Tải bản đầy đủ

Xemtailieu tieu luan xu ly xung dot giua giao vien va phu huynh hoc sinh tu viec xu phat hoc sinh (1)

MỤC LỤC
Lời nói đầu ...................................... Error! Bookmark not defined.
I. Mô tả tình huống :......................................................................... 3
II. Phân tích lý tình huống:............................................................... 6
III. Xử lý tình huống: ........................................................................ 9
IV. Kiến nghị: ................................................................................. 15
V.Kết luận : .................................................................................... 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................ 24


PhầnI. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu về khoá bồi dưỡng kiến thức lớp chuyên viên.
Khóa học bồi dưỡng kiến thức dành cho chuyên viên nhằm cung cấp
cho người học những kiến thức cơ bản, giúp người học nâng cao năng lực
cho công chức, viên chức nhà nước trong đơn vị hành chính.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ
chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý
thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình nâng cao
chất lượng trong công tác.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận
dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên

chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình
thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ
yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép
của giảng viên.
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khoá bồi dưỡng;
Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính
quốc gia. Là một giáo viên kiêm tổ trưởng chuyên môm của trường, bản thân
mới được bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà
nước và quản lý hành chính nhà nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham
gia lớp bồi dưỡng chuyên viên k22 do Bộ Nội Vụ đào tạo để nâng cao kiến
thức và năng lực của mình; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị.
3. Giới thiệu về cấu trúc nội dung, chương trình khoá bồi dưỡng;
Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà
nước dành cho chuyên viên gồm 3 phần :
Phần I: Nhà nước và Pháp luật


Phần II : Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính
Phần III : Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
4. Cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống giáo dục.
Để đóng góp một số kinh nghiệm của mình cho lĩnh vực Giáo dục đồng thời
ứng dụng kiến thức đã học trong khóa học này nhằm hoàn thành tiểu luận do các
thầy cô giáo giao cho được tốt hơn tôi chọn tình huống “Xử lý xung đột giữa
giáo viên và phụ huynh học sinh từ việc xử phạt học sinh”. Đây là một tình
huống đã xẩy ra mà tôi đã chứng kiến và có thực 100 phần trăm.
Hoàn thành được đề tài này là do sự giảng dạy nhiệt tình của các Thầy, cô giáo.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, cô đã tận tình giảng dạy.
Do thời gian hạn hẹp và bận nhiều công việc, kiến thức bản thân còn hạn
chế vì vậy tiểu luận này chắc chắn sẽ có thiếu sót về cả nội dung và hình
thức. Tôi rất mong được sự góp ý của Thầy, cô giáo, đồng nghiệp và bạn
đọc.

I. Mô tả tình huống :
Tình huống tôi sắp kể đây là có thật và tôi trực tiếp chứng kiến tại
trường Mầm Non huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Việc thế này, vào khoảng 9h sáng thứ 6 ngày cuối tuần của tuần thứ
nhất tháng 9 năm 2014, cả trường đang diễn ra hoạt động học bình thường thì
có một phụ huynh học sinh tên Trần Thị T là bà của học sinh Nguyễn Vũ P
lớp 3 tuổi C1 đến trường la lối om sòm, chửi cô Nguyễn Thị Hồng G (Giáo
viên chủ nhiệm lớp 3c1). Bà T đòi gặp Ban Giám hiệu. Bà ta khiếu nại cô


Nguyễn Thị Hồng G dạy lớp cháu bà ta học đã bắt cóc. Bà Trần Thị T yêu
cầu Ban Giám hiệu phải kiểm điểm và xử lý kỷ luật cô Nguyễn Thị Hồng G
vì thiếu trách nhiệm để con chị đi ra khỏi trường như vậy là không đúng, vì
vậy bà T khóc lóc và đòi đền cháu.


Lúc này là đang hoạt động học bình thường, Cô Nguyễn Thị Hồng G
đang dạy học sinh trên lớp, hơn nữa nhà trường cũng chỉ nắm được thông tin
từ phía phụ huynh học sinh, chưa chao đổi được với giáo viên chủ nhiệm lớp
vì vậy cô phó Hiệu trưởng nhà trường đã mời bà Trần Thị T vào văn phòng
trao đổi và uống nước(nhằm nắm thêm tình hình và xoa dịu bức xúc bà
T).Đồng thời cử một số cô ở các lớp đi tìm cháu trong đó có tôi. Sau khi tìm
hiểu hỏi thăm thì tôi nhận được một thông tin khoảng 9h kém 20 có một cháu
trai bước ra khỏi cổng và có một người đàn ông khoảng chừng 32 tuổi tên là
D dắt đi khỏi và gửi cháu vào nhà bà họ cháu, sau đó báo cho bà cháu biết và
ngay lập tức bà cháu đến trường lu loa lên, khi nhận được thông tin đó ngay
lập tức tôi về báo cáo lại với cô phó Hiệu Trưởng. Trong khi đó bà T vẫn
khóc lóc đòi cháu và bắt nhà trường phải sử lí cô giáo. Hiệu trưởng hứa sẽ
tìm hiểu thêm vụ việc và xử lý thấu tình đạt lý sự cố đã xảy ra. Tôi về
khoảng 20 phút sau thì bà họ của cháu lai cháu đến và khóc lóc chửi bới nhà
trường là trông nom như thế ah chúng mày về hết đi hôm nay tao phải cho
mấy con ở cái lớp này phải thôi việc, nếu như hôm nay mất cháu bà thật thì
chúng mày sẽ thế nào. Và bà đòi đuổi việc ba cô giáo đã để cháu chốn về.
Thật sự là một tổ trưởng và là một giáo viên đứng lớp đã 13 măm cũng có đôi
chút kinh nghiệm tôi tiếp cận bà họ của cháu là mẹ của bạn học tôi, đầu tiên
tôi xoa dịu bằng những lời nhẹ nhàng “ Bác hãy nể mặt con là bạn của thuận
cũng như con của bác, không mừng gì hơn là đã thấy cháu đó là cái mừng lớn
của gia đình và của chúng con, bác hãy nể mặt con và từ từ nói chuyện, Hiệu
trưởng trường con sẽ giải quyết thỏa đáng cho bác, và rót một cốc nước mời
bác ấy uống với vẻ mặt thân thiện và mong thông cảm, lúc đầu bà vẫn nhẩy
lên nói mày không phải bênh để tao cho chúng nó một chận, nhưng sau đó có
sự tác động của tôi bà cũng ngồi cùng ban giám hiệu, tiếp sau đó tôi tiếp cận
đến các bà hàng xóm của cháu bé mà tôi biết nhờ các bà tác động đến bà và
mẹ của cháu bé để họ chấn tĩnh lại và vào phòng BGH để giải quyết. Đồng


thời Hiệu trưởng trường hứa sẽ sử lí thỏa đáng nên bà T bớt giận và ra về
hẹn giải quyết vụ việc vào buổi chiều, không yêu cầu gặp ngay cô Nguyễn
Thị Hồng G nữa.
Ngay sau đó buổi họp đột xuất được triệu tập các cô giáo của lớp đó và
đại diện mỗi lớp một cô lên đại diên họp và cho ý kiến. Hiệu trưởng đã mời
cô Nguyễn Thị Hồng G và 2 cô giáo khác đến tại văn phòng để tìm hiểu vụ
việc. Qua trao đổi, cô Nguyễn Thị Hồng G xác nhận là do cháu mới đến và
vừa đầu năm học nên cô đã chưa nắm vững được tính cách của cháu và từ
hôm đi học do cháu chưa quen nên khóc suốt các cô giáo phải thay nhau giỗ
dành sự việc dẫn đến cháu chốn về có thể là do các cô sơ xểnh khi phải chuẩn
bị bài cho các con hoạt động nên nhãng đi vì lớp của cháu sát cạnh cổng nên
cháu lẻn ra ngoài khi gv không để ý. Như vậy nhà trường phải sớm giải quyết
vấn đề trên để bà T không lại trường la lối làm mất uy tín giáo viên và nhà
trường. Các giáo viên đưa ra ý kiến dù đó là việc không mong muốn nhưng
cô giáo để trẻ chốn ra khỏi cổng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, tuy nhiên
cháu chốn ra ngoài là do chú của cháu đến nghé xem cháu có khóc không và
cháu nhìn thấy chạy ra là chú dắt đi luôn và gửi đến nhà bà họ của cháu,
nhưng vấn đề ở là cô giáo đã sơ sểnh để cháu chốn ra mà không biết. Nên hội
đồng đưa ra quyết định tạm đình chỉ ba cô giáo một tuần để cảnh cáo và xoa
dịu phụ huynh.
Cuộc tiếp đón phụ huynh vào buổi chiều ngay ngày hôm đó có gia
đình phụ huynh, có 3 cô giáo. Hiệu trưởng đứng lên ý kiến và xin lỗi gia đình
phụ huynh vì đã để sảy ra vụ việc như trên một phần vì lúc đó mở cửa trường
cho người hợp đồng sữa của trường vào và không khóa của nên cháu đã chốn
được ra ngoài. Vì vậy nhà trường sẽ nhận lỗi là phải sát sao hơn và tạm đình
chỉ ba cô giáo tạm nghỉ trong một tháng. Lúc đó đại diện bên phụ huynh là bố
của cháu p đứng lên có ý kiến. Vụ việc sảy ra cũng là do một phần của gia


đình lẽ ra đã gửi con là phải tin tưởng cô giáo chứ không thể thập thò ngấp
nghé để con ngóng chông và các bà cũng không nên làm quá lên như vậy. Và
bố của cháu bé đứng lên trực tiếp xin cho ba cô giáo không phải đình chỉ việc
để không ảnh hưởng đến danh dự của các cô và bố cháu có nói đây là một bài
học của các cô giáo cần phải rút kinh nghiệm và cả gia đình tôi cũng vậy.
Qua tình huống trên đó cũng là bài học cho tôi để mình sẽ phải luôn luôn đề
cao trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

II. Phân tích tình huống:
Vụ việc diễn ra đã chứa đựng mâu thuẫn giữa giáo viên và phụ huynh
học sinh. Mâu thuẫn có thể tăng thêm nếu giải quyết tình huống không khẩn
trương và triệt để
Qua tìm hiểu, Hiệu trưởng nhà trường được biết bà Trần Thị T vừa
mới li dị chồng, nhà bà cũng ở gần trường, chính vì bức xúc trong gia đình
nên mới có những hành vi như vậy. Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng G cũng
có một số lục đục gần đây nên trong các ngày lên lớp Cô G cũng hay cáu
gắtvà lơ đãng trong công việc. Bản thân em P cũng hay khóc và cũng đã
nhiều lần chốn ra khỏi lớp nhưng được cô giáo phát hiện và đưa về lớp.
Trước việc này Hiệu trưởng trao đổi với các P.Hiệu trưởng, Tổ trưởng
chuyên môn là tôi và đưa ra nhận định.
- Cách quản lí trẻ của Cô G là chưa đủ trách nhiệm, dựa vào các căn cứ sau
đây:
+ Quyết định số 16 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đạo đức Nhà giáo: Điều 4
có nêu Nhà giáo phải “Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh
dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng
nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ


lượng đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng
đồng”.
Với quy tắc đã nêu trên đây chúng ta hy vọng rằng công tác chăm sóc giáo
dục học sinh sẽ có những bước chuyển biến mới. Tuy nhiên việc chăm sóc
giáo dục trẻ không chỉ dựa vào nhà trường mà gia đình phải cực kì quan tâm
đến con em mình để việc chăm sóc giáo dục nhân cách cho trẻ được phát
triển một cách toàn diện và không dẫn đến những tình huống tương tự mà tôi
vừa nêu trên, bởi vậy giáo dục là cả một quá trình và không thể chỉ thực hiện
bởi giáo viên chủ nhiệm, BGH và các tổ chức đoàn thể trong trường. Chính
vì vậy chỉ có sự gắn kết của các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội cùng quan
tâm ủng hộ nhà trường mới có thể tin tưởng đạt được kết quả tích cực và bền
vững.
Nói về quy tắc 2T:
Chính tâm huyết và trách nhiệm sẽ giúp cho giáo viên có được năng lực “cảm
hóa” những học sinh “chưa ngoan” chưa quen trường lớp nói riêng. Đó là
năng lực gây ảnh hưởng trực tiếp của mình đến với học sinh về mặt tình cảm
và ý chí. Tâm huyết và trách nhiệm nằm trong nhân cách của mỗi cô giáo.
Giáo viên chủ nhiệm phải dùng lòng nhân ái lòng yêu thương của mình để tác
động vào các con
Có thể nói rằng chỉ có người giáo viên nào luôn ý thức sẽ cống hiến và dành
tâm huyết cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, lấy
việc hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo con người làm hạnh phúc
cao cả của đời mình thì mới có thể thực hiện được chức năng “người kỹ sư
tâm hồn” một cách xứng đáng.


Nhiệm vụ quan trọng của một cô giáo là làm thế nào để học sinh nhận
được sự yêu thương chăm sóc như một người mẹ thứ hai của mình. Khi đến
lớp cô giáo phải là người bạn, người anh, người chị, người mẹ, người cha.
Về phía phụ huynh học sinh (Bà T) xử sự như vậy là không đúng, quá
nóng nảy và xúc phạm đến giáo viên, thiếu thiện chí trong việc phối hợp với
giáo viên trong giáo dục học sinh, ngoài ra còn có ý dấu cháu để thử các cô
sau đó đến bắt đền nhà trường đó là hành vi không đúng, không phối hợp với
giáo viên và nhà trường để có cách chăm sóc giáo dục con một cách tốt nhất.
Nên đã có những phản ứng thái quá.
Qua phân tích, Lãnh đạo nhà trường xác định nguyên nhân, hậu quả
của vụ việc trên:
- Nguyên nhân khách quan:
Các văn bản quy định của Bộ Giáo dục về quy chế chuyên môn giáo nắm
chưa rõ ràng, vì vậy giáo viên vẫn chưa hiểu được hậu quả của nó.
-Nguyên nhân chủ quan:
Sự kém hiểu biết về các quy định của phụ huynh học sinh và giáo viên về
các quy định của pháp luật, của ngành Giáo dục đối với việc chăm sóc giáo
dục trẻ.
- Hậu quả của vụ việc:
Tình huống xẩy ra, tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đã
làm phát sinh mâu thuẫn, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh, làm mất uy
tín của nhà trường, mất uy tín của giáo viên, giảm sút lòng tin của nhân dân,
gây bất bình trong nhân dân và ảnh hưởng đến kỷ cương nhà trường.
Tóm lại: Cách quản lớp của cô G đối với học sinh như vậy là chưa có
trách nhiệm, tuy nhiên hậu quả chưa nghiêm trọng, có thể khắc phục được.


Về phía phụ huynh học sinh xử sự như vậy là không đúng, quá nóng nảy và
xúc phạm đến giáo viên, thiếu thiện chí trong việc phối hợp với giáo viên
trong giáo dục học sinh.
Tình huống đã nêu là tình huống QLNN đồng thời là Tình huống giáo dục
vì vấn đề đã xẩy ra, trong đời sống nhà trường, lớp học, trong gia đình,
ngoài cộng đồng và xã hội.
Những yêu cầu mang tính định hướng cho việc giải quyết tình huống
giáo dục:
-

Đặt lợi ích của các con lên hàng đầu như Bác Hồ của chúng ta đã

nói“vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người „
-

Người Quản lý Giáo dục phải khách quan, công bằng khi giải quyết

vấn đề/ tình huống.
III. Xử lý tình huống:
Để xử lý tình huống QLNN nói chung và tình huống Quản lý Giáo dục
nói riêng phải qua các bước sau:


Hình 1: Sơ đồ các bước giải quyết tình huống về Giáo dục
1/ Xác định mục tiêu xử lý tình huống:
Qua thu thập thông tin, nhận dạng vấn đề, Ban Giám Hiệu. Tổ chuyên
môn và giáo viên chủ nhiệm thống nhất phải giải quyết mâu thuẫn đã phát
sinh (mâu thuẫn giữa giáo viên và bà Trần Thị T), không để bà T đến trường
chửi mắng giáo viên làm mất uy tín giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng đến
tính trang nghiêm của nhà trường, đồng thời phải làm cho giáo viên thấy
được sai sót trong cách quản lí, chăm sóc giáo dục trẻ và tìm cách khắc phục.
Đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm có biện pháp đối với cháu P. Mục
tiêu tốt nhất cần đạt chủ yếu là hòa giải, để các bên liên quan nhận ra thiếu
sót, có hướng khắc phục để công tác, học tập tốt hơn. Nếu không đạt được
mục tiêu này mới tiến hành xem xét kỷ luật, kiểm điểm.
2. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống:
2.1. Xây dựng các phương án:


Chủ trương chung để giải quyết tình huống nêu trên là vừa đảm bảo
đúng các quy định hiện hành vừa giải quyết nhẹ nhàng, êm thấm mà vẫn đạt
được mục tiêu đề ra là giải quyết mâu thuẫn đã phát sinh (mâu thuẫn giữa
giáo viên và bà Trần Thị T), không để bà T đến trường chửi mắng giáo viên
làm mất uy tín giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng đến tính trang nghiêm của
nhà trường, đồng thời phải làm cho giáo viên thấy được sai sót trong cách
quản học sinh và tìm cách khắc phục. Đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm
có biện pháp chăm sóc giáo dục đối với cháu P. Mục tiêu tốt nhất cần đạt chủ
yếu là hòa giải, để các bên liên quan nhận ra thiếu sót, có hướng khắc phục
để công tác chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn.
Nhà trường đã đưa ra 3 phương án như sau:
* Phương án 1:
+Mục tiêu của phương án:
Giải quyết mâu thuẫn giữa cô G và bà T ,giữ uy tín cho giáo viên và nhà
trường.
+ Nội dung của phương án:
Nhà trường yêu cầu cô Nguyễn Thị Hồng G gặp trực tiếp gđ em P để giải
quyết.
+ Ưu điểm của Phương án 1:
Giải quyết nhanh gọn, người trong cuộc trực tiếp đối thoại, mâu thuẫn được
giải quyết tận gốc.
Hạn chế của Phương án 1:
Không có người chủ trì giải quyết, bước đầu Cô G và bà T không đồng
cảm với nhau nên khó tìm được tiếng nói chung, khó nhượng bộ nhau để giải
quyết


*Phương án 2:
+ Mục tiêu của phương án:
Giải quyết mâu thuẫn giữa Cô G và bà T; giữ uy tín giáo viên và nhà trường;
đề cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc phối hợp giữa nhà
trường và gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, qua giải quyết vụ việc
giáo viên chủ nhiệm thấy rõ tầm quan trọng của mình trong việc chăm sóc
giáo dục trẻ từ đó tinh thần trách nhiệm được nâng cao. Mục tiêu cần đạt là
các bên có liên quan trong vụ việc nhận ra thiếu sót của mình để sửa chữa
tiến tới sự cộng tác tốt hơn giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.
+ Nội dung của Phương án 2:
Nhà trường giao cho giáo viên chủ động mời, Bà T. Giáo viên chủ nhiệm
đóng vai trò để giải quyết tình huống.
Ưu điểm của Phương án 2:
 Đề cao vai trò của GVCN lớp đồng thời giảm bớt áp lực công việc cho
BGH;
 Không tạo sức ép tâm lý lên giáo viên, giải quyết vụ việc nhẹ nhàng;
 Gợi lòng vị tha, tinh thần phối hợp của phụ huynh học sinh với nhà
trường;
 Giải quyết có lý, có tình;
 Giáo viên yên tâm công tác và nâng cao ý thức chấp hành các quy định
của nhà nước.
 Chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn.
+ Hạn chế của Phương án 2:
 Phụ thuộc nhiều vào uy tín, khả năng hòa giải của GVCN lớp


* Phương án 3:
+Mục tiêu của phương án:
Dựa trên các văn bản pháp lý về xử phạt nhà trường có hình thức cảnh cáo ,
nhắc nhở đối với giáo viên lớp 3C1 trước toàn trường để làm gương cho
những giáo viên khác nhằm giữ uy tín giáo viên và nhà trường. Làm cho GV
trong trường có ý thức tốt hơn nữa trong việc chấp hành kỷ cương nề nếp
+ Nội dung của phương án:
Tiến hành họp xét kỷ luật cô Nguyễn Thị Hồng G và đề nghị chính quyền địa
phương (ấp hoặc xã) họp kiểm điểm bà Trần Thị T vì có hành vi xúc phạm
giáo viên và làm mất trật tự trường học. Phân định rành mạch thiếu sót,
khuyết điểm của từng người (Cô G, bà T, bà họ em P) trong tình huống đã
nêu và đề ra hình thức xử lý thích đáng đối với từng người trong vụ việc
+ Ưu điểm của phương án 3:
Giải quyết đúng trình tự khi hòa giải không thành.
+ Hạn chế của phương án 3:
 Phức tạp, mất nhiều thời gian công sức, tạo căng thẳng giữa GV với
phụ huynh và gây không khí căng thẳng trong trường. Ảnh hưởng mối quan
hệ tốt đẹp giữa nhà trường với cha, mẹ học sinh.
 Đôi lúc khó thực hiện trong trường hợp bà T ngang bướng , không
nhận khuyết điểm và tiếp tục chửa bới giáo viên, chính quyền địa phương
không quan tâm đúng mức để giải quyết vấn đề. Hậu quả có thể tiến triển
xấu.
2.3. Phương án lựa chọn:
Chọn Phương án 2


Qua phân tích điểm mạnh, điểm yếu, tính khả thi của từng phương án,
lãnh đạo nhà trường quyết định chọn Phương án 2, tức là Hiệu trưởng Nhà
trường sau khi tư vấn và giao cho tổ trưởng chuyên môn mời cô G và bà T và
em P đến trường để giải quyết vụ việc. Tổ trưởng chuyên môn đóng vai trò
trung gian, cầu nối để giải quyết tình huống.
Trong giải quyết sự việc phải đạt được mục tiêu đề ra là: Giải quyết
mâu thuẫn giữa Cô G và bà T, giữ uy tín giáo viên và nhà trường; đề cao vai
trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc phối hợp giữa nhà trường và gia
đình trong việc giáo dục học sinh, qua giải quyết vụ việc tổ trưởng chuyên
môn thấy rõ tầm quan trọng của mình trong việc giáo dục học sinh từ đó tinh
thần trách nhiệm được nâng cao. Mục tiêu cần đạt là các bên có liên quan
trong vụ việc nhận ra thiếu sót của mình để sửa chữa tiến tới sự cộng tác tốt
hơn giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Không yêu cầu chính quyền địa
phương kiểm điểm bà T và cô G.
2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Phương án 2
+ Các bước thực hiện phương án:
Bước 1: Hiệu trưởng giao cho tổ trưởng sinh hoạt lại các quy định về quy chế
chuyên môn cho toàn thể giáo viên nói chung và cho cô G nói riêng.
Giáo viên vi phạm nội quy, quy chế, quy định trong trường có
nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do giáo viên còn chủ quan
trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, Phòng Giáo Dục cũng vừa tập huấn
cho tất cả giáo viên trong huyện về thưc hiên quy chế nuôi dạy trẻ.
Bước 2: Nhận định tình hình
Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình lớp, báo cáo vụ việc nêu trên
cho Hiệu trưởng vào chiều cuối tuần (thứ 6). Hiệu trưởng và GVCN: nhận
định bà T đến trường chửi bới là có bức xúc thực sự, đành rằng phản ứng của


chị T là quá đáng. Cô G quản trẻ như vậy là chưa đúng. Hiệu trưởng và
GVCN cũng thống nhất giải quyết các bước tiếp theo
Bước 3: Ban Giám hiệu và tổ trưởng trực tiếp gặp bà T (nhà bà T gần trường)
trao đổi tình hình của em P, đề nghị bà cần thông cảm với giáo viên, nói rõ
chủ trương quan điểm của nhà trường, của ngành GD về việc giáo dục đạo
đức học sinh và hẹn bà T ngày giờ lại trường để giải quyết công việc.
Được Hiệu trưởng nhà trường góp ý, cô G là có sơ xuất, mặt khác em P cũng
có lỗi, bà T cũng nóng nảy thành thử có ứng xử không tốt… bà T suy nghĩ lại
và vui vẻ nhận lời dự họp với tổ trưởng và Cô G để hòa giải.
Bước 4: Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C tổ chức họp giải quyết vụ việc.
Tổ trưởng chủ trì cuộc họp (bà T, cô G ) để giải quyết vụ việc và báo cáo
kết quả cho BGH.
- Tổ trưởng tuyên bố lý do họp, tuyên bố mình được Hiệu trưởng ủy quyền
giải quyết vụ việc.
- Tổ trưởng thông báo vắn tắt diễn biến vụ việc, đồng thời nói rõ những vấn
đề mà bàT, cô G đã nhận thấy thiếu sót, những vấn đề mà bà T và cô G yêu
cầu phía bên kia nên thực hiện :
Về phía bà T tự thấy mình nóng nảy, do hoàn cảnh gia đình có nhiều
vấn đề, không xem xét kỹ sự việc thành thử có sụ hành xử không đúng với
cô G và nhà trường và mong cô G bỏ qua. Bà T cũng đề nghị, cô giáo quan
tâm hơn nữa tới em P .
Cô C nhận mình đã quá lơ là trong việc chăm sóc giáo dục học sinh.
Bà T và cô G cùng trao đổi, hai bên đều thống nhất như nhận định như
tổ trưởng trao đổi và xin lỗi nhau, đề nghị hai bên bỏ qua lỗi cho nhau.
IV. Kiến nghị:


- Đối với các trường Sư phạm cần chú ý hơn trong việc rèm luyện kỹ
năng chăm sóc giáo dục trẻ, quy chế nuôi dạy trẻ, cho sinh viên của mình.
- Đối với các trường học, hiệu trưởng cần triển khai đầy đủ các văn
bản của cấp trên liên quan đến quy chế nuôi dạy trẻ
- Về phía giáo viên, tuy hiện nay, giáo viên luôn chịu áp lực từ nhiều
phía như yêu cầu chất lượng dạy và... Ai cũng hiểu tức giận, căng thẳng có
thể làm chúng ta có những hành vi nóng giận nhất thời và gây hậu quả tai hại.
Để hạn chế tình trạng căng thẳng trên, giáo viên nên tự rèn luyện bản thân
với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp, Các cô có thể giảm căng thẳng bằng
việc trau dồi khả năng hài hước, tinh thần lạc quan bằng cách đọc những câu
chuyện tiếu lâm…Đặc biệt là giáo viên phải có tình thương yêu học sinh thì
mới tận tâm với nghề được.
V.- Kết luận :
Hiện nay, ở nhiều trường học, đa số trường đã thực hiện tốt việc chăm
sóc giáo dục trẻ, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường, nhiều giáo viên, vẫn chưa
đặt tâm huyết với nghề với công việc. Về phía phụ huynh học sinh, nhiều
người đã coi trọng Truyền thống tôn sư trọng đạo, phối hợp tốt với nhà
trường và giáo viên để giáo dục học sinh. Một số ít Phụ huynh học sinh thiếu
tôn trọng thầy, cô giáo do thiếu hiểu biết.
Việc cô Nguyễn Thị Hồng G, Trường mầm non huyện thanh oai đã lơ
là trong việc quản lí trẻ là không đúng, vi phạm quy chế của ngành. Việc bà
Trần Thị T lại trường chửi bới giáo viên là hành động sai và cần phê phán.
Trước tình huống đã diễn ra như trên, nhà trường đã chọn phương án
giải quyết đã nêu là có tình, có lý giải quyết khá trọn vẹn vấn đề. Những
người trong cuộc đều hài lòng. Giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhận ra
sai sót và cùng mong hai phía thông cảm cho nhau, uy tín giáo viên, kỷ luật


kỷ cương nhà trường được giữ vững, phụ huynh nhận thức được thiếu sót và
có hướng khắc phục tốt.
Về phía nhà trường cũng cần tuyên truyền trong nhân dân, trong Ban
đại diện cha mẹ học sinh để họ thấy được vai trò, nhiệm vụ của họ trong việc
tham gia giáo dục học sinh.
Với tiểu luận này, người viết mong muốn góp một ý kiến nhỏ trong
việc giáo dục học sinh để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết 2, Ban Chấp hành Trung Ương
Đảng Khoá VIII.NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

2.

Đảng Cộng Sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
IX. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

3.

Đảng Cộng Sản Việt Nam - Nghị quyết 6, Ban Chấp hành Trung Ương
Đảng Khoá IX.NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

4.

Điều lệ trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông
tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo)

5.

Chính phủ - Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1987 của Chính phủ về
Phướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn
hoá.

6.

Chỉ thị số 40 Ban Chấp hành Trung ương, Ngày 15 tháng 6 năm 2004
về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục.

7.

Hà Nhật Thăng (Chủ biên)– Công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp ở
trường phổ thông. NXB Giáo dục năm 1998

8.

Hà Quý Tình – Nguôn nhân lực Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
Tạp chí Cộng sản, số 7, tháng 4/1999.

9.

Học viện Hành chính Quốc gia - Quản lý nhà nước trong các lĩnh vục
xã hội. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

10.

Học viện Hành chính Quốc gia - Quản lý nhà nước nguồn nhân lục.
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

11.

Hồ Chí Minh - Về vấn đề giáo dục. NXB Giáo dục, Hà Nội,1990.

12.

Luật giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.


13.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 được Quốc hội
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5
thông qua ngày 15/6/2004

14.

GS-TS Nguyễn Duy Quý – Phát triển con người, tạo nguồn nhân lực,
tạo nguôn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở
nước. Tạp chí Công sản số 19, tháng 10/1998.

15.

GS-TS Phạm Minh Hạc - Muời năm đổi mới giáo dục đào tạo. NXB
Giáo dục, Hà Nội, 1997.

16.

GS-TS Phạm Minh Hạc (Tổng chủ biên) – Xã hội hoá công tác giáo
dục. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.

17.

Quyết định số 16 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đạo đức Nhà giáo.

18.

Thủ tướng Chính phủ - Chỉ thị số 18/2001/CT – TTg ngày 27/8/2001
về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống
giáo dục quốc dân. Công báo tháng 12/2001.

19.

Thủ tướng chính phủ - Quyết định số 201/2001/QĐ – TTg ngày
28/12/2001 về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 –
2010”. Công báo tháng 12/2001.

20.

Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng kiến thức Chuyên viên chính

21.

Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng
dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh của các trường
phổ thông

22.

http://thptdongthai.edu.vn/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=125:nam-quy-tac-giao-duc-hoc-sinh-chua-ngoan&catid=56:tingiao-duc&Itemid=142

23.

http://nghegiao.net/news/Quan-ly-giao-duc/Giao-duc-dao-duc-hocsinh-Trung-phat-the-hien-su-bat-luc-152/HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
(Tổ chức tại tỉnh Kiên Giang năm 2011)

TIỂU LUẬN
TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tên tình huống : XỬ LÝ XUNG ĐỘT GIỮA GIÁO
VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌCC SINH TỪ VIỆC
XỬ PHẠT HỌC SINH

Họ và tên học viên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác :
Người hướng dẫn :

Đỗ Quốc Huy
Hiệu trưởng
Trưởng Trung học phổ thông Đông Thái

TS Đào Đăng Kiên

Kiên Giang, tháng 11 năm 2011


.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x