Tải bản đầy đủ

CÁCH QUẢN LÝ FANPAGE

Fanpage management
Tài liệu chia sẻ
Quản lý fanpage trên Zing Me

We

Biên soạn: Web business development


Làm sao để biến cộng đồng đông đảo này trở thành « fan hâm mộ » của bạn?
Giới thiệu Zing MeHành vi người dùng
Qui trình xây dựng và vận hành fanpageHoạch định chiến lược nội dungQ&A
Giới thiệu Zing MeHành vi người dùngQui trình xây dựng và vận hành fanpageHoạch định chiến lược nội dungQ&A


Ra đời 2009, Zing Me hiện là MXH hàng đầu VN


Trên Zing Me hiện có…

Zing me


Gầ
n2

00
0

fan
pa
ge
pa
ge
)

đ
ợc
đư

(H
ơn
35
0l
àb
ran
d

8.4 triệu người dùngt
ten
on
c
t
y
lượ

u

in
ri

t
m
ng

ăn

g


Zing Me là một mạng xã hội nền tảng mởCho phép doanh nghiệp phát triển ứng dụng kết nối với người dùng, quảng bá thương hiệu đồng thời tạo ra lợi ích cho người
dùng
1

2

3

Một số ứng dụng miễn phí hiện có trên Fanpage Zing Me

pp
nt
a
Ev
e

fo
od
Pr
om

Po
ll a
pp

ot
io
n

&

&

pr
od
uc
t
Me
nu

Lo
ca
ti o

&

n

ap
p

W
e lc
om
ep
ag
e

ap
p

ap
p

Fanpage applications

4

5
Giới thiệu Zing MeHành vi người dùngQui trình xây dựng và vận hành fanpageHoạch định chiến lược nội dungQ&A


User làm gì khi vào nhà Fanpage?

0.66
0.56

0.56

0.55
0.39

Xem nhiều hơn là
viết

0.1


Bằng cách nào Fan biết đến hoạt động của Page?

Từ trang chủ (69%)

Vào trực tiếp page (59%)


Trong 10 content mà user thấy chỉ 3-4 trong số đó họ thấy đáng quan tâm

Bad content

Good content

60%
30% - 40%


Lưu đồ “Content user chú ý đối với brand page”

n ph
đó cầ
t
n
e
t
con
hững
Và n

Khuyến
Khuyến

ải

Biếm

hước

hoạ

Nghiêm

Hình
Hình ảnh
ảnh

mãi
mãi

Sự hài

Trào lưu

túc

Sản
Sản phẩm
phẩm

Sự

Thời sự

chia sẻ
Cuộc
Cuộc thi
thi

Sự
Sự kiện
kiện

Thông
Thông tin
tin
Sản
Sản phẩm
phẩm

Thực tế

Ý nghĩa


User viết comment khi gặp

1
Admin đưa câu
hỏi

2

Content ý nghĩa

3
Clip, ảnh ấn
tượng


Họ thường viết gì?

Icon

Nhận xét

Câu hỏi


Ranh giới giữa được thích và bị bỏ thích

Được thích khi
Nội dung page thú vịĐúng cái quan tâmAdmin nói chuyện hay

Th
í

chUser tiếp cận với page

Bị bỏ thích khi

Bỏ thíchNội dung nhảm nhíHình ảnh dung tục, kinh dịQuá ít hoạt động
Giới thiệu Zing MeHành vi người dùngQui trình xây dựng và vận hành fanpageHoạch định chiến lược nội dungQ&A


4 bước cơ bản khi khởi tạo và phát triển page

Begin

Step 3

Step 2

Step 4

Triển khai các chiến dịch
khi page đã định hình

Các phương pháp
giúp tăng fan thời gian
đầu
Thiết lập các yếu tố cơ
bản cho fanpage
Tạo fanpage
Tiếp tục duy trì fanpage
bằng kế hoạch content
hàng tuần


Step 2

BeginTạo 1 ID tại : id.zing.vn
Id phải bắt đầu bằng tên Brand
Vi dụ : nesteavietnam
Tên hiển thị cũng phải bắt đầu bằng tên Brand
Vi dụ : Nestea Xua Tan Nắng HèThiết lập các yếu tố cơ bản cho fanpage

Nhạc nền

Clip yêu
thích

Backround

Fanpage

AvatarStep 3
Tăng Fan

Vận hành Fanpage

Step 4


Các cách thức tăng fan ban đầu cho fanpage

We


Kết bạn với các active user

Lượt
View và
Điểm
cao

Thường
Hoạt

xuyên

động

tham gia

sôi nổi

các
campain


Seeding tại các cộng đồng trên Zing me
Dùng 1 nick bất kì qua các công đồng có số Fan cao , sử dụng hoạt động viết lên tường để seeding nội dung giới thiệu fanpage mình muốn quảng bá.


Tăng sự nhận biết 1 trang fanpage

Thường xuyên cập nhật status để lên trang home Zing me


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×