Tải bản đầy đủ

công nghệ BTN novachip

LỚP PHỦ MỎNG BÊ
TÔNG ASPHALT THI
CÔNG THEO CÔNG
NGHỆ NOVACHIP
NHÓM 5

CẦU ĐƯỜNG BỘ-K50


1,KHÁI NiỆM VỀ CÔNG NGHỆ NOVA CHIP

LOGO

*Công nghệ novachip là công nghệ rải một lớp bê tông nhựa nóng
có cấp phối gián đoạn trên lớp mặt đượng có tưới dính bám nhũ
Hot
tương Tip
polime (gọi là vật liệu dính bám novabond)
*Lớp bê tông NNVC chỉ có dộ dày từ 25 đến 30 mm
*Có khả năng thoát nước tốt và độ bền cao
2,THÀNH PHẦN VẬT LiỆU CHẾ TẠO

+Novachip là một hỗn hợp các hạt đá dăm đóng vai trò khung
sườn chất kết dính là mastic nhựa đường
+Novabon trải lên bề mặt đường cũ để tạo liên kết giữa mặ đường
cũ va lớp novachip


LOGO

2,THÀNH PHẦN VẬT LiỆU CHẾ TẠO
*Đá dăm:đều cạnh, có cường độ cao
Chỉ tiêu

Yêu cầu

PP xác định

Giới hạn bền nén

Min.1200 dan/cm2

Tcvn 1772-87

Độ hao mòn

Max.20

22tcn 318_04

Hàm lượng hạt thoi dẹt %

Max.12

Tcvn 1772-87

Hàm lượng sét %

Max.0,25

Tcvn 1771-87LOGO

*Cát xay
Chỉ tiêu

Yêu cầu

PP xác định

Mô đun độ lớn

Min.2

TCVN 342_86

Hệ số đương lượng cát % Min 50

AASHTO

Hàm lượng chung bụi,
bùn sét%

Max.3

TCVN 342_86

Hàm lượng sét%

Mã.0,5

TCVN 344_86


LOGO

*Bột khoáng


LOGO

*Chất kết dính BTNNVC phải phù hợp với điều kiện khi hậu và tốc độ xe chạy
Phải dảm bảo độ đàn hồi là 60 theo ASTM
*Yêu cầu kĩ thuật của BTNNVC

Chỉ tiêu
Số chày trên 1 mặt mẫu
Độ ổn định 60 độ C, Kn

Yêu cầu
50
Min 6

Độ ổn định còn lại sau 24h
Độ rỗng dư
Độ rỗng cốt liệu

75%
12_16%
Min.22%

Độ chảy nhựa
Hàm lượng nhựa

Max.0,2%
4,8_6,2%


LOGO


4,CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

LOGO

B1,Thiết kế sơ bộ
Sử dụng vật liệu ở bãi và ở trạm trộn để thiết kế.Định
hướng cho TK hoàn chỉnh
B2,Tiến hành trộn thử ,lấy mẫu thí nghiện ,từ đó quyết
định phương án thiết kế
B3,Lập công thức chế tạo BTNN:trên cơ sở thiết kế
hoàn chỉnh, rải thử, và điều chỉnh.CT đưa ra được vấn
đề sau:
+Nguồn cốt liệu và nhựa nóng dúng cho hỗn hợp
+TP cấp phối của hỗn hợp


LOGO

+Tỉ lệ phối trộn:Đá dăm,cát xay, bột đá
+Hàm lượng nhựa trong hỗn hợp BTNN
+Giá trị nhiệt độ của HH:Ra khỏi máy trộn, vận chuyển, lu lèn
+Kết quả thí nghiệm BTNN theo tiêu chuẩn
+Khối lượng thể tích mẫu Marshal với hàm lượng nhựa tối ưu


4,CÔNG NGHỆ THI CÔNG

LOGO

Xe vận chuyển nhũ tương phải đảm bảo giữ nhiệt độ
+Máy rải là máy chuyên dụng Novapaver
thực hiện đồng thời việc tưới nhũ tương và rải hỗn hợp
BTNN
+Chỉ tưới nhũ tương khi mặt đường khô ráo.
+Không rải hh nhựa nóng khi trời đang mưa và nhiệt độ
dưới 15 độ


LOGO


LOGO


*TRÌNH TỰ THI CÔNG
1,Làm sạch mặt đường trước khi thi công

LOGO


LOGO

+San lấp, sửa chữa, tạo mặt bằng


3,Vận chuyển nhũ tương và hỗn hợp bê tông nhựa nóngLOGO
Dùng xe chuyên dụng vân chuyển, đảm bảo nhiệt độ trước khi rải


LOGO


4,Tưới nhũ tương và rải hỗn hợp nhựa nóng

LOGO

*Việc tưới nhũ tương và rải BT nhựa nóng được tiến hành đông thời
bằng máy chuyên dụng Novapaver. BT được rải ngay khi nhũ tương
được tưới ra


LOGO


LOGO


Table

LOGO


LOGO

+Trước khi rải hỗn hợp phải làm nóng các thanh gạt guồng xoắn


LOGO

Add Your Text


LOGO

+Có thể sử dụng đồng thời 2 máy rải, tùy vào bề rộng đường


LOGO

Ngay sau khi rải và làm phẳng sơ bộ phải kiểm tra, sửa chữa chỗ
không đều.
+Mối nối kết thúc sau mỗi ngày làm việc phải sửa vuông góc vơi
trục đường.Trước khi thi công nối tiếp vào phải quét nhũ tương


5,Lu lèn

LOGO

*Không có yêu cầu về độ chặt của lu lèn
Lu lèn đưc tiến hành ngay sau khi rải vật liệu BT
Lu từ bên thấp tiến về bên cao,vệt lu sau đè lên vệt lu
trước ít nhất ½ bề rộng vệt lu,Lu đều không thay đổi
đột ngột hướng lu
+Làm ẩm bánh lu, không dùng dầu bôi lên trống lu
+Số lần lu 2_3 lần/điểm
+Không để lu dừng lại 1 chỗ trên BTNNVC
+Hoàn thành lu trước khi nhiệt độ BTNNVC dưới 90•C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×