Tải bản đầy đủ

Vinalink TỔNG QUAN SEO

Bài giảng SEO-SMO tổng quan
Buổi 1

06/12/2012Định nghĩa SEO
• SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization)

Là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng

của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm
kiếm (phổ biến nhất là Google). Các phương pháp đó bao
gồm việc tối ưu hóa website và xây dựng các liên kết đến
trang để các công cụ tìm kiếm chọn lựa trang web phù hợp
nhất phục vụ người tìm kiếm trên Internet ứng với một từ khóa
cụ thể được người dùng truy vấn.
Nguồn: WikipediaĐịnh nghĩa SEO
• Là đưa thương hiệu hay website của bạn tới đúng,
đủ khách hàng hay công chúng mục tiêu trên Search
engine với chất lượng nội dung phù hợp nhất với chi
phí tối ưu nhất (Thấp hơn đối thủ với cùng mức hiệu
quả Seo)
• Seo nhằm mục đích đưa Thương hiệu hay sản phẩm
dịch vụ của mình tới Khách hàng/ đối tượng mục
tiêu trên search nhiều hơn đối thủ và có conversion
rate/awareness nhiều hơn đối thủ với chi phí thấp
hơn tất cả các đối thủ với timeline phù hợp với
Business terms
06/12/2012


SEO và SMO
• SEO : Content + Sharing (Natural links) +
onpage/Cro + Domains/Brand
• SMO : Content + Sharing + Brand


AdWords VS SEO


AdWords

SEO

Chi phí

Tính theo click (đấu thầu)
Duy trì

Cao ban đầu
Duy trì thấp

Thời gian

NhanhLâu

Linh hoạt

Tốt

Trung bình

Tỉ lệ click

Tùy thuộc ngành nghề, hành vi khách hàng

KeyWords

Không hạn chế

Hạn chế

Hiệu quả

Nhanh

Chậm

Uy tín

Không nhiều

Tốt


Hành vi visitor ngày nay


Hành vi visitor ngày nay


SEO-SMO CIRCLE


Tứ trụ trong SEO


SEO 2013
Seo = Spam Backlink ?!!!
2012: Năm của sự thay đổi.
Panda and Penguin
SEO
Domain, Brand
Onpage
Content
Offpage
Social
Tool kiểm soát


SEO 2014
Google+ Author Rank
Local Queries
Responsive/Mobile/Smart TV
UI/UX design
Conversion Tracking

Chất lượng cộng đồng


Bí quyết SEO hiện đại
1. Contetn is King
2. Activation is Queen
3. Community is Army4 yếu tố chính
1. Yếu tố Title + description và domain
2. CTR/ Context (Fresh news) – trực tiếp (SEO
Segmentation)
3. Time onsite và bounce rate
4. PA+DA/ 2 = Backlink+ SocialPhân tích đối thủ


Đăng ký accountG+
Fanpage
Tweets
Pinterrest
Slideshare
Youtube


Seomoz toolbar
http://moz.com/tools/seo-toolbar
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/seo-toolbar-by-seomoz/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mozbar/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp


SEO Doctor
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/seo-doctor/
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-doctor/kedpidbpoijcplbolfinifclbhhpdfip


Seo Quake
http://www.seoquake.com/
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/seoquake-seo-extension/
https://chrome.google.com/webstore/detail/seoquake/akdgnmcogleenhbclghghlkkdndkjdjc


Web Developer
https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/web-developer/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm


Hỏi đápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×