Tải bản đầy đủ

Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 1 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Câu 1(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Chiều dày của lớp niken phủ lên một tấm kim loại là 0,05 mm sau khi điện
phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Cho biết niken có khối lượng riêng là
8900 kg/m3, số khối hạt nhân là ANi = 58, hóa trị là 2. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là?
A. 2,468 A.

B. 1,234 A.

C. 3,237 A.

+ m

AIt
 D.V  D.l.S
Fn

 I

D.l.S.F.n 8900.103.0,05.103.30.104.96500.2

 2, 468 A

A.t
58.30.60

 Đáp án A

D. 3,543 ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×