Tải bản đầy đủ

Tuần 3 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

TUẦN 3:
Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 1, 2: ÂM /CH/
( Thiết kế trang 128)
-----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Toán:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1.Kiến thức: - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.

2. Kĩ năng: - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
- Vận dụng cách đọc , viết các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học và một số
tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập bài 1, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1.
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi : Truyền điện
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
Tên GV

1

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

* Cách tiến hành: - GV cho HS chơi đếm lần lượt các số từ 1
đến 5 thật nhanh...
- GV nhận xét trò chơi, giới thiệu bài mới.
- HS chơi
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.


- Nhắc lại tên bài.
2. Hoạt động thực hành: (27 phút ) Giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1, 2, 3
* Mục tiêu: - Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.
- Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
- Vận dụng cách đọc , viết các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học và một số
tình huống trong thực tế.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-HS tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Điền số.
- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập, quan
sát giúp đỡ HS M1.
- HS làm bài.
- Gọi HS chữa bài.
-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- Gọi h/s đọc kết quả.
- Tranh 1 viết số 4 chỉ 4 cái ghế.
- Tranh 2 viết số 5 chỉ 5 ngôi sao....
Chốt: Nhóm có mấy đồ vật là nhiều nhất? - Có 5 đồ vật.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-HS tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền - HS chơi trò chơi.
nhanh. GV treo tranh vẽ phóng to nội -HS đếm số que diêm để điền số.
dung bài tập 2 và hướng dẫn HS chơi trò -HS làm bài.
chơi.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét trò chơi.
-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
+Chốt: Số lớn nhất, bé nhất?
- Số 5 lớn nhất, số 1 bé nhất.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- HS tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Điền số theo thứ tự.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp -HS làm bài.
đỡ HS yếu.
- Gọi HS chữa bài.
-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- Gọi h/s đọc kết quả từ hàng trên,và từ - H/s đọc lại kêt quả đếm theo thứ tự từ
trái sang phải.
1 đến 5 hoặc đọc ngược lại từ 5 đến 1.
+ Chốt: Đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 5
và ngược lại.
-HS đọc các số.
- Kết luận
3. Hoạt động vận dụng: (3 phút)
-HS chia 2 đội, mỗi đội 2 bạn đại diện
- Cho HS chơi trò chơi: Ai thông minh
- Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, 2 theo thứ tự từ bé chơi.
đến lớn và ngược lại.
Tên GV

2

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

- GV nhận xét trò chơi...
4. Hoạt động sáng tạo: (1phút)
- HS vẽ
- Vẽ 3 bạn trong nhóm em.
- Về xem trước bài: bé hơn, dấu <.
----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Thể dục
BÀI 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Yêu cầu HS
tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.
- Bước đầu thực hiện được đứng nghiêm, đứng nghỉ ( bắt chước đúng theo GV ). Yêu
cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi “ Diệt các con vật có hại”. Yêu cầu HS tham gia trò chơi ở mức tương
đối chủ động.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng có những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể
dục.
3. Thái độ: - Giáo dục HS thích tập thể dục, thích tham gia các trò chơi.
4. Góp phần hình thành các năng lực cho HS: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn
đề và sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực thể chất.
II. CHUẨN BỊ:
II. CHUẨN BỊ:

1/ Địa điểm, phương tiện- Địa điểm: Trên sân trường.
- Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.
- Trang phục gọn gàng. Nghiêm túc trong giờ học.
- Đảm bảo an toàn trong giờ học. Đảm bảo vệ sinh sân tập.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học::
- Phương pháp nêu vấn đề, phương pháp giảng giải, phương pháp trò chơi, phương
pháp luyện tập thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung
ĐL
A.Hoạt động khởi động:
8’
1/ Nhận lớp
2’
- GV nhận lớp phổ biến nội
Tên GV

Phương pháp tổ chức dạy học
x
3

Đội hình
x x x x

x

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

dung yêu cầu giờ học.

2/ khởi động
- Đứng vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to
theo nhịp

x

6’

B. Hoạt động hình thành 22’
kiến thức mới kết hợp với
thực hành luyện tập:
* Mục tiêu:
- Biết cách tập hợp hàng dọc,
dóng thẳng hàng dọc, biết cách
đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết
cách tham gia trò chơi 1 cách
chủ động.
* Cách tiến hành:
1) Tiếp tục học tập hợp hàng 5’
dọc, dóng hàng.

2) Học: Tư thế đứng nghiêm,
tư thế đứng nghỉ.
a) Tư thế đứng nghiêm:
- Khẩu lệnh: “Nghiêm !”.
- Động tác: Người đứng ngay
ngắn, hai gót chân sát vào
nhau, hai đầu bàn chân hướng
sang hai bên tạo thành hình
chữ V, hai tay duỗi thẳng, lòng
bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi,
các ngón tay khép lại, ngực hơi
vươn cao, mắt nhìn thẳng.
Tên GV

9’
3’

x

x x x x
∆ GV
- GV hỗ trợ Lớp trưởng tập hợp lớp
- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu
cầu
Đội hình
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS khởi động
- HS khởi động tích cực.

Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV hô chỉ huy cho hs tập hợp dóng
hàng dọc 2 lần sau đó cho HS giải tán.
GV gọi lớp trưởng lên điều khiển lớp
tập. GV quan sát giúp đỡ lớp trưởng.
- HS chú ý thực hiện theo sự chỉ huy
của GV và của lớp trưởng.
- GV quan sát và sửa sai cho HS.
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV phân tích và làm mẫu kĩ thuật
động tác.
- HS chú ý quan sát và lắng nghe và
thực hiện.
- Sau đó GV hô điều khiển lớp tập 4 –
5 lần động tác đứng nghiêm.
- GV qua sát sửa sai cho HS, HS thực
hiện đúng động tác GV hô thôi để HS
đứng thường.
4

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

b) Tư thế đứng nghỉ:
- Khẩu lệnh “ Nghỉ !”.
- Động tác: Chùng gối chân
trái, đứng dồn trọng tâm lên
chân phải, hai tay buông tự
nhiên. Khi mỏi đổi chân.

6’

3) Trò chơi: “Diệt các con vật
có hại”

8’

B. Hoạt động vận dụng:
1/ Thả lỏng
- Lớp tập một số động tác thả
lỏng: đứng vỗ tay và hát

5’
2’

2/ GV cùng HS hệ thống lại
bài.
3/ GV nhận xét giờ học giao
bài tập về nhà:

1’
2’

- GV phân tích và làm mẫu kĩ thuật
động tác.
- HS chú ý quan sát và lắng nghe và
thực hiện.
- Sau đó GV hô điều khiển lớp tập 4 –
5 lần động tác đứng nghỉ, sau đó GV
hướng dẫn HS thực hiện phối hợp
đứng nghiêm, nghỉ.
- GV qua sát sửa sai cho HS, nhận xét,
tuyên dương những tổ và cá nhân tập
tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật
tự .
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV cùng HS nhắc lại cách chơi và
luật chơi.
- Sau đó GV cho tổ chức cho HS chơi.
- HS chú ý lắng nghe để hô chính xác
với yêu cầu của GV.
- GV quan sát và phạt những em “Diệt
nhầm” con vật có ích.
Đội hình
x x x x x x
x x x x x x
∆ GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
- HS thả lỏng tích cực
- GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố
bài học
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập
về nhà theo quy định

--------------------------------------------------------------

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 3, 4: ÂM/ D/
Tên GV

5

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

( Thiết kế trang 132)
------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Toán:
BÉ HƠN, DẤU <
I. MỤC TIÊU:

- HS cần làm :
1.Kiến thức: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so
sánh các số.
2. Kĩ năng: - Vận dụng cách so sánh và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các
số để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 3, 4.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập bài 1, tranh vẽ phóng to nội dung bài tập 2 .
- HS : Vở ô li Toán 1.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực
hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

A.Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: Ai thông minh
- Thi xếp số: 1, 5, 3, 4, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
Tên GV

6

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

* Cách tiến hành: - GV chia lớp 2 đội ,
mỗi đội 1 bạn chơi. Ai xếp các số đúng,
nhanh là đội chiến thắng.
- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, - HS chơi
chữa bài...
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (13 phút) Làm quen với từ “bé hơn”,
dấu < khi so sánh các số.
*Mục tiêu: - HS nhận biết quan hệ bé hơn. Bước đầu biết so sánh số lượng và sử
dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các số.
* Cách tiến hành:
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số -HS hoạt động cá nhân, nhóm, chia
lượng đồ vật trong tranh?
sẻ trước lớp.
- HS làm việc cá nhân, chia sẻ trong nhóm, - 1 ô tô ít hơn 2 ô tô, 1 hình vuông ít
chia sẻ trước lớp:
hơn 2 hình vuông.
- Để chỉ 1 hình vuông, 1 hình vuông ít hơn
2 hình vuông, ta nói: 1 bé hơn 2.Viết là 1 - HS đọc lại: “ Một bé hơn hai”
< 2.( viết lên bảng 1 < 2 và giới thiệudấu <
đọc là “bé hơn”)
- Tiến hành tương tự để đưa ra 2< 3.
- HS đọc: “ Hai bé hơn ba”
- GV viết: 1< 3; 2< 5; 3< 4; 4< 5;....
- HS đọc: “ Một bé hơn ba”.....
* Lưu ý: Khi viết dấu bé hơn, Mũi nhọn
lulôn quay về phía số bé hơn.
3. Hoạt động thực hành: (15 phút) Giao nhiệm vụ HS làm bài tập 1, 3, 4.
*Mục tiêu:
- Củng cố cho HS kĩ năng so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so
sánh các số.
* Cách tiến hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- viết dấu bé hơn.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ - HS làm bài.
HS yếu.
- Dấu bé hơn có mũi nhọn quay về phía
trái.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài: Viết
- HS tự nêu yêu cầu của bài.
theo mẫu.
- GV treo tranh phóng to bài tập 3. Giúp - So sánh số.
HS nắm yêu cầu.
- GV hướng dẫn cho HS chơi trò chơi:
Tên GV

7

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

Điền đúng, điền nhanh.
- HS làm bài.
- Gọi HS chữa bài.
-HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
Bài 4: Tiến hành như bài 3
-HS làm vào vở và chữa bài.
+Lưu ý: HS M1 chỉ đọc là 2 bé hơn 3
không đọc là 2 nhỏ hơn 3.
4. Hoạt động vận dụng: ( 3 phút)
- Chơi trò thi đua : “Nối đúng , nối
nhanh” bài 5.
- HS chơi
- GV nhận xét trò chơi.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
Điền dấu < vào chỗ chấm: 3...4; 4...5
- HS nêu miệng
- Chuẩn bị giờ sau: Lớn hơn, dấu >.
---------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------Đạo đức
Bài 2: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: HS cân làm:

1. Kiến thức: - HS nêu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Thấy được ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
2. Kĩ năng: HS M1, M2 thực hiện được giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo
gọn gàng và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.
- HS M3, M4 nhắc nhở được bạn bè cùng thực hiện và và giữ gìn sách vở, đồ dùng
học tập .
3. Thái độ: Vui thích khi mặc gọn gàng , sạch sẽ.
4. Góp phần hình thành các năng lực: - Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp
tác; năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực tư duy phản biện.
- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa bài 1, 2 trong vở bài tập Đạo đức lớp 1.
- HS: Vở bài tập Đạo đức 1
Tên GV

8

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

+ Bài hát “ Rửa mặt như mèo” (Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích)
+ Bút chì hoặc sáp màu.
+ Lược chải đầu.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp
thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Cho HS hát bài Rửa mặt như mèo.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV giới thiệu vào bài, viết
tên bài.
- HS hát
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS nhắc lại đầu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Quan sát tranh sách giáo khoa
( 10 phút).
* Mục tiêu: - HS hiểu và nêu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
*Cách tiến hành:
* Cách tiến hành:
+ HS làm bài tập 1:
_GV giải thích yêu cầu bài tập. Cho Hs
thảo luận nhóm 4 tranh SGK bài tập 1 và - HS thảo luận cặp đôi.
TLCH:
- HS đại diện các nhóm lên báo cáo
+ Bạn nào có đầu tóc quần áo gọn gàng , trước lớp.
sạch sẽ?
+Các em thích ăn mặc như bạn nào?
+ Tại sao em cho là bạn mặc gọn gàng, - HS thảo luận và trình bày
sạch sẽ hoặc chưa gọn gàng, sạch sẽ và
nên sửa chữa như thế nào thì sẽ trở thành +Một số gợi ý:
gọn gàng sạch sẽ.
- Áo bẩn: giặt sạch.
- Áo rách: đưa mẹ vá lại.
- Cài cúc áo lệch: cài lại ngay ngắn.
- Quần ống thấp ống cao: sửa lại
ống.
- Dây giầy không buộc: thắt lại dây
-Kết luận: Bạn thứ 8 trong BT 1 có đầu giầy.
chải đẹp, áo quần gọn gàng, sạch sẽ…như
- Đầu tóc bù xù: chải lại tóc.
thế có lợi cho sức khỏe, được mọi người yêu mến. Các em cần ăn mặc như vậy.
3. Hoạt động thực hành: ( 20 phút)
* Mục tiêu:
- HS biết thực hiện, biết nhắc nhở bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc,
quần áo gọn gàng và giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.
Tên GV

9

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

* Cách tiến hành:
a. HS thảo luận :
_GV yêu cầu HS tìm và nêu tên bạn nào
trong lớp hôm nay có đầu tóc, quần áo
gọn gàng, sạch sẽ.
_GV yêu cầu HS trả lời:
Vì sao em cho là bạn đó gọn gàng sạch
sẽ?
GV khen những HS đã nhận xét chính
xác.
- Cho HS lấy lược và tự sửa quần áo,
chải tóc …cho nhau
-GV nhận xét và tuyên dương HS biết
sửa sai sót của mình.

_ HS làm bài tập.
_ Một số HS trình bày sự lựa chọn của
mình. Các HS khác lắng nghe và nhận
xét.

- HS lấy lược và tự sửa quần áo, chải tóc
…cho nhau.
- HS nêu tên và mời bạn có đầu tóc, gọn
gàng sạch sẽ lên trước lớp.
- HS nhận xét về quần áo, đầu tóc của
các bạn.

b. HS làm bài tập 2:
_GV yêu cầu HS chọn một bộ quần áo
đi học phù hợp cho bạn nam và một bộ -HS chọn và giải thích vì sao lại chọn
cho bạn nữ, rồi nối bộ quần áo đã chọn như vậy.
với bạn nam hoặc bạn nữ trong tranh.
- GV chốt tranh đúng.
* Kết luận:
_ Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành
lặn, sạch sẽ, gọn gàng.
_Không mặc quần áo nhàu nát, rách, -HS nghe.
tuột chỉ, đứt khuy, bẩn hôi, xộc xệch
đến lớp.
_ Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành
4. Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)
lặn, sạch sẽ, gọn gàng...
? Nêu biểu hiện của việc ăn mặc sạch sẽ
, gọn gàng?
_Nhận xét tiết học
_ Chuẩn bị tiết 2
-------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2018

Tên GV

10

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

Tiếng Việt
ÂM / Đ /
( Thiết kế trang 136)
-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Toán
LỚN HƠN, DẤU > .
I. MỤC TIÊU: - HS cần làm :

1.Kiến thức: - - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để
so sánh các số.
- So sánh được các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.
2. Kĩ năng: - Vận dụng cách so sánh các số đến 5 để giải quyết các bài tập toán học
và một số tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Sách giáo khoa, phiếu học tập tranh trong SGK trang 19 ( mỗi em 1 phiếu bài
tập 1 để HS làm bài tập 2). Tranh phóng to vẽ bài tập 3 để HS chơi trò chơi.
- HS: bảng con, vở ô li.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:
1. HĐ khởi động: (3 phút)
-Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền nhanh.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.
Tên GV

11

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

*Cách tiến hành:
- Cho HS chơi: Lớp chia 2 đội mỗi đội 2
bạn lên điền dấu thích hợp vào chỗ
chấm:
+ 1...2
4....5
- HS chơi
+ 2...3
2...5
- GV nhận xét trò chơi....
- HS nhắc lại đầu bài
- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)
). Nhận biết quan hệ lớn hơn
*Mục tiêu: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so
sánh các số.
* Cách tiến hành:
- Cho HS lấy 2 hình tròn để bên tay trái, - HS hoạt động cá nhân, chia sẻ trong
nhóm và chia sẻ trước lớp.
1 hình tròn để bên tay phải.
- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra cho - HS thực hành theo nhóm đôi.
nhau.
Giãn tiết.
- GV hướng dẫn HS rút ra: 2 hình tròn - HS lấy trong BĐ D Toán 1.
nhiều hơn 1 hình tròn nên ta nói: 2 > 1.
( Viết lên bảng 2 >1 và giới thiệu dấu> -HS đọc lại: “Hai lớn hơn một”
đọc là“Lớn hơn”), đọc là: “Hai lớn hơn
một”.
-Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh - 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm….
số lượng đồ vật trong tranh?
- Để chỉ 2 con bướm nhiều hơn 1 con
bướm….Viết là: 2 > 1
- HS đọc lại: “Hai lớn hơn một”
3. Hoạt động thực hành luyện tập: ( 20 phút)
* Mục tiêu:
- Giúp HS biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”và dấu > để so sánh các số.
- So sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.
* Cách thực hiện:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
-HS tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- HS viết dấu lớn hơn.
- Yêu cầu HS viết dấu lớn hơn vào bảng -HS làm bài.
con, quan sát giúp đỡ HS M1.
- Dấu lớn hơn có mũi nhọn quay về phía
tay phải.
Bài 2: GVnêu yêu cầu của bài.
-HS nhắc lại yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Cho HS làm phiếu học tập.
- HS làm phiếu học tập.
Tên GV

12

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

- Phải so sánh số quả bóng ở bên tráivới
số quả bóng ở bên phải rồi viết kết quả so
sánh: 5 > 3 cho h/s đọc.
“ Năm lớn hơn ba”
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp
đỡ HS yếu.
- Gọi HS chữa bài.
Bài 3: - GV treo tranh bài tập 3 phóng to .
-GV nêu yêu cầu của bài : Viết ( theo
mẫu): 4 > 3
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Cho HS chơi trò chơi: Điền đúng, điền
nhanh.
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét trò chơi,...
Bài 4: -GV nêu yêu cầu của bài : Viết dấu
> vào ô trống.
-Cho HS làm vào vở, chữa bài.
3>1
5>3
4>1
2>1
4>2
3>2
4>3
5>2
+ Lưu ý HS : Chỉ đọc là 3 lớn hơn 2
không đọc là 3 to hơn 2.
- Kết luận: Khi viết dấu lớn hay dấu bé
thì cần lưu ý viết mũi nhọn luôn quay về
phía số bé hơn.
4. Hoạt động vận dụng: ( 3 phút)
- Chơi trò thi đua nối nhanh bài 5.
- GV cùng HS nhận xét bài, nhận xét trò
chơi...
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút).
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
3...1
2....3
2...1
1...4
- Nhận xét....
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

- So sánh số dựa vào số lượng đồ vật
trong tranh.
-HS đọc
-HS làm bài.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
-HS nêu yêu cầu của bài.
- HS so sánh số dựa vào số ô trống.
- HS chơi trò chơi.
- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.
- HS nêu lại yêu cầu.
-5 HS làm bảng to, lớp làm vào vở và
chữa bài.

-HS chơi trò chơi.

- HS nêu miệng

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Tên GV

13

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------Tự nhiên - xã hội
Bài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH
I .MỤC TIÊU: HS cần làm:
1.Kiến thức:
- Hiểu được mắt, mũi, tai, lưỡi, tay(da) các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được
các vật xung quanh.
2. Kiến thức: - Hs M3, M4 nêu được ví dụ về những khó khăn trong cuộc sống của
người có một giác quan bị hỏng.
3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận của cơ thể.
4. Góp phần hình thành năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phóng to tranh trong SGK.
- HS: SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1.
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, phương pháp trò chơi, hoạt động cá
nhân, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; các mảnh ghép; thảo luận nhóm...
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

A . Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Cho HS hát bài: Em yêu bầu trời xanh
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.
*Cách tiến hành:
- GV cho HS hát, nhận xét trò chơi,
chữa bài...
- HS hát
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

Tên GV

14

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

B. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút).
* Mục tiêu: -Hiểu được mắt, mũi, tai, lưỡi, tay(da) các bộ phận giúp chúng ta
nhận biết được các vật xung quanh.
* Cách thực hiện:
- Quan sát hình/SGK hoặc vật thật
- Giáo viên hướng dẫn quan sát
- Quan sát và nói về hình dáng, màu
sắc, sự nóng, lạnh, sần sủi, nhẵn bóng
… của các vật xung quanh mà các
em nhìn thấy trong hình/SGK (hoặc
mẫu vật của GV)
- Một số HS chỉ các vật trước lớp (về
hình dáng, màu sắc, mùi vị …)
*Thảo luận nhóm đôi
- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận : -Từng cặp quan sát và nói cho nhau nghe
- Học sinh khác bổ sung
- Mắt
- Mắt
+ Nhờ đâu bạn biết được màu
- Mũi
sắc của vật?
- Lưỡi
+ ……hình dáng của vật?
+ ……mùi vị của vật ?
- Da
+ …….vị của thức ăn?
- tai
+ ……một vật là cứng, mềm,
sần sùi, mịn màng …?
+ …. Nghe được tiếng chim hót,
tiếng chó sủa?
- Kết luận: Cơ thể chúng ta có rất
nhiều bộ phận đóng 1 vai trò quan
trọng trong nhận biết các vật xung
quanh như : mắt, tai, miệng, mũi,
lưỡi, tay (da)
3. Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu: - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận của cơ thể.
- Hs M3, M4 nêu được ví dụ về những khó khăn trong cuộc sống của người có
một giác quan bị hỏng.
* Cách tiến hành:
Cho HS thảo luận nhóm 4 để trả lời các
câu hỏi sau:
+ Điều gì sẽ xãy ra khi mắt chúng ta -Không nhìn thấy
bị hỏng ?
+ Tai chúng ta bị điếc?
- Không nghe
+ Nếu mũi, lưỡi, da của chúng ta bị
- Không ngửi, nếm, cảm giác được.
mất cảm giác?
Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp
Tên GV

15

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

-Nêu những khó khăn của những người - 5 giác quan : mắt, tai, mũi, miệng,
bị hỏng mắt(tai, tay…) thường gặp
da
phải?
-HS trả lời.
- Kết luận.
4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)
+ Nêu tên các giác quan tham gia nhận
biết các vật xung quanh.
+ Nếu 1 trong các giác quan đó bị hỏng
thì điều gì sẽ xảy ra.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1phút)
+ Về pha 1 thìa đường vào 1 chén nước
và uống xem mùi vị thế nào và em đã
dùng giác quan nào để thấy được vị đó.
+ Xem lại bài và vận dụng điều đã học
vào cuộc sống .
----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
TIẾT 7, 8: ÂM /E/
( Thiết kế trang 144)
------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Thủ công
BÀI 2: XÉ, DÁN HÌNH TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác
Tên GV

16

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

2. Kĩ năng: Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác . Đường xé có thể chưa
thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- HS M3, M4 khéo tay có thể xé dán hình tam giác . Đường xé tương đối thẳng, ít
răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể xé dán được thêm các hình tam giác có
kích thước khác nhau.
3. Thái độ: Khéo léo khi xé dán hình tam giác , giáo dục học sinh lòng yêu thích
môn thủ công.
* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau
khi học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.
4. Góp phần hình thành năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực thẩm mỹ.
II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học:

- GV:Bài mẫu, giấy màu, hồ dán.
- HS: Giấy thủ công, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì.
2. Phương pháp , phương tiện dạy học:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp quan sát, hoạt động cá nhân, phương pháp
thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

2. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài “ An toàn giao thông”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho hát
- HS hát
- HS nhắc lại đầu bài
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
- HS chỉ rõ cách xé hình tam giác.
*Cách tiến hành:
a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- Cho xem bài mẫu, hỏi:
+ Những đồ vật nào có dạng hình tam
giác?
- Nhiều đồ vật dạng hình tam giá, em + Quan sát những đồ vật xung quanh
hãy ghi nhớ những đặc điểm của hình đó
để tập xé, dán cho đúng.
Tên GV

17

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

b. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
- Vẽ và xé hình tam giác:
-Quan sát
- Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu để
làm đỉnh tam giác.
- Xé từ điểm 1 đến điểm 2, từ 2 đến 3, từ
c. đến 1 ta được hình tam giác123.
- Quan sát
-Xé xong lật mặt màu cho HS quan sát.
d. Dán hình:
Sau khi đã xé dán xong được hình tam
giác, GV hướng dẫn dán:
- Lấy 1 ít hồ dán, dùng ngón tay trỏ di
đều, sau bôi lên các góc hình và di dọc
theo các cạnh.
* Để hình khi dán không nhăn, thì sau
khi dán xong nên dùng 1 tờ giấy đặt lên
trên và miết tay cho phẳng.
- Ướm đặt hình vào các vị trí cho cân
đối trước khi dán.
3. Hoạt động thực hành: ( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác . Đường xé có thể chưa thẳng và bị
răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
* Cách thực hiện:
* Cách thực hiện:
-Vẽ và xé hình tam giác:
- Lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm, đánh
- Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình tam dấu, vẽ và xé hình tam giác.
giác.
Quan sát
Nhắc HS vẽ cẩn thận.
-Đặt tờ giấy màu lên bàn (lât mặt sau
-Yêu cầu HS kiểm tra lại hình.
có kẻ ô), đếm ô và vẽ hình
- Nhắc HS cố gắng xé đều tay, xé thẳng, - Kiểm tra lẫn nhau.
tránh xé vội, xé không đều, còn nhiều vết - Thực hiện theo, và tự xé các cạnh còn
răng cưa và dán vở thủ công.
lại.
- Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm.
-Thực hiện chậm rãi.
- Trình bày sản phẩm.
- Lưu ý: HS M3, M4 khéo tay có thể xé
- Kiểm tra, nếu hình chưa cân đối thì
dán hình tam giác . Đường xé tương đối
sửa lại cho hoàn chỉnh.
thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương đối
phẳng. Có thể xé dán được thêm các hình _ Dán sản phẩm và vở.
tam giác có kích thước khác nhau.
4 Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)
-Nhận xét tiết học: Nhận xét tình hình học
tập và sự chuẩn bị giấy pháp có kẻ ô, giấy
màu, bút chì …
- Đánh giá sản phẩm:
Tên GV

18

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

+ Các đường xé tương đối thẳng, đều, ít
răng cưa.
+ Hình xé cân đối, gần giống mẫu.
+ Dán đều, không nhăn.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)
- Xé , dán 1 hình tam giác theo ý thích Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu có kẻ ô,
của mình.
bút chì, hồ để học bài
- Dặn dò: Về chuẩn bị bài : “ Xé, dán
HS xé, dán ra vở thủ công
hình vuông, …
-----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Mĩ thuật
SẮC MÀU EM YÊU
----------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt
ÂM / Ê /
( Thiết kế trang 144)
-------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Toán:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:

- HS cần làm :
1.Kiến thức: Sử dụng được các dấu <, > và các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh hai
số; bước đầu nói được sự so sánh theo quan hệ bé hơn và lớn hơn (có 2 < 3 thì có 3 >
2) .
2. Kĩ năng: - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
- Vận dụng cách so sánh theo quan hệ bé hơn và lớn hơn các số đến 5 để giải quyết
các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.
- Làm BT 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành các năng lực cho HS:
Tên GV

19

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 2;3.
- Học sinh: SGK, bảng con...
2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,
phương pháp thực hành luyện tập.
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

3. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận
xét trò chơi, chữa bài...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS chơi
- HS nhắc lại đầu bài
2.Hoạt động thực hành: ( 30 phút)
* Mục tiêu: Biết sử dụng các dấu <,> và các từ bé hơn, lớn hơn khi so
sánh hai số; bước đầu biết diễn đạtsự so sánh theo quan hệ bé hơn và lớn hơn (có
2 < 3 thì có 3 > 2) .
*Cách tiến hành:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu, hướng dẫn - Điền dấu < hoặc dấu > vào chỗ chấm.
mẫu: như 3 < 4 hoặc 4 > 3
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát -3 HS làm bảng to, lớp làm vở, chữa bài:
giúp đỡ HS M1.
5>2
1<3
2<4
2<5
3>1
4>2
- Gọi HS chữa bài.
-Theo dõi, nhận xét bài bạn.
Chốt: Khi có hai số khác nhau thì .
bao giờ cũng có 1 số lớn hơn và số
còn lại bé hơn ta có hai cách viết.
Mũi nhọn luôn quay về số bé hơn.
Bài 2: -Gọi HS nêu yêu cầu của bài:
Viết theo mẫu
- Tự nêu yêu cầu của bài.
Tên GV

20

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

- Giúp HS nắm yêu cầu.

- Tự bài mẫu, xem tranh so sánh các đồ vật
rồi điền kết quả so sánh.
- Yêu cầu HS quan sát tranh, đếm và - 3 < 4
5>3
5>4
3<5
điền số, so sánh các số rồi làm vào 4 > 3
3<5
4<5
5>3
phiếu học tập, quan sát giúp đỡ HS
M1.
- Gọi HS chữa bài.
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Tự nêu yêu cầu của bài.
- Giúp HS nắm yêu cầu.
- Nối ô trống với số thích hợp.
- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát -HS làm bài, 1 < 2 ta nối với 2 và < 3 ta nối
giúp đỡ HS yếu.
với 3….
- Gọi HS chữa bài.
- Theo dõi, nhận xét bài bạn.
Chốt: Số bé hơn các số là số mấy?
- Số1.
*Kết luận: Mũi nhọn luôn quay về
số bé hơn.
3.Hoạt động vận dụng: ( 2 phút)
- Chơi trò chơi : Điền đúng, điền
-HS chơi
nhanh .
- Chơi điền dấu nhanh.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV nhắc lại nội dung bài.
- Chuẩn bị giờ sau: Bằng nhau =
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày 17/9/2018
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Tên GV

21

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
BÀI 8: L, H.
I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - HS đọc được “l,h, lê, hè” ;từ và câu ứng dụng .
- HS viết được “l, h, lê, hè” (viết đợc 1/2 số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I)
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: le,le.
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở
SGK ; viết đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập I.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm l,
h...Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học và trong thực tế.
3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.
4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng
lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận
nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.
- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.
III / HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tiết 1
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS HS thi viết.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện: GV cho HS thi viết các tiếng bè, bẽ.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài. HS nhắc lại tên bài.

Tên GV

22

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

2. HĐ hình thành kiên thức mới : (30 phút)
* Mục tiêu: HS đọc được “l,h, lê, hè” ;từ và câu ứng dụng .
- HS viết được “l,h, lê, hè” (viết được 1/2 số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I).
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở
SGK.
* Cách tiến hành:
2.1 Cho học sinh quan sát tranh vẽ SGK -HS nắm yêu cầu của bài.
- Tranh vẽ gì?
- Trong tiếng “lê, hè” âm nào con đã học? - Vẽ quả lê, mùa hè các bạn đang tắm
- Hôm nay chúng ta học 2 âm mới là l, h.
mát.
- Âm ê, e.
- H/s đọc theo GV.
2.2 Dạy chữ ghi âm.
- Ghi âm: “l”và nêu tên âm.
-HS theo dõi.
a.Nhận diện chữ.
- So sánh chữ l và chữ b
- Giống nhau: Đều có nét khuyết trên.
- Khác nhau: Chữ b có nét thắt.
-HS cài chữ l lên bảng cài.
b. Phát âm và đánh vần tiếng.
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- HSđọc cá nhân, tập thể.
- Muốn có tiếng “lê” ta làm thế nào?
- Thêm âm ê sau âm l.
- Ghép tiếng “lê” trong bảng cài.
-H/s ghép bảng cài.
- Cho HS phân tích tiếng và đánh vần đọc - HS đọc cá nhân, tập thể.
trơn tiếng.
- Treo tranh, tìm hiểu nội dung tranh,yêu
cầu HS xác định từ mới.
- lê.
- Đọc từ mới.
-HS tìm ,phân tích tiếng mới.
-HS đọc cá nhân, tập thể.
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
H/s đọc cá nhân, tập thể.
- Âm h dạy tương tự.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
c.Đọc từ ứng dụng
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm - HS đọc cá nhân, tập thể.
mới, sau dó cho HS đọc tiếng, từ có âm
mới.
- Giải thích từ: hẹ, lề.
d. Hớng dẫn viét chữ.
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, -HS quan sát để nhận xét về các nét, độ
các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
cao…
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- HS tập viết trên không, bảng con.
Tên GV

23

Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ l, h,
lê, hè. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm
mại.
Tiết 2
3- Luyện tập thực hành: ( 30 phút)
* Mục tiêu: - HS đọc được “l,h, lê, hè” ;từ
và câu ứng dụng .
- HS viết được “l,h, lê, hè” (viết đợc 1/2 số
dòng quy định trong vở tập viết 1,tập I) Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: le,le.
- HS M3, M4 bước đầu nhận biết nghĩa
một số từ ngữ thông dụng qua tranh ảnh ở
SGK ; viết đủ số dòng quy định trong vở
Tập viết 1, tập I.
* Cách tiến hành:
a. Luyện đọc.
* Đọc bảng
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không
theo thứ tự.
*Đọc câu
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi
HS khá giỏi đọc câu.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới,
đọc tiếng, từ khó.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
* Đọc SGK
- Cho HS luyện đọc SGK.
* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,
Hs M3, M4 đọc trơn các vần, các từ , câu
tốt.
b. luyện viết.
- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như
hướng dẫn viết bảng.
* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chữ l, h ,
lê, hè viết khoảng cách các chữ bằng một li
rưỡi. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm
mại.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
c. Luyện nói
- Treo tranh, vẽ gì?
Tên GV

24

-HS cá nhân, tập thể.

- 2-3 hs đọc.
-HS luyện đọc các từ: hè.
-HS cá nhân, tập thể.
-HS cá nhân, tập thể.

-HS tập viết vở.

- con vịt đang bơi.
Trường Tiểu học .......


Giáo án lớp tổng hợp 1A

Năm học 2018- 2019

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- le le.
- Trong tranh em thấy gì?
- Luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi
-Vịt ngan được con người nuôi,có loài vịt ý của GV.
không có người nuôi là vịt trời.
- Trong tranh vẽ con le le giống vịt trời - Con vịt, con ngan, con vịt xiêm...
nhưng nhỏ hơn.
* Lưu ý: HS M1, M2 nói to rõ ràng và HS
cả lớp phải luyện nói thành câu.
4- Vận dụng: ( 3 phút).
+ Trò chơi: "Thi viết chữ đẹp"
- Chơi tìm tiếng có âm mới học.
5 - Sáng tạo: ( 1 phút).
- Về nhà tìm và ghi lại các tiếng có các âm
l, h. Đọc lại bài, xem trước bài: o,c
*************************************************
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018
Tiếng Việt:
BÀI 9 : O - C
I. MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức: - HS đọc, viết “o, c, bò, cỏ” đọc đúng các, từ, câu ứng dụng.
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Vó bè.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nghe, nói, đọc , viết được các tiếng từ, câu có âm o,
c...Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học và trong thực tế.
3. Thái độ: - Biết yêu quý, chăm sóc con vật.
4. Góp phần hình thành choHS các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng
lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực ngôn ngữ.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:
- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
Tên GV

25

Trường Tiểu học .......


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×