Tải bản đầy đủ

Ke hoach thuc hien cong tac cua ca nhan hieu truong nam hoc 20182019

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
Họ và tên: NHỮ THỊ THỦY
Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng.
Nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng - Quản lý chung các hoạt động nhà trường.
* Trực tiếp phụ trách 1 số lĩnh vực:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng;
- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
- Công tác tổ chức: Thành lập bộ máy nhà trường;
- Công tác tham mưu; xây dựng CSVC; XHH giáo dục;
- Công tác quản lý- tài chính- tài sản;
- Công tác phát triển - quản lý đội ngũ;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chỉ đạo các Phong trào thi đua các cuộc vận động;

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.
* Công tác kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

Căn cứ Điều lệ trường MN quy định chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn Thành phố Hà Nội;
Thực hiện hướng dẫn số 3611/SGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2018 về việc
hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2018 - 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội;
Thực hiện Công văn số 3613/SGD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2018 của
SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học Mầm
non năm học 2018 - 2019;
Thực hiện Kế hoạch số 437/GD&ĐT-GDMN ngày 29/8/2018 về kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp học mầm non;
1


Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-MNMH ngày 30/8/2018 về kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ
của cá nhân năm học 2017 - 2018.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sát đúng của các cấp lãnh đạo:
Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương, Chi bộ nhà trường và BGH: Các
đồng chí trong Cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, thống nhất cao về tư
tưởng và hành động, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, có tinh thần
trách nhiệm cao trong công việc.
- Đội ngũ Giáo viên yêu nghề, có năng lực chuyên môn khá, chịu khó học hỏi.
Trình độ đạt chuẩn 100% và có trên 73,2% giáo viên, nhân viên có trình độ trên
chuẩn, có 09 đ/c đang học ĐH hệ từ xa.
Có 25/55 GV đã đạt GVG,NVG cấp cơ sở các năm là nòng cốt để nâng cao
chất lượng CSGD của nhà trường.
Môi trường làm việc tốt, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhà trường đã
được công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
Công tác xã hội hóa giáo dục ở các năm học trước tương đối tốt đã và đang
được phát huy.
Kết quả thực hiện các chuyên đề: Trải nghiệm, phát triển vận động, ứng dụng


CNTT trong giảng dạy, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, vệ sinh
các nhân trẻ, Giáo dục ATGT,GDBVMT, Giáo dục dinh dưỡng đạt kết quả tốt.
Công tác tuyển sinh đạt kế hoạch và sĩ số các nhóm lớp ổn định ngay từ đầu
năm học.
Bản thân đã được đào tạo trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ
chính trị, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với trường, với
công việc được giao; Được đồng nghiệp tin yêu ủng hộ.
2. Khó khăn:
Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường có năng lực không đồng đều, một
số ít giáo viên cao tuổi, còn hạn chế trong đổi mới phương pháp giảng dạy, lập kế
hoạch CSGD trẻ theo chương trình GDMN mới và ứng dụng CNTT hạn chế nên
công tác bồi dưỡng giáo viên gặp khó khăn.
- Có nhiều giáo viên đang nuôi con nhỏ và nhiều giáo viên mới ra trường, do vậy
ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
* Tổng số trẻ điều tra từ 0 - dưới 6 tuổi: 715 cháu
Tổng số trẻ trong độ diện tuyển sinh: 565 (Tính đến hết 30/12/2016);
2


Trong đó: - Trẻ từ 0 - dưới 3 tuổi: 280 cháu (Trẻ trong độ tuổi TS: 130);
- Trẻ từ 3 - dưới 6 tuổi: 435 cháu;
Cụ thể: + Trẻ sinh năm 2016: 130 cháu;
+ Trẻ 3 tuổi: 131 cháu;
+ Trẻ 4 tuổi: 144 cháu;
+ Trẻ 5 tuổi: 160 cháu (Trong đó: 13 trẻ chuyển đi, học trái
tuyến, 6 trẻ chuyển đến.
* Chỉ tiêu phấn đấu của trường: Tổng 485 cháu
- Nhà trẻ: 3 nhóm = 66 cháu, đạt tỷ lệ 51 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh;
- Mẫu giáo: 12 lớp = 419 cháu, đạt tỷ lệ 96,3 % trẻ trong độ tuổi;
Trong đó: + 4 lớp 3 tuổi: 129 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
+ 4 lớp 4 tuổi: 137 cháu (đạt 95,1% trẻ trong độ tuổi)
+ 4 lớp 5 tuổi: 160/160 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
(Trong đó có 13 trẻ 5T chuyển đi, học trái tuyến, 6 trẻ 5T chuyển đến)
* Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:
Độ tuổi
Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
1. Trẻ nhà trẻ
87%
100%
2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi
87 - 93%
100%
3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi
95 - 100%
100%
- Nâng mức ăn tối thiểu của trẻ lên 16.000đ /ngày/trẻ (bao gồm cả chất đốt).
- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD về cân nặng và SDD thể thấp còi dưới 2%.
* Biện pháp :
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác điều tra, phổ cập tới từng thôn, để
xóm nắm chắc số trẻ trong độ tuổi và dự kiến số trẻ ra lớp, kết hợp thu thập thông tin
để xây dựng kế hoạch phát triển năm học sát đúng.
- Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định theo kế hoạch: Thông báo công
khai về kế hoạch tuyển sinh từng độ tuổi, thời gian tuyển sinh trên các phương tiện
thông tin đại chúng của xã và các thôn.
- Kết hợp với các đoàn thể trong toàn xã để tuyên truyền về tầm quan trọng
của việc đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi và kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ theo
phương pháp khoa học.
- Rà soát các cháu trong độ tuổi nhất là trẻ 5 tuổi, cháu nào chưa đến lớp thì
phân công cho giáo viên phụ trách điều tra thôn trực tiếp gặp phụ huynh trao đổi,
tuyên truyền để phụ huynh đưa con em mình đến trường để thực hiện phổ cập giáo
dục trẻ 5 tuổi theo quyết định 239/QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên về
CSVC trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư số 34 cho các lớp 5 tuổi.
- Bố trí đủ giáo viên theo kế hoạch được giao. Bố trí giáo viên có chuyên môn
vững để dạy lớp 5 tuổi.
3


- Thực hiện đúng, đủ chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi con hộ nghèo
theo quy định tại thông tư số 29/TT- BGDĐT.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020
của Thành phố Hà Nội cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo của trường.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:
* Chỉ tiêu:
- Giữ vững danh hiệu “Trường MN đạt chuẩn Quốc gia”
- Đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”;
- Đạt danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”;
- Giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”;
- Đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Đạt “Công đoàn tiên tiến”;
- Đạt “Trường học an toàn,phòng tránh tai nạn thương tích”;
- Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 58/58 đ/c (100%);
- Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 8/58 đ/c (13,8%);
- SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/56 bản (17,8 %);
Loại B cấp trường: 35 bản (64,4 %);
Loại C cấp trường: 10 bản (17,8%);
- SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 10 bản.
* Biện pháp:
- Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học:
+ Nắm vững Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực
hiện Quy chế chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD&ĐT.
+ Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường về CSVC, quy mô nhóm lớp, số
lượng, chất lượng đội ngũ ... để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của
nhà trường.
+ Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm học 2018 –
2019, để xây dựng các mục tiêu, lựa chọn giải pháp có hiệu quả, hiệu lực.
+ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học sau đó đưa xuống
các tổ chuyên môn thảo luận, góp ý bổ sung, cuối cùng BGH hoàn chỉnh nội dung,
kế hoạch.
+ Kế hoạch được duyệt tại phòng GD&ĐT và phải được thông qua trong Hội
nghị cán bộ công chức viên chức người lao động đầu năm học.
3. Công tác tổ chức:
3.1. Thành lập bộ máy nhà trường:
* Chỉ tiêu:
4


- Hiệu trưởng XD kế hoạch nhiệm vụ năm học và thông qua Ban giám hiệu
bàn bạc thống nhất, sau đó thông qua Hội đồng nhà trường.
- Tổ chức họp giao ban Ban giám hiệu 1 tuần/lần vào chiều thứ 6 hoặc đầu giờ
sáng thứ 2 hàng tuần.
- Hàng tháng XD kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.
- Thành lập các Hội đồng:
+ Hội đồng tuyển sinh;
+ Hội đồng thi đua khen thưởng;
+ Hội đồng khoa học của trường;
+ Hội đồng kiểm định chất lượng;
- Kiện toàn hội đồng trường: Gồm 07 thành viên
- Thành lập Ban chất lượng của nhà trường và các khối lớp;
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ;
- Thành lập các tổ chuyên môn: Tổ giáo dục; Tổ Nuôi dưỡng; Tổ Văn phòng.
- Thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường;
- Thành lập Ban thanh tra nhân dân;
- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.
* Biện pháp:
- Căn cứ vào QĐ số 05/2014/VBHN-BGD&ĐT về ban hành Điều lệ trường
Mầm non. Căn cứ vào khả năng, năng lực, trình độ của CB,GV,NV để phân công
nhiệm vụ hợp lý.
- Kiểm tra theo dõi, đánh giá nhiệm vụ được phân công của các thành viên
đảm nhận chức vụ nói trên. Thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều, lắng nghe ý
kiến góp ý, đề xuất chính đáng điều chỉnh kịp thời trong quá trình chỉ đạo hoạt động.
3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với giáo viên nhân viên.
- Đối với công tác khen thưởng: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả phấn dấu, tu
dưỡng rèn luyện của giáo viên, nhân viên trong năm học (Thành tích được tập thể
bình bầu). Hiệu trưởng dựa vào Quy chế thi đua khen thưởng để ra QĐ khen thưởng.
- Kỷ luật: Dựa vào mức độ vi phạm kỷ luật của đội ngũ, giáo viên, nhân viên,
Hiệu trưởng có quyền thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.
4. Quản lý đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 58 đ/c
Trong đó: - Tổng số Đảng viên: 20;
- CBQL: 3 đ/c:
+ Trình độ đại học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
+ Trình độ LLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
5


+ Chứng chỉ quản lý nhà nước: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
+ Chứng chỉ quản lý GD: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
+ Chứng chỉ tin học cơ bản: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%.
- Giáo viên: 42 đ/c
+ Giáo viên nhà trẻ: 9 đ/c (Biên chế: 8, HĐ: 1)
+ Giáo viên mẫu giáo: 33 đ/c (Biên chế: 28; HĐ: 5)
+ Trình độ CM: ĐH, CĐ: 32/42 đ/c đạt tỷ lệ 76,2%;
TC: 10/42 đ/c đạt tỷ lệ 23,8% (Có 6 đ/c đang học ĐH hệ từ xa).
+ Chứng chỉ tin học cơ bản: 23/42 đạt tỷ lệ 55 %;
+ Chứng chỉ tiếng anh: 5/42 đạt tỷ lệ 12 %
+ Tỷ lệ GVNT: 3 GV/nhóm - Bình quân 7,3 cháu/GV;
+ Tỉ lệ GV mẫu giáo: 2,75 GV/lớp - Bình quân 12,7 cháu/GV.
- Nhân viên nuôi dưỡng: 8 đ/c (CĐ: 3; TC: 5);
- Nhân viên kế toán: 1 đ/c (TĐCĐ: 1);
- Nhân viên Y tế: 1 đ/c (TĐ ĐH: 1);
- Nhân viên phục vụ: 1 đ/c;
- Nhân viên quản trường: 2 đ/c (2 NVHĐ 68).
* Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua các cấp và tham gia các cuộc thi
trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp học BDCM để nâng cao
trình độ tay nghề.
- 100% cán bộ giáo viên đăng ký và viết sáng kiến kinh nghiệm.
- 90% giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy và
các hoạt động.
- Phát triển Đảng viên mới: 02 đ/c
- Thực hiện đúng quy trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, phấn đấu cuối
năm đạt KQXL như sau: Tổng số GV được đánh giá: 42 đ/c
+ Đạt loại xuất sắc: 20 đ/c đạt tỷ lệ 47,6 %;
+ Đạt loại khá: 20 đ/c đạt tỷ lệ 47,6 %;
+ Đạt loại trung bình: 3 đ/c đạt tỷ lệ 4,8 %.
+ Phấn đấu không có GV nào XL không đạt yêu cầu.
- Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu
trưởng và đánh giá CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.
* Biện pháp:
6


- Phổ biến đầy đủ nhiệm vụ năm học, các chủ trương đường lối của đảng, pháp
luật của nhà nước, nội quy, Quy chế của đơn vị, của ngành để cán bộ, giáo viên, nhân
viên trong trường được biết và được tham gia hoạt động.
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động tổ chức tiết kiến tập, tăng cường
công tác thăm lớp, dự giờ, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao tay nghề, tạo điều
kiện cho giáo viên tham quan học tập các trường trọng điểm trong ngoài Huyện,
thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế chuyên môn.
- Phát động các phong trào làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên
nhiên, phế liệu, phong trào sáng tác thơ ca hò vè…Tổ chức tốt các hội thi “Giáo viên
dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi”, Hội thi “Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng
nguyên phế liệu”, Hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” cấp
trường và tham gia cấp Huyện (nếu có).
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo
chuẩn nghề nghiệp GVMN, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đánh giá
CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.
5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC:
* Chỉ tiêu:
- Xây dựng kế hoạch công tác cơ sở vật chất phù hợp với thực tế của năm học.
- 100% nhóm lớp thực hiện ký nhận, bàn giao tài sản, sử dụng tài sản hiệu quả.
- 100% tài sản mua sắm, bảo quản và sử dụng đúng mục đích.
- Thực hiện thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo
nguyên tắc tài chính.
* Biện pháp:
- Khảo sát thực trạng cuối năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa
chữa, cải tạo, làm mới, thanh lý, tiếp nhận CSVC đầu năm theo quy định.
- Kiểm kê, kiểm định chất lượng, số lượng CSVC tài sản định kỳ 1 năm/ 2 lần
(Cuối năm tài chính và cuối năm học)
- Phân công Phó hiệu trưởng, kế toán, thủ kho trực tiếp theo dõi quản lý cấp
phát CSVC thiết bị nhà trường.
- Lập sổ thu - chi tài chính theo hướng dẫn của Sở (Phòng) tài chính.
- Kiểm tra việc sử dụng quản lý CSVC của các nhóm, lớp, có hình thức xử
phạt đối với các GV,NV quản lý CSVC yếu kém (Để mất mát hư hỏng phải đền).
6. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
- Thành lập Ban KTNB trường học năm học 2018-2019 ngay từ đầu năm học.
- Xây dựng kế hoạch KTNB phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
7


- Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo các
nội dung theo yêu cầu.
- Kết hợp ban TTND giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đơn vị để có đề
xuất điều chỉnh kịp thời.
- Điều chỉnh bổ sung đầy đủ các loại kế hoạch trong năm học, xử lý kết quả,
báo cáo, rút kinh nghiệm sau khi tổ kiểm tra báo cáo và có kết luận của Hiệu trưởng.
7. Công tác tham mưu, tuyên truyền vận động:
* Chỉ tiêu:
- Tham mưu với Chính quyền địa phương, UBND Huyện hỗ trợ kinh phí để
cải tạo khu rửa và sửa chữa một số hạng mục khu Quảng minh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ, về công tác phổ cập
trẻ 5 tuổi, công tác vận động xã hội hóa…vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng và
kinh phí ....để xây dựng môi trường cảnh quan học tập cho các cháu.
* Biện pháp:
- Khảo sát tình hình thực tế hiện trạng CSVC của trường để đề xuất trực tiếp
bằng văn bản với UBND Huyện, Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ - Các ban
ngành địa phương để xin hỗ trợ kinh phí tu sửa, cải tạo một số hạng mục tại khu
Quảng Minh.
- Tổ chức tốt các hội nghị họp Ban đại diện PH các lớp, hội nghị họp phụ
huynh toàn trường, phát động phong trào ủng hộ xây dựng “Môi trường học tập cho
trẻ” thông qua cuộc họp phụ huynh đầu năm.
- Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí
cho nhà trường, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để lãnh đạo các cấp nắm
được diễn biến, kết quả trong quá trình thực hiện và tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời.
- Tham mưu kịp thời, đúng đối tượng, thời gian. Làm tốt công tác phối kết hợp
với các ban nghành địa phương, hội phụ huynh học sinh để thực hiện nghiêm túc có
chất lượng theo Điều lệ trường mầm non.
- Tổ chức và lập kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hình thức đa dạng: Qua bảng
tin, qua các hội thi giáo viên, học sinh, thông qua các cuộc họp, báo chí truyền hình..
8. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
* Chỉ tiêu:
- 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh" phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, hoc
sinh tích cực” đăng ký nội dung phù hợp với công việc được giao viết bài thu hoạch.
8


- 100% CBGV thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc vận động "Đóng
góp hỗ trợ các huyện miền núi; quỹ vì người nghèo”;"Hỗ trợ học sinh nghèo có
hoàn cảnh khó khăn" ; "Khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt" và một số hoạt động
khác của ngành, địa phương phát động.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học.
* Biện pháp:
- Triển khai kịp thời nội dung các cuộc vận động, các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ
trương chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành cho CB,GV,NV. Kiểm tra đánh giá
giáo viên, nhân viên thông qua nhận thức, hành động, hiệu quả công tác. Xây dựng
kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung tiến hành cho từng cuộc vận động một cách cụ
thể và có tính khả thi.
- Chỉ đạo từng nhóm, lớp tự đăng ký giao ước thi đua thực hiện nội dung các
cuộc vận động. Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền với các cấp, các ngành địa
phương. Đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng, các bậc phụ huynh, các tổ
chức doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả
các cuộc vận động lớn "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; "Hỗ trợ
kinh phí tu sửa, nâng cấp CSVC trường lớp học"
- Chỉ đạo từng bộ phận, nhóm lớp, từng CB,GV,NV phải nghiêm túc thực hiện
có hiệu quả toàn diện về mọi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng tôn tạo môi
trường lớp học sạch đẹp, gọn gàng, phong phú đa dạng. Cải tiến phương pháp dạy
học sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ để khẳng định uy tín
chất lượng nhằm thu hút sự tham gia ủng hộ từ phía phụ huynh và cộng đồng xã hội.
- Xây dựng các Quy chế phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường: Quy
chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp chuyên môn và công đoàn, Quy chế thực hiện
dân chủ, Quy chế làm việc…..
9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học:
- Quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động trong nhà trường, chịu trách nhiệm
trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, cán bộ,
giáo viên, nhân viên.
- Lắng nghe tiếp thu những ý kiến cá nhân, tổ chức, đoàn thể, có biện pháp
giải quyết đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, nội quy Quy chế đơn vị.
- Thực hiên nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp.
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về thực hiện
công khai trong các cơ sở GD&ĐT.
9


V. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
VI. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm:
"Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm”.
VII. Kế hoạch thực hiện cụ thể hàng tháng:
THỜI
GIAN

Tháng
8/2018

Tháng
9/2018

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Khảo sát CSVC các khu lớp, kiểm kê tài sản các lớp, tu sửa
bổ sung trang thiết bị phục vụ cho năm học.
- Tham mưu chuẩn bị tốt CSVC cho nhà trường để chuẩn bị
cho năm học mới.
- Tiếp tục tuyên truyền để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp
đủ chỉ tiêu PGD giao.
- Cử CBQL,GV cốt cán đi dự chuyên đề hè do PGD tổ chức.
- XD kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV tại trường.
- Chỉ đạo GV làm tốt công tác tuyên truyền để huy động trẻ
trong độ tuổi ra lớp.
- Chỉ đạo GV trang chí lớp, làm đồ dùng đồ chơi chuẩn bị cho
năm học mới.
- Chỉ đạo GV tập văn nghệ cô và trẻ chuẩn bị cho khai giảng.
- Chỉ đạo các lớp XD góc cây xanh tại các lớp, khu Trung
Tâm XD vườn rau của bé, vườn cây của bé.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ
phó các tổ CM.
- Tổ chức họp Đại diện PH các lớp, Họp đại trà PH các lớp.
- Triển khai thực hiện đề án sữa học đường cho trẻ MG.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học
- Chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội đến trường của bé”.
- Triển khai thực hiện học tập nhiệm vụ năm học mới, quy
chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ cấp học MN của sở
GD&ĐT Hà nội với toàn thể CB,GV,NV trong trường.
- Xây dưng kế hoạch thu chi trình và báo cáo UBND xã,
PGD&ĐT Thanh Oai
- Chỉ đạo hướng dẫn GV thực hiện hệ thống sổ sách của GV,
ổn định nề nếp tại các nhóm lớp.
- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học với PGD.
- Thành lập Ban chất lượng, họp ban chất lượng để XD quy
10

GHI CHÚ


Tháng
10/2018

Tháng
11/2018

chế hoạt động.
- Chỉ đạo GV bắt đầu thực hiện chương trình dạy từ
10/9/2018.
- Xây dựng Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ trong
nhà trường.
- Chỉ đạo mua sắm đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, học
liệu cho GV và trẻ.
- Chỉ đạo tổ chức “Vui tết trung thu” cho các cháu.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Kiểm tra việc nuôi dưỡng, nề nếp hoạt động tại các nhóm
lớp, công tác thu chi của kế toán đầu năm.
- Tổ chức XD chuyên đề XD môi trường học tập cho GV toàn
trường kiến tập tại khu trung tâm.
- Chỉ đạo thực hiện việc đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa
chiều thứ 6 tuần IV.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM nghiệp vụ và công tác
phòng tránh dịch bệnh và công tác phòng chống tai nạn
thương tích tại các nhóm lớp, kiểm tra công tác nuôi dưỡng
tại các bếp ăn.
- Tổ chức hội nghị viên chức toàn trường.
- Thành lập hội đồng khoa học của trường.
- Tố chức họp HĐSP nhà trường để đăng ký thi đua các cấp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra HSSS của GV - NV.
- Tổ chức thi GVG cấp trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Kết hợp với trạm y tế xã khám SK định kỳ cho các cháu.
- Tổ chức KN ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10.
- Phát động thi dua dạy tốt, học tốt và làm đồ dùng đồ chơi
sáng tạo lấy thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Tổ chức xây dựng chuyên đề tại khu trung tâm cho GV toàn
trường về kiến tập.
- Kiểm tra môi trường học tập tại các nhóm lớp, kiểm tra việc
thực hiện quy chế chuyên môn của GV - NV.
- Tổ chức thao giảng GV toàn trường, Thi làm đồ dùng đồ
chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu.
- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất GV.
- Tổ chức cho trẻ khối 4 và 5 tuổi đi thăm và viếng nghĩa
trang liệt sỹ của xã.
- Bồi dưỡng cho GV,NV tham gia thi cấp Huyện.
- Kiểm tra VSMT, VSATTP tại bếp ăn, VSCN trẻ các nhóm
lớp, kiểm tra VS, công tác tài chính của các bếp ăn.
11


Tháng
12/2018

Tháng
1/2019

Tháng
2/2019

Tháng
3/2019

- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Chỉ đạo GV cân lên biểu đồ sức khoẻ cho trẻ lần 2.
- Tiếp tục XD chuyên đề về chương trình GDMN cho GV
toàn trường về kiến tập tại khu trung tâm.
- Kiểm tra MT học tập của trẻ tại các nhóm lớp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV; Kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường.
- Bồi dưỡng GV tham dự Hội thi “XD môi trường lấy trẻ làm
trung tâm” cấp Huyện.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Viết báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chuyên
môn GV, công tác VSMT, VSDD&ATTP, việc phòng chống
các bệnh truyền nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích của
GV - NV toàn trường..
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ
sách của giáo viên toàn trường.
- Tổ chức thi sáng tác thơ ca, hò vè, TC, bài hát...phục vụ cho
các HĐ năm học.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 2.
- Lên kế hoạch nghỉ tết Âm lịch, chuẩn bị quà tết cho CB GV - NV.
- Kiểm tra nề nếp của trẻ sau khi nghỉ tết âm lịch.
- Kiểm tra toàn diện 1 GV - Kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương
tích trong nhà trường, VSMT, VSATTP tại nhà bếp và VSCN
các khu lớp.
- Tổ chức cho trẻ khối 3,4,5 tuổi đi tham quan dã ngoại.
- Tổ chức hội thi “Măng non” cấp trường.
- Chỉ đạo GV cân lên BĐSK cho trẻ lần 3.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích
kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho các
chủ đề.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng GDMN và việc thực hiện sử
dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP và VSCN trẻ của
GV, NV toàn trường.
- Kiểm kê tài sản, kiểm tra hồ sơ sổ sách của các nhóm lớp
lần 3. Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế
12


Tháng
4/2019

Tháng
5/2019

Tháng
6/2019

CM của GV - NV.
- Tổ chức thi “Tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian”.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Chỉ đạo GV cân đo lên BĐSK cho trẻ lần 4.
- Phối hợp với Trạm y tế kiểm tra SK định kỳ cho trẻ lần 2.
- Chỉ đạo GV toàn trường đánh giá trẻ cuối năm.
- Kiểm tra đột xuất GV - NV. Kiểm tra toàn diện 1 GV.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế CM, quy chế dân
chủ của GV,NV, HSSS về công tác tài chính của GV, kế toán
và thủ quỹ, kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP và
VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN.
- Hướng dẫn GV - NV viết SKKN - Tổ chức thu và chấm
SKKN - Tập hợp SKKN xếp loại A gửi về PGD.
- Chỉ đạo hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác phổ cập đề
nghị công nhận phổ cập.
- Tổ chức thi “Bé khéo tay” cấp trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 4.
- Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng,
đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm.
- Tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho CB - GV - NV toàn
trường. Tổng hợp KQ thi đua GV - NV toàn trường.
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.
- Viết báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, tập hợp báo cáo
thống kê gửi về PGD.
- XD kế hoạch HĐ hè 2019, kế hoạch tuyển sinh năm học
2019 - 2020.
- Chỉ đạo GV các lớp họp phụ huynh cuối năm.
- Tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, lễ ra trường cho
trẻ 5 tuổi. Bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường Tiểu học.
- Tổ chức vui têt thiếu nhi 1/6 cho các cháu toàn trường.
- Tổ chức hoạt động hè 2019, chỉ đạo GVXD kế hoạch tổ
chức hoạt động hè 2019.
- XD kế hoạch bồi dưỡng hè 2019 cho GV, NV toàn trường.
- Chỉ đạo GV chuẩn bị tôt cho công tác tuyển sinh năm học
2019-2020, thực hiện công tác TS trẻ 5 tuổi “Trực tuyến”.
- Hướng dẫn GV-NV viết báo cáo thi đua của trường, cá nhân
2018-2019. Duyệt thi đua với PGD, kiểm tra công tác dạy hè
của GV các nhóm lớp.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
13


Tháng
7+8/201
9

- Kiểm tra hoạt động hè của GV.
- Dự kiên Hội đồng tuyển sinh năm học 2019 - 2020.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020.
- Hướng dẫn GV sưu tầm nguyên phế liệu để làm đồ dùng, đồ
chơi, trang trí lớp chuẩn bị cho năm học mới.
- Tổ chức cho CB,GV,NV cốt cán đi tiếp thu CĐ hè PGD.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề hè, BD chính trị cho
CB,GV,NV toàn trường.
- Tham mưu, chuẩn bị tôt CSVC cho năm học mới. Kiểm tra
việc thực hiện VSCN, VSMT và công tác phòng tránh các
bệnh truyền nhiễm của GV - NV toàn trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Cá nhân (để t/h);

Nhữ Thị Thủy

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×