Tải bản đầy đủ

BÊ TÔNG NHỰA RỖNG (POROUS ASPHALS)

BÊ TÔNG NHỰA
RỖNG
(POROUS ASPHALS)

www.Nhóm 4-cdbA.com

LOGO


POROUS ASPHALS

1

Khái niệm

2

Thành phần vật liệu chế tạo

3


Các yêu cầu kỹ thuật

4

Các bước thiết kế thành phần

5

Công nghệ thi công

www. Nhóm 4-cdbA.com


1.KHÁI NiỆM
Những năm thập niên
1970, Viện Franklin
Philadenphia, Mỹ đã
phát minh ra loại kết
cấu mặt đường bê tông
nhựa rỗng porous
asphalt pavement
không sử dụng cốt liệu
chứa hạt mịn kích thước
nhỏ hơn 600µm hay lọt
qua sàngNo30
www. Nhóm 4-cdbA.com


1.KHÁI NiỆM

 Asphals rỗng (PA) là hỗn hợp asphals có thà
phần cốt liệu là cấp phối hở
 Dùng để làm lớp thoát nước,giảm tiếng ồn
 Độ rỗng lên tới 20%
Nước

Mặt

Đường


www. Nhóm 4-cdbA.com


1.KHÁI NiỆM
 Đường nhựa thấm xuống đất sau đó
được giữ lại bởi móng đá và thẩm
thấu từ từ xuống mặt đất nhờ các hệ
thống ống dẫn, dẫn nước đến vị trí
nước thoát đi được.

www.themegallery.com


2.Thành phần vật liệu chế tạo
 Thành phần bê tông asphalt rỗng tương tự như thành phần
BT A thường:
• CL lớn:cấp phối đá dăm là bộ khung chịu lực chính
• CL nhỏ: Không sử dụng cốt liệu chứa hạn mịn kích thước
nhỏ hơn 600µm hay lọt qua sàngNo30, cho phép nước
thấm qua mặt đường nhựa xuống dưới.
• Bột khoáng: thường sử dụng các loại bột mịn từ đá vôi và
đá đôlômit.
• Phụ gia thiện 1 số tính chất của BTN trong thi công cũng
như khai thác, nhằm làm cho BTN ổn định hơn
• Chất kết dính: Bê tông asphalt.

www.themegallery.com


2.Thành phần vật liệu chế tạo
• Phụ gia thiện 1 số tính
chất của BTN trong thi
công cũng như khai
thác, nhằm làm cho
BTN ổn định hơn
• Chất kết dính: Bê tông
asphalt.

www.themegallery.com


2.Thành phần vật liệu chế tạo
 Phía dưới mặt đường nhựa là lớp móng bằng cốt liệu sạch,
kích cỡ như nhau với độ rỗng rất lớn khoảng 40%. Nước mưa
thoáng qua mặt đường nhựa, được giữ lại bởi móng đá và
thẩm thấu từ từ xuống mặt đất. Sau đó, nước được thấm
xuống dưới sâu hay nhờ các hệ thống ống dẫn, dẫn nước đến
vị trí nước thoát đi được.

www.themegallery.com


2.Thành phần vật liệu chế tạo

www.themegallery.com


3.CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Các yêu cầu kỹ thuật

Lớp BT

Lớp đá

POROUS
ASPHALS

Đất
nền

Lớp Vải
ĐKT

Text

Text

www.themegallery.com


3.CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
 1-Lớp bê tông nhựa rỗng.
 Hỗn hợp bê tông nhựa rỗng có ít hạt mịn hơn
bê tông nhựa thông thường dày khoàng 510cm.
 2-Lớp đá
 Bao gồm một lớp cấp phối đá mỏng bên trên
hay một lớp đá mi và lớp đá bên dưới. Lớp
trên có tác dụng để rải được lớp bê tông
nhựa bên trên.Lớp đá sạch bên dưới có kích
thước khoảng 4-6.5cm độ rỗng cao khoảng
40% và sạch
www.themegallery.com


3.CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
Cấp phối bê tông nhựa rỗng
Sàng tiêu chuẩn của My

Lượng lọc qua sàng

0,5"

100

3/8"

95

#4

35

#8

15

#16

10

#30

2

www.themegallery.com


3.CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
 3-Lớp vải đia kỹ thuật: có tác dụng ngăn
cách, chủ yếu là cho nước thấm từ lớp đá
xuống nền.
 4-Đất nền: Đất nền thích hợp là đất thấm
nước tốt, Có thể kiểm tra độ thấm của đất
bằng cách: Đào một hố sâu 6-8ft 182-244cm,
đổ nước vào và xem mức độ thấm, nếu nước
thấm xuống với tốc độ 0.1-0.5in 0.254-1.27cm
mỗi giờ thì đất nền này thích hợp làm lớp bê
tông nhựa bề trên.
www.themegallery.com


4. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ
1.Lựa chọn vật liệu-kiểm tra

Theo
Marshall

2.Lựa chọn cấu trúc cốt liệu-phối trộn

3.Xác định đặc tính thể tích-độ rỗng

POROUS
ASPHALS

4.Xác định độ ẩm,độ dẻo theo B

5.Phân tích kết quả TN => B tối ưu
(thoả mãn các quy định)

www.themegallery.com


4. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:
 1.Lựa chọn vật liệu
Kiểm tra chất lương
các vật liệu thành
phần
 2.Phối trộn các cốt
liệu thành phần
=>hh cốt liệu thoả
mãn tiêu chuẩn dự
án

www.themegallery.com


4. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:
 3.Xác định độ rỗng dư,đ.r lấp đầy B,đ.r cốt
liệu trên hh đã và chưa đầm nén
 4.Thí nghiệm độ ổn định,độ dẻo của mẫu
đã đầm nén với h.lượng B khác nhau
 5.Trên cơ sở các quy định,tiêu chẩn của dự
án,p.tích kết quả

www.Nhom4-cdbA.com


4. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:
 1. Đất nền được đào
tránh có thiết bị thi
công đặt trên; quan
trọng là không được
đầm nén. Có thể sử
dụng người để hoàn
thiện cao độ thiết kế:
 2.Đắp các bờ đất nếu
có giữa các vùng
thấm nước trong quá
trình đào. Các bờ đất
này không cần đầm
chặt nếu ổn định
trong suốt quá trình
xây dựng:

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:
 3.Trải vải đại
kỹ thuật
không dệt
lên đất nền
ngay sau khi
đất nền đạt
cao độ thiết
kế.

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:
 4. Rải lớp đá rửa
sạch đồng kích
thước trên lớp vải
địa và cũng không
đầm nén.. Sau đó
rài trên mặt 1 lớp
mỏng hỗn hợp đá
có kích thước nhỏ
như cấp phối đá.

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:
 5.Rải lớp bê tông
nhựa rỗng như thi
công lớp bê tông
nhựa thông
thường, sau đó
đầm chặt 2-3 lần
bằng lu 10T

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:

www.themegallery.com


5. Công nghệ thi công:
 6.Bảo dưỡng: Thông xe 24h sau
khi rải bê tông nhựa, bảo vệ bê
tông nhựa rỗng khỏi nước bần và
vật liệu vỡ vụn. Kiểm tra mặt
đường khi mưa xảy ra trong những
tháng đầu. Bề mặt phải thưởng
xuyên được vệ sinh bằng hơi áp
lực hay rửa nước. Bề mặt hư hỏng
có thể được sửa bằng phủ lớp bê
tông nhựa đặc thông thường,
nhưng không quá 10% diện tích.

www.themegallery.com


Nhóm 4-cầu đường bộ A

Thank You !
Mặt cầu thăng long

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×