Tải bản đầy đủ

Email marketing chuyện chưa kể v1

Email Marketing - chuyện chưa kể
Cốt tủy của email marketing dưới góc độ thực hành

Công ty phần mềm VINNO
Vinno.vn | SlimEmail.vn | Slimweb.vn


Có phải
Email Marketing
đã hết thời?


ĐÂY LÀ KỶ NGUYÊN VÀNG
EMAIL MARKETING

205 tỷ
email được gửi mỗi ngày

4,1 tỷ
tài khoản email trên toàn thế giới


91%
khách hàng check mail mỗi ngày

66%
khách hàng mua hàng đến từ email


Những hiểu nhầm về Email Marketing

Email marketing không phải là gửi spam
Hay mua danh sách email


Mục đích thực sự của Email Marketing

Truyền tải thông điệp
Kết nối và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
Tạo mối quan hệ và thúc đẩy kinh doanh


Mỗi Email Marketing gửi đi
phải

MANG LẠI GIÁ TRỊ
cho người nhận
Lợi thế của Email Marketing


BẢNG SO SÁNH EMAIL MARKETING VÀ CÁC LOẠI HÌNH
QUẢNG CÁO
Loại hình
quảng cáo

Đặc điểm

Chi phí/lượt


tiếp cận
Nội dung
quảng cáo

Đo lường

Email
Marketing

SMS

Facebook

Google Ads

Tự động, dễ
triển khai

Khách hàng
thường xuyên đọc
tin nhắn

Quảng cáo
tiếp cận KH
mong muốn

Đúng người,
đúng thời
điểm, vị trí
quảng cáo ít

10 - 25 đồng

Từ 200 đồng

Từ 30 đồng

Từ 200 nghìn
đồng

Có ảnh, link,
nhúng video

Chỉ có chữ,
không có hình
ảnh, ngắn gọn

Có ảnh, link, Có ảnh, link,
video, text video, text tùy
tùy ý
ý

Tỷ lệ mở, click
link, spam, đăng


Không

Số lượt tiếp
cận

Số lượt clickLàm thế nào để thiết kế email
thu hút?


Bố cục trình bày

From address
Subject line
Pre-header
Header
Body
CTA
Foooter


Quy tắc

Tiêu đề ngắn gọn và súc tích
Thông tin quan trọng đưa lên đầu
Trình bày dạng một cột
Sử dụng khoảng trắng
Dùng font chữ to
Kết hợp một lời kêu gọi hành động


Nhiệm vụ tiêu đề Email Marketing
▷ Khiến khách hàng mục tiêu dừng lại và thuyết phục anh ta đọc tiếp
câu thứ hai của mẫu quảng cáo

▷ Câu thứ hai cũng có nhiệm vụ duy nhất là khiến độc giả tiếp tục
đọc câu thứ ba

▷ Và câu thứ ba có duy nhất một nhiệm vụ như trên


Một email tốt không nên làm khách hàng cảm thấy như họ đang
được mồi chào


Công thức đặt tiêu đề CURVE
: Tò mò
: Khẩn cấp
: Liên quan
: Giá trị
: Cảm xúc


Tò mò

Khẩn cấp

Giá trị


Chiều dài lý tưởng một dòng email là 28-39 ký tự


Thời điểm gửi email tốt nhất là
dựa theo nghiên cứu thời gian gửi tối ưu trung bình trong ngành
cụ thể của bạn


# Mẹo: Tăng hiệu quả với Welcome Email

Một email chào mừng luôn chứa đựng những cơ hội để….

Bạn giới thiệu về
sản phẩm/dịch
vụ của mình

Mời họ theo dõi
bạn trong tương
lai

Chia sẻ những
tips, mẹo về
cách dụng sản
phẩm của bạn
5 bước triển khai Email Marketing tại doanh
nghiệp


1, Tiêu chí chọn nhà cung cấp dịch vụ phần mềm
Email Marketing


Bảo mật dữ liệu
Hệ thống ổn định
Tích hợp dễ dàng
Sử dụng đơn giản


2, Nhập danh sách email khách hàng vào phần mềm

...nhưng bạn có thể bắt đầu bước nhỏ bằng cách thiết
lập một mẫu đăng ký và email chào đón


3, Thiết kế nội dung Email Marketing

Nội dung mỗi Email phải ...

Đúng thông điệp

Đúng khách hàng

Đúng thời điểm

Tần suất phù hợp


4, Lên lịch gửi email

Với email tự động, bạn có thể gửi đúng thông điệp cho đúng
người vào đúng thời điểm!


5, Đo lường


Chăm sóc khách hàng bằng email trên
SlimEmail


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×