Tải bản đầy đủ

CUNG HOC TIN HOC QUYEN 3 (2) danh cho hs lop 5

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
TUẦN 1:
Ngày soạn: 27/8/2017
Ngày dạy: 28/8/2017

GV: Sao May Lào

CHƯƠNG 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập những kiến thức cơ bản đã học.
- Nhận diện được các bộ phận máy tính và chức năng của từng bộ phận.
- Nêu ra được vai trò của máy tính trong đời sống.
2. Kỹ năng:
Sau khi học xong bài này các em có khả năng nhận biết:
- Máy tính là công cụ xử lí thông tin.
- Nhận biết được các thiết bị lưu trữ và sử dụng được chúng.
- Nhận biết được các dạng thông tin cơ bản..
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Khởi động.
2. Bài mới:
Các em đã làm quen với môn tin học
được một thời gian rồi. Vậy thì các em
có nhớ cách khởi động và tắt máy, cách
thực hiện những trò chơi không? Năm
nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp tục
chương trình của bộ môn tin học. Để
bắt đầu chương trình, hôm nay GV sẽ
hướng dẫn các em ôn lại những kiến
thức mà ta đã được học ở năm qua.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
Đặt câu hỏi:
- Thông tin là gì?
- Em hãy nêu các loại thông tin?, mỗi
loại hãy cho 1 ví dụ minh chứng.
1

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Ổn định.
- Hát.
- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi:
- Thông tin là những lời nói giao
tiếp hằng ngày, các kiến thức
chung về khoa học, văn hóa, xã
hội...
- Thông tin dạng âm thanh, thông
tin dạng văn bản, thông tin dạngGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào
hình ảnh. VD: tiếng chim hót,
tiếng hát; các bài báo, sách SGK;
các bức tranh vẽ, ảnh chụp,...
- Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, đĩa
Flash (USB).
- 4 bộ phận chính: màn hình,
phần thân máy, bàn phím, con
chuột.
- Bàn phím, con chuột là thiết bị
nhập thông tin; thân máy dùng để
xử lý thông tin; màn hình dùng
để hiện thị kết quả (thiết bị xuất).

- Em hãy nêu các thiết bị lưu trữ
thông tin?
- Máy tính được chia làm bao nhiêu
bộ phận chính?
- Nhiệm vụ từng bộ phận của máy
tính?

b. Hoạt động 2:
- Hỏi: Máy tính có khả năng làm việc
như thế nào?
- Hỏi: Máy tính giúp con người làm
những gì?
- Hãy kể tên 2 thiết bị ở trong lớp học
hoạt động phải dùng điện.
b. Hoạt động 3:
Điền Đ/S vào các câu sau:
- Máy tính tính toán chậm hơn con
người?
- Ti vi hoạt động được là nhờ có điện.
- Có thể học tốt môn Toán nhờ máy
tính?
- Em điều khiển máy tính bằng mắt?
- Âm thanh không phải là một dạng
thông tin?
- Máy tính có thể bảo quản thông tin?
- Màn hình hiện kết quả làm việc của
máy tính?
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài
đã học.

2

- Nhanh, chính xác, liên tục...
- Làm việc, học tập, giải trí, liên
lạc
- Quạt, bóng đèn điện...

+ S.
+ Đ.
+ Đ.
+ S.
+ S.
+ Đ.
+ Đ.
- Lắng nghe.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn tập những kiến thức cơ bản đã học.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện bài tập cho tốt.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Nêu các bộ phận của máy tính để
bàn.
2. Bài mới:
Ở tiết trước các em đã được GV nhắc
lại những bộ phận của chiếc máy tính
để bàn. Đến tiết này các em sẽ ôn tập
tiếp chương trình học của năm qua.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
Đặt câu hỏi:
- Thông tin là gì?

- Em hãy nêu các loại thông tin?, mỗi
loại hãy cho 1 ví dụ minh chứng.

- Em hãy nêu các thiết bị lưu trữ
thông tin?
- Máy tính được chia làm bao nhiêu
bộ phận chính?
- Nhiệm vụ từng bộ phận của máy
tính?

3

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Ổn định.
- HS trả lời.
- Lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi:
- Thông tin là những lời nói giao
tiếp hằng ngày, các kiến thức
chung về khoa học, văn hóa, xã
hội...
- Thông tin dạng âm thanh, thông
tin dạng văn bản, thông tin dạng
hình ảnh. VD: tiếng chim hót,
tiếng hát; các bài báo, sách SGK;
các bức tranh vẽ, ảnh chụp,...
- Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, đĩa
Flash (USB).
- 4 bộ phận chính: màn hình,
phần thân máy, bàn phím, con
chuột.
- Bàn phím, con chuột là thiết bị
nhập thông tin; thân máy dùng để
xử lý thông tin; màn hình dùng
để hiện thị kết quả (thiết bị xuất).


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
b. Hoạt động 2:
- Hỏi: Máy tính có khả năng làm việc
như thế nào?
- Hỏi: Máy tính giúp con người làm
những gì?
- Hãy kể tên 2 thiết bị ở trong lớp học
hoạt động phải dùng điện.

GV: Sao May Lào
- Nhanh, chính xác, liên tục...
- Làm việc, học tập, giải trí, liên
lạc
- Quạt, bóng đèn điện...

b. Hoạt động 3:
Điền Đ/S vào các câu sau:
- Máy tính tính toán chậm hơn con
người?
+ S.
- Ti vi hoạt động được là nhờ có điện.
+ Đ.
- Có thể học tốt môn Toán nhờ máy + Đ.
tính?
+ S.
- Em điều khiển máy tính bằng mắt?
+ S.
- Âm thanh không phải là một dạng
thông tin?
+ Đ.
- Máy tính có thể bảo quản thông tin?
- Màn hình hiện kết quả làm việc của + Đ.
máy tính?
- Lắng nghe.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài
đã học.

4


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
TUẦN 2:
Ngày soạn: 3/9/2017
Ngày dạy: 4/9/2017

GV: Sao May Lào

BÀI 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY
TÍNH NHƯ THẾ NÀO? (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết vai trò quan trọng của việc tổ chức thông tin trên máy tính.
- Học sinh hiểu thế nào là tệp, thế nào là thư mục và vai trò của chúng trong việc
tổ chức thông tin trên máy tính.
- Học sinh biết cách xem nội dung các thư mục và tệp.
- Nhận biết và đọc được tên các ổ đĩa, các thiết bị lưu trữ.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục.
- Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Nêu các bộ phận của máy tính xách
tay.
2. Bài mới:
Trong năm qua, các em đã học cách
lưu trữ các bài thực hành ở đâu? Vậy thì
các em có còn nhớ cách lưu hay không?
Khi lưu bài ta nên làm gì? ... Bài học
hôm nay GV sẽ cùng các em khám phá
một trong các thiết bị lưu trữ của máy
tính nhé..
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Tệp là gì?
- Các chương trình, các kết quả của
người dùng được lưu ở đâu?
- GV nhận xét và cho điểm.
- Vậy thì khi lưu một bài vẽ hay một bài
thực hành thì ta nên làm gì?
- Vậy tên của một bài thực hành thì ta
gọi là 1 tệp. Tệp hay còn gọi là “Tập
5

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Trả lời.
- Lắng nghe.

- Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, đĩa
Flash (còn gọi là USB).
- Ta nên chọn nơi lưu và đặt tên
cho bài thực hành.
- Ghi vở.
- Em hãy cho ví dụ về tệp
- Ta phải sắp xếp thông tin trong


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
tin”
b. Hoạt động 2: Tệp và thư mục:
- Hỏi: Để thuận tiện trong việc tìm kiếm
thông tin trong máy tính thì ta phải làm
sao?
- Thông tin trong máy tính được lưu trữ
trong các tệp, mỗi tệp có một tên tệp để
phân biệt và một biểu tượng.
- Các tệp được lưu trữ trong các thư
mục, mỗi thư mục có một tên riêng và
một biểu tượng. Một thư mục có thể
chứa một hoặc nhiều thư mục con nữa.
- Biểu tượng của thư mục có hình dáng
một kẹp giấy (thường có màu vàng, ta
cũng có thể đổi biểu tượng này).
- Y/C HS cho ví dụ về tệp và thư mục.
VD: Tệp Thuc Hanh.doc, Bai Tap
1.doc, Bai Tap 2.doc, …; Thư mục BAI
TAP, BAI THUC HANH, …
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại về thư mục và tệp.
- Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn
bị cho tiết tới thực hành thật tốt.
- Nhận xét tiết học.

GV: Sao May Lào
máy tính một cách có trật tự.
- Lắng nghe.
- Ghi vở.
- Lắng nghe.

- HS cho ví dụ.

- Lắng nghe.

********************************
BÀI 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY
TÍNH NHƯ THẾ NÀO? (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết vai trò quan trọng của việc tổ chức thông tin trên máy tính.
- Học sinh hiểu thế nào là tệp, thế nào là thư mục và vai trò của chúng trong việc
tổ chức thông tin trên máy tính.
- Học sinh biết cách xem nội dung các thư mục và tệp.
- Nhận biết và đọc được tên các ổ đĩa, các thiết bị lưu trữ.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục.
- Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
6


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Tệp còn có tên khác là gì? Cho 1 ví dụ về
Tệp?
+ Biểu tượng của thư mục thường thì có
hình dạng ra sao? Và thường có màu gì?
+ Ta có thể thay đổi biểu tượng của thư mục
không?
2. Bài mới:
Trong tiết học trước, các em đã học về Tệp
và Thư mục. Như vậy, bài học hôm nay GV sẽ
cùng các em khám phá về Tệp và Thư mục
nhé.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc lại Tệp và Thư mục:
- Tên của một bài thực hành thì ta gọi là gì?
- Biểu tượng của thư mục có hình dáng như
thế nào?, thường có màu gì?, em có thể đổi tên
một thư mục hay một tập tin được không?
- Nhận xét, ghi điểm.
b. Hoạt động 2: Xem các thư mục và tệp
- Để xem các tệp và thư mục có trong máy
tính, em hãy “nháy đúp chuột vào biểu tượng
My Computer” trên màn hình máy tính, khi đó
một cửa sổ hiện ra với nhiều biểu tượng như
hình bên dưới (Hình 1).
- Chú ý: biểu tượng của thiết bị nhớ Flash chỉ
xuất hiện khi nó được cắm vào máy tính.
- Sau đó, em nháy chuột trái vào nút Folder
thì cửa sổ sẽ chuyển sang dạng tương tự như
hình sau:

GV: Sao May Lào
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Trả lời.
+ Tập tin. VD: Thuc
Hanh.doc, Ve.doc,...
+ Có hình dáng một kẹp
giấy, thường có màu vàng.
+ Có.
- Lắng nghe.

- Gọi là Tệp hay Tập tin.
- Có hình dáng một kẹp
giấy, thường có màu vàng,
em có thể thay đổi được tên
của chúng..
- Ghi vở.
- Em hãy cho ví dụ về tệp
- Ta phải sắp xếp thông tin
trong máy tính một cách có
trật tự.
- Lắng nghe.
- Ghi vở.
- Lắng nghe.

- HS cho ví dụ.

7


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào

- Cửa sổ này có hai ngăn, cả ngăn bên trái và
ngăn bên phải đều cho ta thấy các đĩa và ổ đĩa
có trên máy tính.
- Trong hình trên, em thấy tên My Computer ở
ngăn bên trái được “bôi đen” tức là My
Computer đang được chọn. Ngăn bên phải cho
thấy những gì có bên trong đối tượng được
chọn.
- Để xem các tệp và thư mục có trong máy
tính, em hãy nháy đúp chuột vào tệp hoặc thư
mục ở ngăn bên phải (nếu ở ngăn bên trái thì
em chỉ cần nhắp chuột 1 lần lên tên của thư
mục).
- Cách khác để khám phá máy tính là: nháy
chuột phải lên biểu tượng My Computer, sau
đó chọn Explore (khám phá) trên danh sách
hiện ra sau đó.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
Mục tiêu: HS tự tìm hiểu thư mục và tập tin
đã có trong máy tính.
- Y/C HS khởi động và khám phá máy tính
theo các bước đã được hướng dẫn bên trên để
xem các thư mục và tập tin có trong máy tính.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại về thư mục và tệp.
-Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn bị cho
tiết tới thực hành thật tốt.
- Nhận xét tiết học.

8


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
TUẦN 3:
Ngày soạn: 10/9/2017
Ngày dạy: 11/9/2017

GV: Sao May Lào

BÀI 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS mở được các tệp và thư mục.
- HS biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản.
- Biết được các thiết bị lưu trữ phổ biến nhất.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục.
- Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính đồng
thời tạo được thư mục riêng cho mình.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Tệp còn có tên khác là gì? Cho 1 ví
dụ về Tệp?
+ Biểu tượng của thư mục thường thì
có hình dạng ra sao? Và thường có màu
gì?
+ Ta có thể thay đổi biểu tượng của thư
mục không?
2. Bài mới:
Trong tiết học trước, các em đã học về
Tệp và Thư mục. Như vậy, bài học hôm
nay GV sẽ cùng các em khám phá về Tệp
và Thư mục nhé.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Mở tệp đã có trong
máy tính:
Mục tiêu: Giúp cho các em biết cách
mở các tệp đã có trong máy tính.
- Tên của một bài thực hành thì ta gọi là
gì?
- Để mở một tệp đã được lưu trên máy
9

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Trả lời.
+ Tập tin. VD: Thuc Hanh.doc,
Ve.doc,...
+ Có hình dáng một kẹp giấy,
thường có màu vàng.
+ Có.
- Lắng nghe.

- Gọi là Tệp hay Tập tin.
- Lắng nghe + quan sát.
- Ghi vở.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
tính thì em cần nhớ tên thư mục chứa tệp
đó.
- Muốn mở tệp đã có, ta tực hiện:
- Quan sát.
+ Nháy đúp vào Mycomputer rồi tìm
đường dẫn đến tệp cần tìm.
+ Sau đó nháy đúp vào biểu tượng của
tệp cần mở.
- Y/C 2 – 3 HS lên mở tệp cho lớp quan - Thực hành mở tệp sẵn có trên
sát.
máy tính dưới sự hướng dẫn của
giáo viên.
- Nhận xét, ghi điểm.
b. Hoạt động 2: Thực hành:
- Lắng nghe.
Mục tiêu: HS tự mở thư mục sẵn có
trong máy tính.
- Y/C HS mở thư mục và tệp sẵn có trong
máy tính để quan sát.
- Quan sát thao tác của HS, đi quanh
hướng dẫn HS chưa thực hiện được.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại về cách mở thư mục và tệp.
-Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn
bị cho tiết tới thực hành thật tốt.
* Lưu ý HS: khi không cần làm việc với
máy tính thì ta phải tắt máy để tiết kiệm
điện?
- Nhận xét tiết học.
********************************
BÀI 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS mở được các tệp và thư mục.
- HS biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản.
- Biết được các thiết bị lưu trữ phổ biến nhất.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục.
- Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính đồng
thời tạo được thư mục riêng cho mình.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
10


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Y/C HS lên mở thư mục sẵn có trong
máy tính.
+ Nhận xét .
2. Bài mới:
Trong tiết học trước, các em đã biết về Tệp
và Thư mục. Như vậy, bài học hôm nay GV
sẽ hướng dẫn các em cách tạo một Thư mục
riêng cho mình để sau này các em sẽ lưu trữ
những bài thực hành vào thư mục riêng nhé.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc lại cách mở thư mục
và tệp đã có trong máy tính:
Mục tiêu: Nhắc lại cho các em biết cách mở
thư mục và tệp đã có trong máy tính.
- Muốn mở thư mục và tệp đã có sẵn trên
máy, ta tực hiện như sau:
+ Nháy đúp vào Mycomputer rồi tìm
đường dẫn đến thư mục hay tệp cần tìm.
+ Sau đó nháy đúp vào biểu tượng của
chúng để mở.
- Làm mẫu cho lớp quan sát lại thao tác.
b. Hoạt động 2: Lưu kết quả làm việc trên
máy tính:
Mục tiêu: HS biết cách lưu bài thực hành
vào thư mục riêng của mình.
- Để lưu bài thực hành em thực hiện các bước
sau:
+ Nháy nút trái chuột vào chữ File.
+ Chọn Save.
+ Nháy vào hình tam giác đen nhỏ trong ô
Save in rồi chọn biểu tượng đĩa chứa thư
mục mà em cần lưu kết quả.
+ Nháy đúp chuột lên biểu tượng của thư
mục cần lưu (hoặc nhắp chuột trái vào tên
thư mục sau đó chọn Open)
+ Gõ tên tệp vào ô File name và nháy chuột
vào nút Save (hoặc nhấn phím Enter).
- Khi đó văn bản hoặc hình vẽ của em sẽ
được lưu với tên em đã gõ vào bên trong thư
mục mà em đã chọn.
* Lưu ý: khi đặt tên cho bài thực hành thì
11

GV: Sao May Lào
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- HS lên thực hiện.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.

- Quan sát.
- Lắng nghe + quan sát +
thực hành.

- Lắng nghe + quan sát.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
em không thể đặt kèm những ký hiệu sau: \, - Lắng nghe.
/
c. Hoạt động 3: Tạo thư mục riêng:
Mục tiêu: HS biết cách tạo thư mục riêng.
- Các bước thực hiện tạo thư mục riêng:
- Lắng nghe + quan sát.
+ Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải
của cửa sổ.
+ Nháy chuột vào New.
+ Nháy Folder.
+ Gõ tên thư mục, sau đó nhấn phím Enter.

- Y/C HS tạo thư mục riêng trên màng hình,
sau đó tạo thư mục riêng trong ổ đĩa D.
- Thực hành.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại về cách mở thư mục và tệp.
- Nhắc lại cách lưu bài thực hành.
- Lắng nghe.
- Nhắc lại cách tạo thư mục.
- Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn bị
cho tiết tới thực hành thật tốt.
* Lưu ý HS: khi không cần làm việc với
máy tính thì ta phải tắt máy để tiết kiệm
điện?
- Nhận xét tiết học.

TUẦN 4:
Ngày soạn: 17/9/2017
12


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
Ngày dạy: 18/9/2017

GV: Sao May Lào

CHƯƠNG 2: EM TẬP VẼ
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Ôn lại kiến thức cơ bản về phần mềm đồ hoạ Paint, các thao tác sử dụng các công
cụ vẽ.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được biểu tượng của chương trình vẽ trên màng hình..
- Nhớ lại cách khởi động một biểu tượng trên màng hình.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Y/C HS lên mở thư mục sẵn có trong
máy tính.
+ Nhận xét .
2. Bài mới:
Trong năm học trước em đã được làm
quen với chương trình vẽ. Như vậy, các
em có còn nhớ biểu tượng của chương
trình vẽ và các công cụ dùng để vẽ
không?. Bài học hôm nay GV sẽ hướng
dẫn lại cho các em một số kiến thức cần
nhớ của chương trình vẽ qua bài học
“Những gì em đã biết”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Sao chép, di chuyển
hình:
Mục tiêu: Cho các em nhớ lại công cụ
sao chép và di chuyển hình.
- Y/C HS tìm biểu tượng của chương
trình vẽ trên màng hình.
- Cho một số công cụ, Y/C HS chỉ ra
công cụ dùng để chọn vùng sao chép.
- Nhận xét.
- Trong 2 biểu tượng sau, biểu tượng nào
13

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- HS lên thực hiện.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.

- HS tìm và chỉ ra biểu tượng
- Quan sát.
- HS chọn.

- HS chọn.
- Lắng nghe + quan sát + thực


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
được gọi là biểu tượng trong suốt?

GV: Sao May Lào
hành.

- Nhận xét.
- Em Nêu sự khác nhau giữa việc sao - Trả lời.
chép hình có sử dụng biểu tượng trong
suốt và sao chép hình không sử dụng
- Lắng nghe + quan sát.
biểu tượng trong suốt.
b. Hoạt động 2: Vẽ hình chữ nhật,
hình vuông
Mục tiêu: HS nhận dạng được công cụ
vẽ hình vuông, hình chữ nhật và nhớ
lại cách vẽ được hình chữ nhật, hình - HS trả lời.
vuông.
- Cho một số công cụ, Y/C HS chỉ ra
công cụ dùng để vẽ hình vuông, hình chữ
nhật.
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Cho một số công cụ, Y/C HS chỉ ra
công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật tròn
góc?
- Lắng nghe + quan sát + thực
- Nhận xét.
hành.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
Mục tiêu: HS luyện tập kĩ năng sao
chép, di chuyển hình và kĩ năng vẽ
hình.
- Thực hành 1: Ráp hình theo mẫu.
Y/C HS mở hình vẽ dongho.bmp ráp
hình theo mẫu dựa vào công cụ sao chép
và di chuyển.
Hình mẫu:

Hình hoàn chỉnh
- Lắng nghe + quan sát + thực
hành.
14


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào

- Y/C HS vẽ hình theo mẫu:
- Lắng nghe.

4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài vừa học – nhận
xét lớp.
- Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn
bị cho tiết tới thực hành thật tốt.
* Lưu ý HS: khi không cần làm việc với
máy tính thì ta phải tắt máy để tiết kiệm
điện.
***********************************
CHƯƠNG 2: EM TẬP VẼ
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn lại kiến thức cơ bản về phần mềm đồ hoạ Paint.
- Ôn lại các thao tác sử dụng các công cụ vẽ.
- Ôn lại cách lưu tệp và biết cách sao chép, di chuyển hình.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được biểu tượng của chương trình vẽ trên màng hình..
- Vận dụng các công cụ vẽ để vẽ tranh.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy vi tính, máy chiếu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
15


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Y/C HS nhận diện biểu tượng của
chương trình Paint trên màn hình và khởi
động lên.
+ Nhận xét .
2. Bài mới:
Ở tiết học trước, em đã được thầy nhắc
lại những nội dung cần thiết của chương
trình vẽ Paint. Bài học hôm nay GV sẽ
hướng dẫn các em thêm một số kiến thức
cần nhớ của chương trình vẽ qua bài học
“Những gì em đã biết – tiết 2”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc lại công cụ sao
chép, di chuyển và công cụ dùng để vẽ
hình vuông – hình chữ nhật:
Mục tiêu: Cho các em nhớ lại công cụ
sao chép, di chuyển hình và công cụ vẽ
hình vuông – hình chữ nhật.
- Cho một số công cụ, Y/C HS chỉ ra công
cụ dùng để chọn vùng sao chép.
- Nhận xét.

GV: Sao May Lào

- HS lên thực hiện.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- HS chọn + nhận xét.

- HS chọn + nhận xét.
- Cho một số công cụ, Y/C HS chỉ ra công
cụ dùng để vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

b. Hoạt động 2: Vẽ hình e-líp, hình
tròn:
Mục tiêu: HS nhận dạng được công cụ
vẽ hình e-líp, hình tròn và nhớ lại cách
- HS trả lời.
vẽ được hình e-líp, hình tròn.
- Trong số các công cụ dưới đây, em hãy
chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình e-líp.
- Nhận xét.
- Trả lời.
- Khi sử dụng công cụ vẽ hình e-líp, em
cần thêm thao tác nào để vẽ được hình
tròn?
- HS trả lời. Có 3 kiểu vẽ.
HD: Em cần giữ phím Shift khi vẽ.
+ Chỉ vẽ viền của hình bằng
16


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
- Có những kiểu vẽ hình e-líp nào?

GV: Sao May Lào
màu vẽ.
+ Vẽ viền bằng màu vẽ và tô
màu nền bên trong hình.
+ Chỉ tô màu vẽ bên trong hình
vừa vẽ.
- Lắng nghe + quan sát.

- Nhận xét
c. Hoạt động 3: Thực hành:
Mục tiêu: HS luyện tập kĩ năng sao
chép, di chuyển hình và kĩ năng vẽ hình.
- Thực hành: Trang trí đồng hồ.
- HS trả lời.
Y/C HS mở hình vẽ clock.bmp với hình
chú gấu bông có sẵn, em hãy vẽ chiếc
đồng hồ có hình nền là chú gấu bông
(hoặc em cũng có thể vẽ một hình khác để
làm hình nền).
Hình mẫu:
- Trả lời.
- Lắng nghe + quan sát.
- Hướng dẫn:
+ Mở tệp Clock.bmp
+ Chọn màu vẽ là màu vàng (em cũng có
thể chọn màu khác), chọn công cụ hình elíp và kiểu chỉ vẽ đường biên.
+ Nhấn giữ phím Shift trong lúc vẽ để vẽ
được hình tròn (vẽ 2 hình tròn, 1 hình tròn
lớn và 1 hình tròn nhỏ).
+ Dùng công cụ chọn cùng với biểu
tượng trong suốt để di chuyển 2 hình tròn
lồng vào nhau.
+ Dùng công cụ tô màu vàng cho vùng
giữa 2 đường tròn.
+ Di chuyển chú gấu vào mặt đồng hồ.
- Thực hành.
+ Đánh dấu vị trí các con số lên mặt đồng
hồ.
+ Chọn màu vẽ là màu đen và công cụ - Lắng nghe.
đường thẳng để vẽ kim đồng hồ.
- Quan sát HS thực hành + chú ý nhắc nhở
các em thay phiên nhau thực hành.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài vừa học – nhận xét
lớp.
- Về nhà nhớ xem lại bài vừa học chuẩn bị
17


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
cho tiết tới thực hành thật tốt.
* Lưu ý HS: khi không cần làm việc với
máy tính thì ta phải tắt máy để tiết kiệm
điện.

GV: Sao May Lào

***********************************
TUẦN 5:
Ngày soạn: 24/9/2017
Ngày dạy: 25/9/2017
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết sử dụng công cụ bình phun màu.
- Biết cách ứng dụng bình phun màu vào lúc nào, như thế nào cho đẹp.
2. Kỹ năng:
- Học sinh biết kết hợp các dụng cụ vẽ với nhau tạo nên bức tranh hoàn hảo.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu, ảnh vẽ mẫu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Gọi 1 HS lên máy ráp hình vẽ đã bị chia
nhỏ thành hình hoàn chỉnh.
- Y/C tất cả HS còn lại mở tệp ráp hình và
ráp hình theo mẫu.
- Nhận xét .
2. Bài mới:
Ở tiết học trước, các em đã làm quen với
công cụ trong suốt để di chuyển hình. Đến
tiết này GV sẽ hướng dẫn các em một
công cụ vẽ nữa, đó là công cụ “bình phun
màu”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Giới thiệu biểu tượng, vị
trí, công dụng của công cụ bình phun
màu.
Mục tiêu: HS biết vị trí, biểu tượng,
công dụng của bình phun màu.
- Công cụ bình phun màu có hình dạng
18

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS lên thực hiện.
- HS thực hành.
- Nhận xét.
- Lắng gnhe.

- TL: dưới công cụ đường thẳng.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
giống như một bình xịt màu.
- Lắng nghe.
- Hỏi: công cụ này nằm ở đâu trong hộp
công cụ?
- Với công cụ bình phun màu em có thể
vẽ được hàng nghìn bông tuyết rơi, hàng
vạn chiếc lá của cây cổ thụ hay cảnh đẹp
của đêm pháo hoa. Em có thể dùng bình
phun màu để phun các chấm màu lên hình
vẽ đễ tạo cảnh lung linh cho bức tranh.
b. Hoạt động 2: Làm quen với công cụ
bình phun màu:
Mục tiêu: HS nắm được cách thức sử - Lắng nghe + quan sát.
dụng bình phun màu.
* Các bước thực hiện:
- Chọn công cụ bình phun màu trong
hộp công cụ.
- Chọn kích cỡ vùng phun dưới hộp
công cụ.
- Chọn màu phun.
- Kéo thả chuột lên vùng muốn phun.
* Chú ý: tùy vào cách di chuyển chuột
nhanh hay chậm mà em có thể tạo ra các
vùng màu thưa hay dày, nhạt hay đậm trên
bức tranh.
- Vẽ mẫu cho HS xem ba kích thước của
công cụ bình phun màu.
- Nháy chuột trái để phun bằng màu tô, - Quan sát hình.
nháy chuột phải để phun bằng màu nền.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
Mục tiêu: HS dùng công cụ bình phun
màu để vẽ theo mẫu.
* Thực hành 1: Dùng các công cụ đã học
để vẽ bông hoa như hình sau:

Hướng dẫn:
- Dùng công cụ cọ vẽ chọn màu xanh vẽ
19

- Lắng nghe + quan sát + thực
hành.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
phần thân cây và gân lá.
- Dùng công cụ bình phun màu chọn màu
đỏ (hồng), sau đó giữ chuột trái để vẽ
bông hoa.
- Vẫn công cụ bình phun màu, chọn màu
xanh để vẽ lá.
- Quan sát thao tác của HS + hướng dẫn.
- HS có thể vẽ thêm một bông hoa nữa
trên cùng một trang vẽ.
- Quan sát ảnh.
- Y/C HS lưu hình vẽ đã hoàn tất vào
máy.
Để luyện tập với công cụ bình phun
màu cho thành thục thì chúng ta sẽ
sang bài thực hành thứ 2.
* Thực hành 2: Dùng công cụ đã học,
hãy vẽ ảnh theo mẫu sau:
- Lắng nghe + thực hành.

Hướng dẫn:
- Dùng công cụ bút chì và cọ vẽ để vẽ
thân cây và nhánh. Sau đó dùng công cụ
tô màu tô màu cho phần thân cây.
- Dùng công cụ bình phun màu chọn màu
xanh đậm để vẽ các lá già, sau đó chọn lại
màu xanh nhạt để vẽ lá non.
- Lắng nghe.
- Quan sát thao tác của HS + hướng dẫn.
- Y/C HS lưu hình vẽ đã hoàn tất vào
máy.
4. Củng cố - dặn dò.
- Nhắc lại cách vẽ với công cụ bình phun
màu.
- Ta cũng có thể dùng chuột phải để vẽ.
- Chuẩn bị cho tiết tới vẽ thuyền buồm.
- Nhận xét lớp – nhận xét tiết học.
20


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào

**********************************
BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết sử dụng công cụ bình phun màu.
- Biết cách ứng dụng bình phun màu vào lúc nào, như thế nào cho đẹp.
2. Kỹ năng:
- Học sinh biết kết hợp các dụng cụ vẽ với nhau tạo nên bức tranh hoàn hảo.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu, ảnh vẽ mẫu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Gọi 1 HS lên máy dùng công cụ bình - HS lên thực hiện.
phun màu và các công cụ vẽ đã học hãy
vẽ một bông hoa, các HS còn lại cũng vẽ - HS thực hành.
tương tự.
- Nhận xét.
- Nhận xét .
2. Bài mới:
Ở tiết học trước, các em đã làm quen với
công cụ bình phun màu để vẽ bông hoa và
cây. Đến tiết này GV sẽ hướng dẫn các
em dùng công cụ bình phun màu đã học
ở tiết trước cùng với các công cụ vẽ khác
để vẽ chiếc thuyền buồm.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc về công cụ bình
phun màu.
Mục tiêu: HS nhớ lại cách sử dụng công
cụ bình phun màu.
- Y/C HS nhắc lại các bước thực hiện của
công cụ bình phun màu.

- Nhắc lại.

- Lắng gnhe.

- Chọn công cụ bình phun màu
trong hộp công cụ.
- Chọn kích cỡ vùng phun dưới
hộp công cụ.
- Chọn màu phun.
- Kéo thả chuột lên vùng muốn
phun.
- Nhận xét.
- TL: dưới công cụ đường thẳng.

21


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
* Chú ý: tùy vào cách di chuyển chuột - Lắng nghe.
nhanh hay chậm mà em có thể tạo ra các
vùng màu thưa hay dày, nhạt hay đậm trên
bức tranh.
- Nháy chuột trái để phun bằng màu tô,
nháy chuột phải để phun bằng màu nền.
b Hoạt động 2: Thực hành:
Mục tiêu: HS dùng công cụ bình phun
màu để vẽ theo mẫu.
* TH 1: Dùng các công cụ đã học để vẽ
thuyền buồm như hình sau:
- Lắng nghe + quan sát.

- Quan sát hình + lắng nghe.
Hướng dẫn:
- Chọn công cụ
với kiểu vẽ
để vẽ
hình ông Mặt Trời.
- Chọn công cụ

để vẽ con thuyền
và cánh buồm.
- Chọn công cụ , dùng màu trắng và hai
màu xanh (đậm nhạt khác nhau) có trong
hộp màu để vẽ từng lớp sóng dưới đáy - Thực hành.
thuyền.
- Chọn màu vàng để tô màu ông Mặt Trời,
màu nâu để tô màu mạn thuyền và các
màu khác để tô màu cho cánh buồm.
- Quan sát thao tác của HS + hướng dẫn.
- Y/C HS lưu hình vẽ đã hoàn tất vào - Lắng nghe.
máy.
(Nếu HS hoàn thành bài nhanh thì cho các
em vẽ tự do.)
4. Củng cố - dặn dò.
- Nhắc lại cách vẽ với công cụ bình phun
màu.
- Ta cũng có thể dùng chuột phải để vẽ.
- Chuẩn bị cho tiết tới vẽ thuyền buồm.
- Nhận xét lớp – nhận xét tiết học.
22


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào

TUẦN 6:
Ngày soạn: 1/10/2017
Ngày dạy: 2/10/2017
BÀI 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được biểu tượng của công cụ viết chữ.
- Biết cách chọn nhiều kiểu chữ khác nhau.
- Tạo mầu cho chữ.
2. Kỹ năng:
- Biết kết hợp tranh và chữ viết tạo cho bức tranh thêm sinh động.
- HS sử dụng được công cụ viết chữ để viết chữ lên tranh.
- HS phân biết được biểu tượng trong suốt và biểu tượng không trong suốt
- Học sinh biết kết hợp các dụng cụ vẽ với nhau tạo nên bức tranh hoàn hảo.
3. Thái độ:
23


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5
GV: Sao May Lào
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu, ảnh vẽ mẫu.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Gọi 1 HS lên máy dùng công cụ bình phun - HS lên thực hiện.
màu và các công cụ vẽ đã học hãy vẽ một
bông hoa, các HS còn lại cũng vẽ tương tự.
- HS thực hành.
- Nhận xét.
- Nhận xét.
2. Bài mới:
Ở tiết học trước, các em đã làm quen với - Lắng gnhe.
công cụ bình phun màu để vẽ bông hoa, cây
và thuyền buồm. Đến tiết này GV sẽ hướng
dẫn các em viết chữ lên hình vẽ qua bài học
“viết chữ lên hình vẽ”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Nhắc về công cụ bình phun
màu.
Mục tiêu: HS nhớ lại cách sử dụng công cụ
bình phun màu.
- Y/C HS nhắc lại các bước thực hiện của - Chọn công cụ bình phun
công cụ bình phun màu.
màu trong hộp công cụ.
- Chọn kích cỡ vùng phun
dưới hộp công cụ.
- Chọn màu phun.
- Kéo thả chuột lên vùng
muốn phun.
- Nhắc lại.
- Nhận xét.
* Chú ý: tùy vào cách di chuyển chuột nhanh
hay chậm mà em có thể tạo ra các vùng màu - Lắng nghe.
thưa hay dày, nhạt hay đậm trên bức tranh.
- Nháy chuột trái để phun bằng màu tô, nháy
chuột phải để phun bằng màu nền.
b Hoạt động 2: Làm quen với công cụ viết
chữ:
Mục tiêu: HS nhận dạng được công cụ viết - Lắng nghe + quan sát.
chữ.
- Đôi khi em muốn viết thêm vào bức tranh
một vài câu thơ, một dòng đề tặng, ghi lại
ngày tháng vẽ tranh hoặc ghi tên tác giả... như
bức tranh dưới đây.
24


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 5

GV: Sao May Lào

- Công cụ Viết chữ
có trong hộp công cụ
- HS xác định: công cụ viết
vẽ sẽ giúp em làm được điều đó.
- Y/C HS xác định công cụ viết chữ.
chữ
nằm dưới công cụ
cọ vẽ.
- Nhận xét.
* Các bước thực hiện:
- Quan sát hình + lắng nghe.
- Chọn công cụ Viết chữ
trong hộp công - Quan sát + ghi vở.
cụ.
- Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ,
trên hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ.
- Gõ chữ vào khung chữ.
- Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết - Lắng nghe + quan sát.
thúc.
* Chú ý: Khi đó, dòng chữ em viết có màu là
màu bút vẽ, còn khung chữ sẽ có màu của
màu nền vừa chọn.
- Làm mẫu.
c Hoạt động 3: Chọn chữ viết:
Mục tiêu: HS biết cách chọn Fong chữ, kích - Quan sát.
thước chữ, định dạng chữ khi viết.
- Trước khi gõ chữ vào khung chữ, em có thể
chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên thanh
công cụ Fonts.
- Thanh công cụ này sẽ được hiện ra khi em
chọn công cụ

và nháy chuột vào vùng vẽ.

- Lắng nghe.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x