Tải bản đầy đủ

TOP 20 GREAT GRAMMAR FOR GREAT WRITING

TOP 20 GREAT GRAMMAR FOR GREAT WRITING
Đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh mang nặng tính học thuật như IELTS
thì Ngữ pháp đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó sẽ là nền tảng, là tiền đề để giúp
các bạn đặt chân đến hành trình chinh phục 4 kỹ năng trong bài thi.
Vì vậy, mình khuyên các bạn củng cố chắc nền tảng ngữ pháp cho bản thân trước.
Bên cạnh một số cuốn học ngữ pháp nổi tiếng như English Grammar in Use của Raymond
Murphy, hay Grammar for IELTS của Collins, thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn học
Ngữ pháp cũng cực hay và dễ học, đó là Top 20 Great Grammar for Great Writing

>> Để TẢI sách, các bạn có thể bấm vào đây: Top 20 Great Grammar for Great Writing
Top 20 Great Grammar for Great Writing là tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản kèm theo
bài tập. Tài liệu học tiếng Anh này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp để phát triển hơn
kỹ năng viết bài tiếng Anh thành thạo. Sách tổng hợp 20 vấn đề ngữ pháp tiếng Anh mà người
viết cần và phải biết để viết tiếng Anh thật tốt.
Trong mỗi bài học, các tác giả chú trọng làm nổi bật sự khác nhau giữa ngôn ngữ mà học viên
dùng thường ngày với tiếng Anh chuẩn, từ đó rèn luyện cho họ khả năng phát hiện và sửa các lỗi
ngữ pháp thông thường trong bài viết của mình.


20 vấn đề ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách bao gồm:
1. Nouns;

2. Articles: a, an, the;
3. Pronouns and Possessive Adjectives;
4. Verb Tense;
5. Problems with Verb Tenses
6. Subject - Verb Agreement;
7. Prepositions;
8. Word Forms;
9. Modals: Present, Past, Future;
10. Gerunds and Infinitives;
11. Passive Voice and Participal Adjectives;
12. Conditionals;
13. Word Order and Word Combination;
14. Adjectives Clauses and Reductions;
15. Adverb Clauses and Reductions;
16. Noun Clauses;
17. Better Sentence: Variety, Fragments;
18. Run-ons and Comma Splices;
19. Confusing Words and Structures và bài tổng hợp.
20. Parallel StructuresTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×