Tải bản đầy đủ

văn hóa giao thông lớp 2

VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 1: ĐI BỘ AN TOÀN
Ngày: 21- 08 - 2017
I. MỤC TIÊU:
-HS biết cách đi bộ an toàn: Đi bộ trên vỉa hè không xô lấn, quan sát trước khi
sang đường.Biết cách đi qua đường ở nơi không có vạch kẻ đường
- Tạo cho học sinh thói quen không chen lấn, xô đẩy, không đi nhanh, đi ẩu,
quan sát và cách đi qua đường an toàn.
- Giúp HS có ý thức đi bộ đúng nơi quy định, tránh nơi nguy hiểm, không tùy
tiện chạy qua đường, chơi ở ngoài đường
CHUẨN BỊ:
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Ai đến
trường nhanh hơn " và quan sát các hình

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động :Cả lớp
HS lắng nghe

HS quan sát các tranh và thảo luận

trong sách VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội HS trả lời theo nhận xét của các em
dung tranh thể hiện.
1/ Bạn nào đến trường trước?

- Bạn An đến trường trước.

2/ Nếu không gặp sự cố trên đường, Minh và - Nếu không gặp sự cố trên đường,
Hải có thể đến trường trước An không?

Minh và Hải có thể đến trường trước
An.

3/ Em thấy cách cư xử của Minh và Hải khi - Khi gặp sự cố Hải biết đỡ bạn đưa
gặp sự cố như thế nào?

lên lề đường. Minh bắt đề áo là
không đúng.

4/ Em có chọn cách đi nhanh đến trường như - HS trả lời.
Minh và Hải không? Tại sao?


GV kết luận: Khi đi bộ trên vỉa hè, chúng ta HS nhận xét
không nên chen lấn, đẩy xô, không đi nhanh, HS đọc câu ghi nhớ: SGK
đi ẩu để đảm bảo cho bản thân và người đi
đường.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hình thức hoạt động : CN -Nhóm

GV yêu cầu HS đọc tình huống 1 ghi câu nói HS làm vào vở VHGT – trao đổi
vào vở

trong nhóm

GV yêu cầu HS đọc tình huống 2 ghi câu trả
lời vào vởHS đọc cách xử lý của mình.
Cho Hs nhắc lại câu ghi nhớ trong
sách trang 6

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Hình thức hoạt động:CN -Nhóm

GV cho HS đọc tình huống sách VHGT trang
7
GV yêu cầu HS đọc tình huống 1 ghi câu nói - HS thực hiện cá nhân
vào vở

- Nhóm thảo luận
Sửa bài-Nhận xét
Đọc câu ghi nhớ trong SGK

- Nhận xét chung

VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 2: CHẤP HÀNH TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG


Ngày: 18 - 09 - 2017
MỤC TIÊU
- Giúp HS biết phân biệt ý nghĩa hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông theo 3
màu của đèn. Phân biệt hai loại đèn tín hiệu: Đèn dành cho các phương tiện và đèn
dành cho người đi bộ đi qua đường. Biết nơi đặt đèn tín hiệu giao thông.
- HS có thói quen dừng lại khi gặp tín hiệu màu đỏ, đi nhanh khi có tín hiệu
màu xanh.
- Giúp HS ý thức tuân theo qui định hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động :Cả lớp

GV yêu cầu HS đọc truyện " Phải nhớ
nhìn đèn giao thông " và quan sát các hình

HS lắng nghe quan sát các tranh và

trong sách VHGT.

thảo luận

GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện.

HS trả lời theo nhận xét của các em

1/ Tại sao anh em Hải bị xe gắn máy va phải? - Anh em Hải bị xe gắn máy va phải
do không nhìn tín hiệu đèn giao
thông.
2/ Tại sao khi có tín hiệu đèn đỏ dành cho các - Khi có tín hiệu đèn đỏ dành cho các
phương tiện giao thông mà bạn Nam vẫn có

phương tiện giao thông mà bạn Nam

thể qua đường?

vẫn có thể qua đường vì bạn đi bộ.
Có hai loại đèn tín hiệu: Đèn dành
cho các phương tiện và đèn dành cho
người đi bộ đi qua đường

3/ Theo em Bạn Thảo nói đúng không?

- Theo em Bạn Thảo nói đúng.


4/ Nếu chúng ta không chấp hành đúng tín

- HS trả lời.

hiệu đèn giao thông thì điều gì sẽ xảy ra?

HS đọc câu ghi nhớ: SGK

GV kết luận
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hình thức hoạt động : CN- Nhóm

GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận về các tình huống trong tranh.

HS ghi vào vở VHGT

Sữa bài - Nhận xét
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Hình thức hoạt động : cá nhân

HS chơi trò chơi Ai nhanh mắt hơn

HS tham gia trò chơi
-Nhận xét tiết học

- Nhận xét chung
VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 3: CÀI DÂY AN TOÀN KHI ĐI TRÊN
CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Ngày: 16 - 10 - 2017
MỤC TIÊU
- Giúp cho HS biết giữ an toàn và biết tuân theo những qui định khi đi trên xe
buýt, xe khách.
- Tạo cho HS thói quen ngồi trên xe cài dây bảo hiểm.
- Giúp HS có ý thức tuân theo những qui định khi đi trên các phương tiện GT.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
- Phiếu bài tập
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Lần đầu đi

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hát
Hình thức hoạt động :Cả lớp

máy bay" và quan sát các hình trong sách

HS lắng nghe quan sát các tranh và

VHGT.

thảo luận


GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện.

HS trả lời theo nhận xét của các em

1/Ba đưa Nam vào TP Hồ Chí Minh thăm

- Bằng máy bay

bác hai bằng phương tiện gì?
2/Trên máy bay, cô tiếp viên hàng không

- Trên máy bay, cô tiếp viên hàng

hướng dẫn mọi người làm gì?

không hướng dẫn mọi người cài dây
an toàn.

3/ Tại sao chúng ta phải cài dây an toàn khi đi - Nếu không cài dây có thể sẽ bị ngã.
trên một số phương tiện giao thông?

HS nhận xét

GV kết luận: Hãy luôn cài dây an toàn khi đi

HS đọc câu ghi nhớ: Hãy luôn cài

trên các phương tiện giao thông.

dây an toàn khi đi trên các phương
tiện giao thông

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hình thức hoạt động : Nhóm

GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo

HS thực hiện

luận về cách ngồi trên xe buýt.

HS bày tỏ thái độ

Cho HS ghi Đ - S vào các hình

1,2 HS nhắc lại lí do

Sữa bài - Nhận xét

Cho Hs nhắc lại điều ghi nhớ trong

KL: Cài dây an toản đúng quy cách mới đảm

sách học

bảo an toàn cho bản thân.

Hình thức hoạt động :Nhóm- cá

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

nhân

GV cho HS đọc ND câu chuyện sách VHGT

HS thảo luận viết tiếp vào vở

trang 14.
YC học sinh viết tiếp câu chuyện theo 2
hướng
1- Minh không cài dây .Xe đang chạy bỗng

Minh không cài dây .Xe đang chạy

một con chó băng ngang đường . xe thắng

bỗng một con chó băng ngang đường

gấp.

. xe thắng gấp Minh sẽ ngã nhào về

2-Minh nghe lời chú Ba cài dây . Xe đang

trước.


chạy bỗng một con chó băng ngang đường .

Minh cài dây .Xe đang chạy bỗng

Xe thắng gấp.

một con chó băng ngang đường . xe

KL: Dây an toàn bảo vệ cho ta.

thắng gấp Minh sẽ không sao.

Cài dây đúng cách mới là an tâm.

Sửa bài-Nhận xét

HS làm PBT trang 39

-Nhận xét tiết học

- Nhận xét chung
VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 4: GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN
KHI THAM GIA GIAO THÔNG
Ngày: 13 - 11 - 2017
MỤC TIÊU
Giúp đỡ người gặp khó khăn trên đường là thể hiện nếp sống văn minh.
Lời nói lịch sự chân thành là món quà quý bạn dành cho ta.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Đi chậm
thôi bạn nhé " và quan sát các hình trong
sách VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện.
1/ Tại sao Thanh phải nghỉ học mấy hôm?

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động :Cả lớp
HS lắng nghe quan sát các tranh và
thảo luận
HS trả lời theo nhận xét của các em

- Thanh phải nghỉ học mấy hôm vì bị
ngã sưng cổ chân.
2/ Vì sao Trang rất vui khi thấy Thanh đi học - Trang rất vui khi thấy Thanh đi học
lại?
lại vì Thanh đã khỏe.
3/ Trang đã giúp đỡ Thanh đi đến trường như - Trang đã giúp đỡ Thanh đi đến
thế nào?
trường bằng cách xách cặp giúp bạn
và bảo bạn vịn vào vai mình.
4/ Em có muốn kết bạn với Trang không? Tại HS trả lời
sao?
GV kết luận
HS đọc câu ghi nhớ: SGK
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Hình thức hoạt động : CN -Nhóm


GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận về các tình huống trong tranh.
HS ghi vào vở VHGT
Sữa bài - Nhận xét

HS thực hiện
Cho Hs nhắc lại điều ghi nhớ trong
sách học

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
GV cho HS đọc tình huống 1 sách VHGT Hình thức hoạt động :Nhóm- cá
trang 18.
nhân
YC học sinh viết câu nói theo tranh
HS thực hiện cá nhân
Nhóm thảo luận
HS xử lý tình huống 2
HS thảo luận
Đọc câu ghi nhớ trong SGK
-Nhận xét tiết học
- Nhận xét chung
VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 5: KHÔNG ĐI BỘ DÀN HÀNG NGANG TRÊN ĐƯỜNG
Ngày: 11 - 12 - 2017
MỤC TIÊU
Lòng đường hay hè phố đều là lối đi chung em cần giữ trật tự an toàn.
Dàn hàng ngang đi trên phố dễ gây cản trở lại không an toàn.
Trên đường có nhiều phương tiện giao thông chớ đi hàng ba hàng tư không an
toàn.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Hại mình,
hại người " và quan sát các hình trong sách
VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện.
1/ Vì sao 4 bạn phải đi bộ dưới lòng đường?

Hình thức hoạt động :Cả lớp
HS lắng nghe quan sát các tranh và
thảo luận
HS trả lời theo nhận xét của các em

- Vì hè phố có nhiều bàn ghế và xe
cộ choáng hết lối đi.
2/ Lúc đầu, bốn bạn đi bộ thế nào trên - Lúc đầu các bạn đi hàng 1 sát lề
đường?
phải.
3/ Tại sao chị đi xe đạp va phải bốn bạn?
- Vì các bạn dàn hàng ngang ngay
ngã ba nên không thể tránh.
4/ Em rút ra được bài học gì cho mình qua HS trả lời
câu chuyện trên?
GV kết luận
HS đọc câu ghi nhớ: SGK
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Hình thức hoạt động : CN -Nhóm
GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận về các tình huống trong tranh.
HS thực hiện
HS ghi vào vở VHGT
Sữa bài - Nhận xét
Cho Hs nhắc lại điều ghi nhớ trong
sách học
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Hình thức hoạt động :Nhóm- cá
nhân
GV cho HS đọc tình huống sách VHGT trang HS thực hiện cá nhân
23.
Nhóm thảo luận
YC học sinh viết câu nói theo tranh
HS thảo luận
Đọc câu ghi nhớ trong SGK
- Nhận xét chung
-Nhận xét tiết học
VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 6: NẾU EM BỊ BẠN LÀM NGÃ
Ngày: 15 - 01 - 2018
MỤC TIÊU
- Qua câu chuyện giúp trẻ nhận thức được lỡ bị ai làm ngã thì phải biết bình tĩnh, giữ
thái độ hòa nhã, lịch sự đối với họ.
- Giúp trẻ nhận thức trên đường khi đi trên đường khi lỡ bị ai làm ngã thì phải bình
tĩnh, giữ thái độ hòa nhã, lịch sự đối với họ.
- Trẻ thấy được ích lợi khi đi lỡ bị ai làm ngã thì phài biết bình tĩnh, giữ thái độ hòa
nhã, lịch sự thì sẽ không ai còn giận hờn và phiền trách gi hết.


TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Có nên như
thế không?" và quan sát các hình trong sách
VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện.
1/ Tại sao phúc bị ngã?
2/ Toàn đã ứng xử như thế nào?
3/ Theo em, Phúc cư xử như thế có đúng
không?Tại sao?
4/ Nếu bạn vô ý làm em ngã và bạn đã xin lỗi
thì em sẽ tỏ thái độ thế nào?
GV kết luận
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
GV yêu cầu HS đọc và thảo luận về các tình
huống trong SVHGT.
HS ghi vào vở VHGT
Sữa bài - Nhận xét

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động :Cả lớp
HS lắng nghe quan sát các tranh và
thảo luận
HS trả lời theo nhận xét của các em
- Phúc chạy đụng Toàn nên bị ngã.
- Toàn đỡ phúc dậy và xin lỗi bạn.
- Phúc cư xử như thế là sai. Phúc
cũng có lỗi vì chạy không để ý
HS trả lời
HS đọc câu ghi nhớ: SGK
Hình thức hoạt động : CN -Nhóm
HS thực hiện
Cho Hs nhắc lại điều ghi nhớ trong
sách học

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Hình thức hoạt động :Nhóm- cá
nhân
GV cho HS đọc tình huống sách VHGT trang HS thực hiện cá nhân
26.
Nhóm thảo luận
YC học sinh viết câu nói theo tranh
HS thảo luận
Đọc câu ghi nhớ trong SGK
- Nhận xét chung
-Nhận xét tiết học
VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 7: KHI THẤY NGƯỜI KHÁC NGHỊCH PHÁ
BIỂN BÁO GIAO THÔNG
Ngày: - 02 - 2018
I/ MỤC TIÊU
- Giúp cho HS hiểu biển báo giao thông là của công, ta cần gìn giữ, không được
nghịch phá.


- Giúp HS có ý thức không nghịch phá biển báo giao thông, đó là điều xấu em không
được làm..
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Đừng
nghịch phá nữa bạn ơi" và quan sát các hình
trong sách VHGT.
. GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện
1/ Thấy hai bạn nghịch phá BBGT, Thủy đã
làm gì?
2/Theo em , hành động của Thủy có đúng
không? Vì sao?
3/ Nếu em ngăn cản nhưng người nghịch phá
BBGT vẫn không dừng lại thì em sẽ làm gì?
GV kết luận: Biển báo giao thông là của
công, ta cần gìn giữ, không được nghịch
phá.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận : Em sẽ làm gì khi nhìn thấy hành động
của những người trong các hình dưới đây?
Cho HS nêu
Sữa bài - Nhận xét
KL: phá biển báo giao thông. đó là điều
xấu em không được làm.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
GV cho HS đọc ND câu chuyện sách VHGT
trang 31.
YC học sinh viết tiếp câu chuyện
Hồng khuyên: Biển báo giao thông là của
công, ta cần gìn giữ, không được nghịch
phá.
3/Củng cố -dặn dò
GV hỏi câu hỏi củng cố
-Giáo dục
- Nhận xét chung

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động:Cả lớp
HS lắng nghe
HS quan sát các tranh và thảo
luận
HS trả lời theo nhận xét của các em
- Thủy khuyên bạn không được
nghịch.
-Theo em , hành động của Thủy đó
đúng . Vì BBGT là của chung.
- Nếu em ngăn cản nhưng người
nghịch phá BBGT vẫn không dừng
lại thì em sẽ nhờ người lớn nói hộ .
HS nhận xét
HS đọc câu KL
Hình thức hoạt động : Nhóm
HS thực hiện
HS bày tỏ thái độ
HS nêu
Cho HS nhắc lại điều ghi nhớ trong
sách học
Hình thức hoạt động: Nhóm- cá
nhân
HS thảo luận viết tiếp vào vở
Sửa bài-Nhận xét
-Trả lời câu hỏỉ
-Nhận xét tiết học


VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 8: KHI NGƯỜI THÂN CÓ UỐNG BIA, RƯỢU
NHƯNG VẪN ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Ngày: 26 - 03 - 2018
MỤC TIÊU
Khi uống rượu bia em nên ngăn cản không cho họ điều khiển phương tiện giao
thông.
Em cần nhắn nhủ người thân đã uống rượu bia thì không được điều khiển
phương tiện giao thông.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " An toàn
là trên hết" và quan sát các hình trong
sách VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng
nội dung tranh thể hiện.
1/ Sau khi uống bia, ba An chạy xe như
thế nào?
2/ Thấy ba chạy xe không được cẩn thận
như thường ngày, An đã làm gì?
3/ Em nhận xét gì về cách xử lý của An?
4/ Khi người thân đã uống rượu bia mà
vẫn điều khiển các phương tiện giao
thông, em nên làm gì?
GV kết luận
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hình thức hoạt động :Cả lớp
HS lắng nghe quan sát các tranh và thảo
luận
HS trả lời theo nhận xét của các em
- Tay lái loạng quạng….
- An bảo ba dừng xe
- An đã làm đúng
HS trả lời
HS đọc câu ghi nhớ: SGK
Hình thức hoạt động : CN -Nhóm
HS thực hiện

GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận về cách ngồi trên xe buýt.

Cho Hs nhắc lại điều ghi nhớ trong sách
học

Cho HS ghi Đ - S vào các hình
Sữa bài - Nhận xét
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hình thức hoạt động :Nhóm- cá nhân
GV cho HS đọc tình huống sách VHGT HS thực hiện cá nhân


trang 26.
YC học sinh viết câu nói theo tranh
- Nhận xét chung

Nhóm thảo luận
HS thảo luận
Đọc câu ghi nhớ trong SGK
-Nhận xét tiết học

VĂN HÓA GIAO THÔNG
BÀI 9: KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Ngày: 23 - 04 - 2018
MỤC TIÊU
Giúp cho HS hiểu đường giao thông là của chung, ta cần gìn giữ, không được
xả rác.
Giúp HS có ý thức giữ vệ sinh chung.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Sách: Văn hóa giao thông lớp 2
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
GV yêu cầu HS đọc truyện " Đi trên sông
nước" và quan sát các hình trong sách VHGT.
GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời đúng nội
dung tranh thể hiện
1/ Khôi thích nhất điều gì khi đi du lịch cùng
ba mẹ?
2/Tại sao mẹ ngăn Khôi vứt rác xuống sông?
3/ Vứt rác xuống sông sẽ gây tác hại gì?
GV kết luận: Xả rác bừa bãi khi tham gia
giao thông là hành vi thiếu văn hóa.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo
luận : Em sẽ nói gì với những hình ảnh thể
hiện hành động không được làm trong các
hình BT1
Cho HS nêu
Sữa bài - Nhận xét
KL: Xả rác khi tham gia giao thông là
hành vi thiếu văn hóa.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
GV cho HS đọc ND câu chuyện sách VHGT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hát
Hình thức hoạt động:Cả lớp
HS lắng nghe
HS quan sát các tranh và thảo
luận
HS trả lời theo nhận xét của các em

HS nhận xét
HS đọc câu KL
Hình thức hoạt động : Nhóm
HS thực hiện
HS bày tỏ thái độ
HS nêu
Cho HS nhắc lại điều ghi nhớ trong
sách học


trang 38.
YC học sinh viết tiếp câu chuyện
KL: Đừng vì một phút tiện tay
Mà đem vứt rác ra ngay mặt đường
Sẽ gây ô nhiễm môi trường
Làm mất vẻ đẹp phố phường đó em.
3/Củng cố -dặn dò
GV hỏi câu hỏi củng cố
-Giáo dục
- Nhận xét chung

Hình thức hoạt động: Nhóm- cá
nhân
HS thảo luận viết tiếp vào vở
Sửa bài-Nhận xét
-Trả lời câu hỏỉ
-Nhận xét tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×