bám vào Catot m 

AIt 108.1.965

 1, 09g
Fn
96500.1

D. 1,08 mg.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×