Tải bản đầy đủ

SKKN một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc

1.1. Lí do chọn đề tài
Xã hội ngày một phát triển cuộc sống con người ngày một hiện đại vì vậy
trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Những người
làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con của họ là những đứa trẻ khỏe mạnh,
thông minh và ngoan ngoãn, biết lễ phép, kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô
giáo. Tương lai
của Đất nước sẽ rạng rỡ vô cùng khi xã hội của chúng ta có một thế hệ trẻ đầy năng
động nhiệt huyết sau này là những con người có sức khỏe, vừa có đức, vừa có tài. Rồi
mai đây những người con ấy sẽ là lớp kế cận, tiếp tục gánh vác sự nghiệp của cha ông
ta dựng nước và giữ nước, thực hiện lòng mong mỏi của Bác Hồ “Non Sông Việt Nam
có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc
năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định Giáo dục không chỉ là một bộ phận
khăng khít của nền kinh tế mà còn là động lực hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của xã
hội.
Vậy những người giáo viên ươm những mầm non cho đất nước, là người làm
công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cần phải làm gì để trẻ được phát triển
toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần nhất là trong thời kỳ đổi mới. Là một giáo viên
mầm non, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để việc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất, vì
đặc trưng của trẻ là “ học mà chơi – chơi mà học ” nên bên cạnh việc “học” thì việc
“chơi” của trẻ và đặc biệt là chơi như thế nào cũng không kém phần quan trọng. Giáo

viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thế nào để đem lại kiến thức phục
vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Thực tế cho thấy, trò
chơi mà trẻ yêu thích nhất và luôn muốn được khám phá đó là hoạt động góc. Hoạt
động góc là một hoạt động phản ánh lại cuộc sống thực tế, sáng tạo, độc đáo, là sự tác
động qua lại giữa trẻ với môi trường sống xung quanh. Khi trẻ tham gia hoạt động góc
có nghĩa là trẻ giống như đang sống cuộc sống thực, đang trải nghiệm cuộc sống mà
trong tương lai trẻ sẽ trải qua và cũng từ đó giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống mà
cha mẹ ông bà của trẻ đang sống và cũng qua hoạt động góc giúp trẻ thêm yêu thích về
cuộc sống, các nghành nghề cũng như biết được công việc của tất cả mọi người trong
cái xã hội mà trẻ đang sinh sống. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành

Trang 1


động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin. Đặc biệt thông qua hoạt động chơi giúp phát
huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của trẻ.
Vì vậy góc chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích trẻ chơi bấy nhiêu và
tạo sự ham muốn được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh trẻ bấy
nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã thực hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc tôi đã
nhận thấy được rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi không
mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất,
nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là
mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau.
Chính vì nhận thực được tầm quan trọng của việc tổ chức cho trẻ tham gia các
hoạt động vui chơi ở trường mầm non, đặc biệt là qua hoạt động góc tôi đã mạnh dạn
tìm tòi và nghiên cứu : “Một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ
động và sáng tạo thông qua hoạt động góc ” nhằm giúp trẻ chơi tốt hơn ở hoạt động
này.
1.2 Mục đích nghiên cứu.
Đánh giá thực trạng và tìm ra những biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực,
chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt
động góc một cách tích cực, chủ động và phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo của
mình ở mỗi góc chơi.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
- Trẻ 5 - 6 tuổi, lớp Lá 2 – Trường Mầm non Hoa Mai, xã Đăk Sôr, huyện
Krông Nô, tỉnh ĐăkNông.
1.4 Phương pháp nghiên cứu
Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, tôi sử dụng các phương pháp
nghiên cứu sau:
+ Phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp:


+ Phương pháp điều tra:
+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
+ Phương pháp thống kê.
1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
Tìm ra các biện pháp, phương pháp nhằm giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ
động và sáng tạo thông qua hoạt động góc.
Trang 2


Học sinh lớp lá 2 trường Mầm Non Hoa Mai, xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô,
tỉnh Đăk Nông.

2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận
Mỗi chúng ta đều biết rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển
tất cả khả năng của trẻ, phải hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách con người,
làm tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo. Vì thế giáo dục
mầm non hiện nay đã và đang tiếp tục tìm ra những phương pháp mới để giảng dạy
trong đó có nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động góc cũng rất quan trọng và
được phân bổ như một hoạt động chính trong ngày, theo thông tư 17/2009 TTBGDĐT ngày 25/07/2009 của BGD&ĐT về chương trình khung của Giáo dục mầm
non, thì hoạt động góc là một hoạt động trong ngày của trẻ. Thông qua giờ hoạt động
góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, … nhằm giúp
trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một
cách toàn diện.
Trong những năm gần đây, việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc ngày càng
được quan tâm và đầu tư hơn. Nếu như trước đây mỗi giờ chơi của trẻ chỉ được tổ
chức một cách máy móc và rập khuôn, thì bây giờ theo chương trình giáo dục Mầm
non mỗi giờ hoạt động góc là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đầu tư, đầu tư
về nội dung chơi cho phù hợp với chủ đề, đầu tư về các góc chơi làm sao cho có sự
liên kết với nhau nhằm tạo cho trẻ một không gian chơi thật thoải mái và đạt hiệu quả.
Thông qua hoạt động góc còn giúp trẻ hiểu được nội dung của công việc thật mà trẻ
chưa hề thực hiện được.
Ví dụ: Như trong chơi xây dựng. Trẻ thể hiện và hiểu được xây nhà cần những
nguyên vật liệu gì ?; Ai đã xây nên ngôi nhà mà trẻ đang ở ?; …
Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ đến nắm được mục đích
của nội dung, làm giàu vốn kinh nghiệm, tăng thêm sự hiểu biết và phát triển tri thức

Trang 3


cho trẻ. Hoạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho
trẻ.
Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình
cảm của trẻ được hình thành qua mối quan hệ tốt giữa người với người, mối quan hệ
giữa con người và lao động, giữa trẻ và gia đình, tình cảm đó được thể hiện một cánh
chân thành qua các trò chơi như: Gia đình, Bán hàng, Xây dựng…
Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, là trung tâm tập
hợp trẻ cùng chơi với nhau theo nhóm, thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong các
nhóm chơi của trẻ.
Thông qua giờ chơi còn giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính phấn
khởi, vui mừng. Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại những giá trị tinh thần tốt
cho sức khoẻ. Khi chơi trẻ được thực hiện những động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ
chơi và có ý thức giữ gìn đồ chơi ở các góc.
Giờ chơi còn giúp trẻ nhận ra được cái đẹp cái xấu của nội dung trò chơi, giúp
trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều cái đẹp.
Tóm lại: Khi trẻ tham gia chơi, toàn bộ các giác quan cũng như các vận động của trẻ
trên cơ thể hoạt động mạnh mẽ, nhằm phân tích, phán đoán, so sánh, cụ thể hóa…hay
nói đúng hơn thông qua hoạt động góc giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và
sáng tạo hơn.
Qua dự giờ đồng nghiệp và kết quả đạt được sau các tiết dạy tôi thấy kết quả
tiết hoạt động góc chưa cao, vẫn còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy để giúp trẻ chơi
tốt hơn trong hoạt động này, bản thân tôi đã tìm tòi và nghiên cứu “Một số biện pháp
giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc ”
nhằm mang lại hiệu quả cao, góp phần to lớn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
2.2. Thực trạng của vấn đề:
a. Thuận lợi – Khó khăn :
* Thuận lợi :
- Trường Mầm non Hoa Mai nằm trên địa bàn xã Đăk Sôr, luôn được sự quan
tâm của các cấp chính quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Ban Giám hiệu nhà
trường, Hội cha mẹ học sinh;
- Trường lớp được nâng cấp, sửa chữa thường xuyên nên luôn khang trang, sạch
đẹp, có đầy đủ trang thiết bị và đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học;
Trang 4


- Bản thân tôi có thời gian làm việc đã tương đối lâu năm trong nghề nên tích
luỹ nhiều kinh nghiệm, luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc,
nắm vững chuyên môn, sớm được tiếp cận với các hoạt động giáo dục Mầm non mới,
được tham gia vào các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn của phòng, của trường tổ
chức;
- Học sinh được ăn ngủ, sinh hoạt cả ngày tại trường;
- Có đủ đồ dùng cá nhân, đồ chơi cho trẻ tham gia các góc chơi;
* Khó khăn :
- Một số trẻ chưa được học qua các lớp mầm, chồi.
- Phần lớn phụ huynh làm nghề buôn bán vất vả, nghề nông chưa thật sự quan
tâm đến việc học của trẻ cũng như chưa nhận thức được tầm quan trọng của bậc học
mầm non.
- Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động ít giao lưu trong giờ chơi.
- Đồ dùng, đồ chơi còn hạn chế chưa đa dạng phong phú
- Trang thiết bị phục vụ cho các góc còn hạn chế, đơn điệu
- Kệ ở các góc vẫn còn thiếu thốn nhiều.
b. Kết quả khảo sát đầu năm
Để phát huy được những thuận lợi, khắc phục những khó khăn và nhằm giúp
trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc. Ngay từ
đầu năm tôi đã tiến hành khảo sát trẻ trongcác giờ hoạt động. Bước đầu khảo sát kết
quả trên 25 trẻ lớp lá 2 cho thấy:
Đạt
STT
1
2
3

Nội dung tiêu chí khảo sát
Tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của trẻ
Khả năng nhập vai và thể hiện
vai chơi của mình.
Khả năng phối hợp với các bạn

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

10

40%

15

60%

8

32%

17

68%

10
40%
15
60%
trong nhóm chơi
4
Trẻ hứng thú
10
40%
15
60%
Qua kết quả khảo sát tôi nhận thấy rằng tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ
trong khi chơi cũng như khả năng nhập vai và thể hiện vai chơi của mình khả năng
phối hợp với các bạn trong nhóm chơi ở lớp Lá 2 vẫn còn nhiều hạn chế. Từ những kết
Trang 5


quả khảo sát đầu năm tôi nghĩ rằng mình cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để
giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc
2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
* Biện pháp 1: Thỏa thuận với trẻ theo hướng gợi mở, không bắt ép - Trẻ tự
lựa chọn góc chơi theo ý thích.
Trò chuyện – thỏa thuận với trẻ trước mỗi giờ chơi có thể giúp trẻ biết hôm nay
trong lớp có những góc chơi nào, biết được sự thay đổi các góc chơi để giúp trẻ lựa
chọn góc chơi mà mình muốn được tham gia, muốn được chơi. Vậy phải thỏa thuận
với trẻ như thế nào? Cô giáo nên dùng những câu hỏi gợi mở đối với trẻ. Ví dụ : hôm
nay con thấy lớp mình có những góc chơi nào mới? ở vị trí nào? để trẻ xác định được
vị trí của các góc chơi. Và để trò chuyện thỏa thuận với trẻ về góc chơi nào đó? Cô
giáo cũng nên có những câu hỏi gợi cho trẻ suy nghĩ. Ví dụ: ở chủ đề Trường mầm
non, và góc xây dựng hôm nay sẽ xây trường mầm non. Với những đồ dùng, đồ chơi
đó các bác xây dựng sẽ xây nên công trình gì? Các bác sẽ xây trường mầm non như
thế nào? Trong lớp chúng ta ai muốn làm bác xây dựng để xây trường mầm non nào ?
Trong quá trình chơi xây dựng thì cô cần hướng dẫn trẻ xây hàng rào trước, cổng sau.
Khi chơi không được nhảy qua nhảy lại hàng rào, cổng ...
Nhắc nhở Bác tài xế khi lái xe chở vật liệu xây dựng bác lái xe nhớ tuân thủ luật giao
thông, chạy đúng lòng đường không được chở cồng kềnh.
Với những câu hỏi gợi mở như vậy ở các góc chơi khác, cô giáo có thể cho trẻ biết
các góc chơi và để cho trẻ tự chọn góc chơi của mình. Bên cạnh đó, khi trẻ đã nhận
góc chơi của mình, cô giáo để trẻ tự phân công công việc cho nhau để trẻ thêm phần
hứng thú .
* Biện pháp 2 : Thiết kế lại các góc chơi cho trẻ .
Việc thiết kế môi trường chơi (các góc chơi) cho trẻ, cần tuân theo nguyên tắc
sau :
+ Chia diện tích phòng thành các góc hoặc các khu vực chơi khác nhau.
+ Bố trí góc chơi yên tĩnh ở gần với nhau để tránh sự ồn ào ảnh hưởng đến góc chơi
(như góc tạo hình, góc sách..) ở xa các góc ồn ào ( góc xây dựng, góc gia đình, góc
bán hàng..).
+ Có góc cố định (góc tạo hình, gia đình, sách..), cũng có những góc di động hoặc thay
đổi tuỳ theo chủ đề chính của lớp trong thời gian đó.
Trang 6


+ Có sự phân cách riêng giữa các góc chơi
+ Bố trí bàn ghế, đệm, gối.. phù hợp với từng góc.
+ Đồ chơi, học liệu để mở, vừa tầm với của trẻ.
+ Đặt tên góc sao cho trẻ dễ hiểu .
+ Sau mỗi chủ đề chúng ta cũng nên thay đổi cách bố trí và hoạt động ở các góc để tạo
sự mới lạ và thu hút đối với trẻ.
+ Cho phép trẻ tham gia tổ chức góc chơi của mình

Hình ảnh: Trẻ đang tham gia hoạt động góc
* Biện pháp thứ 3: Chuẩn bị nguyên vật liệu – đồ dùng đồ chơi ở các góc
chơi.
- Muốn cho trẻ chơi tốt ở hoạt động góc, thì việc chuẩn bị dồ dùng, đồ chơi cho
trẻ là không thể thiếu, đồ dùng càng đẹp ,càng hấp dẫn thì càng thu hút trẻ hứng thú
tham gia. Vậy phải chuẩn bị những đồ dùng gì và chuẩn bị như thế nào để cho trẻ
chơi? Trước tiên giáo việc cần xác định được nội dung chơi dựa trên chủ đề đang thực
hiện, mỗi nội dung thì phải chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp.
* Ví dụ : Trong chủ đề nhánh “tết nguyên đán” Sau khi xây dựng kế hoạch của
các góc chơi gồm có những góc chơi nào, giáo viên sẽ chuẩn bị cho trẻ những đồ
dùng, đồ chơi của mỗi góc chơi cho phù hợp .
+ Góc Xây dựng : Xây công viên ngày tết. Chuẩn bị cho trẻ thật nhiều lắp ghép,
đồ chơi xếp hình để trẻ xây hàng rào xung quanh công viên, thay vì dùng cổng cố định
như trước kia giáo viên hay làm thì Tôi đã chuẩn bị thêm các khối để cho trẻ tự lắp
Trang 7


ghép cổng ra vào theo cách thiết kế của trẻ, bên cạnh đó chuẩn bị các khối hình học
bằng gỗ hoặc bằng xốp để xếp tạo thành ghế đá, đồ chơi, bàn ghế đặt ở trong khuôn
viên công viên, làm nhiều hoa, đồ chơi lắp ráp để làm thành những ngôi nhà nhỏ trong
công viên, có khu vui chơi dành cho trẻ....

Hình ảnh: Trẻ thể hiện sự sáng tạo ở góc xây dựng
+ Góc Phân vai : Siêu thị ngày tết. Trẻ đóng vai người bán hàng, bán những
món hàng đặc trưng của ngày tết, Cô sẽ chuẩn bị những đồ chơi như : Bánh chưng,
bánh tét, báng dày, hộp bánh các loại, các loại bánh mứt, một số đồ dùng đồ chơi của
góc chơi bán hàng......
+ Góc tạo hình : Cho trẻ tạo ra các sảm phẩm từ các loại hoa, lá, cỏ, cây
khô để làm đồ lưu niệm thật đẹp, dể thương...
Ngoài ra cho trẻ “Làm thiệp chúc tết” làm những tấm thiệp chúc tết từ các loại
giấy bìa cứng và trang trí bằng các loại hoa, cỏ, cây, lá tươi có sẵn trong thiên nhiên
gần gủi với trẻ.

Trang 8


Hình ảnh: Trẻ trang trí thiệp bằng cây cỏ hoa lá có sẵn trong tự nhiên.
- Những đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi ngoài những đồ dùng đồ chơi có sẵn, tôi tận
dụng những nguyên vật liệu phế thải có ở địa phương như: Thùng catton xốp, đĩa
video cũ, giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm,
vải vụn, chuỗi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống chỉ, tăm tre, khối gỗ … tất cả những
nguyên vật liệu cần đảm bảo an toàn về tính mạng, không gây độc hại, không sắc
nhọn, không nặng nề dể đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng chúng.
Ví dụ : Trong chủ đề nghề nghiệp, chủ đề nhánh nghề xây dựng ở góc học tập
hay góc tạo hình chúng ta cho trẻ làm các đồ dùng nghề xây dựng bằng nguyên vật
liệu mở để khích thích sự tò mò của trẻ giúp trẻ sáng tạo, trẻ biết sẽ phải làm gì với
những nguyên vật liệu đó để tự mình tạo ra các sản phẩm mà mình thích.

Trang 9


Làm đồ dùng xây dựng từ nguyên vật liệu mở.
Trong chủ đề động vật: Khi chơi ở góc học tập, góc tạo hình. Từ những nguyên
vật liệu mở như : Chai, lọ , lõi giấy vệ sinh, bìa cattong, hộp xê …..trẻ làm ra các con
vật thật gần gũi, dể thương, an toàn đối với trẻ khi chơi.

Làm các con vật từ nguyên vật liệu mở
Tất cả những đồ dùng đồ chơi này chúng ta có thể cất giữ một thời gian sau đó
chúng ta mang ra lại cho trẻ quan sát. Một phần là giúp trẻ thích thú với các sản phẩm,
để trẻ biết được những sản phẩm của mình làm ra vẫn còn và rất đẹp. Bên cạnh đó qua
Trang 10


việc cho trẻ xem lại các đồ dùng đồ chơi nhằm giúp trẻ nhận ra đồ dùng, đồ chơi nào
mình đã làm và có gì hư hỏng trong thời gian không để cùng nhau sửa lại cho hoàn
thiện và sáng tạo hơn trong lần làm lại này. Cùng nhau tạo ra sản phẩm đẹp hơn nữa.
* Biện pháp thứ 4 : Nghiên cứu – xây dựng kế hoạch tổ chức Hoạt động vui
chơi.
Nắm được tầm quan trọng của việc tổ chức cho trẻ hoạt động góc, việc nghiên
cứu – xây dựng kế hoạch để tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động góc mang ý nghĩa
rất quan trọng. Giúp cho giáo viên có thể định hướng các trò chơi sẽ tổ chức cho trẻ
chơi, cách tổ chức, việc chuẩn bị những đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mỗi góc chơi.
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu kỹ bài, xây dựng kế hoạch còn giúp cho giáo viên chủ
động, sáng tạo hơn trong việc lựa chọn nội dung chơi phù hợp với trẻ.
Trước khi bắt đầu vào một chủ đề, giáo viên phải lên kế hoạch từ hoạt động học
tập đến hoạt động góc sao cho phù hợp với chủ đề lớn, phù hợp chủ đề nhánh, phù hợp
với đặc điểm tình hình trẻ của lớp mình.
Ví dụ : Đối với chủ đề trường mầm non. Chủ đề lớn : Trường Mầm non, chủ đề
nhánh Trường mầm non của bé. Giáo viên phải nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hoạt
động góc cho trẻ cụ thể :
+ Góc xây dựng : Xây trường mầm non Hoa Mai của bé
- Vì đây là tuần đầu tiên trong năm học mới nên yêu cầu của góc chơi xây dựng có thể
là : Trẻ biết được trong trường mầm non trẻ đang học có những gì và xây dựng lại, tập
thỏa thuận và phân chia công việc cho nhau, yêu cầu của trò chơi có thể được nâng lên
ở các tuần tiếp theo
+ Góc học tập hay tạo hình thì sẽ cho trẻ vẽ, tô màu trường mầm non, cô giáo
và các bạn.
* Biện pháp thứ 5 : Giải quyết các tình huống, mâu thuẫn khi chơi.
Trong quá trình trẻ chơi, việc xảy ra nhiều tình huống, mâu thuẫn là tất yếu, vậy
cô giáo phải là người khéo léo, có khi cô giáo cũng là người cùng tham gia trò chơi với
trẻ. Như vậy khi có tình huống xảy ra cô giáo sẽ kịp thời giải quyết tình huống mà
không làm mất đi sự hứng thú cũng như vẫn đảm bảo yêu cầu của trò chơi.
* Ví dụ : ở góc phân vai hôm nay chơi trò bác sĩ khám bệnh, vì “bệnh nhân”
nào cũng muốn mình được “bác sĩ” khám trước nên các bệnh nhân dành nhau lên
khám, tranh giành nhau rất ồn ào và bác sĩ không thể khám bệnh được, lúc đó cô giáo
Trang 11


sẽ hướng dẫn cô y tá sẽ nói với các bệnh nhân, ai đến trước thì sẽ khám trước, và cô y
tá phát cho mỗi bệnh nhân một cái thẻ có gắn số, các bệnh nhân sẽ ngồi và đợi khi nào
y tá gọi tên mới được vào khám, trẻ sẽ vui vẻ cầm số thẻ của mình và chờ cô y tá gọi
tên và trò chơi lại tiếp tục …

Hình ảnh : Trẻ thể hiện hành vi ứng xử khi đi khám bệnh.
Ví dụ : Ở góc xây dựng khi trẻ tự thỏa thuận vai chơi do chưa có sự thống nhất
nên hai bạn dành nhau làm tài xế lái xe. Ngay lúc đấy cô giáo đến và giúp trẻ giải
quyết vấn đề . Cô sẽ cho một cháu làm tài xế và bạn kia làm phụ xe hai bạn cùng nhau
vận chuyển đồ dùng đồ chơi về góc chơi.
* Biện pháp thứ 6: Tăng cường kinh nghiệm cho trẻ về các mối quan hệ xã
hội.
Có thể cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm cho trẻ thông qua các hoạt động như
trong giờ học. Ví dụ như giờ đón trẻ, giờ trả trẻ, giờ hoạt động ngoài trời bằng cách trò
chuyện, đàm thoại với trẻ về nội dung đang thực hiện có liên quan đến hoạt động góc
trẻ sẽ chơi, dùng nhiều tranh ảnh, sách báo trang trí ở xung quanh lớp.
Có thể cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm cho trẻ thông qua hoạt động góc như:
Qua giờ học, giờ đón trẻ hay giờ trả trẻ thì trẻ sẽ biết vận dụng các kinh nghiệm mà
trẻ được thấy cô giáo làm hằng ngày với mình sau đó vận dụng vào các vai chơi ở hoạt
động góc như khi cho trẻ chơi đóng vai cô giáo thì trẻ biết vào vai cô giáo thì phải làm
gì? Cách cư xử của cô giáo với học sinh như thế nào? Khi cho trẻ đóng vai cô giáo thì
Trang 12


trẻ sẽ bộc lộ tất cả các kỷ năng mà trẻ đã được nhìn thấy, quan sát hằng ngày trẻ được
trải nghiệm và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm đó là làm cô giáo thì phải yêu thương
học sinh, phải tận tình dạy bảo và lúc nói năng cư xử phải nhẹ nhàng....
Ở góc phân vai khi trẻ đóng vai bác sĩ, bệnh nhân thì trẻ biết được vai trò,
nhiệm vụ của người Bác sĩ là phải thương yêu, tận tâm với bệnh nhân biết cách ứng xử
với bệnh nhân. Người bệnh nhân thì phải nói lên được mình bị bệnh gì ? đau ở đâu?
Khám xong phải biết trả tiền.
Ví dụ: Ở chủ đề Thực vật: Giờ hoạt động ngoài trời cô cho trẻ quan sát một số
loại cây trong sân trường, các cô đang nhổ cỏ (cô tạo tình huống nhờ một người đóng
vai nhổ cỏ hoặc khi co người làm cỏ sân trường thì cô kịp thời cho trẻ quan sát), trò
chuyện với trẻ: Để cây lớn lên và phát triển tốt chúng ta phải làm gì? Các con còn nhỏ
phải làm những gì?....
Từ những cuộc trò chuyện như vậy khi chơi ở các góc chơi trẻ sẽ biết vận dụng
vào các vai chơi của mình như ở góc thiên nhiên trẻ sẽ biết để cây lớn lên thì phải tưới
nước, chăm sóc cây, phải yêu thiên nhiên không được ngắt hoa bẻ cành hay khi thấy lá
rụng phải biết nhặt bỏ sọt rác ...Nhằm giúp trẻ tích lũy được kinh nghiệm sống cho bản
thân ?
* Biện pháp thứ 7: Thường xuyên rèn kĩ năng chơi cho trẻ tại các góc chơi.
Cô giáo chuẩn bị môi trường, đồ dùng đồ chơi cho trẻ rất công phu và vất vả
nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến việc rèn kĩ năng chơi và cách thể hiện vai
chơi cho trẻ thì kết quả tổ chức hoạt động góc đưa lại không cao, chính
vì vậy tôi thường xuyên rèn luyện kĩ năng chơi cho trẻ:
- Kĩ năng nhận vai chơi: Trước hết muốn trẻ có kĩ năng nhận vai chơi thành thạo
thì cô giáo phải làm sao thu hút, lôi cuốn trẻ bằng cách giới thiệu sự hấp dẫn của chủ
đề chơi, của những đồ chơi, vai chơi, cách thức tổ chức. Bằng cách đưa ra các câu hỏi
thăm dò ý kiến của trẻ. Cô gợi ý thiết lập mối quan hệ giữa các vai chơi, các tập thể
nhỏ để phục vụ cho chủ đề chơi. Từ đó trẻ hiểu được nội dung và tự nhận vai chơi mà
mình cảm thấy thích và làm được.

Trang 13


Hình ảnh: Tạo tình huống gây hứng thú, sự trãi nghiệm cho trẻ.
Ví dụ: chủ đề “Ngành nghề” ở góc xây dựng - xây dựng doanh trại chú bộ đội.
Cô tạo tình huống cho trẻ gặp các chú bộ đội thật (hoặc cho trẻ đóng vai nhưng cô đã
chuẩn bị trước) cho trẻ trò chuyện với các chú bộ đội. Cô giáo hỏi trẻ: Trong tháng 12
này có ngày gì nói về các chú bộ đội ? (22/12). Vậy hôm nay ở các bác xây dựng sẽ
làm công trình gì để hưởng ứng và chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt
Nam? Vậy ai sẽ tham gia xây dựng công trình này? ( Các bác xây dựng...). Lúc ấy trẻ
sẽ tự tin và nhận vai chơi của mình.
- Kĩ năng của thủ lĩnh điều hành trong nhóm chơi (Nhóm trưởng):
Cô giáo giúp trẻ hiểu được trách nhiệm vai chơi mà mình đã nhận, vai nhóm trưởng
đòi hỏi những trẻ phải có kĩ năng tốt, nhanh nhẹn, sáng tạo, hiểu rõ được nội dung của
buổi chơi. Phải biết phân công công việc cho các thành viên, biết giới thiệu nội dung,
công trình cho các bạn khác biết.

Trang 14


Hình ảnh: Sự phân vai rõ ràng, thõa thuận vai chơi.
- Kĩ năng thể hiện vai chơi: Sau khi trẻ xác định được trò chơi, nội dung chơi và
tự nhận vai chơi rồi trẻ bắt đầu thể hiện vai chơi. Muốn trẻ thể hiện vai chơi đó một
cách tốt nhất thì cô giáo phải làm người hướng lái, dẫn dắt cho trẻ. Trong quá trình
chơi, cô giáo sẽ cùng chơi với trẻ. Cô càng tự nhiên bao nhiêu thì phát huy được tính
tích cực ở trẻ bấy nhiêu.
Có thể lúc đầu cô cùng đóng vai “trẻ” để làm bạn cùng với trẻ, cô cùng chơi,
cùng trò chuyện với trẻ để gợi cách chơi (với những tình huống mới). Khi trẻ chơi tốt
cô rút lui để trẻ tự chơi, tự tổ chức theo ý kiến của nhóm, tập thể.. Cô quan sát, bao
quát giúp trẻ, cô giáo không nên áp đặt mà phải tôn trọng với ý kiến của trẻ.
- Kĩ năng cất đồ dùng đồ chơi trong và sau khi chơi: Kĩ năng này yêu cầu tất cả
trẻ phải thực hiện được. Muốn như vậy cô giáo phải rèn kĩ năng này ở tất cả các giai
đoạn. Giáo dục cho trẻ tính gọn gàng, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi để lần sau chơi
tiếp.
* Biện pháp thứ 8: Nâng cao trách nhiệm của bản thân.
Bản thân luôn ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ nói chung và
việc tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động vui chơi nói riêng. Vì vậy, trong công việc
tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng truyền đạt kiến thức đến trẻ một cách
hiệu quả nhất. Giờ đón trẻ, trả trẻ, giờ chơi tự do sẽ thường xuyên chơi cùng trẻ và
cùng trao đổi trò chuyện cùng trẻ để tạo ra sự gần giũi thân thiện giữa cô và trẻ. Từ đố
nắm bắt được tình hình cũng như hoàn cảnh gia đình của từng trẻ để có những biện
Trang 15


pháp hay cách xử sự với trẻ đó sao cho phù hợp khiến trẻ cảm giác thật an toàn khi bên

Không sử dụng những hình phạt mà thay vào đó sẽ dùng tình yêu, sự khoan
dung đối với trẻ khi phạm lỗi.
Bản thân tôi luôn tích cực tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề do Phòng
Giáo dục và Đào tạo, trường tổ chức để nắm bắt những đổi mới nhằm áp dụng vào
chương trình giảng dạy.
Hưởng ứng phòng trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Từ đó sẽ
tạo ra cho trẻ một môi trường trường học thân thiện và tích cực.
Là giáo viên mầm non phải có lòng yêu nghề sâu sắc, thương yêu gần gũi trẻ,
quan tâm đến đặc điểm phát triển tâm sinh lý của từng cá nhân trẻ trong lớp mình, để
từ đó lựa chọn những giải pháp, biện pháp thích hợp.

Hình ảnh: Cô giáo hòa mình cùng trẻ.
Cần có sự đầu tư, nghiên cứu của giáo viên trong việc thiết kế đồ dùng, đồ chơi
cho trẻ ở các góc chơi, để giờ chơi của trẻ thêm phong phú .
Bởi vì : Muốn tổ chức tốt một hoạt động góc cho trẻ, trước hết giáo viên phải
nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động góc cho phù hợp với chủ đề, chủ
điểm đang thực hiện, và phù hợp với đặc điểm của lớp mình, từ đó giáo viên sẽ chủ
động hơn. Việc thiết kế lại các góc chơi cho trẻ cũng rất quan trọng, làm sao để các
chơi được sắp xếp hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau trong qua trình chơi, tạo thuận lợi cho trẻ
di chuyển qua lại giữa các góc chơi giúp giờ chơi đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó khi
Trang 16


các góc chơi được sắp xếp hợp lý thì việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi điều
quan trọng nhất, đồ dùng, đồ chơi của trẻ phải đảm bảo an toàn và thẩm mỹ để thu hút
trẻ, giáo viên sau khi đã thỏa thuận với trẻ giúp trẻ lựa chọn góc chơi mà mình thích,
giáo viên sẽ cùng tham gia chơi với trẻ để có thể giúp trẻ giải quyết các tình huống,
mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chơi giúp trẻ tiếp tục tham gia chơi mà không bị
mất đi sự hứng thú.
Để giờ chơi thêm phong phú và có nhiều sự sáng tạo, giáo viên cần cung cấp
thêm kiến thức cho trẻ mọi lúc mọi nơi để củng cố thêm nhiều kinh nghiệm cho trẻ về
các mối quan hệ xã hội, từ đó trẻ sẽ áp dụng vào trò chơi một cách tự nhiên và sáng
tạo. Không những vậy để giúp trẻ chơi tốt hơn trong mỗi giờ chơi, giáo viên phải luôn
ý thức được công việc trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc trẻ nói chung và việc
tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi nói riêng .
2.4. Kết quả đạt được
Qua quá trình vận dụng các giải pháp, biện pháp trong phạm vi đề tài tôi thấy:
* Đối với bản thân tác giả:
- Nhận thức hơn được tầm quan trọng của việc tổ chức cho trẻ tham gia vào
hoạt động góc.
- Nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức một giờ hoạt động góc cho trẻ.
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu.
- Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ chơi dùng, đồ chơi.
* Đối với trẻ
- Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên tôi nhận thấy trẻ trong lớp có
khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, vốn sống của trẻ được tăng lên, trẻ sử dụng đồ dùng
khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn và có nhều sáng tạo khi tạo ra một sản
phẩm.
- Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng
bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự giác cùng bạn
đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi
* Đối với phụ huynh:
- Phụ huynh đã có suy nghĩ khác hơn về vai trò của hoạt động góc đối với sự
phát triển của trẻ.

Trang 17


- Phụ huynh quan tâm hơn đến công tác này và hỗ trợ nhiệt tình các loại
nguyên vật liệu phế thải cho giáo viên ở lớp để cô tái chế làm thành những đồ chơi
phục vụ cho trẻ.
* Khảo sát sau khi thực hiện.

STT

1
2
3
4

Trước khi áp

Sau khi áp dụng

dụng biện pháp

biện pháp

Nội dung tiêu chí khảo sát

Tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của trẻ
Kỹ năng nhập vai và thể hiện
vai chơi của mình.
Khả năng phối hợp với các bạn
trong nhóm chơi
Trẻ hứng thú

Đạt

Đạt

Số

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

lượng

%

lượng

%

10

40%

22

88%

8

32%

20

80%

10

40%

20

80%

10

40%

23

92%

Khi nhìn vào bảng khảo sát ta thấy được sau khi thực hiện một số biện pháp giúp
trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc thì tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, kỹ năng chơi nhập vai, sự hứng thú, phối hợp với các
bạn trong nhóm chơi được tăng lên rõ rệt so với khảo sát đầu năm.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Việc cho trẻ tham gia hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng
hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu được. Vì thế là một giáo viên cần xác định đây
là nhiệm vụ quan trọng, phải khắc phục mọi khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động
hàng ngày ở các góc. Cho trẻ hoạt động xuyên suốt, liên tục từ độ tuổi lớp bé và
thường xuyên trong tuần, do đó mỗi giáo viên phải nắm được vai trò quan trọng của
hoạt động góc đối với trẻ luôn tìm ra một số biện pháp để cho trẻ thực hiện hoạt động
này. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi hơn, sáng tạo
hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học
Trang 18


trước bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ thể hiện được sự khéo léo, óc tưởng
tượng, sự giao lưu giữa bạn bè.
Tạo cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ
chơi cho trẻ. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào giờ hoạt
động góc của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của lớp học để
áp dụng vào giờ hoạt động góc. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để tìm ra
những giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động góc cho trẻ theo chương trình
hiện hành.
3.2. Kiến nghị
Đối với nhà trường :
- Tăng cường trang thiết bị, đồ dùng dồ chơi phục vụ cho các góc chơi hơn nữa
cho các lớp
- Thường xuyên tổ chức các buổi dự giờ hoạt động góc để giáo viên học hỏi
kinh nghiệm lẫn nhau.
- Tất cả giáo viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về hoạt động
góc
- Cần trang bị thêm các loại kệ, giá để đồ dùng ở các góc chơi
- Đồ dùng chơi ở các góc phải phong phú theo từng chủ dề.
Đối với giáo viên :
- Tăng cường đồ dùng đồ chơi ở các góc, có sự thay đổi đồ dùng đồ chơi theo
mỗi chủ đề để tạo sự mới lạ, phong phú, húng thú cho trẻ khi chơi.
- Tự học hỏi, bồi dưỡng trang bị thêm kiến thức về hoạt động góc
- Tổ chức giờ hoạt động góc thường xuyên hơn.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi, trong quá trình thực hiện
vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp, của
các cấp lãnh đạo giúp tôi có thêm nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.
Đak Sôr, ngày 15 tháng 12 năm
2016
Người viết
Trang 19


Võ Thị Phương

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình chăm sóc Mầm Non mới (Ngày 25 tháng 7 năm 2009).
2. Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục Mầm Non đổi mới giành
cho trẻ 5-6 tuổi
3. Tuyển tập trò chơi Mầm Non.
4. Tập san Mầm Non
5. Chuyên đề giáo dục thường xuyên.

Trang 20


Trang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×