Tải bản đầy đủ

ĐỒ án THI CÔNG 2 NGHĨA DUYỆT

ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
- Công trình gồm 2 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 6 lầu, 1 sân thượng và 1
mái
- Công trình có khung chịu lực BTCT
- Chiều cao công trình tính từ mặt đất tự nhiên: 32.23 m
- Độ sâu công trình tính từ mặt đất tự nhiên: -5.4 m
- Diện tích xây dựng: 230.747m2
1.Kiến trúc công trình.

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2


GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

I. TIẾN ĐỘ THI CÔNG
- Chọn tiến độ thi công dây chuyền cho các công tác.
- Công tác thi công móng được tiến hành sau khi cọc BTCT đã được ép và thử tĩnh
hoàn tất, đạt yêu cầu kỹ thuật. Cọc vây đã được thi công xong.

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

- Bêtông sử dụng cho công trình là Bêtông thương phẩm M300 – Đổ bằng xe bơm
Bêtông
- Các yêu cầu gián đoạn kỹ thuật trong công tác bêtông toàn khối:
+ Thời gian chờ đợi đến khi được phép dựng dàn giáo, cốp pha của các kết cấu tiếp
theo.
+ Thời gian chờ đợi cho đến khi tháo dở được cốp pha của các kết cấu mới đổ
Bêtông.
- Vị trí phân đợt đặt tại các mạch ngừng đổ bêtông.
- Sau khi đổ bêtông sàn thì không tiếp tục ngay công tác cốp pha cột trên đó, nên đợi
sau khi đổ bêtông dầm sàn được 1 ngày thì mới được phép tiến hành công tác cột
trên đó.
- Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ Bêtông.
- Thời gian được phép tháo dỡ cốp pha: cột là sau 1 ngày; dầm sàn là 7 ngày.
- Công tác thi công cột bao gồm:
+ Cốt thép cột, lõi thang.
+ Cốp pha cột, lõi thang.
+ Bêtông cột, lõi thang.
+ Tháo dỡ cốp pha cột, lõi thang.
- Công tác thi công dầm sàn:
+ Cốp pha dầm sàn
+ Cốt thép dầm sàn
+ Bêtông dầm sàn
+ Tháo dỡ cốp pha dầm sàn.
- Các công tác khác sẽ được bố trí triển khai sen kẽ phù hợp với các công tác Bêtông


và yêu cầu kỹ thuật riêng của từng công tác.
* Lập biện pháp tổ chức thi công theo sơ đồ ngang.
- Mục đích
SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

+ Nhằm chủ động có kế hoạch sử dụng vật tư, nhân lực, thời gian một cách hợp lý,
để đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời hạn.
- Nội dung
+ Dựa vào những qui định và những điều khoảng đã cam kết trong hợp đồng giao
nhận thầu, khối lượng công việc, thời gian, định mức, tiêu hao vật tư, nhân lực …
+ Biện pháp thi công đã lập để xây dựng kế hoạch tiến độ thi công với những nội
dung sau.
* Trình tự tiến hành công việc
- Mối quan hệ ràng buộc giữa các dạng công việc với nhau theo qui phạm, qui định.
- Xác định về nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho công trình từng
thời điểm.
- Thời gian hoàn thành từng hạn mục công việc, thời gian hoàn thành toàn công trình.
- Làm cơ sở tính toán diện tích kho bãi, làm trại, lập tổng mặt bằng thi công.
- Xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân công, ca máy.
- Cơ sở lập dự toán nhân lực: ( Bảng Tiên Lượng Công Trình Kèm Theo)
* Định mức xây dựng hiện hành. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH. Ban hành theo quyết định số: 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ
Trưởng Bộ Xây Dựng.
1. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
1.1. Tính toán khối lượng phần :móng
-Đào đất.
-ván khuôn.
-Cốt thép.
-Betong.

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

1.2. Tính toán khối lượng phần :cột
-ván khuôn,Cốt thép,Betong.
*Mặt bằng kết cấu cột điển hình: CỘT

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

1.3. Tính toán khối lượng phần : DẦM,VTM
-ván khuôn.
-Cốt thép.
-Betong.
*Mặt bằng kết cấu cột điển hình:DẦM,VTM

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

1.4. Tính toán khối lượng phần :SÀN
-ván khuôn.
-Cốt thép.
-Betong.
*Mặt bằng kết cấu cột điển hình: SÀN

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

1.5. Tính toán khối lượng phần :HOÀN THIỆN
-Xây tường
-Trát tường
-Bả matis
-Lăn sơn
-Lát nền

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

II.Phân đợt thi công,tiến độ
1.Tổ chức thi công và hoàn thiện.
Để xác định số ngày thực hiện của các công tác ta thực hiện như sau :
Số ngày = (Khối lượng công tácxĐịnh mức hao phí)/Số công nhân.
Bảng xác định số công,số ngày và tổ chức thi công móng được tính toán :
BẢNG ĐỊNH MỨC KHỐI LƯỢNG, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

2.Các mối liên hệ trong công tác được cho trong bảng sau:
Bảng tổ chức tiến độ thi công:

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


ĐỒ ÁN THI CÔNG 2

SVTH: HỒ VĂN NGHĨA

GVHD: ThS. PHẠM TRƯỜNG GIANG

MSSV: DH81400821


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×