Tải bản đầy đủ

SKKN một số BIỆN PHÁP xây DỰNG đoàn kết nội bộ TRONG tập THỂ sư PHẠM NHÀ TRƯỜNG

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG
ĐOÀN KẾT NỘI BỘ TRONG TẬP THỂ SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG
1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Tinh thần đoàn kết là một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay.
Không chỉ được thể hiện qua hành động, lời nói, mà người xưa còn để lại cho đời
nay rất nhiều câu ca dao tục ngữ về tình đoàn kết.
Ví dụ: “Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói nếu chỉ với một cái cây nhỏ bé thì
không thể nào làm nên ngọn núi hay ngọn đồi.
Về nghĩa bóng trong công việc chỉ có một cá nhân thì chẳng thể nào làm nên
việc lớn được mà phải dựa vào sức mạnh của tập thể mới làm được. Qua câu tục
ngữ trên, cái mà người xưa muốn gửi gắm đến chúng ta chính là tinh thần đoàn kết,
một yếu tố rất cần thiết cho đời sống con người.
Hay như câu chuyện về “Bó đũa” đã cho người đời chúng ta thấy một triết
lý: một chiếc đũa thì rất dễ bẻ gãy nhưng khi bẻ một bó đũa gồm nhiều chiếc đũa thì
sao, khó vô cùng.
Bác Hồ cũng đã nói "Giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
Đúng vậy cuộc đời này sẽ ra sao nếu con mắt của mình không còn lành lặn.
Tôi nghĩ sẽ với bao hệ lụy xấu xảy ra, nên ai cũng phải giữ đôi mắt của mình, chứng

tỏ tinh thần đoàn kết luôn luôn phải giữ ở bất cứ nơi đâu dù chỉ là anh chị em, gia
đình hay cơ quan trong trường học …
Những minh chứng trên đã chứng tỏ sức mạnh của tinh thần đoàn kết có giá
trị vô cùng to lớn, vì có đoàn kết lớn sẽ dẫn đến thành công lớn.
Thế nhưng đâu đó vẫn còn, vẫn còn nhiều cơ quan trường học chưa có tinh
thần đoàn kết, thật là đau lòng phải không các đồng chí.

1


Còn nhớ ngày mới nhận quyết định về công tác tại trường
Mầm non mới, vẫn với chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, nhưng tiếp
cận một môi trường làm việc mới hoàn toàn, đặc biệt môi trường
cơ quan mới lại nổi cộm là một đơn vị mất đoàn kết nội bộ. Tôi tìm
hiểu và biết được thêm trong trường có đồng chí lại nói rằng “Không biết là xếp
mới mình như thế nào? Mình không biết nên theo xếp trưởng hay xếp phó”. Có
đồng chí lại bảo “Giờ mình không quan tâm xếp trưởng hay xếp phó thế nào mình
chỉ biết đi làm theo sự phân công đến tháng nhận đủ lương là được”. Nếu đặt các
bạn vào vị trí này, Tôi nghĩ không ai mà không băn khoăn lo ngại. Bao câu hỏi đặt
ra trong tôi, với bản tính mềm mỏng, kinh nghiệm ít ỏi của mình liệu có lãnh đạo tốt
tập thể hay không nhỉ?
Khắc ghi lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
Nên trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn suy nghĩ và
cố gắng làm sao xây dựng được tập thể nhà trường thành một khối
đoàn kết, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp trồng người.
Chính vì tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ trong cơ quan có ý nghĩa quan
trọng và đối với trường học nơi Tôi đang đang công tác lại có tính cấp thiết. Do đó,
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, song song bên cạnh công tác chỉ đạo chuyên
môn, tôi vẫn thường xuyên tìm ra những biện pháp để xây dựng đoàn kết, nội bộ,
tập thể vững mạnh. Vì thế tôi đã chọn cho mình đề tài “Một số biện pháp xây dựng
đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường”

1.2. Mục đích nghiên cứu
Phát huy sức mạnh của tập thể, xây dựng tình đoàn kết trong nhà trường, để
tạo nên hiệu quả cao trong công việc.

2
Tìm ra các biện pháp để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết
nhằm thắt chặt và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ là
mục đích chính của đề tài này
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Tập thể sư phạm ở Trường Mầm non Hoa Mai – Xã Đăk Sôr – Huyện Krông
Nô – Tỉnh Đăk Nông.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào cơ sở lý luận trong các tài liệu tâm lý giáo dục. Dựa vào kinh
nghiệm quản lý của nhà trường đến thực tế. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử
dụng các phương pháp sau:
- Điều tra
- Trắc nghiệm
- Vấn đáp, trao đổi.
- Trực quan
- Nghiên cứu tài liệu.
1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà
trường
- Phạm vi không gian: Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên Trường Mầm non
Hoa Mai – Xã Đăk Sôr – Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông.
- Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu và thực hiện trong 3
năm học (từ 2013 – 2014 đến 2015 – 2016).

2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề
Có đoàn kết ắt sẽ có thành công, đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý

3


luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người
Việt Nam
Thật vậy, đoàn kết là một nhân tố hết sức cần thiết để dẫn đến sự thành công.
Trong nhà trường sự đoàn kết nhất trí của tập thể sư phạm sẽ tạo nên sức mạnh và là
điều kiện tối ưu cho các hoạt động của nhà trường. Đoàn kết trong tập thể sư phạm
có tác dụng nâng cao hiệu quả lao động sư phạm và chính sự đoàn kết đó là một
phương tiện giáo dục học sinh.
Từ lý luận đến thực tiễn, chúng ta nhận thấy xây dựng tập thể sư phạm vững
mạnh toàn diện là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ý chí
quyết tâm của mỗi thành viên trong tập thể sư phạm chính là sự kết dính chặt chẽ,
khoa học của mỗi cá nhân trong tập thể. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các
đoàn thể trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng.
Là Hiệu trưởng quản lý nhân sự trong nhà trường tôi càng nhận thấy trong
tập thể tình đoàn kết vô cùng quan trọng, cần phải giữ gìn và phát huy. Đoàn kết
không chỉ mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp mà nó cũng đã trở thành sợi dây vô
hình liên kết con người lại gần với nhau hơn, từ đó tạo nên những mối quan hệ xã
hội tốt đẹp. Phải đoàn kết thì chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển.
Muốn làm được điều này thì nhà trường phải có tập thể vững mạnh đoàn
kết. Tập thể sư phạm có ý nghĩa quyết định đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Trong
một tập thể đông người đã phức tạp, thì một tập thể phần đa là nữ lại càng phức tạp
hơn, mỗi người mỗi tính nết, nếu không đồng lòng thì mọi việc sẽ trở nên rối ren
công việc sẽ không trôi chảy và làm việc gì cũng khó. Vì vậy việc xây dựng tập
thể sư phạm đoàn kết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong trường học, nó tồn tại
song song với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhà trường. Sức mạnh đoàn kết
của tập thể cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện của trường học, đồng thời việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết sẽ
phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc thực hiện mục tiêu của nhà
trường. Đó là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường
thành một tập thể đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục tiêu
giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của nước nhà nói chung
và của nhà trường nói riêng.
4


2.2. Thực trạng của vấn đề
Về đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên hiện tại:
Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên: 21 đồng chí.
Trong đó: Cán bộ quản lý là 3 đồng chí (Đảng viên: 2 đồng chí); trình độ trên
chuẩn: 100%, Giáo viên: 13 đồng chí. Nhân viên: 5 đồng chí
Trường Mầm non Hoa Mai được thành lập vào tháng 8 năm 2005. Nhà
trường luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí cao. Môi trường sư phạm trong sáng.
Cảnh quan nhà trường: xanh - sạch - đẹp. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn
cũng đạt thành tích như: “Chi đoàn xuất sắc”, “Công đoàn cơ sở vững mạnh” đặc
biệt nhà trường đã đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” nhiều năm liền. Ngoài ra các
phong trào thi đua do Phòng Giáo dục tổ chức như: Hội thao, Văn nghệ, Bé khỏe bé
ngoan…cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Thành tích từ 2010 về trước đây là vậy nhưng 2 năm học (2010 – 2011 và
2011 – 2012) nội bộ cơ quan có nhiều thay đổi, thành tích tập thể giảm sút do nội bộ
cơ quan mất đoàn kết, có Cán bộ Công chức bị kỷ luật, cụ thể qua bảng khảo sát các
tiêu chí như sau:

Thành tích đạt được
Nội dung tiêu chí

Kết quả
chung cuối

2010 - 2011
được

2011 - 2012

Công Đoàn Cơ sở

Không

công Không được công

Nhà trường

nhận “Công đoàn cơ nhận “Công đoàn
sở vững mạnh”

cơ sở vững mạnh”

Chi Đoàn Nhà trường

Xếp loại khá

Xếp loại khá

Cơ quan đơn vị văn hóa

Không

năm của tập
thể

được

nhận
Số lượng cá nhân đạt Lao

nhận
2

động tiên tiến

5

công Không được công

3


Số lượng cá nhân đạt Chiến

0

0

Không được khen

Không được khen

thưởng

thưởng

0

2

50%

70%

sĩ thi đua cấp cơ sở
Thành tích tập thể

Công chức vi phạm kỷ luật
Chị em vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt
động phong trào

Qua tình hình thực tế của nhà trường như vậy, cho thấy nhà trường còn nhiều
những khó khăn hơn thuận lợi, cụ thể như sau:
- Thuận lợi: Có đội ngũ Ban giám hiệu đầy đủ số lượng, đội ngũ – giáo viên –
nhân viên trẻ nhiệt tình, yêu nghề.
Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của nghành cũng như của
chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ giải quyết các mâu thuẫn nội bộ.
- Khó khăn: Chị em chưa yên tâm, tinh thần không thoải mái, nội bộ chưa
đoàn kết thống nhất. Một đồng chí trong Ban Giám hiệu bị kỷ luật cách chức xuống
giáo viên.
Do mất đoàn kết nội bộ nên niềm tin của phụ huynh dành cho Cán bộ giáo
viên cũng bị mất đi phần nào.
Một số chị em mất niềm tin ở Ban Giám hiệu nhà trường, tinh thần phấn đấu
để hoàn thành nhiệm vụ rất ít.
Bản thân Tôi là quản lý nhưng mới nhận công tác nên chưa hiểu hết được tâm
tư nguyện vọng của các chị em trong tập thể.
- Bởi vậy là người Hiệu trưởng nhà trường, tôi phải luôn cố gắng thật nhiều,
từng bước khắc phục những khó khăn và quyết tâm xây dựng một tập thể sư phạm
vững mạnh toàn diện, đoàn kết. Do đó, Tôi đã cố gắng tìm ra các biện pháp để khắc
phục những tồn tại trên.
2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Biện pháp 1: Xây dựng đội ngũ Ban Giám hiệu đoàn kết
6


Trong lĩnh vực giáo dục sự nhất trí trong một tập thể sư phạm là yếu tố quyết
định mọi sự thành công trong nhà trường. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết
thì mỗi cán bộ quản lý phải là trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.
Bởi những người Ban Giám hiệu là những người đứng đầu của tập thể, vì thế
cần cả một tập thể đoàn kết thì phải xây dựng đội ngũ Ban Giám hiệu đoàn kết. Ban
Giám hiệu cũng là những người xử lý công việc chính của nhà trường, nếu Ban
Giám hiệu không đoàn kết thì xử lý công việc sẽ khó thành công .
Thể hiện đoàn kết trong Ban Giám hiệu là ở chỗ trước khi chuẩn bị một kế
hoạch gì lớn hoặc giải quyết một công việc gì nếu biết trước thì người Hiệu trưởng
có thể mời họp Ban Giám hiệu lại để cùng tham khảo ý kiến. Dù Hiệu phó có đưa ra
nhiều cách giải quyết khác nhau dù đúng như ý của mình hay không đúng ý thì cũng
cảm ơn và ghi nhận sau đó người Hiệu trưởng là người phải chốt lại theo cách xử lý
của mình sau khi đã tham khảo ý kiến.
Qua việc làm trên có khi tham khảo ý kiến nhưng Hiệu trưởng quyết ý chốt
lại, có thể không trùng ý với Hiệu phó nhưng qua đó là tâm lý người Hiệu phó cũng
được thoải mái hơn. Vì khi thông qua Ban Giám hiệu vừa giúp hiệu trưởng ghi nhận
được ý kiến, vừa giúp chị em cùng thông hiểu 1 kế hoạch lớn mà hiệu trưởng sắp
triển khai và đã được bàn bạc phân tích kỹ lưỡng và hiểu vì sao hiệu trưởng lại chọn
cách giải quyết đó….
Khi đã bàn bạc trong Ban Giám hiệu trước rồi mới triển khai trong Hội đồng
sư phạm nhà trường thì dù việc lớn hay nhỏ, chắc chắn sẽ được sự đồng thuận cao
hơn vì ít nhất cũng có những người hiệu phó hiểu vấn đề đó để lý giải cho chị em
hội đồng sư phạm cùng hiểu rõ. Còn nếu như không có sự bàn bạc trong Ban Giám
hiệu trước khi triển khai nhiệm vụ trong hội đồng sư phạm chắc chắn sẽ gặp 1 số
phản kháng, đặc biệc không chỉ của giáo viên, nhân viên mà còn có cả Ban Giám
hiệu, như vậy Ban Giám hiệu có thể cũng cải cọ nhau, nói nhau trước hội đồng sư
phạm nhà trường, vậy vô tình Ban Giám hiệu gây một ác cảm xấu cho đội ngũ giáo
viên, nhân viên. Vì Ban Giám hiệu là những người lãnh đạo còn nói nhau như vậy
thì làm sao nói được giáo viên, nhân viên .

7


Qua biện pháp trên tôi thấy ở trường tôi giải quyết công việc có sự thuận lợi
cao hơn. Kết quả của các buổi họp Hội đồng sư phạm cũng như triển khai các kế
hoạch khác được sự tán thành cao và diễn ra nhanh chóng hơn.
Biện pháp 2: Triển khai các văn bản của ngành kịp thời, Xây dựng kỷ
cương nề nếp theo quy chế chung và hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong nhà
trường.
Việc triển khai Luật giáo dục, các văn bản, quy định, Điều lệ trường mầm non
để mọi người trong cơ quan được hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình là việc làm
cần thường xuyên. Do đó, vào mỗi dịp đầu năm học, Tôi đều tổ chức buổi triển khai
các văn bản quy định của ngành…như: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày
16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo để
đội ngũ CBGVNV nhà trường nắm rõ hơn về những điều quy định nhà giáo không
được làm, Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm
non; Nghị định số 27/2012/TT-BGDĐT ngày 6/4/2012 của Chính phủ Quy định
về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức…các
công văn hướng dẫn của ngành.
Qua việc triển khai các văn bản như vậy, phần nào Cán bộ giáo viên nhân viên
đã hiểu hơn về các quy định của văn bản cấp trên để có hướng phấn đấu thực hiện
tốt hơn
Mặt khác, Xây dựng quy chế hoạt động ở cơ quan là điều rất cần thiết, bởi nói
đến quản lý là phải nói đến sự ràng buộc trong khuôn khổ theo một quy định chung,
nó là một phương tiện không thể thiếu trong khâu quản lý.
Là người quản lý, cần phải nắm vững các văn bản quy định về nhiệm vụ,
quyền hạn, chức năng của mình. Sau đó, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan
quy định phân công trách nhiệm rõ cho từng bộ phận, từng thành viên. Để từ đó mỗi
cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đều có ý thức tự chấp hành và thực
hiện theo đúng các yêu cầu quy định. Tôi đã xây dựng các quy chế như: Quy chế
phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, quy chế phối kết
hợp giữa Công đoàn và nhà trường…,

8


Hoàn thiện cơ cấu tổ chức là một việc làm không thể thiếu đối với mỗi nhà
trường. Vì có hoàn thiện cơ cấu tổ chức thì nhà trường hoạt động mới có hiệu quả.
Cho nên bắt đầu vào năm học mới nhà trường phải nhanh chóng ổn định hoàn
thiện cơ cấu tổ chức để đi vào hoạt động có hiệu quả, như: Thành lập hội đồng sư
phạm, hội đồng tư vấn, hội đồng thi đua khen thưởng, các tổ chuyên môn… theo
quy định. Đồng thời nhanh chóng phối hợp với các tổ chức Đoàn thể để kiện toàn
các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Đại hội công đoàn, Đoàn thanh niên.
Mỗi tổ chức trong nhà trường đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng có
chung một mục tiêu phấn đấu đó là: Giáo dục học sinh theo mục tiêu đào tạo,
xây dựng tập thể đoàn kết. Vì vậy người hiệu trưởng phải biết phối kết hợp chặt
chẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đồng
thời người hiệu trưởng phải xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn thể, tạo
nên sự thống nhất trong tập thể sư phạm.
Biện pháp 3: Triển khai kế hoạch hoặc giải quyết công việc phải đảm bảo
tính dân chủ.
Hai từ “dân chủ” nghe rất quen thuộc nhưng thực hiện nó được đúng bản chất
và hiệu quả hay không thì thực sự là vấn đề rất đáng bàn luận ở các cơ quan đơn vị.
Nếu chỉ nói miệng triển khai 2 tiếng dân chủ để mọi người thực hiện không thì chưa
đủ, mà muốn dân chủ có tính giá trị pháp lý thì trước hết nhà trường phải kết hợp
Công Đoàn xây dựng quy chế dân chủ. Sau khi đã thống nhất nội dung, quy chế dân
chủ phải được triển khai trong buổi Hội nghị Công chức viên chức của nhà trường
để mọi người hiểu được Quy chế dân chủ là như thế nào. Khi đã xây dựng quy chế
đó thì bản thân người xây dựng và tập thể phải tôn trọng và áp dụng nó. Kể cả khi
xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện hàng tháng cũng phải đảm bảo tính
dân chủ, ở chỗ là Hiệu trưởng xây dựng xong kế hoạch, triển khai để thảo luận,
Hiệu trưởng là người chủ trì buổi thảo luận, sau đó xem xét các ý kiến và thống nhất
chốt lại.
Thực tế, có một số đơn vị quan niệm xây dựng đội ngũ cứ dựa trên quan
điểm chỉ đạo, những quy định bắt buộc của ngành để thực hiện, vận dụng một cách
cứng nhắc, rập khuôn trong đơn vị mình, có khi các thành viên chưa bắt kịp nhịp
độ, chưa có tiếng nói chung. Mặc dù, nhiều lúc họ không phản đối, nhưng tính chấp
9


hành rất gượng ép, tạo nên một lực cản, sức ì. Mặt khác, họ không có dịp để bày tỏ
ý kiến, đóng góp cho nhà trường đi lên một cách thẳng thắn, trung thực. Như vậy,
nhiều lúc vô tình người chỉ đạo đã không khơi dậy được sức mạnh sáng tạo của tập
thể và sự đồng lòng để cùng vượt qua mọi khó khăn cũng chắc chắn sẽ bị hạn chế,
như vậy rất khó tìm đến con đường phát triển của tập thể.
Nhận thức được vấn đề nhạy cảm này, khi tổ chức các buổi họp hội đồng sư
phạm, ngoài việc triển khai chính theo nội dung xong như dự định kế hoạch, Tôi đã
chú ý tạo ra không khí thoải mái để chị em được trao đổi những vấn đề chưa vừa ý
trong nhà trường, những vấn đề cần đề xuất cụ thể, từ đó bàn bạc về những biện
pháp khắc phục, giải tỏa những mâu thuẫn nội bộ để cùng thống ý kiến vì một mục
tiêu chung.
Khi giải quyết công việc phải tôn trọng tập thể, dựa vào tập
thể, giải quyết công việc cần tính có lợi nhiều nhất là cho tập thể
chứ không phải của riêng ai. Do đó, để hạn chế những tồn tại trong
công việc, cần xem xét vấn đề kỹ lượng trước khi quyết định một
vấn đề lớn nếu như phân công nhiệm vụ gì đó cho ai hoặc quyết
định việc gì đó lớn của trường mà có nhiều ý kiến xây dựng thì
lãnh đạo nhà trường phải nhìn nhận lại quyết định của mình có
đúng như những ý kiến xây dựng của cấp dưới không, nếu không
thì phải bổ sung, điều chỉnh ngay, không khư khư bảo thủ quan
điểm sai lệch của mình.
Hoặc ví dụ như quyết định về vấn đề tài chính những khoản
chi lớn của nhà trường: Tôi cũng tiến hành họp Hội đồng trường,
công khai lại ngân sách được cấp, chi tiết các khoản chi đến thời
điểm hiện tại, số tiền tồn, dự toán những vấn đề dự kiến chi trong
thời gian tới. Trong số tiền còn đó, vừa quyết định khoản tiền mua
sắm tài sản, vừa quyết định chi cắt phép hè trong vòng bao nhiêu
đó để vừa đảm bảo quyền lợi cho chị em mà cũng vừa mua sắm
thêm được một số vật dụng cần thiết. Qua sự công khai như vậy,
tôi thấy bản thân người quản lý cũng thoải mái và Cán bộ công
nhân viên trong trường cũng thoái mái, họ cũng hiểu được chi tiết
10


thực tế chế độ phép hè chỉ có xét lần lượt ưu tiên như vậy, chứ
không phải là nhà trường không cho cắt phép hè.
Trong quá trình điều hành quản lý, ngoài việc phải lắng nghe ý kiến góp ý
của các thành viên trong nhà trường, cũng cần phát huy những sáng kiến hay của
mọi người. Biết tận dụng trí tuệ của tập thể trước những chỉ tiêu, kế
hoạch, biện pháp thực hiện của nhà trường. Tuy nhiên, khi làm việc
phải thực hiện theo phương châm: Dân chủ khi bàn bạc, tập trung
khi quyết định và kiên quyết khi điều hành. Có nghĩa là quá trình
thảo luận có nhiều ý kiến đi chăng nữa thì người quản lý chủ trì
cũng phải có lập trường quyết định giải quyết vấn đề trên cơ sở
thực tế.
Khi áp dụng Tôi thấy cơ quan trường tôi dần dần phát huy
được tinh thần phê bình và ghi nhận được những góp ý rất sâu sắc
để xây dựng tập thể nhà trường, qua đó chị em cũng hiểu nhau
hơn để tìm cách giải quyết vấn đề được sâu sắc và triệt để hơn.
Nhiều lúc, tuy bản thân là Hiệu trưởng nhưng biết mở rộng vấn đề
để bản thân mọi người được góp ý, tôi cũng thu nhận được nhiều ý
kiến rất có giá trị, vì nhiều ý tưởng góp lại nếu biết chắt lọc thì ắt
sẽ hơn một mà.
Biện pháp 4: Luôn động viên chị em yên tâm công tác, đảm bảo quyền lợi
cho chị em đầy đủ và có sự quan tâm chia sẻ kịp thời với đồng nghiệp.
Hàng tháng xây dựng kế hoạch, trong kế hoạch trước hết là mục tư tưởng
chính trị. Tôi luôn đề ra Cán bộ Giáo viên nhân viên có tư tưởng xây dựng đoàn kết
nội bộ và sau cuối tháng có sự đánh giá, đồng thời phối hợp tổ chức đoàn thể cũng
thường xuyên nhắc nhở về xây dựng tinh thần đoàn kết.
Ngoài quản lý công việc, cũng cần yêu thương, chăm lo cho đội ngũ của mình,
phải đảm bảo cho họ được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, được
hưởng các chế độ chính sách đầy đủ theo quy định. Vì người Cán bộ viên chức ở
trường thực tế là sống chỉ nhờ đồng lương là chính, nên những khoản tiền thưởng
hay chế độ rất là quan trọng đối với họ. Do đó, tôi đã luôn chỉ đạo kịp thời cho bộ
phận kế toán làm các chế độ nghỉ sinh, tiền tết kịp thời, còn đối với chế độ tiền phép
11


hè như đã nói ở trên là tiến hành họp Hội đồng trường, công khai số tiền dự còn chi
phép hè, sau đó cắt tiền phép cho những người năm trước chưa được đi, và chế độ
tiền phép hè là luân phiên khoảng 2 năm được một người được thanh toán tiền phép
hè một lần.
Khi đội ngũ của mình có người đau ốm thì trước hết cần phân công cá nhân
khác dạy thay, đồng thời phối hợp tổ chức đoàn thể như Công đoàn để thăm hỏi chị
em kịp thời, động viên họ cố gắng yên tâm lo cho sức khỏe. Ngoài ra cần quan tâm
đến cuộc sống đời thường của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên. Việc quan tâm đến
gia đình của mỗi thành viên trong trường cũng không kém phần quan trọng. Người
quản lý phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, thấu hiểu hoàn cảnh của họ biết
quan tâm chia sẻ niềm vui nỗi buồn với các thành viên của mình quản lý, vui với niềm
vui của họ, buồn với nỗi buồn của họ giúp họ vượt lên chính mình, và để họ luôn coi
tập thể của mình như anh em một nhà, luôn giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Động viên
khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Làm tốt công tác này sẽ có tác dụng khuyến khích động viên cán bộ, giáo viên,
nhân viên và giúp họ có thêm động lực cho việc xây dựng tập thể sư phạm vững
mạnh.
Mặt khác, phối kết hợp với Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch tham
quan du lịch trong Hội nghị Công đoàn để tạo điều kiện cho chị em tham quan du
lịch. Tổ chức Công đoàn đã vận động chị em đóng góp hàng tháng để có nguồn quỹ
tích lũy, và khoảng 2 năm tổ chức du lịch tham quan 1 lần, tuy mỗi lần tổ chức số
lượng người đi không hết nhưng đây cũng là cơ hội tạo sự gắn kết thân thiện tình
chị em trong đồng nghiệp, qua những buổi giao lưu tham quan chị em vừa có cơ hội
trao đổi tâm sự để hiểu nhau hơn, đồng thời góp phần tạo thêm niềm vui phấn khởi,
giải tỏa bớt những căng thẳng sau những ngày làm việc, tạo những kỷ niệm đẹp cho
nhau.
Biện pháp 5: Xử lý công việc tôn trọng hướng giải quyết bằng tình cảm
nhưng không quên áp dụng nguyên tắc quy chế của cơ quan.
Trước hết chúng ta cần hiểu xử lý công việc bằng tình cảm là như thế
nào? Dẫu biết là khi cấp dưới mắc sai lầm, khuyết điểm gì thì cấp trên là người có
12


quyền xử lý, nhưng để sửa chữa khuyết điểm của cá nhân đó, chúng ta khoan vội áp
dụng hình thức kỷ luật theo nội quy đã đặt ra. Nếu cấp dưới vi phạm lần đầu hoặc
lỗi nhẹ thì người quản lý cần dùng tình cảm chị em để khuyên nhủ, không phê
bình trước tập thể mà phải mời gặp riêng vào thời điểm thích hợp,
không áp đặt lỗi cho họ mà phải lắng nghe ý kiến giải trình của họ
để tự họ định lỗi của mình và đưa ra hướng giải quyết khắc phục.
Trên cơ sở đó người quản lý mới xem xét, xâu chuỗi vấn đề và
đánh giá, kết luận. Nếu sự việc đúng là lỗi của họ thì cũng nên cho
họ thời gian khắc phục sữa chữa khuyết điểm theo họ đã đưa ra và
cho làm bản cam kết trước Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn.
Biết rằng trong quản lý không thể nhất nhất khi nào cũng phải dùng biện
pháp hành chính, mà cần dùng cả biện pháp tâm tư tình cảm nhưng nếu bỏ qua xử
lý hành chính thì chắc chắn giải quyết vấn đề khó mà thành công được. Do đó,
trong giải quyết công việc không nên xem nhẹ tình cảm, đặt nặng hành
chính hoặc ngược lại, mà ta phải vận dụng linh hoạt tùy vào từng
đối tượng và hoàn cảnh. Trong một tập thể người thì không phải ai
cũng có sự hiểu biết như ai. Bên cạnh những người xử sự bằng tình
cảm thì có hiệu quả nhưng vẫn có những cá nhân sẽ không hiệu
quả khi xử lý công việc bằng tình cảm. Khi đó bắt buộc người quản
lý phải áp dụng đúng nội quy theo cơ quan, theo điều lệ nhà trường. Vì nếu không
áp dụng nguyên tắc mà cứ để sai rồi sửa hoặc mọi người mạnh ai nấy làm thì cơ
quan sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bất cập rối ren phức tạp.
Để chấn chỉnh những sai phạm ở dưới khi đã phát hiện được mà xử lý bằng
tình cảm không được thì người quản lý phải Họp Hội đồng sư phạm nêu cụ thể
những sai trái của cá nhân đó, lập biên bản để trình cấp trên cụ thể là Phòng Giáo
dục giải quyết chứ không để thành u nhọt, lâu ngày vì đó là một cơ sở để gây mất
đoàn kết rất lớn của một tập thể. Tuy nhiên, khi đã xử lý bằng nguyên tắc chúng ta
cũng không quên động viên cá nhân bị vi phạm hãy cố gắng tiến bộ, phát huy hơn
nữa vì cuộc sống con người chúng ta không ai không thể tránh những sai lầm được.
Với suy nghĩ như trên, ngay từ đầu về nhận công tác Tôi cũng đã luôn động
viên chị em , trao đổi nhẹ nhàng với chị em khi có những sai trái xảy ra để chị em
13


kịp thời sữa chữa, đồng thời xây dựng quy chế của cơ quan, triển khai cho tất cả
mọi người để mỗi người biết nhiệm vụ của mình. Nên ai đều biết công việc của
người đó, không có hiện tượng cấp dưới giải quyết việc không thông qua ý kiến của
cấp trên hoặc tự quyền quyết định mọi vấn đề. Mà chị em có công việc gì dù lớn
hay nhỏ đều bàn bạc trao đổi cùng tìm cách giải quyết.
Biện pháp 6: Coi trọng công bằng trong công tác thi đua khen thưởng
đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong nhà trường.
Thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường đi
lên. Có làm tốt công tác thi đua mới thúc đẩy được phong trào thi đua “hai tốt” của
nhà trường đi lên, đó là động lực cho việc xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh
toàn diện. Chính vì thế mà cần coi trọng công tác thi đua là một trong những nhiệm
vụ chính trị của nhà trường.
Do đó, nhà trường đã thường xuyên phát động phong trào thi đua. Nhưng làm
thế nào để công tác thi đua vừa kích thích sự phát triển của tập thể, vừa làm sao để
họ thấy được sự hài hòa, công bằng sau mỗi đợt thi đua đó là điều cần phải lưu tâm.
Muốn vậy, trước khi phát động thi đua, Tôi đã xây dựng cho cơ quan mình một
quy chế xét thi đua trong đó có quy định các tiêu chí thi đua làm cơ sở để xét thi đua
hàng tháng, sau mỗi đợt thi đua và cả năm học. Trong tiêu chí thi đua đề cập đến
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, Nếu cá nhân có tư tưởng gây mất đoàn kết
nội bộ, tùy mức độ vi phạm thì xem xét hạ bậc hoặc không xét thi đua, trong xây
dựng tiêu chí chú ý ai mà tham gia được phong trào thi đua nào là được cộng điểm
tùy mức độ quy định và cuối năm lấy điểm tổng của các tháng.
Xây dựng xong tiêu chí thi đua được mọi người thống nhất trong Hội nghị,
việc cần làm tiếp theo là phát động phong trào thi đua để mọi người được biết các
tiêu chí trong buổi Hội nghị Công chức viên chức đầu năm học, đồng thời đăng ký
thi đua đầu năm học.
Xây dựng tiêu chí thi đua phải khách quan công bằng, dân chủ, phải cân nhắc
kỹ càng, dựa vào tập thể nhưng việc xét thi đua lại càng quan trọng hơn nữa.
Khi xét thi đua phải có đầy đủ các thành phần trong Ban Thi đua theo Điều lệ
trường mầm non. Đặc biệt tôn trọng nguyên tắc công bằng, phân minh rõ ràng, ai
14


làm tốt thì người đó được thưởng. Tránh tình trạng làm việc tập thể nhưng lại để thù
hằn cá nhân xen vào, và cũng không thương quá hay ưu ái quá người khác.
Trong quá trình làm việc như trên, sau mỗi lần công bố kết quả thi đua cuối
năm học ở trường. Tôi thấy các Cán bộ giáo viên nhân viên đều có sự bằng lòng với
những thành quả của mình đã đạt được. Cho dù một số người lớn tuổi nhưng họ vẫn
bằng lòng bởi họ biết được khả năng của họ chỉ đến đó, họ không tham gia được
các phong trào năng nổ như những cá nhân khác thì làm sao đòi hỏi được thành tích
cao. Mặt khác, kích thích được sự phát triển phong trào thi đua trong nhà trường bởi
mọi người cảm nhận được mọi sự cố gắng của họ đều được nhà trường ghi nhận và
đánh giá xác thực.
Chính những sự công tâm, khách quan như trên đã tạo được bầu không khí
tâm lý trong lao động. Trong tâm trạng tốt nên mọi người làm việc thoải mái, có
chất lượng, có sự tin cậy, thông cảm với nhau, hợp tác và tương trợ nhau. Có như
vậy nên chị em trong cơ quan làm việc chất lượng ngày được nâng lên rõ rệt, không
có hiện tượng đố kỵ hay nói xấu gây mất đoàn kết trong cơ quan.
2.4. Kết quả đạt được
Với những giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, nhịp
nhàng, nên đến nay quá trình xây dựng đội ngũ đoàn kết đã mang
lại kết quả bước đầu rất quan trọng: Ban Giám hiệu nhà trường thể
hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác và đối với
tập thể, luôn tìm biện pháp thích hợp tạo nhiều điều kiện thuận lợi
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoạt động tích cực. Tạo được sự
an tâm tư tưởng cho giáo viên trong công tác. Nhờ đó hội đồng sư
phạm nhà trường thống nhất thực hiện nghiêm túc những chủ
trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước
hiện hành. 100% Cán bộ giáo viên nhân viên làm việc trên tinh
thần tự giác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Nền nếp nhà trường được củng cố duy trì thường xuyên, mọi
hoạt động có tiến bộ rõ rệt về số lượng và chất lượng. Dù được
kiểm tra thường xuyên hay đột xuất giáo viên nhân viên đều thực
hiện tốt, không bị động và không có tình trạng đối phó, tùy tiện
15


trong làm việc. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng thực
hiện cuộc vận động kỷ cương - tình thương - trách nhiệm nên đã
từng bước hình thành và xây dựng nhân cách cho mình. Thể hiện:
Mẫu mực trong công tác, trong sáng về đạo đức, lối sống, kỷ luật
lao động tốt, xây dựng nhà trường thành một tập thể đoàn kết
nhất trí.
Trong 3 năm học vừa qua không có hiện tượng Cán bộ giáo viên nhân viên
khiếu nại, tố cáo, trường cũng chưa có một buổi làm việc nào về hiện tượng bất
đồng trong đội ngũ Cán bộ giáo viên. Đơn vị không xảy ra bất đồng quan điểm hay
to tiếng gì lớn kể cả trong các buổi họp Hội đồng hay sự giao tiếp với phụ huynh
hàng ngày. Chị em luôn cùng giúp đỡ và thật xúc động khi đội ngũ giáo viên nhân
viên ngoài những giờ làm việc (đó là lúc gặp nhau hội họp hay trò truyện làm đồ
dùng thì cũng luôn trò chuyện với nhau trong tình trạng thoải mái đầy ắp tiếng
cười).
Ngoài ra chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường của
nghành như Hội thi giáo viên giỏi hàng năm, Hội thi Sức khỏe trẻ thơ, Thi làm đồ
dùng phát triển vận động cho trẻ… và đã đạt nhiều thành tích đáng mừng. Đặc biệt
hơn nữa là không có cá nhân bị kỷ luật, Tập thể cuối năm đều được khen thưởng tập
thể Lao động tiên tiến.
Bảng tổng hợp so sánh kết quả thi đua của tập thể trước và sau khi thực hiện đề tài

Thành tích đạt được
Nội dung tiêu chí
Công Đoàn

Trước khi thực hiện

Sau khi thực hiện đề

đề tài

tài

Không

được

công Được công nhận “Công

nhận “Công đoàn cơ đoàn cơ sở vững mạnh”
sở vững mạnh”
Kết quả
chung cuối

Chi Đoàn Nhà trường

Xếp loại Khá

mạnh

năm của tập
thể

Xếp loại Chi đoàn vững

Cơ quan đơn vị văn Không
hóa

nhận
16

được

công Được công nhận


Số lượng cá nhân đạt

3

15

0

3

Không được khen

Đạt Tập thể Lao động

thưởng

tiên tiến 2 năm học 2014

Lao động tiên tiến
Số lượng cá nhân đạt
Chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở
Thành tích tập thể

– 2015 và
2015 - 2016
Công chức vi phạm kỷ luật
Chị em vui vẻ, tích cực tham
gia các hoạt động phong trào

2

0

70%

100%

Qua bảng tổng hợp, nhận thấy thành tích của trường có sự tiến triển hơn hẳn,
đó là nhờ sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của cả tập thể. Đúng như Bác Hồ đã nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Có những thành công như trên là niềm tự hào cho tôi và cả tập thể, đặc biệt
hơn nữa là nhờ đó mà trường đủ điều kiện cơ bản để đề nghị xét công nhận trường
đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đó là niềm vui, là nguồn động viên lớn cho sự cố
gắng nổ lực của cả tập thể bao năm nay.

17


Hình ảnh: Thành tích khen thưởng của tập thể trong 2 năm học 2014 – 2015
và 2015 – 2016

18


3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Đoàn kết là phẩm chất tốt cần thiết cho mỗi người. Trong cơ quan
trường học, nếu nội bộ nhà trường mất đoàn kết sẽ mang đến một
hậu quả không lường trước được. Hãy đoàn kết với nhau để người với
người có thể xích lại gần với nhau hơn nhằm tạo nên thành công lớn trong tập thể.
Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để xứng
đáng là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức trong nhà trường. Xây dựng tốt các mối
quan hệ thân ái trong tập thể, khoan dung, độ lượng, tương thân tương ái, thương
yêu tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí ấm áp với tình anh em, bạn bè, đồng chí,
đồng nghiệp. Để tập thể trở thành tổ ấm như gia đình của mình. Có như vậy tập thể
sư phạm mới có thể vững mạnh toàn diện.
Trong nhà trường người Hiệu trưởng cần thấu hiểu nâng cao mở rộng sự hiểu
biết, kiến thức khoa học bắt đầu từ việc đặt nền móng vững chắc đó là: Xây dựng
tập thể sư phạm Đoàn kết. Vì thông qua tập thể sư phạm sẽ hình thành những nhân
cách lý tưởng cho những lớp người lao động sáng tạo, tạo ra mọi giá trị vật chất tinh
thần cho xã hội. Xây dựng tập thể sư phạm Đoàn kết thì ở đó mỗi cá nhân mới có
cơ hội, điều kiện thể hiện năng lực của mình. Do đó người quản lý cần phải xây
dựng một khối đoàn kết thống nhất và đưa vào mục tiêu kế hoạch tổng thể tiến hành
chỉ đạo thường xuyên liên tục. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng hiệu quả
giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội.
Để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thành một tập thể:
sống và làm việc “Có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Trước
hết cán bộ quản lý nói chung, Hiệu trưởng nhà trường nói riêng
phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình
độ chuyên môn, sống có tình thương, giàu lòng vị tha với đồng
nghiệp, có lương tâm, trách nhiệm với trường, với lớp, để quản lý
nhà trường không phải bằng sức mạnh quyền hành mà quản lý
nhà trường bằng tấm gương và trách nhiệm được giao, bằng sức
mạnh của uy tín, của nghị lực, của kinh nghiệm sư phạm, của sự
hiểu biết.
19


Việc xây dựng đội ngũ đoàn kết đòi hỏi cao ở sự công tâm,
thận trọng, quyết đoán và sáng tạo, cả tham vọng đối với sự phát
triển giáo dục; tính kiên trì, chịu khó, nghiên cứu thực tiễn …là
những điều kiện để giải quyết vấn đề. Trải qua 3 năm áp dụng
những kinh nghiệm vào thực tiễn trong công tác quản lý, nhà
trường đã từng bước khắc phục dần những mặt yếu kém, từng
bước đi lên, đối chiếu với thực trạng ban đầu thì thấy kết quả có
tiến bộ rõ rệt, bước đầu cho thấy sáng kiến kinh nghiệm đã thể
hiện được tính ổn định và bền vững. Bản thân tôi vẫn tiếp tục
nghiên cứu, bổ sung thêm những kinh nghiệm cho đề tài này để
tiếp tục có những sáng tạo hay hơn nữa trong việc xây dựng đội
ngũ sư phạm đoàn kết.
Hy vọng đội ngũ Cán bộ quản lý của chúng ta luôn lãnh đạo được tập thể
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đầy tinh thần sáng tạo nhưng cũng đầy sức
mạnh của sự đoàn kết, như vậy chúng ta mới góp phần cùng đưa sự nghiệp giáo dục
của xã nhà, huyện nhà chúng ta ngày một đi lên.
3.2.

Kiến nghị

Các cấp lãnh đạo tiếp tục động viên, tuyên dương kịp thời những tập thể có
tinh thần đoàn kết cao, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm đạo
đức nhà giáo, có hành vi gây mất đoàn kết trong tập thể.
Trên đây là các biện pháp tôi đã thực hiện nhằm xây dựng tập thể đoàn kết
trong nhà trường. Bản thân tôi là người Hiệu trưởng đã thực hiện và đạt được kết
quả rất khả quan. Kính mong các cấp lãnh đạo, quý đồng nghiệp, có thêm những
gợi ý và biện pháp mới để hỗ trợ chúng tôi trong công tác quản lý nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đăk Sôr, ngày 19 tháng 11 năm 2016
Người viết

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
20


1. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo
2. Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.
3. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non
4. Thông tư số 141/2011/TT – BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài
chính Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị
sự nghiệp công lập
5. Nghị định số 27/2012/TT-BGDĐT ngày 6/4/2012 của Chính phủ Quy
định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên
chức…

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

21


.......................................................................................................................................
...............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................................................

PHỤ LỤC: MÔT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

22


Hình ảnh: Giáo viên tích cực thi làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho
các tiết học.

Hình ảnh: Giáo viên lên tiết thao giảng

23


Hình ảnh: Giáo viên nhận khen thưởng các thành tích đạt
được trong năm học

24


Hình ảnh: Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho thí sinh đạt giải nhất trong
hội thi Kiến thức cấp dưỡng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×