Tải bản đầy đủ

giao án tin hoc 3 (2) quyển 1 của tin học lớp 3

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

TUẦN 1:
Ngày soạn: 27/8/2017
Ngày dạy: 28/8/2017
LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
BÀI 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu khái niệm máy vi tính, các loại vi tính thường gặp. Nhận biết các bộ
phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn.
- Nói một vài thông tin về máy tính.
2. Kỹ năng:
- Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ
mới.
3.Thái độ:
- Hào hứng trong việc học môn học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên:

+ Tranh, ảnh của máy tính xách tay và máy tính để bàn.
+ Máy tính xách tay thật.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
Ổn định lớp.
- Kiểm tra vở.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài: Bắt đầu từ lớp ba các em sẽ - Lắng nghe.
làm quen với một môn học mới. Môn học mới
này có tên là “Tin Học”. Môn học này sẽ theo
các em tới các cấp học sau này.
- Cho học sinh nêu lên hiểu biết của mình - Thảo luận và trả lời
về máy tính (qua các phương tiện truyền
thông)
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Hỏi các em một số câu hỏi:
- Trả lời.
+ Em có thể học toán, học vẽ trên máy
+ Có.
tính không?
+ Em có thể liên lạc với bạn bè nhờ máy
+ Có.
tính không?
+ Em có thể học bài trên máy tính không?
+ Có

- Giới thiệu đôi nét về máy tính:
- Lắng nghe.
+ Máy tính như một người bạn với nhiều - Ghi bài.
đức tính quý: chăm làm, làm đúng, làm nhanh
và thân thiện.
+ Máy tính giúp em học bài, tìm hiểu thế
giới xung quanh, liên lạc với bạn bè trong
nước và quốc tế. Máy tính cũng sẽ cùng em
tham gia các trò chơi lí thú và bổ ích ...
1
GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

b. Hoạt động 2:
- Hỏi các em câu hỏi:
+ Có bao nhiêu loại máy tính mà em
biết?
+ Theo em biết máy tính có những bộ
phận cơ bản nào?
- Giáo viên nêu các bước cơ bản để bắt đầu
sử dụng máy tính.
+ Nối máy tính với nguồn điện.
+ Bật công tắc màn hình.
+ Bật công tắc trên thân máy.
- Khi máy tính bắt đầu hoạt động, trên màn
hình xuất hiện những hình ảnh nhỏ gọi là biểu
tượng.
- Có thể sử dụng chuột máy tính để chọn
biểu tượng của bài học hoặc trò chơi.
4. Củng cố - dặn dò:
- Tóm tắt lại ý chính: Các bộ phận chính của
máy tính, cách khởi động, tắt máy tính.
- Tìm hiểu thêm thông tin về máy tính trên
các phương tiện thông tin đại chúng như: báo
chí, sách tin học, ...

- Một vài học sinh trả lời:
+ Hai loại: máy tính để bàn và
máy tính xách tay.
+ Màn hình, phần thân máy, chuột,
bàn phím.
- Lắng nghe và ghi bài vào vở.

- Lắng nghe, ghi bài vào vở.

- Lắng nghe.

**************************************
BÀI 1: NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được những điều cần thực hiện khi làm việc với máy tính (như: tư thế ngồi,
lượng ánh sáng phù hợp,...).
2. Kỹ năng:
- Biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như: tư thế ngồi, bố trí ánh sáng, ...
3.Thái độ:
- Tạo cho học sinh có tính cẩn thận khi làm việc với máy tính
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: tranh, ảnh của máy tính xách tay và máy tính để bàn, một số câu hỏi cho
bài tập thực hành.
- Học sinh: tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra vở.
- Người bạn mới của em (tiết 1)
- Gọi 1 hoặc 2 học sinh trả lời.
Nêu một số câu hỏi.
2. Bài mới:
- Lắng nghe.
- Giới thiệu bài: Người bạn mới của em
(tiết 2)
3. Các hoạt động:
2


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

c. Hoạt động 3:
- Tư thế ngồi học.

- Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, tay đặt
ngang tầm của bàn phím.
- Lượng ánh sáng dùng để học.
- Đặt máy tính nơi có đủ ánh sáng (ánh
sáng không chiếu thẳng vào mắt hay
vào màn hình..)
- Khi không làm việc, ta nên tắt máy - Học sinh lắng nghe và ghi vở.
tính:
vào Start, chọn Turn Off
Computer, sau đó chọn Turn off.
d. Hoạt động 4: hướng dẫn cho học sinh
làm một số bài tập
Cho một số bài tập:
* Bài tập 1: Điền Đ/S
- Máy tính giúp em làm toán, học vẽ

- Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè.

- Có nhiều loại máy tính khác nhau.

- Em không thể chơi trò chơi trên máy - S
tính.
* Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ
trống (về nhà)
- Màn hình máy tính có cấu tạo và hình
dạng giống như ...............
- Màn hình ti vi
- Người ta coi ............. là bộ não của - Bộ xử lý
máy tính.
- Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra - Màn hình
trên ....................
- Em điều khiển máy tính bằng ...........
- Chuột
4. Củng cố - Dặn dò:
- Chú ý tư thế và lượng ánh sáng cần thiết - Lắng nghe.
khi làm việc với máy tính.
- Làm bài tập về nhà.
**************************************
TUẦN 2:
Ngày soạn: 3/9/2017
Ngày dạy: 4/9/2017
BÀI 2: THÔNG TIN XUNG QUANH TA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết được thông tin tồn tại dưới các dạng khác nhau.
- Biết được con người sử dụng các dạng thông tin khác nhau, với các kiểu khác nhau
cho các mục đích khác nhau.
- Biết được máy tính là công cụ để lưu trữ, xử lý và truyền thông tin.
2. Kỹ năng:
- Học sinh gọi tên và phân biệt được các dạng thông tin khác nhau khi được tiếp cận.
3.Thái độ:
Tính nhạy cảm với các loại thông tin.
3


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tranh, ảnh,… cho ba loại thông tin.
- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Có mấy loại máy tính thường gặp?
- Hai loại: máy tính để bàn và máy tính
xách tay.
- Các bộ phận quan trọng của máy tính - Màn hình, phần thân máy, chuột, bàn
để bàn.
phím.
- Tư thế ngồi làm việc với máy tính.
- Ngồi thẳng, tư thế thoải mái, tay đặt
ngang tầm của bàn phím.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Thông tin xung quanh
ta
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Hỏi học sinh “Thông tin là gì?”
- Thảo luận và trả lời.
- Gợi ý:
+ Khi em nói chuyện hàng ngày với bố
mẹ, anh chị em, bạn bè....thông tin sẽ
được truyền từ người này tới người khác. - Ghi bài: thông tin là những lời nói giao
+ Khi em học bài trên lớp, thầy cô giáo tiếp hàng ngày, các kiến thức chung về
đã truyền đạt cho em một lượng thông tin khoa học, văn hoá, xã hội...
nhất định. Khi em đọc truyện, sách, báo,
nghe đài, xem phim, xem tivi... có nghĩa
là em đã tiếp thu một lượng thông tin vô
cùng phong phú.
- Lắng nghe và ghi bài.
b. Hoạt động 2:
- Có ba dạng thông tin thường gặp:
* Thông tin dạng văn bản: sách giáo - Nhận xét.
khoa, sách truyện, các bài báo, tạp chí,...
- Đưa cho học sinh xem một số ví dụ:
quyển truyện, một tờ giấy photo có chữ.
* Thông tin dạng hình ảnh: những bức
tranh, ảnh vẽ trong sách giáo khoa, bức - Nhận xét nội dung bức ảnh miêu tả cái
ảnh chụp,...
gì.
- Đưa ví dụ: cho học sinh xem vài bức
ảnh chụp hoặc sưu tầm.
* Thông tin dạng âm thanh: các buổi - Lắng nghe, nhận xét.
phát thanh, trò chuyện để trao đổi thông
tin,...
- Đưa ví dụ: cho các em nghe một - Làm việc theo nhóm để sắp xếp các
đoạn bài hát hay một số âm thanh đặc dạng thông tin cho đúng.
biệt,...
- Thông tin dạng âm thanh: tiếng trống
c. Hoat đông 3:
trường, tiếng chuông, tiếng còi xe
- Cho một số thông tin lẫn lộn vào - Thông tin dạng hình ảnh: biển báo, bức
nhau, yêu cầu học sinh sắp xếp theo ba tranh.
4


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

dạng thông tin cơ bản.
- Thông tin dạng văn bản: bài văn, bài
- Tiếng trống trường, tiếng chuông, thơ
tiếng còi xe, biển báo, bài văn, bài thơ,
bức tranh,...
- Lắng nghe.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Em hiểu thế nào là thông tin?
- Nêu vai trò của thông tin trong cuộc
sống hàng ngày?
**************************************
TUẦN 3:
Ngày soạn: 10/9/2017
Ngày dạy: 11/9/2017
BÀI 3,4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH – CHUỘT MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS làm quen với bàn phím.
- HS nắm được sơ đồ bàn phím.
- HS nắm được cấu tạo của chuột: nút phải, nút trái chuột.
- Nắm được cách cầm chuột và các thao tác di chuyển, nhắp chuột...
2. Kỹ năng:
- Nhận biết bàn phím là bộ phận nhập dữ liệu quan trọng của máy tính.
- Nhận biết chuột dùng để điều khiển máy tính.
3.Thái độ:
- Tạo hứng thú học môn mới cho HS.
- Rèn khả năng phán đoán, phát triển tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tranh, ảnh, các tài liệu liên quan: bàn phím, chuột.
- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra bài cũ: Thông tin xung quanh
ta (gọi một vài em trả lời).
+ Có mấy loại thông tin thường gặp? - Có 3 loại: thông tin dạng văn bàn, âm
Kể tên.
thanh, hình ảnh.
+ Cho một vài ví dụ về ba loại thông - Đưa một số ví dụ.
tin trên.
- Nhận xét.
- Nhận xét .
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước, ta đã - Lắng nghe.
quen với các bộ phận của máy tính. Đến
bài này, các en sẽ tiếp tục làm quan với
một số bộ phận cũa máy tính. Đó là:
5


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

“Bàn phím máy tính – chuột máy tính”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Giới thiệu sơ đồ bàn phím.
Trước khi tập sử dụng bàn phím, em
hãy làm quen với bàn phím của máy vi
tính. Sơ đồ bàn phím có dạng sau: (kèm
hình ảnh bàn phím)
- Chỉ vào ảnh và giới thiệu sơ lược về
bàn phím. Giới thiệu chi tiết về khu vực
chính của bàn phím: đặc biệt chú ý đến
hàng phím cơ sở và hai phím có gai.
- Hàng phím cơ sở:
+ Nhìn trên bàn phím, hàng thứ ba tính
từ dưới lên gọi là hàng phím cơ sở gồm
có các phím “A”, “S”, “D”, “F”, “G”,
“H”, “J”, “K”, “L”, “;”, “ ’ ”.
+ Trên hàng cơ sở có hai phím có gai
“F”, “J”. Hai phím này làm mốc cho
việc đặt các ngón tay ở vị trí ban đầu
trước khi gõ phím.
- Trước hết em cần quan tâm đến khu
vực chính của bàn phím. Khu vực này
được chia thành các hàng phím như sau:
+ Hàng phím trên: Ở phía trên hàng
cơ sở.
+ Hàng phím dưới: Ở dưới hàng cơ
sở.
+ Hàng phím số: Hàng phím trên
cùng.
+ Hàng phím chứa dấu cách: Hàng
dưới cùng có một phím dài nhất gọi là
phím cách.
- Khu vực chính của bàn phím là nhóm
phím lớn nhất ở phía bên trái bàn phím
được sử dụng cho việc tập gõ bằng 10
ngón tay. Nhóm phím bên phải chủ yếu
là các phím số. Ngoài ra còn có các phím
chức năng khác mà em sẽ được làm quen
sau này.
b. Hoạt động 2:
- Gọi HS nêu hiểu biết của mình về
chuột máy tính.
- Chuột máy tính giúp điều khiển máy
tính được thuận tiện, nhanh chóng.
- Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng trực
tiếp một chuột của máy tính để giới
thiệu: các nút trái, phải...

- Lắng nghe, quan sát.
- Một vài HS nhắc lại tên các hàng phím.
- HS ghi bài
- Lắng nghe, quan sát

- Lắng nghe, quan sát.

- Lắng nghe, quan sát.

- Một vài HS nhắc lại các hàng phím đã
được GV giới thiệu.
- Một vài HS nhắc lại đặc điểm để nhận
biết các hàng phím.

- Lắng nghe, thảo luận, trả lời.

- Mặt trên của chuột thường có hai nút:
nút trái và nút phải.
- Cầm chuột và di chuyển chuột trên một
mặt phẳng.
- Lắng nghe.

6


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

c. Hoat đông 3:
- Cách cầm chuột:
- Lắng nghe.
+ Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón
trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa
đặt vào nút phải chuột.
+ Ngón cái và các ngón còn lại cầm
giữ hai bên chuột
- Lắng nghe.
- Con trỏ chuột:
Trên màn hình ta thấy có hình mũi
tên. Mỗi khi thay đổi vị trí của chuột thì
hình mũi tên cũng di chuyển theo. Mũi
tên đó chính là con trỏ chuột.
- Các thao tác sử dụng chuột:
+ Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí
của chuột trên mặt phẳng.
+ Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn
nút trái chuột rồi thả ngón tay ra.
+ Nháy đúp chuột: Nhấn chuột nhanh - Lắng nghe.
hai lần liên tiếp.
+ Rê chuột (Kéo thả chuột): Nhấn và
giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ
chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay
nhấn giữ chuột.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Bàn phím gồm nhiều phím chia thành
các nhóm cơ bản.
- Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại
nguyên tắc cầm chuột
- Học kĩ bài để chuẩn bị tốt cho việc gõ
10 ngón và sử dụng thành thạo chuột.
**************************************
TUẦN 4:
Ngày soạn: 17/9/2017
Ngày dạy: 18/9/2017
BÀI 5: MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh thấy được vai trò to lớn của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội.
2. Kỹ năng:
Nhận biết được tính hữu ích của máy tính.
3.Thái độ:
HS yêu thích môn học hơn, thích khám phá lợi ích mà máy tính mang lại cho con
người.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tranh, ảnh, các tài liệu liên quan về việc ứng dụng
máy tính trong đời sống.
7


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra bài cũ: Thông tin xung quanh
ta (gọi một vài em trả lời).
- 3 loại: thông tin dạng âm thanh, hình
+ Có mấy loại thông tin thường gặp? ảnh, văn bản.
Kể tên.
+ Cho một vài ví dụ về ba loại thông - Đưa một số ví dụ.
tin trên.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước, ta đã
quen với “Bàn phím máy tính – chuột
máy tính”. Đến bài này, các em sẽ biết
được một số ứng dụng cơ bản của máy
tính. Đó là bài: “Máy tính trong đời
sống”.
- Lắng nghe, làm việc theo nhóm.
3. Các hoạt động:
- Trả lời.
a. Hoạt động 1:
+ Cắm nguồn điện và bật nút máy giặt.
Công dụng của máy tính ở nhà:
+ Có.
Hỏi học sinh:
+ Cách vận hành của chiếc máy giặt ở + Có.
nhà?
+ Em có thể hẹn giờ tắt mở và chọn
kênh cho tivi không?
- Thảo luận và trả lời.
+ Bố em có thể định giờ báo thức cho
đồng hồ điện tử không?
+ Máy tính làm nhiều công việc như:
b. Hoạt động 2:
soạn và in văn bản, làm lương, quản lý
- Công dụng của máy tính ở cơ quan, sách thư viện, quản lí kho hàng, giá cả,
cửa hàng, bệnh viện:
tính tiền, quản lý mạng điện thoại, ...
+ Trong các cơ quan, cửa hàng người ta + Việc theo dõi truyền máu, chăm sóc
thường dùng máy tính để làm gì?
bệnh nhân nặng trong các bệnh viện,
hướng dẫn người mù cũng do máy tính
đảm nhiệm.
+ Trong các bệnh viện thì người ta + Trong các phòng nghiên cứu và trong
thường dùng máy tính để làm gì?
nhà máy, máy tính đã thay đổi cách làm
việc của con người.
+ Có.
- Nêu công dụng của máy tính ở
phòng nghiên cứu, nhà máy?
+ Các mô phỏng này có tiết kiệm nhiều - Lắng nghe.
thời gian và nguyên vật liệu cho sản xuất
không?
c. Hoat đông 3:
- Có. Nó giống như ta nói chuyện bằng
Mạng máy tính
điện thoại.
8


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Nhiều máy tính nối với nhau tạo thành
mạng máy tính.
- Các máy tính trong mạng có thể trao
đổi thông tin với nhau không? Nếu có thì
nó giống như thiết bị liên lạc nào ở nhà? - Lắng nghe.
- Rất nhiều máy tính trên thế giới được
nối với nhau tạo thành một mạng lớn.
Mạng đó được gọi là mạng internet.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Quan sát trong nhà, ngoài đường phố,
trong công sở xem ở đâu có những thiết
bị làm việc theo chương trình.
**************************************
TUẦN 5:
Ngày soạn: 24/9/2017
Ngày dạy: 25/9/2017
CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh rèn luyện sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được.
- Phát triển tư duy logic
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Blocks.
- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ: Máy tính trong đời
sống (gọi một vài em trả lời).
+ Nêu công dụng của máy tính mà - Trả lời.
em biết.
- Nhận xét.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước, ta đã
biết được một vài công dụng của máy
tính. Đến bài này, các em sẽ làm quen
một số trò chơi trên máy tính. Đó là trò
9


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

chơi “Blocks”.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Giáo viên giới thiệu trò chơi, hướng
dẫn học sinh khởi động trò chơi.
- Nháy đúp chuột (nhắp 2 lần chuột
trái) là cách thông thường để khởi động
một công việc có sẵn biểu tượng trên
màn hình. Một vài học sinh rút ra cách
khởi động trò chơi.
b. Hoạt động 2:
- Quy tắc chơi:
+ Khi nháy chuột lên một ô vuông,
hình vẽ được lật lên. Nếu lật được liên
tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau, các ô
này sẽ biến mất.
+ Nhiệm vụ của em là làm biến mất
tất cả các ô càng nhanh càng tốt.
- Trò chơi này thường bắt đầu với mức
dễ nhất Little Board (bảng cỡ nhỏ) với
bảng gồm 36 hình vẽ được xếp úp. Các
hình vẽ được lấy ngẫu nhiên từ một tập
hợp có sẵn và khi khởi động lượt chơi
mới thì tập hợp các hình vẽ sẽ thay đổi.
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn cách chơi xong, lần lượt cho học
sinh thực hành.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn và
để chuẩn bị cho trò chơi ở tiết sau.

- Lắng nghe.
- Ghi bài.
- Nháy đúp chuột lên biểu tượng
trên màn hình.
- Lắng nghe và ghi bài.

- Chú ý lắng nghe.

- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

**************************************
BÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh rèn luyện sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Ngoài ra, học sinh còn luyện trí nhớ về vị trí các hình đã lật được.
- Phát triển tư duy logic
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Blocks.
10


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Học sinh: Tập, bút, kiến thức bài cũ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh - Nhận xét
nhắc lại cách khởi động trò chơi và cách - Lắng nghe.
chơi.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước, ta đã - Lắng nghe.
biết được cách khởi động và dùng chuột
để thực hiện trò chơi Bolcks đơn giản.
Đến bài này, các em sẽ làm quen với
mức chơi khó hơn (bảng cỡ lớn hơn).
3. Các hoạt động:
c. Hoat đông 3:
- Nhắc lại cách khởi động trò chơi.

- Chơi với nhiều ô hơn:
B1: Nháy chuột lên mục Skill
B2: Chọn mục Big Board
- Bắt đầu chơi mới:
C1: Chọn Game và chọn lệnh New
C2: Nhấn phím F2
- Thoát khỏi Game:
C1: Chọn lệnh Game->Exit
C2: Nhấn chuột vào dấu X ở góc trên
bên phải màn hình trò chơi.
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn cách chơi xong, lần lượt cho học
sinh thực hành.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn và
để chuẩn bị cho trò chơi ở tiết sau.

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng
trên màn hình.
- Lắng nghe.
- Ghi bài.
- Lắng nghe và ghi bài.
- Chú ý lắng nghe.

- Một hoặc hai học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

11


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

TUẦN 6:
Ngày soạn: 1/10/2017
Ngày dạy: 2/10/2017
BÀI 2: TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Phát triển tư duy logic.
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Dots.
- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh
nhắc lại:
+ Cách khởi động trò chơi Blocks và
cách chơi.
- Nhắp 2 lần chuột lên biểu tượng
trên màn hình. Nháy chuột lên một ô
vuông, hình vẽ được lật lên. Nếu lật được
liên tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau, các
ô này sẽ biến mất
+ C1: Chọn Game và chọn lệnh New
+ Cách mở bảng chơi mới.
+ C2: Nhấn phím F2
+ B1: Nháy chuột lên mục Skill.
+ B2: Chọn mục Big Board.
+ Cách mở bảng chơi mới ở mức khó.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Nhận xét.
- Học sinh lắng nghe.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước ta đã
làm quen với trò chơi Blocks, đến bài
này ta cũng sẽ làm quen vớ một trò chơi
mới. Đó là trò chơi “Dots”
- Lắng nghe.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Giáo viên giới thiệu trò chơi, hướng - Ghi bài.
dẫn học sinh khởi động trò chơi.
- Nháy đúp chuột (nhắp 2 lần chuột
- Nháy đúp chuột lên biểu tượng
trái) là cách thông thường để khởi động
trên màn hình.
một công việc có sẵn biểu tượng trên
12


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

màn hình. Một vài học sinh rút ra cách - Lắng nghe và ghi bài.
khởi động trò chơi.
b. Hoạt động 2:
* Quy tắc chơi:
- Người chơi và máy tính thay phiên
nhau tô đậm các đoạn thẳng nối hai điểm
màu đen cạnh nhau trên lưới ô vuông.
- Để tô đoạn thẳng nối hai điểm ta
nháy chuột trên đoạn đó. Mỗi lần chỉ
được tô một đoạn.
- Ai tô kín được một ô vuông sẽ được
tính một điểm và được tô thêm một lần
nữa.
- Ô vuông do người chơi tô kín sẽ
được đánh dấu O, còn ô vuông do máy
tính tô kín được đánh dấu X.
- Khi các đoạn nối các điểm đen đã
được tô hết thì trò chơi kết thúc.
- Kết quả sẽ hiện ở dòng phía dưới
màn hình. Điểm của máy tính ở bên trái,
còn điểm của người chơi ở bên phải.
* Tạo một lượt chơi mới:
- C1: Chọn Game và chọn lệnh New
- C2: Nhấn phím F2
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn cách chơi xong, lần lượt cho học
sinh thực hành.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn và
để chuẩn bị cho trò chơi ở tiết sau.

- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe.
- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

**************************************
BÀI 2: TRÒ CHƠI DOTS (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh rèn luyện cách sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Phát triển tư duy logic cho học sinh.
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Dots.
- Học sinh: Tập, bút, kiến thức bài cũ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
13


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh
nhắc lại cách khởi động trò chơi và cách
- Nhắp 2 lần chuột lên biểu tượng
chơi trò chơi Dots.
trên màn hình.
- Người chơi và máy tính thay phiên
nhau tô đậm các đoạn thẳng nối hai điểm
màu đen cạnh nhau trên lưới ô vuông.
- Để tô đoạn thẳng nối hai điểm ta nháy
chuột trên đoạn đó. Mỗi lần chỉ được tô
một đoạn.
- Ai tô kín được một ô vuông sẽ được tính
một điểm và được tô thêm một lần nữa.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Nhận xét
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước, ta đã
biết được cách khởi động và dùng chuột
để thực hiện trò chơi Dots đơn giản. Đến
bài này, các em sẽ làm quen với mức
chơi khó hơn (bảng cỡ lớn hơn).
3. Các hoạt động:
c. Hoat đông 3:
- Chơi với nhiều ô hơn:
+ B1: Nháy chuột lên mục Skill
+ B2: chọn mục Board Size
Trong phần Board Size sẽ có nhiều lựa
chọn cho ta chọn (chọn một trong 7 kích
thước bảng gợi ý).
- Thoát khỏi Game:
+ C1: Nhắp chọn Game  Exit
+ C2: Nhấn chuột vào dấu X ở góc
trên bên phải màn hình trò chơi.
- Chọn mức chơi khó hơn:
+ Nháy chuột lên mục Skill
+ Chọn 1 trong 5 mức từ dễ đến khó:
Beginner, intermediate, Advanced,
Master, Grand Master.
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn cách chơi xong, lần lượt cho học
sinh thực hành.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn và
để chuẩn bị cho trò chơi ở tiết sau.

- Lắng nghe

- Học sinh lắng nghe và quan sát.
- Học sinh nhắc lại cách làm để chơi với
nhiều ô hơn.

- Lắng nghe.
- Ghi bài.
- Lắng nghe và ghi bài.
- Lắng nghe, quan sát giáo viên thực hiện
thao tác.
- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

14


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

**************************************
TUẦN 7:
Ngày soạn: 8/10/2017
Ngày dạy: 9/10/2017
BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Giúp học sinh phát triển tư duy logic.
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Sticks.
- Học sinh: Tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh - Học sinh trả lời.
nhắc lại:
+ Cách khởi động trò chơi và cách - Học sinh trả lời.
chơi trò chơi Dots.
+ Cách mở bảng chơi mới, cách chọn - Học sinh trả lời.
nhiều ô để chơi.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Nhận xét
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước ta đã - Lắng nghe.
làm quan với trò chơi Dots, đến bài này
ta cũng sẽ làm quen vớ một trò chơi mới.
Đó là trò chơi “Sticks”
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Giáo viên giới thiệu trò chơi, hướng - Lắng nghe.
dẫn học sinh khởi động trò chơi.
- Nháy đúp chuột (nhắp 2 lần chuột - Ghi bài.
trái) là cách thông thường để khởi động
một công việc có sẵn biểu tượng trên
- Nháy đúp chuột lên biểu tượng
màn hình. Một vài học sinh rút ra cách
trên màn hình.
khởi động trò chơi.
b. Hoạt động 2:
- Lắng nghe và ghi bài.
- Quy tắc chơi:
+ Các que có các màu khác nhau xuất
hiện trên màn hình với tốc độ nhanh dần.
15


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

Que xuất hiện sau có thể đè lên que đã
có. Nếu đưa được con trỏ chuột vào các
que không bị que nào đè lên, con trỏ
chuột sẽ chuyển từ mũi tên thành hình
dấu cộng. Khi đó nếu nháy chuột thì que
đó biến mất. Vì vậy các em cần nháy
chuột nhanh và chính xác để làm biến
mất hết que.
+ Nếu em nháy chuột chậm, số que sẽ
xuất hiện nhiều thêm. Điều đó chứng tỏ
em chưa sử dụng chuột thành thạo.
- Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn xong, lần lượt cho học sinh thực
hành
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn.

- Chú ý lắng nghe.

- Quan sát thao tác do giáo viên thực hiện.
- Lắng nghe, ghi bài.
- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Đây là trò chơi giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột.
2. Kỹ năng:
- Di chuyển đến đúng vị trí.
- Nháy chuột nhanh và đúng vị trí.
- Giúp học sinh phát triển tư duy logic.
3. Thái độ:
Hào hứng, thích thú học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm trò chơi Sticks.
- Học sinh:
+ Sách giáo khoa.
+ Tập, bút, kiến thức bài cũ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh - Học sinh trả lời. Nháy đúp chuột lên biểu
nhắc lại:
+ Cách khởi động trò chơi Stick.
tượng
trên màn hình.
- Học sinh trả lời. Nháy chuột lên các que
+ Cách chơi trò chơi Sticks.
nằm bên trên cho chúng biến mất đến que
cuối cùng.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Nhận xét.
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Ở các bài trước ta đã
16


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

làm quen với trò chơi Sticks, đến bài
này ta cũng sẽ làm quen với mức chơi
khó hơn.
3. Các hoạt động:
c. Hoat đông 3:
- Chơi với mức khó:
B1: Nháy chuột lên mục Skill
B2: chọn 1 trong 3 mục:
+ Beginner
+ Intermediate.
+ Advanced.
- Chơi với nhiều que hơn:
Nháy chuột vào Skill, chọn 100 Stick
Pick Up (100 que) hoặc 500 Stick Pick
Up (500 que).
- Bắt đầu chơi mới:
C1: Chọn Game và chọn lệnh New
C2: Nhấn phím F2
- Thoát khỏi Game:
+ C1: chọn lệnh Game  Exit
+ C2: Nhấn chuột vào dấu X ở góc
trên bên phải màn hình trò chơi.
* Thực hành: Sau khi giáo viên hướng
dẫn cách chơi xong, lần lượt cho học
sinh thực hành.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính
- Nhớ tập luyện kỹ năng sử dụng chuột
thường xuyên cho tay linh hoạt hơn.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.
- Ghi bài.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe và ghi bài.

- Chú ý lắng nghe.
- Quan sát thao tác do giáo viên thực hiện.
- Lắng nghe, ghi bài.
- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.
- Cả lớp thực hành.
- Lắng nghe.

**************************************
TUẦN 8:
Ngày soạn: 15/10/2017
Ngày dạy: 16/10/2017
BÀI 1: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Học sinh biết lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tầm quan trọng của cách đặt
đúng ngón tay trên bàn phím.
- Đặt đúng ngón tay tại hàng cơ sở.
2.Kĩ năng: Học sinh thực hiện được:
- Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.
- Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím cơ sở. Chỉ yêu cầu gõ đúng,
không yêu cầu gõ nhanh.
3.Thái độ:
17


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ đúng phím theo ngón
tay quy định.
- Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.
- Học sinh: đủ dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh - Học sinh trả lời.
nhắc lại:
+ Cách khởi động trò chơi Stick.
+ Cách chơi trò chơi Sticks.
2. Giới thiệu bài mới:
Ta đã trải qua 3 trò chơi về cách sử dụng
chuột. Hôm nay, chúng ta sẽ qua một nội
dung mới. Nội dung mà ta học hôm nay có
liên quan tới bàn phím máy tính. Đó là cách
gõ bàn phím máy tính. Trước khi làm quen
với tất cả các phím thì ta sẽ làm quen với
hàng phím đầu tiên trên bàn phím. Đó là các
phím trên “Hàng phím cơ sở”.
3. Các hoạt động:
a. Hoat đông 1:
- Hỏi học sinh có em nào biết về các khu
vực của bàn phím máy tính không?
- Cho học sinh quan sát lại bàn phím và
giới thiệu khu vực chính của bàn phím.
- Giải thích cho học sinh về khu vực chính
của bàn phím là khu vực phím bên tay trái
(phần chữ cái).
- Yêu cầu học sinh xác định đúng: tay trái,
tay phải. Hướng dẫn học sinh phân biệt các
ngón của từng bàn tay: ngón út, ngón áp út,
ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái.
b. Hoat đông 2:
- Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười
ngón.
- GV so sánh hai cách gõ: 10 ngón và mổ
cò.
- Cách gõ nào nhanh hơn
- Cách gõ nào chính xác hơn
c. Hoat đông 3:
* GV giới thiệu cách đặt tay, cách gõ trên
bàn phím với hàng phím cơ sở.
- Tại hàng cơ sở: Đặt ngon trỏ của tay trái
18

- Một vài học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.

- Học sinh trả lời.
- Lắng nghe, quan sát.

- Học sinh trả lời.

- Nhanh.
- Lắng nghe.
- 10 ngón.
- 1 ngón.
- Lắng nghe.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

lên phím F (có gai), các ngón còn lại đặt lên
các phím A, S, D.
- Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai
J, các ngón còn lại của tay phải đặt lên các
phím K, L ;
* Cách gõ các phím ở hàng cơ sở.
- Thực hành gõ các phím bằng 2 bàn
- Mỗi ngón tay chỉ gõ các phím như đã tay đối với hàng phím cơ sở.
hướng dẫn.
- Ngón trỏ tay trái đưa sang bên phải gõ
phím G.
- Ngón trỏ tay phải đưa sang bên trái gõ
phím H.
- Hai ngón tay cái được dùng để gõ phím
cách.
* Chú ý: Sau khi gõ xong các phím G hoặc
H phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất
phát tương ứng là F hoặc J.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Lắng nghe.
- Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại quy
tắc gõ mười ngón.
- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực
hành.
**************************************
THỰC HÀNH
BÀI 1: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Học sinh biết lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón, tầm quan trọng của cách đặt
đúng ngón tay trên bàn phím.
- Đặt đúng ngón tay tại hàng cơ sở.
2.Kĩ năng:
- Biết sd phần mềm Mario để luyện tập sử dụng bàn phím
- Đặt ngón tay đúng vị trí tại gàng phím cơ sở.
- Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím cơ sở. Chỉ yêu cầu gõ đúng,
không yêu cầu gõ nhanh.
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ đúng phím theo ngón
tay quy định.
- Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Mario để học sinh luyện tập gõ
phím.
- Kiểm tra an toàn phòng máy.
- Kiểm tra lại lần cuối tình trạng hoạt động của các thiết bị điện, máy móc.
- Học sinh: Kiến thức đã học ở bài trước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
19


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

1. Bài cũ:
- Bố trí vị trí thực hành.
- GV phân công vị trí thực hành cho từng
học sinh và yêu cầu các em ngồi đúng vị trí
thực hành.
2. Giới thiệu bài mới:
Bài thực hành: - Quy tắc ngõ 10 ngón.
3. Các hoạt động:
a. Hoat đông 1: Giới thiệu phần mềm
MARIO
- Giải thích màn hình chính của phần mềm.
Màn hình chính của phần mềm gồm: hệ thống
bảng chọn: File, Student, Lesson
- Hướng dẫn cách lựa chọn bài học và mức
độ luyện tập
* Bảng chọn Lesson cho phép chọn các bài
luyện tập:
- Home Row Only: Luyện gõ hàng phím cơ
sở.
- Add Top Row: Luyện thêm hàng phím
trên.
- Add Bottom Row: Luyện thêm hàng phím
dưới.
- Add Numbers: Luyện thêm hàng phím số.
- Add Symbols: Luyện thêm các phím kí
hiệu.
- All Keyboard: Luyện kết hợp toàn bộ bàn
phím.
- Các mức độ luyện tập: 1- Dễ, 2- TB, 3Khó, 4- Mức luyện tập tự do.
b. Hoat đông 2:
- Đặt biểu tượng của phần mềm trên màn
hình.
- Hỏi học sinh cách khởi động phần mềm.

- Ngồi đúng vị trí do giáo viên chỉ
định.
- Lắng nghe.

- Quan sát màn hình chính của
MARIO.
- Lắng nghe – quan sát.
- Lắng nghe – quan sát.

- Trả lời – nhắp 2 đúp chuột lên biểu
- Nhắc nhở học sinh chú ý các từ Tiếng Anh tượng trên màn hình.
trên màn hình kết quả:
- Lắng nghe – quan sát.
+ Key Typed: Số kí tự đã gõ.
+ Errors: Số lần gõ bị lỗi.
+ Word/Min: WPM đã đạt được của bài
học.
+ Goal WPM: WPM cần đạt được.
+ Accuracy: Tỉ lệ gõ đúng.
+ Lesson Time: Thời gian luyện tập.
- Hướng dẫn học sinh cách thoát khỏi phần
mềm: nhấn phím Q hoặc vào File chọn Quit.
c. Hoat đông 3:
Hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm
Mario.
- Lắng nghe – quan sát thao tác của
20


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Chọn bài: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
giáo viên.
+ B1: Nháy chuột tại mục Lessons.
+ B2: Nháy chuột tại mục Home Row Only
+ B3: Nháy chuột lên khung tranh số
- Tập gõ:
Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường
đi của Mario.
* Chú ý: HS gõ theo ngón tay được tô màu ở
phía dưới màn hình.
- Kết quả: Sau khi gõ hết thời gian quy định,
trên màn hình sẽ hiện bảng thông báo.
+ Keys Typed: Số phím đã gõ
+ Errrors: Số phím gõ sai.
- Tiếp tục hoặc kết thúc.
+ Nháy chuột lên ô Next để luyện tập tiếp.
+ Nháy chuột lên ô Menu để quay về màn
hình chính.
- Nhấn phím ESC nếu muốn kết thúc bài tập
gõ giữa chừng.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Cách khởi động và thoát khỏi phần mềm.
- Màn hình chính của phần mềm.
- Luyện gõ chính xác theo phần mềm và một
số từ tiếng anh hay gặp.
- Lắng nghe.
- Thông báo nội dung bài học sau: “Tập gõ
các phím ở hàng trên”
**************************************
TUẦN 9:
Ngày soạn: 22/10/2017
Ngày dạy: 23/10/2017
BÀI 2: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Tầm quan trọng của cách đặt đúng ngón tay trên bàn phím.
- Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở, hàng trên.
- Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ bằng 10 ngón.
2.Kĩ năng: Học sinh thực hiện được:
- Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.
- Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím trên. Chỉ yêu cầu gõ đúng,
không yêu cầu gõ nhanh.
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ đúng phím theo ngón
tay quy định.
- Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Mario.
21


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

- Học sinh: đủ dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
+ Gọi một vài học sinh nhắc lại quy tắc đặt
tay trên hàng phím cơ sở để gõ.
+ Nêu tên hai phím có gai trên hàng phím
cơ sở.
2. Giới thiệu bài mới:
Ta đã thực hiện gõ hàng phím cơ sở của máy
tính. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm
quen thêm một hàng phím nữa. Đó là “Hàng
phím trên”.
3. Các hoạt động:
a. Hoat đông 1:
- Cho học sinh nhận biết lại tên các ngón tay
trên hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gõ
mười ngón.
- Hướng dẫn nguyên tắc di chuyển ngón tay
để gõ hàng phím trên. Giáo viên gõ làm mẫu
trên sơ đồ bàn phím.
b. Hoat đông 2:
Quy tắc gõ:
- Hướng dẫn học sinh cách gõ từng ngón tay
vào phím chứa kí tự chữ cần thiết.
- Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn
đặt lên các phím ở hàng cơ sở.
- Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím ở
hàng trên. Sau khi gõ xong một phím, phải
đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở
hàng cơ sở.
* Ví dụ: muốn gõ chữ Q hãy tìm vị trí chữ Q
trên bàn phím, xác định ngón út của tay trái
(học sinh giơ ngón út của tay trái) và dùng
ngón út của tay trái vươn lên gõ (ấn) vào chữ
Q.
* Tay trái:
- Ngón út vươn lên gõ phím: Q
- Ngón áp út vươn lên gõ phím: W
- Ngón giữa vươn lên gõ phím: E
- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: R và T
* Tay phải
- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: Y và U
- Ngón giữa vươn lên gõ phím: I
- Ngón áp út vươn lên gõ phím: O
- Ngón út vươn lên gõ phím: P
22

GV: SAO MAY LÀO

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Trả lời.
- Một vài học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

- Một vài học sinh trả lời.
- Lắng nghe – quan sát.

- Lắng nghe, quan sát.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe – quan sát.


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

c. Hoat đông 3:
- Hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm
Mario
- Giáo viên làm mẫu để học sinh quan sát.
- Quan sát học sinh thực hành, kịp thời uốn
nắn những lỗi sai mà học sinh thường gặp
phải.
- GV giải đáp các thắc mắc của học sinh.
- Nhắc nhở học sinh gõ theo ngón tay được
tô màu ở phía dưới màn hình.
* Kết quả: sau khi gõ hết thời gian quy định,
trên màn hình sẽ hiện bảng thông báo.
Keys Typed: Số phím đã gõ.
Errrors: Số phím gõ sai.
- Tiếp tục hoặc kết thúc.
+ Nháy chuột lên ô Next để luyện tập tiếp.
+ Nháy chuột lên ô Menu để quay về màn
hình chính.
- Nhấn phím ESC nếu muốn kết thúc bài tập
gõ giữa chừng.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại quy tắc
gõ mười ngón.
- Ghi nhớ quy tắc gõ phím để chuẩn bị tốt cho
bài thực hành.

- Quan sát – lắng nghe.
- Nháy đúp vào biểu tượng Mario
trên màn hình nền.
- Luyện tập chính xác theo mẫu.
* Thực hành:
- Chọn bài: tập gõ các phím ở hàng
cơ sở và hàng trên.
+ Nháy chuột tại mục Lessons.
+ Nháy chuột tại mục Add Top
Row
+ Nháy chuột lên khung tranh số 1.
- Tập gõ: lần lượt gõ các phím xuất
hiện trên đường đi của Mario.

- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

**************************************
TUẦN 10:
Ngày soạn: 29/10/2017
Ngày dạy: 30/10/2017
BÀI 3: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Tầm quan trọng của cách đặt đúng ngón tay trên bàn phím.
- Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới.
- Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ bằng 10 ngón.
- Học sinh nắm được cách đưa các ngón tay xuống để gõ các phím ở hàng phím dưới
2.Kĩ năng: Học sinh thực hiện được:
- Đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím cơ sở.
- Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ các phím trên hàng phím dưới. Chỉ yêu cầu gõ đúng,
không yêu cầu gõ nhanh.
- Sử dụng phần mềm Mario để gõ các phím đơn giản trên ba hàng phím.
3.Thái độ:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ đúng phím theo ngón
tay quy định.
- Ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. CHUẨN BỊ:
23


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm Mario.
- Học sinh: đủ dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Bài cũ:
- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ:
- Trả lời.
+ Gọi một vài học sinh nhắc lại quy tắc - Một vài học sinh nhận xét.
đặt tay trên hàng phím trên để gõ.
+ Nêu hai phím có gai trên hàng phím - Trả lời.
cơ sở.
- Một vài học sinh nhận xét.
2. Giới thiệu bài mới:
Ta đã thực hiện gõ hàng phím trên của - Lắng nghe.
máy tính. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các
em làm quen thêm một hàng phím nữa.
Đó là “Hàng phím dưới”.
- Lắng nghe.
3. Các hoạt động:
a. Hoat đông 1:
- Cho học sinh nhận biết lại tên các ngón - Một vài học sinh trả lời.
tay trên hai bàn tay để thuận tiện cho việc
học gõ mười ngón.
- Hướng dẫn nguyên tắc di chuyển ngón - Lắng nghe – quan sát.
tay để gõ hàng phím dưới. Giáo viên gõ
làm mẫu trên sơ đồ bàn phím.
b. Hoat đông 2:
Quy tắc gõ:
- Lắng nghe, quan sát.
- Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay
vẫn đặt lên các phím ở hàng cơ sở.
- Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các
phím ở hàng dưới. Sau khi gõ xong một
phím, phải đưa ngón tay về phím xuất
phát tương ứng ở hàng cơ sở.
- Hướng dẫn học sinh cách gõ từng
ngón tay vào phím chứa kí tự chữ cần
thiết.
- Lắng nghe.
* ví dụ: muốn gõ chữ Z hãy tìm vị trí chữ
Z trên bàn phím, xác định ngón út của tay
trái (học sinh giơ ngón út của tay trái) và
dùng ngón út của tay trái đưa xuống gõ
(ấn) vào chữ Z.
- Lắng nghe – quan sát.
* Tay trái:
- Ngón út vươn lên gõ phím: Z
- Ngón áp út vươn lên gõ phím: X
- Ngón giữa vươn lên gõ phím: C
- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: V và B
* Tay phải
- Ngón trỏ vươn lên gõ phím: N và M
- Ngón giữa vươn lên gõ phím:,
- Ngón áp út vươn lên gõ phím: .
24


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3

GV: SAO MAY LÀO

- Ngón út vươn lên gõ phím: /
c. Hoat đông 3:
- Hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm
Mario.
- Giáo viên làm mẫu để học sinh quan
sát.
- Quan sát học sinh thực hành, kịp thời
uốn nắn những lỗi sai mà học sinh thường
gặp phải.
- GV giải đáp các thắc mắc của học sinh.
- Nhắc nhở học sinh gõ theo ngón tay
được tô màu ở phía dưới màn hình.

- Quan sát – lắng nghe.
- Nháy đúp vào biểu tượng Mario trên
màn hình nền.
- Luyện tập chính xác theo mẫu.
* Thực hành:
- Chọn bài: tập gõ các phím ở hàng dưới.
+ Nháy chuột tại mục Lessons.
+ Nháy chuột tại mục Add Bottom Row.
+ Nháy chuột lên khung tranh số 1.
- Tập gõ: lần lượt gõ các phím xuất hiện
trên đường đi của Mario.
- Mở máy tính chạy phần mềm Word và
tập gõ bài thơ sau:
“Canh buom vang
Cánh buom la canh buom vang
- Giáo viên hướng dẫn thực hành : Nháy Bay tu gian muop bay sang gian bau
The roi chang biet bay dau
Chi con tham tham mot mau troi xanh.”
đúp vào biểu tượng Word
Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách
- Lắng nghe.
sau khi gõ 1 số phím.

4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại quy
tắc gõ mười ngón.
- Ghi nhớ quy tắc gõ phím để chuẩn bị tốt
cho bài thực hành.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x